Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2078(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0014/2017

Testi mressqa :

A8-0014/2017

Dibattiti :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Votazzjonijiet :

PV 14/03/2017 - 6.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0065

Testi adottati
PDF 316kWORD 65k
It-Tlieta, 14 ta' Marzu 2017 - Strasburgu Verżjoni finali
Sjieda responsabbli u kura tal-ekwidi
P8_TA(2017)0065A8-0014/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu 2017 dwar sjieda responsabbli u kura tal-ekwidi (2016/2078(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 39, 42 u 43 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar il-funzjonament tal-politika agrikola komuni u tal-politika komuni tas-sajd,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 114 tat-TFUE dwar l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq uniku,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 2 tat-TUE dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 168(4)(b) tat-TFUE dwar miżuri fil-qasam veterinarju u f'dak fitosanitarju li l-objettiv dirett tagħhom huwa l-protezzjoni tas-saħħa pubblika,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-TFUE, li jistabbilixxi li, fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni dwar l-agrikoltura, is-sajd, it-trasport, is-suq intern, ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u l-ispazju, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, billi l-annimali huma esseri sensibbli, iqisu bis-sħiħ il-ħtiġijiet tat-trattament xieraq tal-annimali, filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew amministrattivi u d-drawwiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu, b'mod partikolari, mar-riti reliġjużi, it-tradizzjonijiet kulturali u l-wirt reġjonali,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ('Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali')(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li jemenda d-Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/97(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1099/2009 tal-24 ta' Settembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/262 tas-17 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi regoli skont id-Direttivi tal-Kunsill 90/427/KEE u 2009/156/KE fir-rigward tal-metodi għall-identifikazzjoni tal-equidae (Regolament dwar il-Passaport Ekwin)(5),

–  Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għat-tnissil, kummerċ u dħul fl-Unjoni ta' annimali ta' razza pura għat-tnissil, ħnieżer tat-tnissil ibridi u tal-prodotti ġerminali tagħhom u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 652/2014, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE u 90/425/KEE u jħassar ċerti atti fil-qasam tat-tnissil tal-annimali ("ir-Regolament dwar it-Tnissil tal-Annimali"),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008(7),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tat-23 ta’ April 2015 fil-kawża C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH vs Stadt Kempten, tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1337/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 li jistipula r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011(8) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjanza għal laħam frisk, imkessaħ jew iffirżat tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "L-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja - qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew" (COM(2010)0352),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-istudju EDUCAWEL tal-Kummissjoni(9),

–  wara li kkunsidra l-prinċipju tas-sussidjarjetà u dak tal-proporzjonalità,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tal-Annimali li Jinżammu għal Skopijiet ta' Biedja,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0014/2017),

A.  billi s-settur tal-ekwidi fi ħdan l-UE għandu valur ta' aktar minn EUR 100 biljun fis-sena(10) u kien jammonta għal fatturat totali addizzjonali ta' EUR 27.3 biljun fil-logħob tal-imħatri fl-2013 biss, li minnhom EUR 1.1 biljun marru għand il-gvernijiet tal-Istati Membri(11);

B.  billi l-industrija tal-isports ekwestri waħedha toħloq madwar 900 000 impjieg, ħamsa sa seba' ekwidi joħolqu impjieg wieħed full-time, u dawk l-impjiegi, li ma jistgħux jiġu rrilokati, jinsabu f'dawk li issa huma żoni rurali ekonomikament vulnerabbli;

C.  billi s-settur tal-ekwidi jissodisfa l-objettivi tal-politika tal-iżvilupp rurali tal-UE, li hija bbażata fuq il-vijabilità agrikola, il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali fil-komunitajiet rurali; billi l-ekwidi għadhom ferm użati fl-agrikoltura, filwaqt li qed jinstabu użijiet ġodda, bħalma hi l-produzzjoni tal-ħalib tal-ħmir, kif ukoll opportunitajiet u benefiċċji ġodda għall-iżvilupp ulterjuri ta' dawn il-prodotti għall-produtturi u għall-konsumaturi;

D.  billi s-settur tal-ekwidi qed jaqdi rwol attiv biex jintlaħqu l-objettiv tal-istrateġija Ewropa 2020 li ġġib tkabbir sostenibbli bbażat kemm fuq ekonomija aktar ħadra u kemm fuq it-tkabbir inklużiv, u billi s-settur tal-ekwidi hu importanti minħabba l-kontribuzzjoni vitali tiegħu lejn l-iżvilupp ambjentali, ekonomiku u soċjali fiż-żoni rurali;

