Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0276(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0029/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0029/2017

Viták :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
A szavazatok indokolása
PV 18/04/2018 - 12.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Elfogadott szövegek
PDF 633kWORD 76k
2017. március 14., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Csomagolás és csomagolási hulladék ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Az Európai Parlament 2017. március 14-én elfogadott módosításai a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)
(-1)   Tekintettel az Uniónak a nyersanyagok importjától való függésére és a természeti erőforrások jelentős részének rövid távon várható gyors kimerülésére, kulcsfontosságú feladat, hogy az Unióban található erőforrások közül amennyit csak lehet ismét kiaknázhatóvá tegyünk, valamint hogy fokozzuk a körforgásos gazdaságra való átállás ütemét.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)
(-1a)   A hulladékgazdálkodást fenntartható anyaggazdálkodássá kell átalakítani. Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelvének1a felülvizsgálata lehetőséget nyújt erre.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.
(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és hatékony hasznosítása, a körforgásos gazdaság elveinek előmozdítása, a megújuló energia terjesztésének fokozása, az energiahatékonyság növelése és az Unió importerőforrásoktól való függőségének csökkentése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát, ami új gazdasági lehetőségeket és hosszú távú versenyképességet biztosít. A ténylegesen körforgásos gazdaság kialakítása érdekében a fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozóan kiegészítő intézkedésekre van szükség, amelyek a termékek teljes életciklusára összpontosítanak, megőrizve az erőforrásokat és megvalósítva az anyagkörforgást. Az erőforrások hatékonyabb felhasználása ezenkívül jelentős nettó megtakarítást hozna az uniós vállalkozások, az állami hatóságok és a fogyasztók számára, miközben csökkentené a teljes éves üvegházhatásúgáz-kibocsátást.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)   A hulladék hasznosításának és újrafeldolgozásának előmozdítására mint a természeti erőforrások kezelésének a körforgásos gazdaságon belüli, fenntartható módjára irányuló politikai és társadalmi ösztönzésnek tiszteletben kell tartania a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikkében megállapított hulladékgazdálkodási hierarchiát és szigorúan olyan megközelítést kell alkalmaznia, amely az újrafeldolgozás helyett a megelőzést helyezi előtérbe.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK (2008. november 19.) irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)
(1b)   A szemetelés, valamint a csomagolás és a csomagolási hulladék nem megfelelő lerakása hátrányosan érinti mind a tengeri környezet védelmét, mind pedig az Unió gazdaságát, és szükségtelen közegészségügyi kockázatokkal jár. A tengerpartokon gyakran fellelhető tárgyak között sok csomagolási hulladék van, melyek hosszú távú kihatással vannak a környezetre, az pedig érinti a turizmust és hogy a lakosság mennyire élvezheti ezeket a természeti területeket. Ezenfelül a tengeri környezetbe kerülő csomagolási hulladék feje tetejére állítja a hulladékhierarchia prioritási sorrendjét, különösen azáltal, hogy nem készítik elő újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb hasznosításra a nem megfelelő hulladéklerakást megelőzően. A csomagolási hulladék tengeri szemétben tapasztalható aránytalanul nagy mennyiségű előfordulásának csökkentése érdekében kötelező érvényű célszámokat kell megállapítani, amelyek betartását a tagállamoknak célzott intézkedések elfogadásával kell támogatniuk.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben13 a csomagolási hulladék hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan megállapított célértékeket módosítani kell, megnövelve a csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítését és újrafeldolgozását annak érdekében, hogy az irányelv jobban tükrözze az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját.
(2)  A 94/62/EK irányelvben a csomagolás és a csomagolási hulladék hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan megállapított célértékeket módosítani kell, megnövelve a csomagolási hulladék újrafeldolgozását annak érdekében, hogy az irányelv jobban tükrözze az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját.
__________________
3 Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)   Az újrahasználatra vonatkozóan a tagállamok által elérendő külön mennyiségi célértékeket kell megállapítani az újrafelhasználható csomagolás használatának előmozdítása, valamint a munkahelyteremtéshez való hozzájárulás és erőforrás-megtakarítások elérése érdekében.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)
(2b)   A csomagolások újrahasználatának növelése általános költségcsökkenést eredményezhet az ellátási láncban, és csökkentheti a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatását. A tagállamoknak támogatniuk kell az olyan újrafelhasználható csomagolás piaci bevezetését, amelyet az életciklusa végén újra fel lehet dolgozni.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)
(2c)   Bizonyos helyzetekben – amilyen például az étkeztetés – egyszer használatos csomagolásra van szükség ahhoz, hogy garantálni lehessen az élelmiszer-higiéniát, valamint a fogyasztók egészségét és biztonságát. A tagállamoknak a megelőző intézkedések kidolgozásakor ezt figyelembe kell venniük és elő kell mozdítaniuk az ilyen csomagolás újrafeldolgozásához való jobb hozzáférést.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Ezen túlmenően a hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében a 94/62/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat hozzá kell igazítani a hulladékra általánosan alkalmazandó 2008/98/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben14 találhatókhoz.
(3)  Ezen túlmenően a hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében, a csomagolás és a csomagolási hulladék sajátosságainak sérelme nélkül, a 94/62/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat adott esetben hozzá kell igazítani a hulladékra általánosan alkalmazandó 2008/98/EK irányelvben találhatóakhoz.
__________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább növelni a csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozóan a 94/62/EK irányelvben megállapított célértékeket.
