Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0136(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0078/2017

Predkladané texty :

A8-0078/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0105

Prijaté texty
PDF 254kWORD 43k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach ***
P8_TA(2017)0105A8-0078/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v záujme Európskej únie, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14112/2015),

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 (ďalej len „Dohovor HNS z roku 1996”),

–  so zreteľom na Protokol z roku 2010 k Dohovoru HNS z roku 1996,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 81 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0409/2015),

–  so zreteľom na Protokol č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k zmluvám,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/971/ES z 18. novembra 2002, ktorým sa členské štáty v záujme spoločenstva splnomocňujú k ratifikácii alebo pristúpeniu k Medzinárodnému dohovoru o ručení a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 (Dohovor HNS)(1),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014(2),

–  so zreteľom na svoje predbežné uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu rozhodnutia Rady(3),

–  so zreteľom na opatrenia Komisie prijaté 4. októbra 2016 v nadväznosti na predbežné uznesenie,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0078/2017),

1.  udeľuje súhlas s ratifikáciou Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori zo strany členských štátov a s ich pristúpením k nemu v záujme Európskej únie, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 55.
(2) Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EÚ:C:2014:2303.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0260.

Právne oznámenie