Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0262(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0024/2017

Predkladané texty :

A8-0024/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0024

Prijaté texty
PDF 248kWORD 41k
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam *
P8_TA(2017)0024A8-0024/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoátu (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (12356/2016),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0405/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok(1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0024/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právne oznámenie