Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0205(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0009/2017

Внесени текстове :

A8-0009/2017

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0030

Приети текстове
PDF 457kWORD 48k
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС ***
P8_TA(2017)0030A8-0009/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. относно проекта на решение за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10975/2016),

—  като взе предвид проекта на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (10973/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 153, параграф 2, член 192, параграф 1, член 207, параграф 4, първа алинея, член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v), и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0438/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0009/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Канада.

Правна информация