Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2597(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0193/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/03/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0088

Prijaté texty
PDF 262kWORD 45k
Štvrtok, 16. marca 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej
P8_TA(2017)0088RC-B8-0193/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. marca 2017 o Filipínach – prípad senátorky Leily M. De Limovej (2017/2597(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Filipínach, najmä na uznesenie z 15. septembra 2016(1),

–  so zreteľom na vyhlásenia delegácie EÚ a hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK),

–  so zreteľom na diplomatické vzťahy medzi Filipínami a EÚ (predtým s Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS)) nadviazané 12. mája 1964 vymenovaním veľvyslanca Filipín pri EHS,

–  so zreteľom na štatút Filipín ako zakladajúceho člena Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodnej komisie právnikov z 28. februára 2017,

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ľudských právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Filipíny a EÚ majú dlhotrvajúce diplomatické, hospodárske, kultúrne a politické vzťahy;

B.  keďže 23. februára 2017 bol vydaný zatykač na filipínsku senátorku Leilu M. De Limovú z opozičnej liberálnej strany kvôli obvineniu z údajných trestných činov súvisiacich s drogami; keďže 24. februára 2017 senátorku De Limovú zatkli a uväznili; keďže v prípade uznania viny by senátorka De Limová mohla byť odsúdená na trest od 12 rokov až po doživotný trest odňatia slobody a vylúčená zo senátu;

C.  keďže existujú vážne obavy, že trestné činy, z ktorých bola senátorka De Limová obvinená, sú takmer úplne umelo vykonštruované; keďže organizácia Amnesty International považuje senátorku De Limovú za väzenkyňu svedomia;

D.  keďže senátorka De Limová je obhajkyňou ľudských práv a najznámejšou kritičkou protidrogovej kampane filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho; keďže otvorene odsúdila filipínsku drogovú vojnu; keďže senátorka De Limová bola predsedníčkou filipínskej komisie pre ľudské práva; keďže existujú vážne obavy o bezpečnosť senátorky De Limovej; keďže existujú početné sťažnosti na mučenie vo väzniciach, v súvislosti s ktorými sa nevedú vyšetrovania;

E.  keďže 19. septembra 2016 bola senátorka De Limová zbavená svojej funkcie predsedníčky výboru senátu pre spravodlivosť a ľudské práva; keďže senátorka De Limová počas svojho pôsobenia vo funkcii vedúcej výboru pre ľudské práva viedla vyšetrovanie údajných mimosúdnych popráv približne 1 000 alebo viac osôb podozrivých z drogovej trestnej činnosti v meste Davao v období, keď bol prezident Duterte starostom tohto mesta; keďže po týchto vypočúvaniach sa senátorka De Limová stala terčom obťažovania a zastrašovania zo strany orgánov a tieto útoky sa zintenzívnili v priebehu posledných ôsmich mesiacov;

F.  keďže 2. marca 2017 organizácia Human Rights Watch zverejnila správu s názvom „License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs“ (Licencia na zabíjanie: vraždy vykonávané filipínskou políciou v Duterteho „vojne proti drogám“), v ktorej zdokumentovala mimosúdne popravy súvisiace s protidrogovou kampaňou;

G.  keďže odvtedy, ako prezident Duterte 30. júna 2016 nastúpil do funkcie, bolo nahlásených vyše 7 000 vrážd súvisiacich s drogami, ktoré spáchali príslušníci polície a ozbrojených skupín; keďže prezident Duterte prisľúbil pokračovať vo svojej protidrogovej kampani až do konca svojho prezidentského funkčného obdobia v roku 2022;

H.  keďže v reakcii vraždy dôstojníkov povstalcami z komunistickej „New People’s Army“ (NPA – Novej ľudovej armády), ktoré boli spáchané na juhu Filipín 8. marca 2017, nariadil prezident Duterte armáde viesť protipovstalecké operácie bez ohľadu na vedľajšie škody;

I.  keďže 30. januára 2017 filipínska národná polícia dočasne pozastavila protidrogové operácie polície po brutálnej vražde, ktorá bola údajne spáchaná v rámci protidrogovej vojny; keďže prezident Duterte filipínskym ozbrojeným silám nariadil vyplniť túto medzeru v protidrogovej kampani;

J.  keďže obhajcovia ľudských práv, aktivisti a novinári pôsobiaci na Filipínach vrátane senátorky De Limovej pravidelne čelia hrozbám, obťažovaniu, zastrašovaniu a kybernetickému šikanovaniu; keďže tí, ktorí porušujú práva týchto skupín, nie sú braní na zodpovednosť z dôvodu, že sa nevykonávajú riadne vyšetrovania; keďže v novembri 2016 sa prezident Duterte obhajcom ľudských práv otvorene vyhrážal smrťou;

