Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0156/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0043

Приети текстове
PDF 480kWORD 53k
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франсиска Рамирес
P8_TA(2017)0043RC-B8-0156/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2017 г. относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа — случаят на Франсиска Рамирес (2017/2563(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Никарагуа, по-специално от 18 декември 2008 г. за атаките срещу защитниците на правата на човека, обществените свободи и демокрацията в Никарагуа(1), и от 26 ноември 2009 г.(2),

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 16 август 2016 г. относно неотдавнашното съдебно решение в Никарагуа за освобождаване на членовете на Парламента и изявлението на ЗП/ВП от 19 ноември 2016 г. относно окончателните резултати от изборите в Никарагуа,

—  като взе предвид доклада на мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Никарагуа относно нейните наблюдения на парламентарните и президентските избори от 6 ноември 2011 г.,

—  като взе предвид декларацията на генералния секретариат на Организацията на американските държави (ОАД) от 16 октомври 2016 г. относно изборния процес в Никарагуа,

—  като взе предвид доклада на генералния секретариат на Организацията на американските държави и Никарагуа от 20 януари 2017 г.,

—  като взе предвид сключеното през 2012 г. споразумение за асоцииране между Европейския съюз и държавите от Централна Америка, което влезе в сила през август 2013 г., включително неговите клаузи относно правата на човека,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС за поземлената политика от 2004 г., които служат като ориентир за развитие и планиране на поземлената политика в развиващите се страни,

—  като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от декември 1998 г.,

—  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на коренното население,

—  като взе предвид Конвенцията относно правата на коренното население и племенните народи на Международната организация на труда (МОТ) от 1989 г. (Конвенция 169), ратифицирана от Никарагуа,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да представляват неразделна част от външните политики на ЕС, включително Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка от 2012 г.;

Б.  като има предвид, че състоянието на демокрацията и принципите на правовата държава в Никарагуа се влоши през последните години;

В.  като има предвид, че през 2013 г. Никарагуа прие Закон 840, който предоставя 100-годишна концесия за междуокеански канал през територията на Никарагуа на частно китайско дружество, HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND);

Г.  като има предвид, че този закон предоставя на HKND правомощия да отчуждава земи и освобождава дружеството от местните данъчни и търговски разпоредби; като има предвид, че той също така гарантира на HKND, че на дружеството няма да бъдат налагани наказателноправни санкции за нарушения на договора;

Д.  като има предвид, че между 27 ноември и 1 декември 2016 г. демонстранти от цяла Никарагуа се събраха в столицата, за да отхвърлят строежа на междуокеанския канал, мегапроект, който би могъл да доведе до разселването на хиляди малки земеделски производители и на коренното население в районите около проекта за канал, както и за да осъдят липсата на прозрачност в президентските избори, проведени на 6 ноември 2016 г.; като има предвид, че защитниците на правата на човека са докладвали за използване от полицията на сълзотворен газ и гумени и оловни куршуми срещу протестиращите;

Е.  като има предвид, че не е извършено проучване за въздействието върху околната среда и не е започната предварителна консултация с коренното население, което е в нарушение на Конвенция № 169 на МОТ; като има предвид, че предложеното трасе за канала ще премине през земите на коренното население и ще доведе до разселването на между 30 000 и 120 000 души от това население;

Ж.  като има предвид, че научни организации изразиха тревога, че каналът ще премине през езерото Никарагуа и ще застраши най-големия източник на прясна вода в Централна Америка; като има предвид, че научни организации поискаха от правителството на Никарагуа да спре временно проекта, докато независимите проучвания бъдат приключени и подложени на обществено обсъждане;

З.  като има предвид, че Франсиска Рамирес, координатор на Националния съвет за защита на земята, езерото и суверенитета, представи официална жалба през декември 2016 г. във връзка с актове на репресия и нападения в Нуева Гинеа; като има предвид, че Франсиска Рамирес е била сплашвана и произволно задържана, а членовете на семейство ѝ са били подложени на жестоки нападения във връзка с нейната дейност;

И.  като има предвид, че журналистите в Никарагуа са подложени на тормоз, сплашване и принудително задържане и получават смъртни заплахи;

