11. märts 2019
P8_TA(2017)0107(COR01)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (5. aprillil 2017. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 114kWORD 49k
Õigusalane teave