(4)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös lenne tovább növelni a csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozóan a 94/62/EK irányelvben megállapított célértékeket.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)   Az erőforrás-hatékonyság javításának, a hulladék által a környezetre gyakorolt hatás csökkentésének és az anyagok magas színvonalú újrafeldolgozása előmozdításának a leghatékonyabb módja a hulladékkeletkezés megelőzése. Mindezen okokból a tagállamoknak az életcikluson alapuló megközelítést kell kialakítaniuk ahhoz, hogy csökkenjen a termékek környezetre gyakorolt hatása. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az újrafelhasználható csomagolás terjedésének ösztönzésére, valamint a nem újrafeldolgozható és felesleges csomagolás fogyasztásának csökkentésére. Ennek érdekében a tagállamoknak megfelelő gazdasági eszközöket és egyéb intézkedéseket kell igénybe venniük a hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére. A tagállamoknak tudniuk kell alkalmazni a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsorolt eszközöket és intézkedéseket. Ezenkívül a hulladékkeletkezés megelőzésére irányuló erőfeszítések nem veszélyeztethetik a csomagolásnak a higiénia megőrzésében és a fogyasztó számára nyújtott biztonságban betöltött szerepét.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)   A tagállamoknak megfelelő ösztönzőket kell alkalmazniuk a hulladékhierarchia megvalósítása érdekében, ezek közé tartoznak különösen az ebben az irányelvben meghatározott csomagolásihulladék-megelőzési és -újrafeldolgozási célértékek elérésére irányuló pénz- és adóügyi ösztönzők, például a hulladéklerakási és -égetési díjak, a kidobott mennyiség alapján történő fizetési rendszerek, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek és a helyi önkormányzatokat megcélzó ösztönzők. Ezeknek az intézkedéseknek minden tagállamban a csomagolásihulladék-megelőzési program részét kell képezniük.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)
(4c)   Az esetek túlnyomó többségében a csomagolás fajtája nem a végső fogyasztó választása, hanem inkább a gyártóé. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel elkerülhető a csomagolási hulladék keletkezése, és olyan rendszerek hozhatók létre, amelyekkel biztosított a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék fogyasztótól, más végfelhasználótól, vagy a hulladékáramból való visszajuttatása és/vagy gyűjtése, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása (beleértve az újrafeldolgozást is).
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)
(4d)   A keletkező csomagolási hulladék mennyiségének és a környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében – egyúttal ösztönözve a jó minőségű anyagok újrafeldolgozását – át kell tekinteni, és szükség esetén felül kell vizsgálni ezen irányelv II. mellékletének alapvető követelményeit, azon követelmények szigorítása érdekében, amelyek elősegítik, hogy a csomagolásokat újrahasználatra és minőségi újrafeldolgozásra tervezzék.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
4 e preambulumbekezdés (új)
(4e)   A tagállamok nemzeti stratégiáinak tartalmazniuk kell az újrafeldolgozott hulladékból készült termékekkel kapcsolatos ösztönzőket és előnyöket kínáló, a tudatosság növelését célzó intézkedéseket, ami fellendíti majd az újrafeldolgozott termékek ágazatában megvalósuló beruházásokat.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
4 f preambulumbekezdés (új)
(4f)   A fenntartható biogazdaság előmozdítása hozzájárulhat Európa nyersanyag-behozataltól való függőségének csökkentéséhez. A bioalapú, újrafeldolgozható csomagolás és a komposztálható, biológiailag lebomló csomagolás piaci feltételeinek javítása és az ilyen anyagok felhasználását jelenleg akadályozó jogszabályok felülvizsgálata lehetőséget kínál a további kutatás és innováció ösztönzésére, valamint arra, hogy a csomagolások gyártásának fosszilis tüzelőanyag-alapú nyersanyagait megújuló erőforrásokkal váltsák fel, amennyiben ez az életciklus-személet tekintetében előnyösnek bizonyul, és támogatja a további szerves újrafeldolgozást.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértékek fokozatos növelésével biztosítani kell, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan és ténylegesen hasznosításra kerüljenek. Ezáltal biztosítani kell, hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, amely így előreléphet a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában, és közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos gazdasággá váljon.
(5)  A csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértékek fokozatos növelésével biztosítani kell, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan és ténylegesen hasznosításra kerüljenek. Ezáltal biztosítani kell, hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, amely így előreléphet a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában, és közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos gazdasággá váljon, az élelmiszer-biztonság, a fogyasztók egészsége és az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A körforgásos gazdaságnak meg kell valósítania a hetedik környezetvédelmi cselekvési program kifejezett rendelkezéseit, amely toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok kifejlesztésére szólít fel annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott hulladék jelentős és megbízható uniós nyersanyagforrásként kerüljön felhasználásra.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)   Amennyiben az újrafeldolgozott anyag a hulladékstátusz megszűnésével – akár azért, mert teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó konkrét kritériumokat, akár azért, mert új termékbe kerül beépítésre – újból belép a gazdaságba, maradéktalanul meg kell felelnie a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)
(5c)   Lényeges különbségek vannak a háztartási csomagolási hulladék, illetve a kereskedelmi és ipari csomagolási hulladék között. Ahhoz, hogy ezekről egyértelmű és pontos képet lehessen kapni, a tagállamoknak elkülönítve kell e két hulladékáramról jelentést tenniük.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján.
