Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2646(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0245/2017

Debates :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Balsojumi :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0125

Pieņemtie teksti
PDF 331kWORD 52k
Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 6. aprīļa rezolūcija par Krieviju, Alekseja Navaļnija un citu protestētāju arests (2017/2646(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju, jo īpaši 2012. gada 23. oktobra rezolūciju(1), 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par tiesiskumu Krievijā(2), 2014. gada 13. marta rezolūciju par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana(3), 2014. gada 2. aprīļa ieteikumu, 2014. gada 23. oktobra rezolūciju par nevalstiskās organizācijas „Memoriāls” (Saharova balvas 2009. gada laureātes) slēgšanu Krievijā(4), 2015. gada 15. janvāra rezolūciju par Krieviju, it īpaši Alekseja Navaļnija lietu(5), 2015. gada 12. marta rezolūciju par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā(6) un 2016. gada 24. novembra rezolūciju par Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lietu(7),

–  ņemot vērā Krievijas Konstitūciju, jo īpaši tās 29. pantu, kas aizsargā vārda brīvību, un 31. pantu, kas ietver tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, un starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, ko Krievija ir apņēmusies ievērot kā Eiropas Padomes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) un ANO locekle,

–  ņemot vērā Modernizācijas partnerību, kas tika ierosināta 2010. gada maija sanāksmē Rostovā pie Donas, un Krievijas vadošo amatpersonu apņemšanos nodrošināt tiesiskuma ievērošanu kā pamatu Krievijas modernizācijai,

–  ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 5. pantu un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 7. pantu, kas paredz, ka nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai, vai sodīšanai, un kam Krievijas Federācija ir līgumslēdzēja puse,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 1998. gada 9. decembrī pieņemto ANO deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 2017. gada 16. marta rezolūcija par Krievijā ieslodzītajiem Ukrainas pilsoņiem un stāvokli Krimā(8),

–  ņemot vērā septīto periodisko ziņojumu par Krievijas Federāciju, kurš tika izskatīts Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas 3136. un 3137. sanāksmē, kas notika 2015. gada 16. un 17. martā,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 26. martā 33 000 līdz 93 000 cilvēku piedalījās pret korupciju vērstos mītiņos, gājienos un demonstrācijās vairāk nekā 80 pilsētās Krievijā; tā kā vairāk nekā 2000 protestētāju policija aizturēja pilsētās visā Krievijā, tostarp apmēram 1000 cilvēku Maskavā; tā kā opozīcijas politiķi Alekseju Navaļniju aizturēja un viņam piesprieda maksāt naudas sodu USD 350 par aizliegtu protestu organizēšanu un 15 dienas ieslodzījumā; tā kā šie tiek uzskatīti par lielākajiem protestiem kopš pret Kremli vērstajām demonstrācijām 2011. un 2012. gadā;

B.  tā kā Kirovas pilsētas Ļeņina rajona tiesas 2017. gada 8. februāra spriedums Krievijas opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnija lietā par apsūdzībām par līdzekļu piesavināšanās mēģinājumiem bija veids, kā apklusināt vēl vienu neatkarīgu politisko viedokli Krievijas Federācijā; tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir lēmusi, ka 2013. gada kriminālvajāšanā ar tādu pašu apsūdzību A. Navaļnijam tika liegtas tiesības uz taisnīgu tiesas procesu;

C.  tā kā Krievijas valdība ir uzsākusi kriminālizmeklēšanu pret neidentificētiem cilvēkiem, kuri internetā aicināja 2017. gada 2. aprīlī Maskavā rīkot demonstrāciju, pieprasot atkāpties premjerministram Dmitrijam Medvedjevam, izbeigt Krievijas militārās operācijas Ukrainā un Sīrijā, atbrīvot A. Navaļniju un izmaksāt kompensācijas aktīvistiem, kas aizturēti 2017. gada 26. marta protestu laikā Maskavā; tā kā 2017. gada 2. aprīlī opozīcijas protestu laikā Maskavā vismaz 31 cilvēks tika arestēts un pēc tam turēts apcietinājumā par “sabiedriskās kārtības pārkāpumiem”;

