Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2646(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0245/2017

Keskustelut :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Äänestykset :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0125

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 43k
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätys Venäjällä
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. huhtikuuta 2017 Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätyksestä Venäjällä (2017/2646(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman(1), 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä(2), 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjästä: Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta(3), 2. huhtikuuta 2014 antamansa suosituksen, 23. lokakuuta 2014 Memorial-kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharovin palkinnon saajan) lakkauttamisesta Venäjällä(4), 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja erityisesti Aleksei Navalnyin tapauksesta(5), 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä(6) sekä 24. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta(7),

–  ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 29 artiklan, jolla suojellaan sananvapautta, ja 31 artiklan, johon sisältyy oikeus kokoontua rauhanomaisesti, ja kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin Venäjä on sitoutunut Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Yhdistyneiden kansakuntien jäsenenä,

–  ottaa huomioon Donin Rostovissa vuonna 2010 käynnistetyn modernisaatiokumppanuuden ja Venäjän johdon nimenomaisen sitoutumisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Venäjän nykyaikaistamisen peruslähtökohtana,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5 artiklan ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, jotka molemmat edellyttävät, ettei keneenkään saa kohdistaa kidutusta eikä julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistusta, ja joiden osapuoli Venäjä on,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 9. joulukuuta 1998 hyväksytyn YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta(8),

–  ottaa huomioon seitsemännen määräaikaisraportin Venäjän federaatiosta, jota Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea käsitteli 3136. ja 3137. kokouksessaan 16. ja 17. maaliskuuta 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 26. maaliskuuta 2017 33 000 – 93 000 henkilöä osallistui korruption vastaisiin tapahtumiin, mielenosoituksiin ja marsseihin yli 80 kaupungissa ympäri Venäjää; ottaa huomioon, että poliisi pidätti yli 2 000 mielenosoittajaa kaupungeissa eri puolilla Venäjää, mukaan lukien noin 1 000 Moskovassa; ottaa huomioon, että oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi pidätettiin ja hänelle määrättiin 350 dollarin sakko kiellettyjen mielenosoitusten järjestämisestä ja hänet tuomittiin 15 päiväksi vankeuteen; toteaa, että mielenosoituksia pidetään suurimpina vuosien 2011 ja 2012 hallituksen vastaisten mielenosoitusten jälkeen;

B.  ottaa huomioon, että Kirovin Leninskin kaupunginosan tuomioistuimen tuomio (8. helmikuuta 2017) venäläistä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyita vastaan, jota syytettiin kavallusyrityksistä, onnistui hiljentämään jälleen yhden riippumattoman poliittisen toimijan Venäjän federaatiossa; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että Navalnyilta evättiin oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, kun häntä syytettiin vuonna 2013 samoista rikoksista;

C.  ottaa huomioon, että Venäjän hallitus on käynnistänyt rikostutkinnan tunnistamattomia henkilöitä vastaan, jotka kutsuivat internetissä ihmisiä Moskovassa 2. huhtikuuta 2017 järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa vaadittiin pääministeri Medvedevin eroa, Venäjän sotatoimien lopettamista Ukrainassa ja Syyriassa, Aleksei Navalnyin vapauttamista ja korvauksien maksamista mielenosoitusten aikana Moskovassa 26. maaliskuuta 2017 pidätetyille aktivisteille; ottaa huomioon, että 2. huhtikuuta 2017 vähintään 31 ihmistä pidätettiin opposition mielenosoitusten aikana Moskovassa ja tämän jälkeen vangittiin ”yleisen järjestyksen rikkomisen” perusteella;

D.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston jäsen, se on allekirjoittanut YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen ja sitoutunut noudattamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja kunnioittamaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia; toteaa, että Euroopan unioni on toistuvasti tarjonnut lisäapua ja ammattitaitoa auttaakseen Venäjää nykyaikaistamaan perustuslakiaan ja oikeusjärjestelmäänsä ja noudattamaan niitä Euroopan neuvoston normien mukaisesti;