(6)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges újrafeldolgozási hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni a megelőzéshez, az újrahasználathoz és az újrafeldolgozáshoz szükséges hulladékkezelő üzemek és létesítmények építésére vonatkozóan annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján, fontos továbbá, hogy innovatív újrafeldolgozási infrastruktúrafejlesztéseket elősegítő ösztönzőket állapítsunk meg.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   Ezen irányelv célkitűzései elérésének elősegítése és a körforgásos gazdaságra való átállás ösztönzése érdekében a Bizottságnak elő kell mozdítania egyrészt a tagállamok, másrészt a gazdaság különböző ágazatai közötti koordinációt, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét. Ezt a cserét egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lehetne elősegíteni, amely felhívhatná a figyelmet az új ipari megoldásokra és jobb áttekintést nyújthatna a rendelkezésre álló kapacitásokról, valamint hozzájárulna a hulladékipar és az egyéb ágazatok összekapcsolásához és az ipari szimbiózis támogatásához.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A 2008/98/EK és az 1999/31/EK irányelvben az újrafeldolgozás vonatkozásában meghatározott célértékek és a hulladéklerakóban való elhelyezés vonatkozásában meghatározott korlátozások mellett többé nincs szükség a 94/62/EK irányelvben a csomagolási hulladék energetikai hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan előírt uniós szintű célértékekre.
(7)  A 2008/98/EK és az 1999/31/EK1a tanácsi irányelvben az újrafeldolgozás vonatkozásában meghatározott célértékek és a hulladéklerakóban való elhelyezés vonatkozásában meghatározott korlátozások mellett többé nincs szükség a 94/62/EK irányelvben a csomagolási hulladék energetikai hasznosítására vonatkozóan előírt uniós szintű célértékekre.
__________________
1a A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak körültekintő módon, a hulladékhierarchiával összhangban, a megelőzés, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás ügyének előmozdítása érdekében kell igénybe venniük az európai strukturális és beruházási alapokat.
(8)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára és a körforgásos gazdaságra irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak körültekintő módon, a hulladékhierarchiával összhangban kell igénybe venniük az európai strukturális és beruházási alapokat és e stratégiákat és beruházási terveket úgy kell kidolgozniuk, hogy azok elsősorban a hulladék megelőzésének és újrahasználatának, másodsorban pedig újrafeldolgozásának előmozdítására irányuljanak.
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   Az újrafeldolgozási célértékek 2030 utáni további növelésére vonatkozó szabályokat az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében felül kell vizsgálni.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A tagállamoknak az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésével összefüggésben végzett számítások szempontjából képesnek kell lenniük az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek által újrahasználatra előkészített termékek és összetevők figyelembevételére. Annak érdekében, hogy a számítások végzése egységes módon történjen, a Bizottság részletes szabályokat fog elfogadni az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározására, valamint az adatok gyűjtésére, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan.
(11)  Az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékekkel kapcsolatos adatok egységes számításának biztosítása érdekében a Bizottságnak részletes szabályokat kell elfogadnia az újrafeldolgozó gazdasági szereplők meghatározására, valamint az adatok gyűjtésére, nyomon követhetőségére, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan. E harmonizált módszertan elfogadását követően a tagállamoknak az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésével összefüggésben végzett számítások szempontjából képesnek kell lenniük a fémek égetési vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozásának figyelembevételére.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Az újrahasználatra való előkészítésről gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. E célból általános szabályként az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében a tagállamoknak szigorú feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányáról a hulladékosztályozó létesítményekből kilépő anyagmennyiségek alapján számoljanak be. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.
(12)  Az újrafeldolgozásról gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen az adatok gyűjtése, nyomon követhetősége, ellenőrzése és bejelentése vonatkozásában közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. A célértékek elérésének számításához egy egységes módszert kell alapul venni, ami megakadályozza, hogy az adatközlés tartalmazza az újrafeldolgozott hulladékként kitett hulladékot. E célból az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.
(14)  A tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A szolgáltatott adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a megbízható forrásokon alapuló adatok gyűjtése és feldolgozása közös módszertanának bevezetésével és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor a 94/62/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.
(16)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor a 94/62/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal együttműködésben kidolgozott közös adatgyűjtési és -feldolgozási módszertant kell alkalmazniuk.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)   A tagállamoknak kérésre haladéktalanul be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz az ezen irányelv végrehajtásának, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának értékeléséhez szükséges valamennyi információt.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A 94/62/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 6a. cikk (2) és (5) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (2) bekezdése és a 20. cikk vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő továbbításáról.
(17)  A 94/62/EK irányelv kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek elérésének kiszámítása, egyes újrahasznosított anyagokban, termékkörökben és csomagolástípusokban megengedett legnagyobb nehézfém-koncentráció tekintetében megállapított bizonyos kivételek, az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek elérésével kapcsolatos adatgyűjtés és -feldolgozás módszertanának és az adatszolgáltatás formátumának meghatározása, és a csomagolás meghatározását szemléltető példák listájának módosításai, valamint az ezen irányelv alkalmazása során felmerülő esetleges technikai nehézségek vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten, megfelelő konzultációkat folytasson, és a konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban szereplő elvekkel összhangban kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A 94/62/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a 12. cikk (3d) bekezdése és a 19. cikk vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek16 megfelelően kell gyakorolni.
(18)  A 94/62/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a felhasznált csomagolóanyagok jellegére vonatkozó azonosítási rendszer tudományos és műszaki fejlődéshez való igazítását célzó módszertan meghatározása vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek16 megfelelően kell gyakorolni.