E.  billi l-Unjoni Ewropea hija l-akbar suq għall-industrija tal-isports ekwestri globalment(12);

F.  billi s-7 miljun ekwidu li huma stmati li hemm fl-UE jwettqu rwoli li jvarjaw bil-kbir, b'relazzjoni antikissima mal-umanità, mill-annimali tal-kompetizzjoni u l-annimali tar-rikreazzjoni għall-annimali tax-xogħol fit-trasport, fit-turiżmu, fit-terapiji komportamentali, ta' riabilitazzjoni u ta' edukazzjoni, fl-isport, fl-edukazzjoni, fil-forestrija u fl-agrikoltura, annimali għejun ta' ħalib u laħam, annimali tar-riċerka, u annimali selvaġġi u annimali semiselvaġġi; billi dawn l-ekwidi jgħinu wkoll biex tinżamm il-bijodiversità u s-sostenibilità rurali u jistgħu jwettqu għadd minn dawn ir-rwoli matul ħajjithom;

G.  billi s-sjieda responsabbli u l-kura tal-ekwidi jibdew bl-attenzjoni xierqa għall-kundizzjonijiet tas-saħħa u l-benesseri tal-annimali, u billi l-kwistjonijiet tal-benesseri għandhom għaldaqstant ikunu ċentrali għall-attivitajiet kollha tal-ekwidi; billi l-ambjent regolatorju fil-livell tal-UE ivarja fost l-Istati Membri, u billi l-leġiżlazzjoni eżistenti tiġi implimentata b'mod differenti fi ħdan l-UE, sitwazzjoni li twassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni u deterjorament fit-trattament xieraq tal-annimali;

H.  billi l-ekwidi huma l-aktar annimali li jinġarru fl-Ewropa fi proporzjon mal-popolazzjoni tagħhom(13), u billi l-ħinijiet tat-trasport tal-annimali huma ta' tħassib serju għaċ-ċittadini tal-UE, li jitolbu b'insistenza ħinijiet tat-trasport iqsar, peress li l-ekwidi ġieli jinġarru ġewwa u barra mill-UE f'vetturi li mhumiex adattati għall-ġarr tal-ekwidi fuq distanzi twal bit-triq, bil-baħar u bl-ajru qabel ma jaslu fid-destinazzjoni finali tagħhom;

I.  billi d-data dwar il-movimenti tal-ekwidi għal finijiet kummerċjali tiġi rreġistrata permezz tas-sistema kompjuterizzata veterinarja integrata (Trade Control and Expert System - TRACES), iżda din id-data tiġi ppubblikata biss darba fis-sena u b'dewmien ta' sentejn mir-reġistrazzjoni tad-data;

J.  billi d-data faċilment disponibbli tista' tgħin lill-awtoritajiet kompetenti u lil organizzazzjonijiet oħra jimmonitorjaw aħjar l-effetti tas-saħħa tal-annimali u jinvestigaw l-indikazzjonijiet sussegwenti ta' bijosigurtà ħażina;

K.  billi ma hemmx biżżejjed data disponibbli li tikkwantifika direttament kemm hemm ekwidi li jaħdmu li qegħdin jintużaw f'azjendi tal-biedja żgħar u semisussistenti, li 86 % minnhom jinsabu fl-Istati Membri aktar ġodda, kif ukoll fit-turiżmu;

L.  billi l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) adottat linji gwida li jikkonċernaw lill-ekwidi tax-xogħol f'Mejju 2016(14) fir-rigward tal-osservazzjoni tal-ħames libertajiet fundamentali tal-annimali, jiġifieri l-libertà mill-ġuħ, mill-għatx u mill-malnutrizzjoni; mill-biża' u mit-trawmi; mill-iskumdità fiżika u termali; mill-uġigħ, mill-korriment u mill-mard; u l-libertà li jesprimu imġiba (l-aktar) normali;

M.  billi l-ekwidi jipprovdu impjiegi u dħul siewja lil-lokalitajiet u liż-żoni rurali mill-agrikoltura, mill-attivitajiet ekwestri u mit-turiżmu li ma jistgħux jiġu rilokati, iżda l-benessri ta' ċerti ekwidi tiġi kompromessa u spiss jagħti l-każ li t-turisti ma jkunux infurmati biżżejjed biex jidentifikaw kwistjonijiet tat-trattament xieraq tal-annimali u jikkoreġu l-problema(15);

N.  billi t-tikketti tal-benesseri introdotti mill-industrija jistgħu jgħinu biex jiġi żgurat li l-attivitajiet jitwettqu kif suppost u li l-pubbliku jingħata l-informazzjoni meħtieġa;

O.  billi t-tnissil bla limitu, indiskriminat u irresponsabbli tal-ekwidi jista' jwassal għal annimali li ma jkollhomx valur ekonomiku u li sikwit jitħallew bi problemi serji ta' benesseri, b'mod partikolari matul perjodu ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku; billi l-Parlament u l-Kunsill riċentement adottaw leġiżlazzjoni li tarmonizza r-regoli dwar il-kundizzjonijiet żootekniċi u dawk ġenealoġiċi għat-tnissil ta' razzez puri għat-tnissil, li jinkludu l-ekwidi, bl-objettivi li s-settur tat-tnissil tal-UE isir iktar kompetittiv u organizzat aħjar u li tittejjeb l-informazzjoni disponibbli dwar it-tnissil ta' razzez puri u dwar pura tat-tnissil fuq it-tnissil ta' annimali ta' razza pura u dwar l-annimali ta' razza pura għat-tnissil, b'mod partikolari l-ekwidi;

