11 marca 2019
P8_TA(2017)0107(COR01)
SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 123kWORD 49k
Informacja prawna