K.  keďže 7. marca 2017 Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona č. 4727, ktorým sa opätovne zavádza trest smrti za závažné trestné činy súvisiace s drogami; keďže Filipíny boli prvou krajinou v regióne, ktorá v roku 2007 zrušila trest smrti; keďže opätovné zavedenie trestu smrti by bolo jasným porušením Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého sú Filipíny zmluvnou stranou od roku 2007; keďže kancelária prezidenta Duterteho v súčasnosti zvažuje zavedenie právnych predpisov o znížení minimálneho veku trestnej zodpovednosti z 15 na 9 rokov;

L.  keďže Filipíny v septembri 2016 opätovne prevzali predsedníctvo združenia ASEAN na rok 2017;

1.  vyzýva na okamžité prepustenie senátorky Leily M. De Limovej a na to, aby jej bola zaistená dostatočná bezpečnosť, pokým je vo väzbe; vyzýva filipínske orgány, aby zabezpečili spravodlivý proces, pričom pripomína právo na prezumpciu neviny, a aby zrušili všetky politicky motivované obvinenia voči nej a ukončili akékoľvek ďalšie obťažovanie namierené proti nej;

2.  chápe, že na Filipínach sú milióny ľudí negatívne ovplyvnených vysokou úrovňou drogovej závislosti a jej následkami; dôrazne odsudzuje obchodovanie s drogami a zneužívanie drog na Filipínach; vyzýva vládu, aby sa prednostne zaoberala bojom proti sieťam obchodníkov s drogami a drogovým magnátom, a nie pátraním po malých spotrebiteľoch; zdôrazňuje, že tento boj musí byť sprevádzaný opatreniami na prevenciu a detoxifikáciu; podporuje vládu v jej úsilí o otvorenie nových detoxifikačných centier;

3.  dôrazne odsudzuje vysoký počet mimosúdnych popráv zo strany ozbrojených síl a ozbrojených skupín týkajúcich sa protidrogovej kampane; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; vyjadruje vážne znepokojenie nad dôveryhodnými správami o tom, že filipínska polícia falšuje dôkazy, aby odôvodnila mimosúdne popravy, a že terčom sú prevažne chudobní obyvatelia miest; vyzýva filipínske orgány, aby okamžite uskutočnili nestranné a zmysluplné vyšetrovanie týchto mimosúdnych popráv a aby stíhali a postavili pred súd všetkých páchateľov; vyzýva EÚ, aby takéto vyšetrovanie podporovala; vyzýva filipínske orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu zabíjaniu;

4.  vyjadruje vážne obavy v súvislosti s vyjadreniami prezidenta Duterteho v reakcii na vraždy dôstojníkov z 8. marca 2017 a dôrazne nalieha na filipínske orgány a vojenské jednotky, aby prísne dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, ktoré všetkým stranám ozbrojeného konfliktu ukladá osobitné obmedzenia s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo a tých, čo sa nezúčastňujú na bojoch;

5.  vyzýva EÚ, aby v rámci Rady OSN pre ľudské práva podporila zriadenie nezávislého medzinárodného vyšetrovania týkajúceho sa nezákonného zabíjania a iného porušovania práva zo strany Filipín v súvislosti s „vojnou proti drogám“ prezidenta Duterteho;

6.  je hlboko znepokojený rozhodnutím snemovne reprezentantov opätovne zaviesť trest smrti; vyzýva filipínske orgány, aby okamžite zastavili prebiehajúce konania, ktorých cieľom je obnoviť trest smrti; pripomína, že EÚ považuje trest smrti za krutý a neľudský trest, ktorý nedokáže odradiť od trestnej činnosti; vyzýva filipínsku vládu, aby upustila od zníženia minimálneho veku trestnej zodpovednosti;

7.  vyzýva EÚ, aby pozorne sledovala prípad týkajúci sa senátorky De Limovej;

8.  naliehavo vyzýva EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje a pomohla vláde Filipín s dodržiavaním jej medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv, najmä prostredníctvom rámcovej dohody;

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila všetky dostupné nástroje s cieľom presvedčiť Filipíny, aby skoncovali s mimosúdnymi popravami v súvislosti s protidrogovou kampaňou, a to aj – v prípade neexistencie akýchkoľvek podstatných zlepšení v najbližších niekoľkých mesiacoch – procesné kroky s cieľom prípadného zrušenia preferencií v rámci VSP+;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Filipín, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov združenia ASEAN.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0349.

Právne oznámenie