D.  tā kā Krievijas Federācija kā pilntiesīga Eiropas Padomes locekle ir parakstījusi ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu, ir apņēmusies ievērot demokrātijas principus, tiesiskumu un pamatbrīvības un cilvēktiesības; tā kā Eiropas Savienība ir vairākkārt piedāvājusi papildu palīdzību un zināšanas, lai Krievija spētu modernizēt un uzturēt savu konstitucionālo un tiesisko kārtību atbilstīgi Eiropas Padomes standartiem;

E.  tā kā vēl arvien pastāv bažas par pavērsieniem Krievijas Federācijā attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību un to demokrātijas principu un tiesiskuma normu ievērošanu, par kurām panākta kopīga vienošanās; tā kā Krievijas Federācija ir ratificējusi 11 no 18 starptautiskajiem cilvēktiesību nolīgumiem;

F.  tā kā Krievijas Federācijas krimināllikums ir grozīts un ir ieviests jauns 212.1. pants, saskaņā ar kuru persona var tikt apsūdzēta par likuma par publisku pulcēšanos pārkāpšanu, neraugoties uz to, ka šis grozījums ierobežo vārda un pulcēšanās brīvību;

G.  tā kā saskaņā ar cilvēktiesību centru “Memoriāls” politieslodzīto skaits šajā valstī pēdējos gados ir ievērojami palielinājies, 2016. gadā sasniedzot 102 personas,

1.  nosoda policijas operācijas Krievijas Federācijā, kurās tika mēģināts apturēt un izklīdināt miermīlīgas pret korupciju vērstas demonstrācijas un tika aizturēti simtiem pilsoņu, tostarp Aleksejs Navaļnijs, kura organizācija uzsāka demonstrācijas;

2.  aicina Krievijas iestādes nekavējoties atbrīvot Alekseju Navaļniju un visus miermīlīgos protestētājus, žurnālistus un aktīvistus, kas aizturēti pret korupciju vērstajos mītiņos 2017. gada 26. martā un 2. aprīlī Maskavā un vairākās citās Krievijas pilsētās, kā arī atsaukt apsūdzības pret viņiem; uzsver, ka Krievijas iestādes ir pilnībā atbildīgas par aizturēto personu drošību un labjutību;

3.  uzsver to, ka uzliktie sodi ir politiski motivēti, un aicina Krievijas tiesu iestādes pierādīt, ka tās ir neatkarīgas no politiskas iejaukšanās; aicina Krievijas varas iestādes izbeigt žurnālistu, politisko oponentu un politiskās un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu vajāšanu, pilnībā ievērot starptautiskās cilvēktiesību saistības un nodrošināt plašsaziņas līdzekļu brīvību un pulcēšanās brīvību;

4.  norāda uz augsto iedzīvotāju aktivitāti plašajos pret korupciju vērstajos protestos visā Krievijas Federācijā svētdien, 2017. gada 26. martā, jo īpaši jauniešu vērienīgo iesaistīšanos un apvienošanos pret korupciju un arvien autoritārāko valdīšanu Krievijā; atzinīgi vērtē šo iesaistīšanos kā daudzsološu pazīmi, kas apliecina pieaugošu interesi par sabiedrības un politikas jautājumiem;

5.  pauž dziļas bažas par Alekseja Navaļnija aizturēšanu, jo tas ir apliecinājums tam, ka Krievijas varas iestādes izmanto likumu par sabiedrības pulcēšanos, lai paātrinātu miermīlīgu protestētāju nonākšanu cietumā un izdarītu turpmākus sistēmiskus pārkāpumus;

6.  nosoda pastāvīgos centienus apklusināt Alekseju Navaļniju un pauž atbalstu viņa organizācijas centieniem informēt par un cīnīties pret korupciju valsts iestādēs un politisko spēku pārstāvju un amatpersonu vidū; ar dziļām bažām raugās uz 2017. gada februāra lēmumu, kas faktiski izslēdz Alekseju Navaļniju no politiskās dzīves, vēl vairāk ierobežo politisko plurālismu Krievijā un rada nopietnus jautājumus par demokrātisko procesu godīgumu Krievijā;

7.  atgādina, ka miermīlīgas pulcēšanās brīvība ir tiesības, nevis privilēģija un ka šīm tiesībām kopā ar tiesībām uz uzskatu un vārda brīvību un biedrošanās brīvību ir izšķirīga nozīme patiesi demokrātiskas sistēmas radīšanā un pastāvēšanā; aicina Krievijas varas iestādes pilnībā ievērot starptautiskās saistības, kuras tā ir uzņēmusies, tostarp Eiropas Padomē un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO), lai aizstāvētu tādas pamatbrīvības kā vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvība, kas ir pamattiesības, kuras noteiktas šīs valsts Konstitūcijā, un nekavējoties atbrīvot apcietinātos miermīlīgos demonstrāciju dalībniekus;