__________________
__________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
16 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden uniós munkavállaló számára magas szintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozások legyenek érvényben a meglévő uniós jogszabályokkal és néhány gyártó, újrafeldolgozó és hulladékgazdálkodási ágazat munkavállalói által tapasztalt sajátos kockázatokkal összhangban.
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
94/62/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés
(-1)   A 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Ebből a célból az irányelv olyan intézkedéseket rögzít, amelyek elsősorban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, további alapelvként pedig a csomagolóanyag újrahasználatára, vagy a csomagolási hulladék anyagában történő vagy más módon történő hasznosításának más formáira, és ilyen módon e hulladék végső ártalmatlanításának csökkentésére irányulnak.
„(2) Ebből a célból az irányelv olyan intézkedéseket rögzít, amelyek elsősorban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, további alapelvként pedig a csomagolóanyag újrahasználatára, vagy a csomagolási hulladék anyagában történő vagy más módon történő hasznosításának más formáira, és ilyen módon e hulladék végső ártalmatlanításának csökkentésére irányulnak, a körforgásos gazdaság felé való átmenet elősegítése érdekében.
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2 a pont (új)
ba)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„2a. »bioalapú csomagolás«: biológiai eredetű anyagból származó csomagolás, ide nem értve a geológiai alakzatokban található és/vagy megkövült anyagokat;”
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont
94/62/EK irányelv
3 cikk – 3–10 pont
c)  a 3–10. pontot el kell hagyni;
c)  a 3. és 4. pontot, valamint a 6–10. pontot el kell hagyni;
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés
„A »hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, a »gyűjtés«, az »elkülönített gyűjtés«, a »megelőzés«, az »újrahasználat«, a »kezelés«, a »hasznosítás«, az »újrahasználatra való előkészítés«, az »újrafeldolgozás«, a »végső újrafeldolgozási eljárás« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK irányelv 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók.”
„A »hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, a »gyűjtés«, az »elkülönített gyűjtés«, a »megelőzés«, a »válogatás«, a »települési hulladék«, az »ipari és kereskedelmi hulladék«, a »kezelés«, a »hasznosítás«, az »újrafeldolgozás«, a »szerves újrafeldolgozás«, a »végső újrafeldolgozási eljárás«, a »szemét« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK irányelv 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók.”
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
„Ilyen egyéb intézkedések lehetnek nemzeti programok, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek révén a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentésére irányuló ösztönzők vagy más, megfelelő esetben a gazdasági szereplőkkel folytatott konzultáció alapján elfogadott intézkedések, amelyek célja, hogy összefogják a tagállamokban a megelőzéssel kapcsolatban meghozott számos kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit. Ezen intézkedéseknek meg kell felelniük az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.”;
„A tagállamok intézkedéseket fogadnak el a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentése és a hulladék keletkezésének megelőzésére vonatkozó, a 2008/98/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célok eléréséhez való hozzájárulás érdekében. Ezen intézkedések közé tartozik a 8. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősség és az újrahasználható csomagolások használatát célzó ösztönzők.
A tagállamok intézkedéseket hoznak a nem újrafeldolgozható és a túlzott csomagolás használatának tartós csökkentése érdekében. Ezek az intézkedések nem veszélyeztethetik a higiéniát vagy az élelmiszerbiztonságot.
Emellett a tagállamok egyéb, a gazdasági szereplőkkel és a fogyasztói és környezetvédelmi szervezetekkel folytatott konzultáció alapján elfogadott intézkedéseket is hozhatnak, amelyek célja, hogy összefogják a tagállamokban a megelőzéssel kapcsolatban meghozott számos kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit.
Ezen intézkedéseknek meg kell felelniük az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.
A tagállamok megfelelő gazdasági eszközökkel és egyéb intézkedésekkel ösztönzik a hulladékhierarchia alkalmazását. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.”
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés
2a.   A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(3)  A Bizottság megfelelő esetben javaslatokat tesz olyan intézkedésekre, amelyek ezen lényegi követelmények betartatásának erősítését és kiegészítését, valamint annak biztosítását szolgálják, hogy új csomagolás csak akkor kerüljön forgalomba, ha a gyártó a csomagolás alapvető funkcióinak csorbítása nélkül minden szükséges intézkedést megtett a csomagolás környezeti hatásának csökkentésére.
(3) A Bizottság 2020. december 31-ig javaslatokat tesz a lényegi követelmények naprakésszé tételére e követelmények betartatásának erősítése és kiegészítése céljából, hogy biztosítsa, hogy új csomagolás csak akkor kerüljön forgalomba, ha a gyártó a csomagolás alapvető funkcióinak csorbítása nélkül minden szükséges intézkedést megtett a csomagolás környezeti hatásának csökkentésére A Bizottság az érintett felekkel való konzultációt követően jogalkotási javaslatot nyújt be a követelmények naprakésszé tételére, különösen az újrahasználat és a színvonalas újrafeldolgozás terveinek erősítése céljából.ˮ
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 3 a bekezdés (új)
2b.   A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A tagállamok, amennyiben az életciklus-szemlélet szerint környezeti szempontból előnyös, ösztönzik a megújuló forrásból nyert bioalapú újrahasznosítható csomagolás és a biológiai úton lebontható komposztálható csomagolás használatát az alábbiakhoz hasonló intézkedések meghozatalával:
a)   használatuk elősegítése többek között gazdasági eszközökkel;
b)   az ilyen termékek piaci feltételeinek javítása;
c)   az ilyen anyagok használatát akadályozó, meglevő jogszabályok felülvizsgálata.ˮ
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
94/62/EK irányelv
5 cikk – cím
2c.   Az 5. cikk a következő címmel egészül ki:
„Újrahasználat”
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)
94/62/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
2d.   A 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
A tagállamok előmozdíthatják az olyan csomagolás újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet újrahasználni.
