Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0205(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0009/2017

Texte depuse :

A8-0009/2017

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0030

Texte adoptate
PDF 239kWORD 47k
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada ***
P8_TA(2017)0030A8-0009/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (10975/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (10973/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu, în conformitate cu articolul 43 alienatul (2), articolul 91, articolul (100) alineatul (2), articolul 153 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a)(v), precum și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0438/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional, avizul Comisiei pentru afaceri externe, avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0009/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Canadei.

Notă juridică