Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0373(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0028/2017

Внесени текстове :

A8-0028/2017

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0031

Приети текстове
PDF 450kWORD 48k
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада ***
P8_TA(2017)0031A8-0028/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14765/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (5368/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 31, параграф 1 и член 37 от Договора за Европейския съюз и член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0508/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0028/2017),

1.  дава своето одобрение сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Канада.

Правна информация