P.  billi l-abbandun tal-ekwidi żdied mill-2008 'l hawn fl-Istati Membri tal-Punent, speċjalment fejn dawn l-ekwidi saru lussu għali, u għaldaqstant jikkostitwixxu piż finanzjarju mill-akbar, aktar milli għajn ta' dħul; billi ma kien hemm l-ebda reazzjoni adegwata u sodisfaċenti għal din il-problema mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri;

Q.  billi l-biċċa l-kbira tal-każijiet ta' dan l-aġir jista' jiġi assenjat lil sidien privati u ma jirrappreżentawx il-maġġoranza tas-settur professjonali taż-żwiemel fl-Ewropa;

R.  billi l-ekwidi huma annimali soċjali b'kapaċitajiet konjittivi u b'rabtiet affiljattivi qawwija, u billi huma użati f'firxa ta' programmi edukattivi u ta' taħriġ kif ukoll fi programmi ta' terapija u rijabilitazzjoni, inkluż f'każijiet ta' disturbi tal-ispettru awtistiku, il-paraliżi ċerebrali, aċċident ċerebrovaskulari, diżabilitajiet u diffikultajiet tat-tagħlim jew lingwistiċi, riabilitazzjoni tat-trasgressuri, psikoterapija, disturbi minn stress postrawmatiku u vizzji;

S.  billi s-sidien qed iħabbtu wiċċhom ma' deċiżjonijiet diffiċli meta ma jkunux għadhom kapaċi jieħdu ħsieb biżżejjed lill-ekwidi tagħhom, parzjalment minħabba l-ispejjeż veterinarji għolja, u billi f'xi Stati Membri l-ewtanasja hija wisq spiss l-ewwel rikors, u wieħed għali, għal sidien li m'għadhomx kapaċi jġarrbu l-ispiża tal-kura veterinarja u l-ispiża tal-iżgurar tat-ħtiġijiet għall-benesseri tal-ekwidu; billi f'xi Stati Membri oħra l-ekwidi jistgħu jiġu ewtanizzati biss fejn hemm il-ħtieġa veterinarji immedjata ċara, irrispettivament mill-benessri fit-tul tal-annimal ikkonċernat;

T.  billi f'ħafna pajjiżi barra mill-Unjoni l-ekwidi mhumiex meqjusa li huma annimali li jipproduċu l-ikel, u billi l-laħam ekwin huwa impurtat b'rutina minn dawn il-pajjiżi biex jinbiegħ u jiġi introdott fis-suq tal-UE; billi din is-sitwazzjoni tagħti lok għal kwistjonijiet ta' benesseri u distorsjonijiet tal-kompetizzjoni minħabba li, għalissa, l-UE ma tippermettix li laħam minn żwiemel Ewropej li ma kinux oriġinarjament maħsuba għall-produzzjoni tal-laħam u għall-qatla jidħol fil-katina tal-ikel tal-bnedmin, filwaqt li hija permessa aktar flessibilità għal-laħam importat minn pajjiżi terzi;

1.  Jirrikonoxxi l-kontribut ekonomiku, ambjentali u soċjali konsiderevoli li jagħmlu l-ekwidi fl-UE kollha u l-valuri kulturali u edukattivi direttament relatati magħhom, bħalma huma r-rispett għall-annimali u għall-ambjent;

2.  Jirrimarka li l-ekwidi kulma jmur qed jintużaw aktar u aktar għal finijiet edukattivi, sportivi, terapewtiċi u ta' rikreazzjoni f'azjendi agrikoli minn bdiewa li qed ifittxu li jiddiversifikaw l-attivitajiet tagħhom u jwessgħu l-bażi tad-dħul tagħhom, u jenfasizza li l-preżenza tal-ekwidi taġevola l-multifunzjonalità għal impriża tal-biedja, ħaġa li twassal biex tingħata spinta lill-impjieg fiż-żoni rurali u tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' relazzjonijiet urbani-rurali, u għas-sostenibilità u l-koeżjoni lokali;

3.  Jitlob li jkun hemm rikonoxximent akbar fil-livell tal-UE tas-settur tal-ekwidi, u tal-benefiċċji tiegħu għall-ekonomija rurali, li jagħti kontribut sinifikanti għall-objettivi strateġiċi u ġenerali tal-UE, u li jiġi inkorporat b'mod aktar wiesa' fid-diversi komponenti tal-PAK, inkluża l-għajnuna diretta taħt l-ewwel pilastru jew taħt it-tieni pilastru;

