11. března 2019
P8_TA(2017)0107(COR01)
OPRAVA
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení)
10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 119kWORD 49k
Právní upozornění