„(1) A hulladékhierarchiával összhangban a tagállamok előmozdítják az olyan csomagolás újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet újrahasználni, az élelmiszer-higiénia vagy a fogyasztók biztonsága veszélyeztetése nélkül.
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)
94/62/EK irányelv
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
2e.   A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tagállamok a csomagolás újrahasználata tekintetében az alábbi célok elérésére törekednek:
a)   legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 5 tömegszázalékát újrahasznosítják;
b)   legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 10 tömegszázalékát újrahasznosítják.”
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 f pont (új)
94/62/EK irányelv
5 cikk – 1 b bekezdés (új)
2f.   A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az újrahasznosítási műveletek ösztönzése céljából a tagállamok többek között az alábbi intézkedéseket hozhatják:
–  az újrafelhasználható csomagolási termékek esetében betétdíjas rendszerek használata;
–  a forgalomba hozott újrahasznosítható csomagolások minimális százalékarányának csomagolási áramonként történő évenkénti megállapítása;
–  megfelelő gazdasági ösztönzők az újrahasznosítható csomagolások gyártóinak.”
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 g pont (új)
94/62/EK irányelv
5 cikk – 1 c bekezdés (új)
2g.   A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A betétdíjas rendszereken keresztül összegyűjtött csomagolás és újrafelhasznált csomagolás beszámítható a nemzeti megelőzési programokban meghatározott megelőzési célok elérésébe.ˮ
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
94/62/EK irányelv
6 cikk – cím
a)  a cikk címe helyébe a „Hasznosítás, újrahasználat és újrafelfolgozás” szöveg lép;
a)  a cikk címe helyébe a „Hasznosítás és újrafelfolgozás” szöveg lép;
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)
94/62/EK irányelv
6 cikk – -1 bekezdés (új)
aa)   A 6. cikk a következő (-1) bekezdéssel egészül ki:
„(-1) A tagállamok minden csomagolóanyag esetében válogatórendszereket alakítanak ki.”
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
94/62/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)  legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 65 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra és dolgozzák fel újra;
f)  legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 70 tömegszázalékát dolgozzák fel újra;
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
94/62/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  legkésőbb 2025. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:
g)  legkésőbb 2025. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:
i.  a műanyagok esetében 55 tömegszázalék;
i.  a műanyagok esetében 60 tömegszázalék;
ii.  a fa esetében 60 tömegszázalék;
ii.  a fa esetében 65 tömegszázalék;
iii.  a vasfémek esetében 75 tömegszázalék;
iii.  a vasfémek esetében 80 tömegszázalék;
iv.  az alumínium esetében 75 tömegszázalék;
iv.  az alumínium esetében 80 tömegszázalék;
v.  az üveg esetében 75 tömegszázalék;
v.  az üveg esetében 80 tömegszázalék;
vi.  a papír és a karton esetében 75 tömegszázalék;
vi.  a papír és a karton esetében 90 tömegszázalék;
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
94/62/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – h pont
h)  legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 75 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra és dolgozzák fel újra;
h)  legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 80 tömegszázalékát dolgozzák fel újra;
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
94/62/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – i pont
i)  legkésőbb 2030. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:
i)  legkésőbb 2030. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:
i.  a fa esetében 75 tömegszázalék;
i.  a fa esetében 80 tömegszázalék;
ii.  a vasfémek esetében 85 tömegszázalék;
ii.  a vasfémek esetében 90 tömegszázalék;
iii.  az alumínium esetében 85 tömegszázalék;
iii.  az alumínium esetében 90 tömegszázalék;
iv.  az üveg esetében 85 tömegszázalék;
iv.  az üveg esetében 90 tömegszázalék;
v.   a papír és a karton esetében 85 tömegszázalék.
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
94/62/EK irányelv
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás vagy hasznosítás céljából másik tagállamba szállított csomagolási hulladék az (1) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott célértékek teljesítése szempontjából csak a gyűjtés helye szerinti tagállam által vehető figyelembe.
(3)  Az újrafeldolgozás céljából másik tagállamba szállított csomagolási hulladék az (1) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott célértékek teljesítése szempontjából csak a gyűjtés helye szerinti tagállam által vehető figyelembe.
Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a pont (új)
94/62/EK irányelv
6 cikk – 4 bekezdés
ca)   A 6. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(4)  A tagállamok adott esetben ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok használatát a csomagolás és egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy
(4) A tagállamok – a hulladékhierarchiával összhangban és amennyiben az az életciklus-szemlélet szerint előnyös – ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok használatát a csomagolás és egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy
a)  javítják az ilyen termékek piaci feltételeit;
a)  javítják az ilyen termékek piaci feltételeit;
b)  felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket.
b)  felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket.
ba)   megfelelő gazdasági eszközöket – többek között a termékekben található újrahasznosított tartalom előmozdítását és a fenntarthatóságra vonatkozó közbeszerzési kritériumokat – alkalmaznak a másodlagos nyersanyagok felhasználásának ösztönzésére;
bb)   népszerűsítik azokat az anyagokat, amelyek újrafeldolgozás esetén akkor sem veszélyeztetik az emberi egészséget, ha élelmiszerrel érintkező anyag készül belőlük.”
Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont
94/62/EK irányelv
6 cikk – 5, 8 és 9 bekezdés
d)  az (5), a (8) és a (9) bekezdést el kell hagyni.
d)  az (5) és a (9) bekezdést el kell hagyni.
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)
94/62/EK irányelv
6 cikk – 8 bekezdés
da)   A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:
(8)   A Bizottság a lehető leghamarabb, legkésőbb 2005. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásának előrehaladásáról és annak környezetre gyakorolt hatásáról, valamint a belső piac működéséről. A jelentés figyelembe veszi az egyes tagállamok egyedi körülményeit. A jelentésben a következők szerepelnek:
(8) Ennek érdekében Bizottság 2024. december 31-ig megvizsgálja a 6. cikkben megállapított célértékeket és az elérésük felé történt előrelépést, figyelembe véve a tagállamok által az említett célok elérése érdekében alkalmazott bevált gyakorlatokat és intézkedéseket.
Értékelésében a Bizottság megvizsgálja a következőket:
a)  értékelés a lényegi követelmények hatékonyságáról, végrehajtásáról és alkalmazásáról;
a)  egyéb csomagolási hulladékáramokra vonatkozó célértékek meghatározása;
b)  további megelőző intézkedések, annak érdekében, hogy a csomagolás környezeti hatását alapvető funkciói csorbítása nélkül, a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni lehessen;
b)  külön célértékek meghatározása a háztartási csomagolási hulladék, valamint a kereskedelmi és ipari csomagolási hulladék tekintetében.
c)   olyan csomagolási környezeti mutató esetleges kidolgozása, amely a csomagolási hulladék keletkezésének megakadályozását egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi;
E célból a Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentést készít, amelyet továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.ˮ
d)   csomagolási hulladék keletkezésének megakadályozására irányuló tervek;
e)   újrahasználat ösztönzése, és különösen az újrahasználat és az újrafeldolgozás költségeinek és előnyeinek összehasonlítása;
f)   gyártói felelősség, beleértve annak pénzügyi szempontjait is;
g)   2010-ig erőfeszítések a csomagolásban levő nehézfémek és más veszélyes anyagok további csökkentésére, és adott esetben ezek használatának végleges beszüntetésére.
Ehhez a jelentéshez adott esetben mellékelni kell az ezen irányelv kapcsolódó rendelkezései felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat, kivéve, ha ezeket a javaslatokat már korábban benyújtották.
Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
94/62/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés
(1)  A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítását a következők szerint kell elvégezni:
(1)  A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítása alkalmazásában az újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömegét az egy adott évben végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladék tömegeként kell beszámítani.
a)   az újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömege alatt a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladék tömegét kell érteni;
b)   az újrahasználatra előkészített csomagolási hulladék tömege alatt az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők által hasznosított vagy gyűjtött olyan csomagolási hulladék tömegét kell érteni, amely minden olyan ellenőrzési, tisztítási és javítási műveleten átment, amely a hulladék további válogatás vagy előfeldolgozás nélküli újrahasználatához szükséges;
c)   a tagállamok a számításnál figyelembe vehetik az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek üzemeltetői által újrahasználatra előkészített termékeket és összetevőket. Az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott csomagolási hulladék módosított, az újrahasználatra előkészített termékek és alkatrészek tömegét figyelembe vevő arányának kiszámításához a tagállamoknak az üzemeltetőkről származó, ellenőrzött adatokat és a IV. mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazniuk.
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
94/62/EK irányelv
6 a cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A Bizottság 2018. december 31-ig felkéri az európai szabványügyi szervezeteket, hogy a végső újrafeldolgozási eljárásba kerülő hulladékanyagokra és a másodlagos nyersanyagokra, különösen a műanyagokra vonatkozóan dolgozzanak ki a legjobb termelési gyakorlatokon alapuló európai minőségi szabványokat.
Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
94/62/EK irányelv
6 a cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdése b) és c) pontja, valamint a IV. melléklet egységes feltételek alapján történő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítja az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározásához szükséges minimális minőségi és működési követelményeket, beleértve az adatgyűjtésre, -ellenőrzésre és -szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.
(2)  Az (1) bekezdés egységes feltételek alapján történő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 21a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítja a végső újrafeldolgozást végző szereplők meghatározásához szükséges minimális minőségi és működési követelményeket, beleértve az adatgyűjtésre, -ellenőrzésre, -szolgáltatásra és nyomonkövetésre vonatkozó szabályokat.
Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
94/62/EK irányelv
6 a cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   A Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy összehangolja a kompozit csomagolásra vonatkozó jelentéstételt az ezen irányelvben foglalt kötelezettségekkel, és adott esetben javaslatokat tesz ilyen irányú intézkedésekre.
Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
94/62/EK irányelv
6 a cikk – 3 bekezdés
(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve bármilyen válogatási művelet eredményéül kapott hulladék tömegét bele lehet számítani az újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömegébe, amennyiben:
törölve
a)   az eredményül kapott hulladék bekerül a végső újrafeldolgozási eljárásba;
b)   a végső újrafeldolgozási eljárás alá nem vetett, ártalmatlanításra vagy energetikai hasznosításra kerülő anyagok tömege az újrafeldolgozottként számított hulladék teljes tömegének 10 %-a alatt marad.
