11 maart 2019
P8_TA(2017)0107(COR01)
RECTIFICATIE
op Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 112kWORD 48k
Juridische mededeling