Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0292(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0027/2017

Teksty złożone :

A8-0027/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/03/2017 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0057

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 47k
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Stowarzyszenie UE-Liban (przystąpienie Chorwacji)***
P8_TA(2017)0057A8-0027/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05748/2016 – C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05748/2016),

–  uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05750/2016),

–  uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0171/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0027/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Libańskiej.

Informacja prawna