11. marca 2019
P8_TA(2017)0107(COR01)
KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 123kWORD 49k
Právne oznámenie