4.  Jinnota li stat tajjeb tas-saħħa u tal-benessri tal-ekwidi jagħti spinta lill-produzzjoni ekonomika kemm tal-azjendi tal-biedja u kemm tan-negozji u huwa ta' benefiċċji għall-ekonomija rurali ġenerali, filwaqt li jissodisfa wkoll id-domanda dejjem tikber taċ-ċittadini tal-UE għal standards ogħla tas-saħħa u tal-benesseri tal-annimali;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi l-istatus ta' annimali ħaddiema għall-ekwidi bħala għodda importanti fl-attivitajiet agrikoli fiż-żoni rurali tal-Ewropa, speċjalment fiż-żoni muntanjużi u fiż-żoni li diffiċli jintlaħqu;

6.  Jenfasizza li s-sidien tal-ekwidi għandu jkollhom livell minimu ta' għarfien dwar it-trobbija tal-ekwidi, u li s-sjieda ġġib magħha responsabilità personali għall-istandard tas-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali fil-kura tagħhom;

7.  Jenfasizza li l-iskambju tal-għarfien bejn is-sidien tal-ekwidi, iżda wkoll bejn l-Istati Membri, għandu jkun għodda importanti biex dawn il-bżonnijiet jiġu ssodisfati, u jinnota li flimkien mal-għarfien xjentifiku ġdid, l-iżviluppi leġiżlattivi u l-metodi ta' tagħlim ġodda li qed jitfaċċaw, il-professjonisti li jaħdmu fis-settur tal-ekwidi tejbu l-metodi ta' ħidma tagħhom b'tali mod li tejbu l-benesseri tal-ekwidi;

8.  Jinnota li l-biċċa l-kbira tas-sidien tal-ekwidi u ta' dawk li jieħdu ħsieb l-ekwidi jġibu ruħhom b'mod responsabbli; jenfasizza li l-promozzjoni akbar tal-benesseri tal-annimali tikkostitwixxi l-aħjar opportunità biex ta' suċċess fi ħdan il-qafas ta' sistemi ta' produzzjoni li huma ekonomikament vijabbli;

9.  Jinnota li l-professjonisti jeħtieġu jibqgħu ekonomikament vijabbli filwaqt li jwieġbu b'mod effettiv għall-isfidi l-ġodda bħalma huma r-riżorsi naturali limitati, l-effetti tal-bidla fil-klima u t-tfaċċar u t-tixrid ta' mard ġdid;

10.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri joħolqu ambjent li fih in-negozji fl-azjendi tal-biedja jkunu vijabbli;

11.  Jenfasizza, b'referenza għall-10 prinċipji tal-OIE, l-importanza taċ-Ċentri ta' Referenza għat-Trattament Xieraq tal-Annimali li jmiss għal livelli mtejba ta' konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni, u għall-infurzar konsistenti tal-leġiżlazzjoni, flimkien mat-tixrid tal-informazzjoni u l-aqwa prattika marbuta mat-trattament xieraq tal-annimali;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkummissjona studju tal-Eurostat biex jiġi analizzat l-impatt ekonomiku, ambjentali u soċjali tal-aspetti kollha tas-settur tal-ekwidi tas-settur u biex tiġi pprovduta data statistika fuq bażi regolari dwar l-użu tas-servizzi, it-trasport u l-qatla tal-ekwidi;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa Linji Gwida Ewropej dwar il-Prattika Tajba fis-Settur l-Ekwidi għal diversi utenti u speċjalisti, imfassla f'konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati u mal-organizzazzjonijiet mis-settur tal-ekwidi u msejsa fuq gwidi eżistenti, inkluża konċentrazzjoni fuq it-trattament xieraq u l-kura tal-imġiba speċifiċi għall-ispeċijiet, minbarra l-kura fi tmiem il-ħajja;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-applikazzjoni ugwali tal-Linji Gwida tal-UE u tirrilaxxa r-riżorsi għat-traduzzjoni ta' dan id-dokument;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ u tiġbor l-iskambji tal-prattiki tajba u l-programmi edukattivi ta' Stati Membri differenti f'dak li hu t-trattament xieraq tal-annimali u tappoġġja l-produzzjoni u t-tixrid ta' din l-informazzjoni dwar kif għandhom jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-ekwidi, hu x'inhu r-rwol tagħhom, abbażi tal-"ħames libertajiet" u b'tali mod li tiġi koperta t-totalità tal-ħajja tal-ekwidu;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, meta tkun qed tistabbilixxi l-Linji Gwida Ewropej tagħha dwar il-Prattika Tajba fis-Settur tal-Ekwidi, tqis ir-rwol multifunzjonali tal-ekwidi billi tinkludi gwida dwar it-tnissil responsabbli, is-saħħa u l-benessri tal-annimali u l-benefiċċji tal-isterilizzazzjoni tal-ekwidi, tax-xogħol tal-ekwidi fit-turiżmu, fl-agrikoltura u fil-forestrija, it-trasport u l-qatla adatti għall-ispeċi u l-protezzjoni kontra prattiki frodulenti, inklużi d-doping, u jirrakkomanda li din il-gwida titqassam, b'kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet agrikoli professjonali rappreżentattivi rikonoxxuti mill-UE, fost in-nissiela, is-soċjetajiet tal-ekwidi, l-azjendi tal-biedja, l-istalel, is-santwarji, it-trasportaturi u l-biċċeriji tal-ekwidi, u li tkun aċċessibbli f'varjetà ta' formati u lingwi;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw il-ħidma tal-European Horse Network (Netwerk Ewropew taż-Żwiemel) u tal-European State Stud Association (Assoċjazzjoni Ewropea taż-Żwiemel għar-Razza tal-Istat), billi dawn għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-iżvilupp tas-settur Ewropew taż-żwiemel billi jservi bħala pjattaforma għall-iskambju tal-aħjar prattiki u billi jippreservaw it-tradizzjonijiet, il-ħiliet u l-għarfien, ir-razez antiki ta' żwiemel u l-impatt tas-settur;