8.  aicina Krievijas iestādes pārtraukt vajāšanas, tostarp tiesu iestādēs, pret visiem politiskajiem oponentiem, žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijas Federācijā un visos gadījumos nodrošināt, ka viņi var bez iejaukšanās turpināt savas likumīgās darbības;

9.  uzskata, ka vairāki tiesas procesi un prāvas pret opozīcijas dalībniekiem un NVO pēdējo gadu laikā rada šaubas par Krievijas Federācijas tiesu iestāžu neatkarību un objektivitāti; mudina Krievijas tieslietu un tiesībaizsardzības iestādes veikt savus pienākumus objektīvi un neatkarīgi bez politiskas iejaukšanās;

10.  uzsver, ka pulcēšanās brīvība Krievijas Federācijā ir noteikta Krievijas Konstitūcijas 31. pantā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā (ECTK), kuru Krievija ir parakstījusi, tādējādi liekot Krievijas iestādēm to ievērot; aicina Krievijas Federāciju ievērot tiesiskuma, vārda brīvības un pulcēšanās brīvības principus;

11.  atgādina Krievijai, ka ir svarīgi, lai tā, būdama Eiropas Padomes un EDSO organizācijas locekle, pilnībā ievērotu savas starptautiskās juridiskās saistības un cilvēka pamattiesības un tiesiskumu, kas noteikti ECTK un Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR);

12.  aicina Krievijas Federāciju grozīt tiesību aktus, kas nepamatoti ierobežo un kriminalizē pulcēšanās brīvību; nosoda to, ka Krievijas Federācija 2015. gada decembrī, pieņemot jaunu tiesību aktu, ir arī pilnvarojusi Konstitucionālo tiesu atcelt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

13.  norāda uz korupcijas apsūdzībām pret vadošajiem Krievijas politiķiem; aicina Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un dalībvalstis veikt sistemātiskus pasākumus pret jebkuru mēģinājumu legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus vai pret nelikumīgiem līdzekļiem ES iekšienē; tāpat uzdod Parlamenta Panamas dokumentu izmeklēšanas komitejai pievērst papildu uzmanību jebkādām aizdomīgām pazīmēm par Krievijas naudas plūsmām caur ES reģistrētajām bankām;

14.  mudina Padomi un dalībvalstis izstrādāt vienotu politiku attiecībā uz Krieviju, saskaņā ar kuru dalībvalstīm un ES iestādēm jāpauž spēcīgs kopējs vēstījums par cilvēktiesību nozīmi ES un Krievijas attiecībās un nepieciešamību izbeigt vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības apspiešanu Krievijā;

15.  aicina Savienības Augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un EĀDD nodrošināt, ka ES un Krievijas cilvēktiesību apspriedēs, kad tās tiks atsāktas, izskata visus gadījumus, kuros personas apsūdzētas politisku iemeslu dēļ, un ka Krievijas pārstāvjiem šajās apspriedēs tiek oficiāli pieprasīts atbildēt par katru atsevišķu gadījumu; mudina Padomes un Komisijas priekšsēdētājus, kā arī Savienības Augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci arī turpmāk cieši sekot līdzi šādām lietām, šos jautājumus aktualizēt dažādos formātos un sanāksmēs ar Krievijas pārstāvjiem un ziņot Parlamentam par viedokļu apmaiņu ar Krievijas iestādēm;

16.  nosoda teroristu uzbrukumu Sanktpēterburgā un aicina priekšsēdētāju paust dziļu līdzjūtību un solidaritāti upuriem, viņu ģimenēm un Krievijas tautai.

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, kā arī Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam;

(1) OV C 68 E, 7.3.2014., 13. lpp.
(2) OV C 65, 19.2.2016., 150. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0253.
(4) OV C 274, 27.7.2016., 21. lpp.
(5) OV C 300, 18.8.2016., 2. lpp.
(6) OV C 316, 30.8.2016., 126. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0446.
(8) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0087.

Juridisks paziņojums