Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0281(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0228/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0228/2016

Rasprave :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Glasovanja :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0046

Usvojeni tekstovi
PDF 332kWORD 56k
Četvrtak, 16. veljače 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Suzbijanje terorizma ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. veljače 2017. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0625),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 83. stavak 1. i članak 82. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0386/2015),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. i članak 83. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. ožujka 2016.(1),

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373(2001) od 28. rujna 2001., 2178 (2014) od 24. rujna 2014., 2195(2014) od 19. prosinca 2014., 2199(2015) od 12. veljače 2015., 2249 (2015) od 20. studenoga 2015. i 2253(2015) od 17. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma od 16. svibnja 2005. i njezin Dodatni protokol od 19. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir preporuke Radne skupine za financijsko djelovanje,

–  uzimajući u obzir komunikaciju sa Sastanka na vrhu o nuklearnoj sigurnosti održanog 1. travnja 2016. u Washingtonu,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 30. studenoga 2016. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0228/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 177, 18.5.2016., str. 51.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. veljače 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP
P8_TC1-COD(2015)0281

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2017/541.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije nakon donošenja Direktive o suzbijanju terorizma

Nedavni teroristički napadi u Europi ukazali su na potrebu jačanja napora za zaštitu sigurnosti uz promicanje poštovanja naših zajedničkih vrijednosti uključujući vladavinu zakona i poštovanje ljudskih prava. Da bi se pružio sveobuhvatni odgovor na sve veću terorističku prijetnju, poboljšani okvir kriminalizacije za suzbijanje terorizma potrebno je nadopuniti učinkovitim mjerama za sprečavanje radikalizacije koja vodi u terorizam i djelotvornom razmjenom informacija o kaznenim djelima terorizma.

U tom duhu institucije EU-a i države članice zajednički izražavaju svoju predanost, svaka u okviru svojeg područja nadležnosti, daljnjem osmišljavanju učinkovitih mjera sprečavanja i ulaganja u njih, kao dio sveobuhvatnog međusektorskog pristupa kojim su obuhvaćene sve relevantne politike, među ostalim posebno u području obrazovanja, socijalne uključenosti i integracije, te svi dionici, među ostalim organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i partneri iz industrije.

Komisija će posebno podupirati napore država članica ponudom financijske pomoći projektima čiji je cilj razvoj alata za rješavanje pitanja radikalizacije te inicijativama i mrežama diljem EU-a, poput Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji.

Europski parlament, Vijeće i Komisija ističu potrebu za učinkovitom i pravodobnom razmjenom svih relevantnih informacija za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela terorizma među nadležnim tijelima u Uniji. S tim u vezi bitno je u potpunosti iskoristiti postojeće Unijine instrumente, kanale i agencije za razmjenu informacija, kao i brzo provesti cjelokupno zakonodavstvo Unije koje je doneseno u tom pogledu.

Te tri institucije potvrđuju potrebu da se ocijeni funkcioniranje općeg okvira EU-a za razmjenu informacija te konkretnim mjerama riješe mogući nedostaci, između ostalih i oni u vezi s Planom za pojačanu razmjenu informacija i upravljanje informacijama, uključujući interoperabilna rješenja, u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti