Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2295(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0047/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0047/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 02/03/2017 - 6.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0056

Elfogadott szövegek
PDF 335kWORD 45k
2017. március 2., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Az Európai Parlament 2017. március 2-i határozata a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2295(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, Jean-Jacques URVOAS, pecsétőr, a Francia Köztársaság igazságügy-minisztere által a Marine Le Pen ellen erőszakos jelleggel bíró iszlamista képfelvételeknek a Twitter-fiókján keresztüli terjesztése miatt a Nanterre-i Elsőfokú Bíróságon folyó bizonyítási eljárás keretében, 2016. október 5-én benyújtott kérelemre,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően Marine Le Pen képviseletében meghallgatta Jean-François Jalkhot,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0047/2017),

A.  mivel a francia igazságügyi hatóságok Marine Le Pen európai parlamenti képviselő és a Nemzeti Front (FN) elnöke mentelmi jogának felfüggesztését kérték egy amiatt indított eljárás keretében, hogy 2015. december 16-án a Twitter-fiókján keresztül a Dáis terrorista csoport három foglyának kivégzését ábrázoló, erőszakos jelleggel bíró képfelvételeket terjesztett a „Na, EZ a Dáis!” megjegyzés kíséretében az RMC rádióadón elhangzott interjút követően, amelyben az FN térnyerését a Dáis terrorista csoport tevékenységével hasonlították össze;

B.  mivel az Európai Parlament gyakorlatából kitűnik, hogy a parlamenti képviselő mentelmi jogát abban az esetben lehet felfüggeszteni, ha a jogi eljárás tárgyát képező kifejtett vélemények és/vagy nyilvánosságra hozott képfelvételek nem állnak közvetlen vagy nyilvánvaló összefüggésben azon európai parlamenti képviselő parlamenti feladatainak ellátásával, aki ellen az eljárás indult, és ha azok nem az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke és a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikke értelmében vett feladatainak ellátása során kifejtett véleményének vagy leadott szavazatának minősülnek;

C.  mivel továbbá az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

D.  mivel az emberi méltóság megsértésére alkalmas, erőszakos jelleggel bíró képfelvételek terjesztése a Francia Köztársaság Büntető Törvénykönyve 227-24., 227-29. és 227-31. cikke szerint minősülő és büntetendő bűncselekmény;

E.  mivel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvet) átültető, a digitális gazdaságba vetett bizalomért (pour la confiance dans l’économie numérique) című, 2004. június 21-i 2004-575. sz. törvény 6-1. cikke az információs társadalmi szolgáltatások nyújtóinak tevékenységeire, nem pedig az egyéni tevékenységekre vonatkozik;

F.  mivel ugyan a Marine Le Pen által közzétett képfelvételek a Google keresőmotor révén mindenki számára hozzáférhetőek, és azokat kezdeti megosztásukat követően az interneten széles körben átvették, erőszakos jellegük miatt továbbra is alkalmasak az emberi méltóság megsértésére;

G.  mivel James Foley fogoly családja 2015. december 17-én, vagyis az igazságügyi hatóságok fellépését követően kérte a három fénykép törlését, és Marine Le Pen e kérés nyomán törölte a James Foleyt ábrázoló egyetlen fényképet;

H.  mivel a Marine Le Pen elleni igazságügyi eljárás lefolytatásának ütemezése hasonló a sajtóra és egyéb hírközlési eszközökre vonatkozó egyéb eljárások lefolytatásának szokásos ütemezéshez, és mivel ezért nem indokolt az gyanú, miszerint a fumus persecutionis esete forog fenn, azaz olyan helyzet, amelyben jelek vagy bizonyítékok utalnak arra, hogy a parlamenti képviselő politikai tevékenységének aláásásával kapcsolatos szándék áll fenn;

I.  mivel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikke úgy rendelkezik, hogy büntetőügyekben a parlamenti képviselők nem tartóztathatók le és nem vonhatók semmilyen más, a szabadságot megvonó vagy korlátozó intézkedés alá a Parlament engedélye nélkül;

J.  mivel az Európai Parlament nem foglalhat állást a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a neki tulajdonított cselekmények indokolttá teszik-e a büntetőeljárás lefolytatását;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Marine Le Pen mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Francia Köztársaság illetékes hatóságának és Marine Le Pennek.

(1) A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63. sz. ügy, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85. sz. ügy, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05. sz. ügy, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07. és C-201/07. sz. ügy, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06. sz. ügy, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10. sz. ügy, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11. és T-347/11. sz. ügy, ECLI:EU:T:2013:23.

Jogi nyilatkozat