Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2563(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0156/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0043

Usvojeni tekstovi
PDF 256kWORD 51k
Četvrtak, 16. veljače 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Stanje ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi, slučaj Francisce Ramirez
P8_TA(2017)0043RC-B8-0156/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. veljače 2017. o stanju ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi – slučaj Francisce Ramirez (2017/2563(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nikaragvi, a posebno onu od 18. prosinca 2008. o napadima na branitelje ljudskih prava, građanskim slobodama i demokraciji u Nikaragvi(1) te onu od 26. studenoga 2009.(2),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 16. kolovoza 2016. o nedavnoj sudskoj odluci u Nikaragvi o razrješenju parlamentarnih zastupnika te izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 19. studenog 2016. o konačnim rezultatima izbora u Nikaragvi,

–  uzimajući u obzir izvješće misije EU-a za promatranje izbora u Nikaragvi o praćenju parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Nikaragvi održanih 6. studenoga 2011.,

–  uzimajući u obzir izjavu glavnog tajništva Organizacije američkih država od 16. listopada 2016. o izbornom procesu u Nikaragvi,

–  uzimajući u obzir izvješće o Nikaragvi glavnog tajništva Organizacije američkih država od 20. siječnja 2017.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike koji je postignut 2012., a stupio na snagu u kolovozu 2013., uključujući i njegove odredbe o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o braniteljima ljudskih prava iz lipnja 2004.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a za zemljišnu politiku iz 2004. kojima se daju upute za izradu i planiranje zemljišne politike u zemljama u razvoju,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o borcima za ljudska prava iz prosinca 1998.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda (UNDRIP),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada (MOR) o autohtonim i plemenskim narodima (br. 169) iz 1989., koju je Nikaragva ratificirala,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da razvoj i jačanje demokracije i vladavine prava te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda moraju biti sastavni dio vanjskih politika EU-a, što se odnosi i na Sporazum o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike iz 2012.;

B.  budući da se stanje u pogledu demokracije i ljudskih prava proteklih godina u Nikaragvi pogoršalo;

C.  budući da je Nikaragva 2013. donijela Zakon br. 840 kojim se privatnom kineskom poduzeću HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND) daje stogodišnja koncesija za međuoceanski kanal kroz Nikaragvu;

D.  budući da je tim zakonom HKND-u dana ovlast za izvlaštenje zemljišta i da je njime to poduzeće izuzeto od lokalnih poreza i trgovinskih propisa; budući da je njime HKND-u također zajamčeno da neće biti kazneno gonjen zbog kršenja ugovora;

E.  budući da su se između 27. studenoga i 1. prosinca 2016. u glavnome gradu okupili prosvjednici iz cijele Nikaragve kako bi se suprotstavili izgradnji međuoceanskog kanala, megaprojekta zbog kojega bi tisuće malih poljoprivrednika i pripadnika autohtonih naroda iz područja u okolici trase kanala moglo biti raseljeno, i osudili nedostatnu transparentnost predsjedničkih izbora održanih 6. studenog 2016.; budući da su branitelji ljudskih prava izvijestili da je policija protiv prosvjednika koristila suzavac te gumeno i olovno streljivo;

F.  budući da nije provedena studija utjecaja na okoliš i da nije održano prethodno savjetovanje s autohtonim narodima, što predstavlja kršenje Konvencije MOR-a br. 169; budući da predložena trasa kanala prolazi preko zemljišta autohtonih naroda i da bi zbog nje trebalo raseliti između 30 000 i 120 000 pripadnika autohtonih naroda;

G.  budući da su znanstvene organizacije izrazile zabrinutost zbog činjenice da bi kanal prolazio jezerom Nikaragva, čime se ugrožava najveći srednjoamerički slatkovodni izvor; budući da su znanstvene organizacije zatražile od vlade Nikaragve da obustavi projekt do završetka izrade nezavisnih studija i javne rasprave o njima;

H.  budući da je Francisca Ramirez, koordinatorica Nacionalnog vijeća za obranu zemlje, jezera i suvereniteta, u prosincu 2016. formalno podnijela pritužbu zbog represivnog i agresivnog postupanja u Nueva Guineji; budući da je u znak odmazde za aktivizam Francisca Ramirez izložena zastrašivanju i arbitrarnom privođenju, a članovi njezine obitelji nasilnim napadima;

I.  budući da novinari u Nikaragvi doživljavaju uznemiravanja, zastrašivanja i pritvaranja te da im se upućuju prijetnje smrću;

J.  budući da je u kolovozu 2016. zbog prepreka koje je postavljala vlada Nikaragve otkazan posjet posebnog izvjestitelja UN-a o položaju branitelja ljudskih prava Michela Forsta toj zemlji;

