Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0141/2015

Predložena besedila :

A8-0141/2015

Razprave :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Obrazložitev glasovanja
PV 16/03/2017 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Sprejeta besedila
PDF 330kWORD 57k
Četrtek, 16. marec 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Potrebna skrbnost uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. marca 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0111),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0092/2014),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega sporazuma, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 8. decembra 2016, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenja Odbora za razvoj (A8-0141/2015),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(1);

2.  se seznanja z izjavo Sveta in izjavami Komisije, priloženimi tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) To stališče nadomešča spremembe, sprejete 20. maja 2015 (Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0204).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. marca 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem
P8_TC1-COD(2014)0059

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/821.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Sveta o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

Svet se izjemoma strinja, da se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov za spremembo pragov iz Priloge I, kot je določeno v členu 1(4) in (5), da bi zagotovili pravočasno sprejetje pragov in uresničili cilje te uredbe. Takšen dogovor ne posega v prihodnje zakonodajne predloge s področja trgovine, pa tudi s celotnega področja zunanjih odnosov.

Izjava Komisije 1 o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

Komisija bo razmislila o pripravi dodatnih zakonodajnih predlogov, namenjenih podjetjem iz EU, ki proizvajajo izdelke, v katerih oskrbovalni verigi so kositer, tantal, volfram ali zlato, če bi prišla do sklepa, da skupna prizadevanja trga EU na odgovorno globalno oskrbovalno verigo mineralov niso dovolj, da bi spodbudila odgovorno ravnanje na strani oskrbe v državah proizvajalkah, ali če bi ocenila, da obseg nakupov subjektov iz spodnjega dela oskrbovalne verige, ki imajo vzpostavljeno potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi v skladu s smernicami OECD, ni zadosten.

Izjava Komisije 2 o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

Komisija bo pri izvajanju svojega pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 1(5) ustrezno upoštevala cilje te uredbe, zlasti tistih, ki so navedeni v uvodnih izjavah (1), (7), (10) in (17).

Pri tem bo Komisija zlasti upoštevala posebna tveganja, povezana z delovanjem zgornjega dela oskrbovalne verige z zlatom na konfliktnih območjih in območjih z visokim tveganjem, ter upošteva položaj mikro in majhnih podjetij iz Unije, ki uvažajo zlato v EU.

Izjava Komisije 3 o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

Komisija je v odziv na zahtevo Evropskega parlamenta po posebnih smernicah pripravljena razviti kazalnike uspešnosti, ki bodo posebej prilagojeni odgovornemu pridobivanju konfliktnih mineralov. S takšnimi smernicami bi se podjetja z več kot 500 zaposlenimi, ki morajo v skladu z Direktivo 2014/95/EU razkriti nefinančne informacije, spodbudila k razkritju specifičnih informacij, povezanih z izdelki, ki vsebujejo kositer, tantal, volfram ali zlato.

Pravno obvestilo