Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0262(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0024/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0024/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2017 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0024

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 41k
2017. február 14., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése *
P8_TA(2017)0024A8-0024/2017

Az Európai Parlament 2017. február 14-i jogalkotási állásfoglalása a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (12356/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0405/2016),

–  tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8‑0024/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

Jogi nyilatkozat