K.  budući da ozbiljno isključivanje oporbenih kandidata jasno upućuje na to da nisu ostvareni uvjeti za slobodne i poštene izbore i da su sloboda udruživanja, političko natjecanje i pluralizam ozbiljno ugroženi;

L.  budući da je posebna izvjestiteljica UN-a za neovisnost sudaca i odvjetnika u sklopu postupka univerzalnog periodičnog pregleda za 2014. skrenula pozornost na imenovanja sudaca Vrhovnog suda koja su pod znatnim utjecajem politike; budući da su ustavne izmjene koje su uvedene 2013. radi ponovnog izbora predsjednika države provedene netransparentnim zaobilaženjem zakona; budući da je člankom 147. ustava Nikaragve osobama u krvnom ili drugom srodstvu s predsjednikom zabranjena kandidatura za položaj predsjednika ili potpredsjednika;

M.  budući da je korupcija u javnom sektoru, u kojoj sudjeluju i članovi obitelji predsjednika, i dalje jedan od najvećih izazova; budući da su podmićivanje javnih službenika te nezakonita pljenidba i arbitrarne procjene koje provode carinske i porezne vlasti uobičajena pojava;

1.  izražava svoju zabrinutost zbog sve lošijeg stanja ljudskih prava u Nikaragvi i žali zbog napada i uznemiravanja usmjerenih na organizacije za ljudska prava i njihove članove te neovisne novinare koje provode pojedinci, političke snage i tijela povezani s državom;

2.  poziva vladu da se suzdrži od uznemiravanja i činova odmazde usmjerenih protiv Francisce Ramirez i drugih branitelja ljudskih prava zbog njihovog legitimnog djelovanja; poziva vlasti Nikaragve da stanu na kraj nekažnjivosti zločina počinjenih nad braniteljima ljudskih prava; podržava pravo branitelja ljudskih prava i boraca za okoliš da svoje nezadovoljstvo izraze bez straha od odmazde; poziva Nikaragvu da prije poduzimanja daljnjih koraka provede nezavisnu studiju utjecaja na okoliš i da osigura javnost cijelog postupka;

3.  poziva vladu Nikaragve da poštuje svoje međunarodno preuzete obveze u pogledu ljudskih prava, a posebno Deklaraciju UN-a o pravima autohtonih naroda potpisanu 2008. i Konvenciju MOR-a br. 169;

4.  poziva vladu Nikaragve da očuva zemlju autohtonih naroda od učinka koji razvoj megaprojekata ima na mogućnost da im njihova područja pruže sredstva za život, s obzirom na to da se zbog njih autohtone zajednice izlažu sukobima i nasilnim djelovanjima;

5.  izuzetno je zabrinut zbog razrješenja oporbenih zastupnika u nacionalnom parlamentu i presude kojom je izmijenjena struktura čelništva oporbene stranke;

6.  poziva Nikaragvu da u potpunosti poštuje demokratske vrijednosti, među ostalim i diobu vlasti, i da svim oporbenim političkim strankama omogući izražavanje kritičkih stajališta unutar političkog sustava i društva u cjelini; podsjeća da su potpuno sudjelovanje oporbe, depolarizacija pravosuđa, kraj nekažnjivosti i neovisno civilno društvo ključni faktori uspjeha svake demokracije;

7.  podsjeća na nezakonite korake kojima su u suprotnosti s pravosudnim sustavom izvršene ustavne promjene kako bi se uklonilo ograničenje broja predsjedničkih mandata i Danielu Ortegi omogućilo da se godinama zadrži na vlasti;

8.  podsjeća da su institucije EU-a i Organizacija američkih država uputili oštre kritike zbog nepravilnosti tijekom izbora 2011. i 2016.; napominje da je trenutačno u tijeku postupak dijaloga s Organizacijom američkih država i da bi memorandum o razumijevanju trebao biti potpisan do 28. veljače 2017., što bi moglo doprinijeti poboljšanju stanja;

9.  potvrđuje da su sloboda tiska i medija ključni elementi demokracije i otvorenog društva; poziva vlasti Nikaragve da ponovno uspostave pluralnost medija;

10.  ističe da, u svjetlu Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike, Nikaragvu treba podsjetiti da je potrebno poštovati načela vladavine prave, demokracije i ljudskih prava, kako ih zagovara i promiče EU; poziva EU da prati stanje i da, po potrebi, razmotri moguće poduzimanje mjera;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Organizacije američkih država, Europsko-latinsko-američkoj parlamentarnoj skupštini, Srednjeameričkom parlamentu te vladi i parlamentu Republike Nikaragve.

(1) SL C 45 E, 23.2.2010., str. 89.
(2) SL C 285 E, 21.10.2010., str. 74.

Pravna napomena