E.  ottaa huomioon, että Venäjän federaation kehitys antaa aihetta huoleen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelusta sekä yhteisesti sovittujen demokratian periaatteiden ja oikeusvaltion kunnioittamisesta; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on ratifioinut 11 kaikkiaan 18:sta kansainvälisestä ihmisoikeussopimuksesta;

F.  ottaa huomioon, että Venäjän federaation rikoslakia on muutettu ja otettu käyttöön uusi 212 artiklan 1 kohta, jonka mukaan henkilöä voidaan syyttää julkisia kokoontumisia koskevan lain rikkomisesta huolimatta siitä, että muutoksella rajoitetaan sananvapautta ja kokoontumisvapautta;

G.  ottaa huomioon, että Memorial-ihmisoikeusjärjestön mukaan poliittisten vankien määrä maassa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, ja vuonna 2016 heitä oli yhteensä 102;

1.  tuomitsee Venäjän federaatiossa toteutetut poliisioperaatiot, joilla yritettiin estää ja hajottaa rauhanomaiset korruption vastaiset mielenosoitukset ja joissa pidätettiin satoja kansalaisia, myös Aleksei Navalnyi, jonka organisaatio käynnisti mielenosoitukset;

2.  kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan välittömästi Aleksei Navalnyin ja luopumaan häntä ja kaikkia Moskovassa ja useissa muissa Venäjän kaupungeissa 26. maaliskuuta ja 2. huhtikuuta 2017 järjestetyissä korruption vastaisissa mielenosoituksissa pidätettyjä rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia ja aktivisteja vastaan nostetuista syytteistä; korostaa, että Venäjän viranomaiset kantavat täyden vastuun pidätettyjen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista;

3.  korostaa, että annetut tuomiot ovat tarkoitusperältään poliittisia, ja kehottaa Venäjän oikeuslaitosta osoittamaan riippumattomuutensa poliittisesta vaikutusvallasta; kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan toimittajien, poliittisten vastustajien ja poliittisten ja kansalaisaktivistien häirinnän ja noudattamaan täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja takaamaan tiedotusvälineiden vapauden ja kokoontumisvapauden;

4.  panee merkille suuren osallistujamäärän keränneet ja laajalle levinneet korruption vastaiset protestit kaikkialla Venäjän federaatiossa sunnuntaina 26. maaliskuuta 2017, erityisesti nuorten vahvan osallistumisen mielenosoituksiin korruptiota ja Venäjän yhä autoritaarisemmaksi käyvää hallintoa vastaan; suhtautuu myönteisesti tähän toimintaan ja pitää sitä rohkaisevana merkkinä lisääntyneestä kiinnostuksesta yhteisiä asioita ja politiikkaa kohtaan;

5.  on erittäin huolestunut siitä, että Aleksei Navalnyin pidättäminen osoittaa Venäjän viranomaisten käyttävän julkisia kokoontumisia koskevaa lakia oikotienä rauhanomaisten mielenosoittajien vangitsemiseen ja syyllistyvät näin systeemisiin väärinkäytöksiin;

6.  tuomitsee jatkuvat yritykset vaientaa Aleksei Navalnyi ja tukee hänen organisaationsa pyrkimyksiä lisätä tietoisuutta korruptiosta julkisissa instituutioissa ja poliittisten edustajien ja julkisten viranhaltijoiden keskuudessa ja torjua sitä; panee syvästi huolestuneena merkille tuomioistuimen helmikuussa 2017 tekemän päätöksen, jolla Aleksei Navalnyi käytännössä suljettiin pois poliittiselta areenalta ja joka rajoittaa yhä enemmän poliittista moniarvoisuutta Venäjällä ja herättää vakavia kysymyksiä Venäjän demokraattisten prosessien oikeudenmukaisuudesta;

