Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0136(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0078/2017

Indgivne tekster :

A8-0078/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0105

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 47k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde ***
P8_TA(2017)0105A8-0078/2017

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14112/2015),

–  der henviser til den internationale konvention af 1996 om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer ("HNS-konventionen af 1996"),

–  der henviser til protokollen af 2010 til HNS-konventionen af 1996,

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 81 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0409/2015),

–  der henviser til protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaterne,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/971/EF af 18. november 2002 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller tiltræde den internationale konvention af 1996 om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer (HNS-konventionen)(1),

–  der henviser til Domstolens udtalelse af 14. oktober 2014(2),

–  der henviser til sin interimsbeslutning af 8. juni 2016 om udkastet til Rådets afgørelse(3),

–  der henviser til Kommissionens opfølgning af 4. oktober 2016 på interimsbeslutningen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A8-0078/2017),

1.  godkender medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 337 af 13.12.2002, s. 55.
(2) Domstolens udtalelse af 14. oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0260.

Juridisk meddelelse