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
94/62/EK irányelv
6 a cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállamok hatékony minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert hoznak létre a csomagolási hulladék vonatkozásában a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülésének biztosítása érdekében. A rendszer alapulhat a 2008/98/EK irányelv 35. cikkének (4) bekezdése szerint létrehozott elektronikus nyilvántartásokon, a válogatott hulladék minőségi követelményeire vonatkozó műszaki előírásokon, vagy bármilyen más egyenértékű intézkedésen, amely biztosítja az újrafeldolgozott hulladékról gyűjtött adatok megbízhatóságát és pontosságát.
(4)  A (2) bekezdésnek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban a tagállamok hatékony minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert hoznak létre a csomagolási hulladék vonatkozásában az (1) bekezdésben foglalt szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében. A rendszer alapulhat a 2008/98/EK irányelv 35. cikkének (4) bekezdése szerint létrehozott elektronikus nyilvántartásokon, a válogatott hulladék minőségi követelményeire vonatkozó műszaki előírásokon, vagy bármilyen más egyenértékű intézkedésen, amely biztosítja az újrafeldolgozott hulladékról gyűjtött adatok megbízhatóságát és pontosságát. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a minőségellenőrzésre és nyomonkövethetőségre vonatkozóan választott rendszerről.
Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
94/62/EK irányelv
6 a cikk – 5 bekezdés
(5)  A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során a tagállamok az elégetésre kerülő csomagolási hulladék mennyiségével arányosan figyelembe vehetik a fémek égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását, amennyiben az újrafeldolgozott fémek megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek. A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 11a. cikkének (6) bekezdésének megfelelően létrehozott közös módszertant használják.
(5)  A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során a tagállamok csak abban az esetben vehetik figyelembe az elégetésre vagy együttégetésre kerülő csomagolási hulladék mennyiségével arányosan a fémek égetési folyamatot vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását, ha a hulladékot égetés előtt szétválogatták, vagy ha eleget tettek a papír, a fém, a műanyag, az üveg és a biohulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettségnek, és amennyiben az újrafeldolgozott fémek megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek. A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 11a. cikkének (6) bekezdésének megfelelően létrehozott közös módszertant használják.
Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
94/62/EK irányelv
6 b cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)   felsorolja az Unió-szerte alkalmazott azon bevált gyakorlatok példáit, amelyek iránymutatással szolgálhatnak a célértékek eléréséhez.
Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
94/62/EK irányelv
6 b cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Szükség esetén az (1) bekezdésben említett jelentések ezen irányelv (1) bekezdésben említettektől eltérő követelményeinek végrehajtásával, például a hulladékmegelőzési programokban foglalt célértékek elérésére vonatkozó előrejelzésekkel, valamint az energetikai hasznosítás keretében ártalmatlanított vagy energetikailag hasznosított települési hulladék százalékarányával és egy főre jutó mennyiségével is foglalkoznak.
Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
94/62/EK irányelv
7 cikk – 1 bekezdés
5a.   A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy olyan rendszereket állítsanak fel, melyek biztosítják a következőket:
„(1) Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy olyan rendszereket állítsanak fel, melyek biztosítják és ösztönzik a következőket:
a)  a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék visszaváltása és/vagy begyűjtése a fogyasztótól, más végfelhasználótól vagy a hulladékláncból annak érdekében, hogy azokra a legmegfelelőbb ártalmatlanítási megoldásokat alkalmazzák;
a)  a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék visszaváltása és/vagy begyűjtése a fogyasztótól, más végfelhasználótól vagy a hulladékláncból annak érdekében, hogy azokra a legmegfelelőbb ártalmatlanítási megoldásokat alkalmazzák;
b)  a begyűjtött csomagolóanyag és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása, beleértve az újrafeldolgozást is,
b)  a begyűjtött csomagolóanyag és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása, beleértve az újrafeldolgozást is.
annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ezen irányelvben megállapított célkitűzéseknek.
annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ezen irányelvben megállapított célkitűzéseknek. E rendszerekben az érintett ágazatok piaci szereplői és az illetékes hatóságok részt vehetnek. Ezek – hátrányos megkülönböztetés nélkül – az importált termékekre is vonatkoznak, beleértve a részletes rendelkezéseket és a rendszerekbe való belépésre megállapított díjakat, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy a Szerződéssel összhangban elkerüljék a kereskedelem akadályozását vagy a verseny torzulását.”
annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ezen irányelvben megállapított célkitűzéseknek. E rendszerekben az érintett ágazatok piaci szereplői és az illetékes hatóságok részt vehetnek. Ezek – hátrányos megkülönböztetés nélkül – az importált termékekre is vonatkoznak, beleértve a részletes rendelkezéseket és a rendszerekbe való belépésre megállapított díjakat, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy a Szerződéssel összhangban elkerüljék a kereskedelem akadályozását vagy a verseny torzulását.”
Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
94/62/EK irányelv
7 a cikk (új)
5b.   Az irányelv a következő cikkel egészül ki:
„7a. cikk
A visszavételi és begyűjtési rendszerekre vonatkozó külön intézkedések
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megvalósítsák:
a)   legalább a papír, a fém, a műanyag, az üveg csomagolás vagy csomagolási hulladék külön gyűjtését,
b)   a 2005/270/EK bizottsági határozatban meghatározott kompozit csomagolás begyűjtését olyan meglévő begyűjtési rendszerek keretében, amelyek megfelelnek a végső újrafeldolgozáshoz szükséges minőségi szabványoknak.”
Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)
94/62/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés
5c.   A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A gyűjtés, újrahasználat és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson az érintett iparág szerinti azonosítás és osztályozás céljából fel kell tüntetni a 97/129/EK bizottsági határozat [1] alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) jellegét.
„(2) A gyűjtés, újrahasználat és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson fel kell tüntetni az ehhez szükséges hasznos információkat. Különösen az érintett iparág szerinti azonosítás és osztályozás céljából fel kell tüntetni a csomagoláson a 97/129/EK bizottsági határozat alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) jellegét.
[1] HL L 50., 1997.2.20., 28. o.”
[1] HL L 50., 1997.2.20., 28. o.”
Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont
94/62/EK irányelv
12 cikk – 3 a bekezdés
(3a)  A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének a)–i) pontjaiban előírt célértékek teljesítése tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül.
(3a)  A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének a)–i) pontjaiban előírt célértékek teljesítése tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat a (3d) bekezdésben említett közös módszertan szerint kell gyűjteni és feldolgozni, és elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül.
Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont
94/62/EK irányelv
12 cikk – 3 a bekezdés – 2 albekezdés
Az adatszolgáltatást a Bizottság által a (3d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.
Az adatgyűjtést és -feldolgozást a (3d) bekezdésben említett közös módszertan alkalmazásával, az adatszolgáltatást pedig a Bizottság által a (3d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. A 6. cikk f)–i) pontjában foglalt célokra vonatkozó első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.
Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont
94/62/EK irányelv
12 cikk – 3 c bekezdés
(3c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint az adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.
(3c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A (3d) bekezdésben meghatározott adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanának létrehozásáig a jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére. A Bizottság értékeli továbbá az adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és konzisztenciáját. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést a tagállamok első adatközlését követő kilencedik hónapban, majd azt követően háromévente kell elkészíteni.
Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont
94/62/EK irányelv
12 cikk – 3 c a bekezdés (új)
(3ca)   A jelentésben a Bizottság tájékoztatást ad az irányelv egészében vett végrehajtásáról, és értékeli annak az emberi egészségre, a környezetre és a belső piacra gyakorolt hatását. Adott esetben az irányelv felülvizsgálatáról szóló javaslatot is csatolhat a jelentéshez.
Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont
94/62/EK irányelv
12 cikk – 3 d bekezdés
(3d)  A Bizottság a (3a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.
(3d)  A Bizottság a 38a. cikkel összhangban ezen irányelv kiegészítése céljából az adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanát, illetve a (3a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.
Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
94/62/EK irányelv
21 a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottság a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 12. cikk (3d) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
94/62/EK irányelv
21 a cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 12. cikk (3d) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
94/62/EK irányelv
21 a cikk – 5 bekezdés
(5)  A 6a. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (2) bekezdése vagy a 20. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(5)  A 6a. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, 12. cikk (3d) bekezdése, a 19. cikk (2) bekezdése vagy a 20. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
94/62/EK irányelv
II melléklet
12a.   A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglaltak lépnek.
Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
94/62/EK irányelv
IV. melléklet
14.   A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv egy új, IV. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét ezen irányelv melléklete tartalmazza.
törölve
Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 bekezdés (új)
94/62/EK irányelv
II melléklet – 1 pont – 1 franciabekezdés
-1.   A II. melléklet 1. pontjának első franciabekezdése a következőképpen módosul:
–  A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.
„– A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak a hulladékhierarchiával összhangban történő újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.
Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a bekezdés (új)
94/62/EK irányelv
II melléklet – 1 pont – 1 a franciabekezdés (új)
-1a.   A II. melléklet 1. pont a következő 1a. franciabekezdéssel egészül ki:
„– A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a lehető legkisebb legyen a szénlábnyoma, többek között biológiailag lebontható és fenntartható bioalapú anyagok felhasználásával.”
Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 b bekezdés (új)
94/62/EK irányelv
II melléklet – 3 pont
(A magyar változatot nem érinti.)
c)  A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás
A komposztálással feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyűjtést és azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.
Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 c bekezdés (új)
94/62/EK irányelv
II melléklet – 3 pont – d pont
-1c.   A II. melléklet 3. pontjának d) pontja a következőképpen módosul:
d)  Biológiai úton lebontható csomagolás
„d) Biológiai úton lebontható csomagolás
A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt végső soron szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le.
A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt végső soron szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le. Az oxidatív úton lebontható műanyag csomagolás nem tekinthető biológiai úton lebonthatónak.”
Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés
94/62/EK irányelv
IV. melléklet
A szöveg a következő IV. mellékletekkel egészül ki:
törölve
„IV. MELLÉKLET
A 6. cikk (1) bekezdése f)–i) pontjának alkalmazásában a termékek és összetevők újrahasználatra való előkészítésére vonatkozó számítás módszere
A 6. cikk (1) bekezdése f)–i) pontjának megfelelően az újrafeldolgozás és az újrahasználatra való előkészítés módosított arányának számításához a tagállamok az alábbi képletet alkalmazzák:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás módosított aránya egy adott évben;
A: az újrafeldolgozott vagy újrahasználatra előkészített csomagolási hulladék tömege egy adott évben;
R: az újrafeldolgozott vagy újrahasználatra előkészített termékek és összetevők tömege egy adott évben;
P: az adott évben keletkező csomagolási hulladék tömege.”

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0029/2017).

Jogi nyilatkozat