18.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tespandi r-riżorsi edukattivi tagħha dwar it-trattament xieraq tal-annimali fl-azjendi tal-biedja, diretti kemm lejn l-ispeċjalisti li għandhom kuntatt dirett mal-ekwidi, bħalma huma l-kirurgi veterinarji, in-nissiela tal-annimali u s-sidien taż-żwiemel, u kemm lejn ċirku usa' ta' utenti, sabiex tinkludi t-trattament xieraq u t-tnissil tal-ekwidi, filwaqt li tenfasizza l-importanza tat-taħriġ u tal-informazzjoni, permezz tas-Sistema Konsultattiva għall-Azjendi tal-Biedja;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jutilizzaw ukoll skemi ta' trasferiment tal-għarfien biex jikkondividu l-aħjar prattiki u mudelli tan-negozju, iqajmu kuxjenza dwar kwalunkwe kwistjoni u jrawmu l-innovazzjoni u ideat ġodda; jinnota li f'xi Stati Membri diġà jeżistu skemi ta' trasferiment tal-għarfien fis-settur tal-ekwidi;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' timpenja ruħha għall-iżvilupp ta' Karta Ewropea għal Turiżmu Sostenibbli u Responsabbli, bit-tixrid ta' informazzjoni ċara maħsuba biex tgħin lit-turisti u lill-partijiet ikkonċernati jagħmlu għażliet li jiffavorixxu t-trattament xieraq tal-annimali meta jiġu biex jiddeċiedu jekk jużawx jew le s-servizzi tal-ekwidi li jintużaw għax-xogħol; jenfasizza li din il-karta għandha tkun ibbażata fuq karti ta' kwalità eżistenti li jkunu ġew stabbiliti minn organizzazzjonijiet agrikoli rappreżentattivi u professjonali rikonoxxuti, u jinnota li, filwaqt li xi Stati Membri għandhom linji gwida stretti għall-kundizzjonijiet tax-xogħol u għas-sigħat tax-xogħol, protezzjoni bħal din hija nieqsa fi Stati Membri oħra;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni toħroġ gwida għall-Istati Membri dwar mudelli ta' turiżmu li jħarsu l-benesseri tal-annimali fir-rigward tal-ekwidi li jintużaw għax-xogħol;

22.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu linji gwida volontarja għall-forza tax-xogħol, inklużi l-ħinijiet tax-xogħol u l-perjodi tal-mistrieħ ta' kuljum biex jipproteġu lill-ekwidi li jintużaw għax-xogħol mix-xogħol żejjed u mill-isfruttament ekonomiku;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel id-data minn TRACES disponibbli għall-pubbliku ferm aktar malajr milli hu l-każ fil-preżent;

24.  Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati hija intiża biex tipproteġi lill-annimali mill-korriment u t-tbatija, u biex tiżgura li l-annimali jiġu trasportati b'konformità ma' kundizzjonijiet u perjodi ta' żmien xierqa, u jinsab imħasseb dwar in-nuqqasijiet fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-trasport fir-rigward tat-trattament xieraq tal-annimali minn ħafna awtoritajiet ta' Stati Membri;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-applikazzjoni xierqa u l-infurzar effettiv u uniformi tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar it-trasport tal-annimali kif ukoll ir-rappurtar ġuridikament vinkolanti madwar fl-Istati Membri kollha;

26.  Jistieden lill-Istati Membri li jesportaw lill-ekwidi jsibu modi kif jinkoraġġixxu l-qatla fi ħdan it-territorju tagħhom ħalli jevitaw, fejn possibbli, it-trasport ta' ekwidi ħajjin, u jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu għall-monitoraġġ effettiv tal-konformità mad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji kemm fl-ambitu kemm tal-qafas ġuridiku futur u kemm ta' dak attwali;

