Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0023(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0313/2016

Predložena besedila :

A8-0313/2016

Razprave :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0066

Sprejeta besedila
PDF 328kWORD 51k
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Živo srebro ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0039),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 192(1) in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0021/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega sporazuma, ki ga je odobril pristojni odbor, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. decembra 2016, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0313/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri izjavo Parlamenta, priloženo tej resoluciji;

3.  se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 303, 19.8.2016, str. 122.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/852.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA O OSNUTKU UREDBE O ŽIVEM SREBRU IN RAZVELJAVITVI UREDBE (ES) ŠT. 1102/2008 (2016/0023(COD))

Dejstvo, da je Evropski parlament sprejel izvedbene akte za odobritev novih proizvodov ali postopkov v okviru medinstitucionalnih pogajanj o predlogu uredbe o živem srebru (2016/0023(COD)), ne sme postati precedens za druge podobne primere ter prejudicirati prihodnja medinstitucionalna pogajanja o merilih razmejitve za uporabo delegiranih in izvedbenih aktov.

IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE O MEDNARODNEM SODELOVANJU V ZVEZI Z ŽIVIM SREBROM

Konvencija Minamata in nova uredba o živem srebru pomembno prispevata k temu, da se širom po svetu in v EU prebivalce zaščiti pred onesnaženostjo z živim srebrom.

Za uspešno izvajanje konvencije med vsemi stranmi in za še dodatno krepitev njenih določb je potrebno trajno mednarodno sodelovanje.

Evropska komisija se zato obvezuje, da bo v skladu s Konvencijo in ob upoštevanju veljavnih politik, pravil in postopkov EU podpirala redno sodelovanje in bo med drugim sprožila aktivnosti na naslednjih področjih:

–  za zmanjšanje razkoraka med predpisi EU in določbami Konvencije bo pripravila klavzulo o pregledu seznama prepovedanih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro;

–  glede na določbe iz Konvencije o financiranju, krepitvi zmogljivosti in prenosu tehnologije bo sprožila aktivnosti za večjo sledljivost trgovine z živim srebrom in njegove uporabe, za spodbujeno podeljevanje certifikatov za obrtniško kopanje zlata in kopanje zlata v majhnem obsegu brez uporabe živega srebra, pa tudi za podeljevanje označb, ki bodo pri zlatu kazale, da je bil pridobljen brez uporabe živega srebra, ter za povečevanje zmogljivosti v državah v razvoju, vključno pri upravljanju odpadkov iz živega srebra.

Pravno obvestilo