Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0262(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0024/2017

Teksty złożone :

A8-0024/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2017 - 8.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0024

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 47k
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3 dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) *
P8_TA(2017)0024A8-0024/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (12356/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0405/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych(1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0024/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.

Informacja prawna