27.  Jitlob li l-Kummissjoni tipproponi limitu massimu iqsar għaċ-ċaqliq kollu taż-żwiemel għall-qatla, abbażi tas-sejbiet tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u abbażi tal-gwidi tat-trasport għall-ekwidi prodotti minn professjonisti tal-industrija, filwaqt li tqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-industriji ekwini tal-pajjiżi differenti;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu linji gwida biex jifformulaw gwida u jiffaċilitaw u jsaħħu r-riċerka xjentifika u jimplimentaw ir-riċerka eżistenti dwar it-trattament xieraq tal-ekwidi fil-ħin tal-qatla sabiex jiżviluppaw metodi ta' qatla mingħajr krudeltà aktar adattati għal ekwidi, u biex iqassmu dawn id-dokumenti ta' gwida fost l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ u b'mod xieraq biex iwettqu spezzjonijiet u jmexxu verifiki regolari tal-biċċeriji fit-territorju tagħhom li huma liċenzjati biex jieħdu l-ekwidi, biex jiġi żgurat li huma kapaċi jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi ta' trattament xieraq tal-ekwidi, b'mod partikolari f'dawk li huma faċilitajiet u kwalifiki tal-persunal;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha sabiex tiżviluppa indikaturi vvalidati tat-trattament xieraq tal-annimali, li jenħtieġ li jintużaw biex jiġi vvalutat it-trattament xieraq tal-ekwidi, jiġu identifikati l-problemi eżistenti u ikunu jistgħu jiġu xprunati t-titjibiet, filwaqt li jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-benefiċċji prattiċi għas-settur, u jqis li huwa importanti li jiġu inklużi l-partijiet ikkonċernati li jkunu implimentaw għodod simili madwar l-UE kollhs, u taħdem b'kooperazzjoni mill-qrib ma' rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet professjonali miss-settur l-ekwidi fil-proċess tal-istabbiliment tal-indikaturi tat-trattament xieraq tal-annimali;

31.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iħeġġu lis-sidien taż-żwiemel li jiffurmaw assoċjazzjonijiet;

32.  Jenfasizza l-importanza tat-trattament uman u tat-trattament xieraq tal-ekwidi, u l-prinċipju li imkien u taħt l-ebda ċirkostanza ma għandu jiġi ttollerat kwalunkwe trattament krudil u abbużiv min-naħa ta' kwalunkwe sid, ħarrieġ, mozz jew persuna oħra;

33.  Jistieden lill-Istati Membri japplikaw leġiżlazzjoni aktar stretta fir-rigward tat-trattament ħażin u l-abbandun tal-annimali, inklużi miżuri straordinarji biex jiġġieldu lill-abbandun, u biex jinvestigaw bis-sħiħ u kif jixraq rapporti ta' prattiki inumani ksur mil-lat tat-trattament xieraq fil-konfront tal-ekwidi;

34.  Jinnota li jeżistu differenzi bejn l-ispeċijiet tal-ekwidi u differenzi bħal dawn ibiddlu l-ħtiġijiet ta' trattament xieraq, inklużi dawk li jirrigwardaw il-kura fi tmiem il-ħajja u l-ħtiġijiet għall-qatla;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq studju u tiddokumenta dawn id-differenzi u toħroġ linji gwida speċifiċi għall-ispeċijiet biex tiżgura li l-istandards tat-trattament xieraq jinżammu;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp dwar sistemi ta' trobbija tal-annimali adattati għall-ispeċijiet fis-settur tal-ekwidi, filwaqt li jqisu l-imġiba naturali tal-ekwidi bħala annimali tal-merħla b'tendenza li jaħarbu;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprijoritizza proġett pilota li jeżamina l-użu ta' skemi ta' finanzjament ġodda u eżistenti li jippremjaw l-eżiti tajbin ta' trattament xieraq għall-ekwidi li jintużaw għax-xogħol, inklużi dawk f'azjendi tal-biedja żgħar u semisussistenti;

38.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/262 (Regolament dwar il-Passaport Ekwin) jiġi implimentat b'mod sħiħ u kif suppost;

39.  Jinnota li l-prezz tal-mediċini veterinarji, l-ispiża tar-rimi tal-karkassa u l-ispiża tal-ewtanażja, fejn din tkun permessa, jistgħu jservu, minnhom infushom, ta' ostakolu għat-temma tal-ħajja tal-ekwidu, sitwazzjoni li twassal għal tbatija mtawla;

40.  Jistieden lill-Istati Membri jinvestigaw rapporti ta' prattiki inumani waqt l-ewtanażja u ta' ksur tat-trattament xieraq bħalma hu l-użu impropju tad-drogi u jirrappurtaw il-vjolazzjonijiet lill-Kummissjoni;

41.  Jirrikonoxxi t-tkabbir tal-produzzjoni tal-ħalib tal-ħmara u tad-debba, u jistieden lill-Kummissjoni toħroġ gwida dwar il-biedja għat-trobbija tal-ħmir u tad-dwieb għall-ħalib;