Й.  като има предвид, че през август 2016 г. посещението на специалния докладчик на ООН относно положението на защитниците на правата на човека, Мишел Форст, в Никарагуа, беше отменено поради пречките, създавани от правителството на Никарагуа;

К.  като има предвид, че сериозната изолация на опозиционните кандидати показва, че явно липсват условия за свободни и честни избори и че свободата на сдружаване, политическата конкуренция и плурализъм е сериозно подкопана;

Л.  като има предвид, че в рамките на процедурата по всеобщия периодичен преглед през 2014 г. специалният докладчик относно независимостта на съдиите и адвокатите привлече вниманието към назначенията на съдии във Върховния съд, които са силно повлияни политически; като има предвид, че конституционните промени, извършени през 2013 г. за преизбирането на президента, бяха проведени чрез заобикаляне на закона по непрозрачен начин; като има предвид, че член 147 от Конституцията на Никарагуа забранява лица, свързани с президента по кръвна линия или сватовство, да бъдат кандидати за президент или вицепрезидент;

М.  като има предвид, че корупцията в обществения сектор, включително от страна на членове на семейството на президента, остава едно от най-големите предизвикателства; като има предвид, че подкупването на длъжностни лица, незаконните изземвания и произволните оценки от страна на митническите и данъчните органи са много често срещани;

1.  изразява своята загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение с правата на човека в Никарагуа и изразява съжаление относно нападенията и преследванията, на които организациите за правата на човека и техните членове и независимите журналисти са подложени от страна на отделни лица, политически сили и свързани с държавата органи;

2.  настоятелно призовава правителството да се въздържа от използването на актове на тормоз и репресии срещу Франсиска Рамирес и други защитници на правата на човека за извършваната от тях законна дейност; призовава органите на Никарагуа да сложат край на безнаказаността на извършителите на престъпления срещу защитници на правата на човека; подкрепя правото на защитниците на околната среда и защитниците на правата на човека да изразяват своя протест без ответни мерки; призовава Никарагуа да започне реално извършването на независима оценка на въздействието върху околната среда, преди да предприеме по-нататъшни стъпки, и да придаде обществен характер на целия процес;

3.  призовава правителството на Никарагуа да спазва международните си задължения в областта на правата на човека, по-специално Декларацията на ООН за правата на коренното население, подписана през 2008 г., и Конвенция № 169 на МОТ;

4.  призовава правителството на Никарагуа да защити земите на коренното население от въздействието на мегапроекти за развитие, които оказват влияние върху животоподдържащия капацитет на неговите територии, като поставят коренните общности в конфликтни сценарии и ги излагат на актове на насилие;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка с освобождаването на опозиционните депутати от Народното събрание на Никарагуа и постановлението, с което се променя структурата на ръководството на опозиционната партия;

6.  призовава Никарагуа да зачита изцяло демократичните ценности, включително разделението на властите, и да възстанови положението на всички опозиционни политически партии, като допусне съществуването на критични гласове в рамките на политическата система и обществото като цяло; припомня, че пълноценното участие на опозицията, деполяризацията на съдебната система, прекратяването на безнаказаността, както и независимото гражданско общество са съществени фактори за успеха на всяка демокрация;

7.  припомня незаконните стъпки, предприети в нарушение на съдебната система, които доведоха до конституционни промени за премахване на ограниченията пред президентския мандат, позволявайки на Даниел Ортега да остане на власт в продължение на години;

8.  изтъква, че изборите през 2011 г. и 2016 г. бяха силно критикувани от институциите на ЕС и от ОАД поради допуснатите в тях нередности; отбелязва, че понастоящем е в ход процес на диалог с ОАД и меморандумът за разбирателство следва да бъде подписан до 28 февруари 2017 г., с което положението би могло да се подобри;

9.  като има предвид, че свободата на печата и медиите е елемент от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество; призовава никарагуанските органи да възстановят плурализма на медиите;

10.  изтъква, че в светлината на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, които се подкрепят и насърчават от Европейския съюз; настоятелно призовава ЕС да наблюдава ситуацията и ако е необходимо, да извърши оценка на възможни мерки, които да бъдат предприети;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на Република Никарагуа.

(1) ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 89.
(2) ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 74.

Правна информация