7.  muistuttaa, että vapaus kokoontua rauhanomaisesti on oikeus eikä etuoikeus, ja että tämä oikeus samoin kuin oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen on ratkaisevassa asemassa tehokkaan demokraattisen järjestelmän kehittymisen ja olemassaolon kannalta; kehottaa Venäjän viranomaisia noudattamaan täysin kansainvälisiä sitoumuksiaan, mukaan lukien Euroopan neuvostossa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj) antamiaan sitoumuksia, kunnioittamaan sananvapautta, yhdistymisvapautta ja vapautta rauhanomaiseen kokoontumiseen, jotka ovat Venäjän perustuslaissa taattuja perusvapauksia, ja vapauttamaan välittömästi rauhanomaiset mielenosoittajat, jotka on otettu säilöön;

8.  kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan kaiken poliittisten vastustajien, toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän Venäjän federaatiossa, myös oikeuslaitoksen tasolla, ja varmistamaan kaikissa olosuhteissa, että he voivat jatkaa laillista toimintaansa ilman häiriöitä;

9.  katsoo, että useat oikeudenkäynnit ja tuomioistuinmenettelyt opposition jäseniä ja kansalaisjärjestöjä vastaan viime vuosina herättävät epäilyksiä oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta Venäjän federaatiossa; kehottaa Venäjän oikeus- ja lainvalvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti ilman poliittista ohjailua;

10.  korostaa, että kokoontumisvapaus Venäjän federaatiossa taataan Venäjän perustuslain 31 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, jonka osapuoli Venäjä on, ja siten Venäjän viranomaisilla on velvollisuus kunnioittaa kyseistä vapautta; kehottaa Venäjän federaatiota kunnioittamaan oikeusvaltion, ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden periaatteita;

11.  muistuttaa, että Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä Venäjän on tärkeää noudattaa täysimääräisesti kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan sekä perusihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, jotka on kirjattu Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen;

12.  kehottaa Venäjän federaatiota muuttamaan lainsäädäntöä, jossa rajoitetaan aiheettomasti kokoontumisvapautta ja kriminalisoidaan se; tuomitsee sen, että Venäjän federaatio on myös valtuuttanut perustuslakituomioistuimen joulukuussa 2015 annetulla uudella lainsäädännöllä kumoamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita;

13.  panee merkille johtavia venäläisiä poliitikkoja vastaan esitetyt korruptioväitteet; kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita torjumaan järjestelmällisesti laittomasti hankittuja varoja koskevia rahanpesuyrityksiä EU:ssa; kehottaa myös Panaman papereita käsittelevää tutkintavaliokuntaa kiinnittämään lisähuomiota EU-alueen pankkien välityksellä kulkevien epäilyttävien venäläisten rahavirtojen mahdollisesti jättämiin jälkiin;

14.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita laatimaan yhtenäisen Venäjän-politiikan, jonka yhteydessä jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet sitoutuvat pitämään kiinni vahvasta yhteisestä linjasta, joka koskee ihmisoikeuksien asemaa EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa sekä tarvetta saada ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden tukahduttaminen loppumaan Venäjällä;

15.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että kaikki poliittisista syistä syytettyjä henkilöitä koskevat tapaukset otetaan esille EU:n ja Venäjän välisissä ihmisoikeusneuvotteluissa, kun ne jälleen aloitetaan, ja että näihin neuvotteluihin osallistuvia Venäjän edustajia vaaditaan virallisesti vastaamaan kuhunkin tapaukseen; kehottaa neuvoston ja komission puheenjohtajia ja korkeaa edustajaa seuraamaan tällaisia tapauksia edelleen tarkasti ja ottamaan nämä asiat esiin eri yhteyksissä ja kokouksissa Venäjän kanssa sekä raportoimaan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

16.  tuomitsee terrori-iskun Pietarissa ja pyytää puhemiestä ilmaisemaan syvän myötätuntonsa ja solidaarisuutensa uhreille, heidän omaisilleen ja Venäjän kansalle;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2)EUVL C 65, 19.2.2016, s. 150.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0253.
(4)EUVL C 274, 27.7.2016, s. 21.
(5)EUVL C 300, 18.8.2016, s. 2.
(6)EUVL C 316, 30.8.2016, s. 126.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0446.
(8)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0087.

Oikeudellinen huomautus