42.  Jistieden lill-Istati Membri biex, b'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet agrikoli professjonali, rappreżentattivi u rikonoxxuti, jagħmlu impenn li jżidu l-għadd ta' spezzjonijiet fuq l-azjendi tal-biedja li jrabbu l-ħmir u d-dwieb għall-ħalib;

43.  Jesprimi tħassib serju dwar l-importazzjoni u l-użu ta' prodotti mediċinali veterinarji li fihom il-Gonadotrofina tas-Seru ta' Debba Tqila (Pregnant Mare Serum Gonadotropin - PMSG);

44.  Jistieden lid-Direttorat għall-Awditi u l-Analiżi tal-Ikel u tas-Saħħa tal-Kummissjoni jispezzjona lill-produtturi ċċertifikati tal-ormoni tal-PMSG, permezz ta' verifiki, għall-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar it-trattament xieraq tal-annimali waqt il-produzzjoni u jinvestiga u jipproduċi rapport dwar il-benesseri u t-trattament tad-dwieb li jintużaw għall-ġbir tal-ormoni għall-użu fl-industrija farmaċewtika;

45.  Jenfasizza li sistema fiskali ġusta, adattata għall-bżonnijiet differenti ta' kull Stat Membru, li tippermetti lill-bdiewa professjonali tal-ekwidi jiġġeneraw id-dħul meħtieġ sabiex isostnu l-attività ekonomika fl-azjendi tal-biedja ekwestri Ewropej, għadha mhijiex fis-seħħ;

46.  Jinnota li sistema fiskali aktar ġusta għas-settur ekwin tkun tippermetti lis-settur jopera taħt kundizzjonijiet ekwi, iżżid it-trasparenza tal-attivitajiet relatati mal-ekwidi u b'hekk tiġi miġġielda l-frodi u jiġu indirizzati kwistjonijiet tal-ekonomija griża u l-bdiewa professjonali li jrabbu ż-żwiemel ikunu jistgħu jiġġeneraw id-dħul meħtieġ sabiex isostnu l-attività ekonomika tagħhom;

47.  Huwa tal-fehma li jenħtieġ li l-liġi tal-VAT li tapplika għas-settur ekwin tiġi ċċarata waqt ir-reviżjoni li ġejja tad-Direttiva dwar il-VAT sabiex jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' settur ekwin li jkun orjentat lejn it-tkabbir u l-impjiegi;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni sabiex tippermetti lill-Istati Membri aktar flessibilità fl-iffissar ta' rata mnaqqsa tal-VAT għall-attivitajiet kollha fl-industrija, u jemmen li jenħtieġ li din il-kjarifika tirriżulta fl-istabbiliment ta' qafas uniformi, affidabbli u b'miri speċifiċi għal rati mnaqqsa tal-VAT li ser iħalli lill-Istati Membri biżżejjed libertà biex ifasslu qafas tal-politiki fiskali tagħhom stess;

49.  Jenfasizza d-differenzi fir-rekwiżiti tas-saħħa applikabbli għal-laħam taż-żiemel prodott fl-Ewropa u dak li jiġi importat minn pajjiżi terzi;

50.  Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi stabbilita traċċabilità effikaċi tal-laħam taż-żiemel, u jenfasizza li huwa mixtieq li jkun hemm livell ekwivalenti tar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-ikel u tas-saħħa u konformità tal-importazzjoni għall-konsumatur Ewropew tkun xi tkun l-oriġini tal-laħam taż-żiemel ikkunsmat;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex treġġa' għal li kien il-bilanċ bejn il-livell ta' rekwiżiti fi ħdan l-UE u dak li għalih qed jitwettqu kontrolli fil-fruntieri, filwaqt li tħares is-saħħa tal-konsumatur;

52.  Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tagħmel mandatarja l-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini għal prodotti kollha tal-laħam taż-żiemel ipproċessat;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-għadd ta' verifiki mwettqa f'biċċeriji barra mill-Unjoni li huma awtorizzati għall-esportazzjoni tal-laħam ekwin lejn l-UE, u tissospendi kundizzjonalment l-importazzjoni tal-laħam ekwin prodott f'pajjiżi terzi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-UE għat-traċċabilità u s-sikurezza tal-ikel;

54.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħa t-tabù minn fuq tmiem il-ħajja tal-ekwidi; iqis li l-aġevolar ta' tmiem il-ħajja ta' żiemel ma jeskludix li dan jiddaħħal fil-katina tal-ikel;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-kura fi tmiem il-ħajja għall-ekwidi, inkluż l-istabbiliment tal-livelli massimi ta' residwi (MRLs) għall-mediċini veterinarji użati b'mod komuni bħall-Phenylbutazone, sabiex tiġi ggarantita s-sikurezza fil-katina tal-ikel;

56.  Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-integrazzjoni mill-ġdid fil-katina tal-ikel, permezz ta' sistema ta' "perjodu ta' rtirar" ibbażata fuq ir-riċerka xjentifika li se tagħmilha possibbli li annimal jiddaħħal lura fil-katina tal-ikel wara li tkun ġiet amministrata lilu mediċina għall-aħħar darba, filwaqt li tiġi protetta s-saħħa tal-konsumaturi;

57.  Jinnota li, għall-ekwidi li mhumiex destinati għall-biċċerija biex jipproduċu ikel għall-konsum mill-bniedem (irreġistrati bħala "mhux għall-użu fil-produzzjoni tal-ikel"), ma hemm l-ebda rekord f'xi Stati Membri ta' mediċini li jkunu ġew amministrati u huwa possibbli li dawn jista' jkun li jidħlu fiċ-ċirkwit tal-qatla illegali u b'hekk jipperikolaw serjament is-saħħa pubblika; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tirrimedja din il-lakuna regolatorja;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra, flimkien tal-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet Veterinarji Ekwini Ewropej (Federation of European Equine Veterinary Associations - FEEVA), l-armonizzazzjoni tal-aċċess għat-trattament u l-medikazzjoni fit-territorju Ewropew kollu kemm hu;

59.  Iqis li armonizzazzjoni bħal din ikollha l-vantaġġ li tevita kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni u tiffaċilita t-trattament aktar wiesa' tal-mard tal-ekwidi u b'mod aktar effettiv ittaffi t-tbatija tal-ekwidi;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-iskambji tal-prattiki tajba sabiex jiffaċilitaw l-użu razzjonali tal-mediċini għall-ekwidi;

61.  Jinnota li, filwaqt li terapija u l-mediċini veterinarji huma xi kultant meħtieġa u xierqa, hemm il-ħtieġa li jsiru aktar sforzi biex jiġu indirizzati b'mod determinat il-livelli baxxi ta' investiment u n-nuqqas ta' mediċini, inklużi l-vaċċini, disponibbli għat-trattament tal-ekwidi;

62.  Barra minn hekk jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li jiġu żviluppati r-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur farmaċewtiku fir-rigward tal-amministrazzjoni ta' mediċini lill-ekwidi, peress li f'dan is-settur jeżisti nuqqas kbir ta' mediċini adattati għall-metaboliżmi tal-ekwidi;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffinanzja riċerka addizzjonali dwar l-effetti possibbli ta' medikazzjonijiet differenti fuq il-ħajja tal-ekwidi;

64.  Jinnota li wħud mir-razez ekwini mrobbija fl-Istati Membri huma razez lokali li jiffurmaw parti mill-istil ta' ħajja u mill-kultura ta' ċerti komunitajiet, u li xi Stati Membri inkludew fil-programmi ta' żvilupp rurali tagħhom miżuri sabiex jipproteġu u jkomplu jifirxu lil dawn ir-razez;

65.  Jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha favur programmi ta' għajnuna finanzjarja għall-preservazzjoni u l-protezzjoni tal-ispeċijiet indiġeni tal-ekwidi li jinsabu fis-selvaġġ jew li jinsabu fil-periklu ta' estinzjoni fl-UE;

66.  Jirrikonoxxi l-valur ekoloġiku u naturali għoli tal-popolazzjonijiet tal-ekwidi selvaġġi, li jikkontribwixxu għat-tindif u l-iffertilizzar taż-żoni fejn jgħixu, flimkien mal-valur relatat mat-turiżmu li l-popolazzjonijiet taż-żwiemel selvaġġi joffru, u jitlob li ssir aktar riċerka dwar il-problemi li dawn il-popolazzjonijiet jħabbtu wiċċhom magħhom;

67.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1.
(2) ĠU L 3, 5.1.2005, p. 1.
(3) ĠU L 303, 18.11.2009, p. 1.
(4) ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23.
(5) ĠU L 59, 3.3.2015, p. 1.
(6) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487.
(7) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.
(8) ĠU L 335, 14.12.2013, p. 19.
(9) Ara http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf.
(10) Fédération Equestre Internationale (FEI), Mistoqsijiet Frekwenti dwar il-Kunċett ta' "High Health, High Performance Horse (HHP)" adottat f'Mejju 2014 waqt is-Sessjoni Ġenerali tal-OIE.
(11) Rapport Annwali tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Awtoritajiet tat-Tlielaq taż-Żwiemel.
(12) Databażi tal-FEI, aċċessata fit-22 ta' Settembru 2014.
(13) Bażi ta' data ta' TRACES tal-2012.
(14) L-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali – Il-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri (2016), Kapitolu 7.12.
(15) Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary (Il-Ħmir u l-Bgħula Taksis ta' Santorini – Rapport Indipendenti dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali għas-Santwarju tal-Ħmir), 2013.

Avviż legali