Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2647(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0253/2017

Forhandlinger :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Afstemninger :

PV 06/04/2017 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0126

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 54k
Torsdag den 6. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Hviderusland
P8_TA(2017)0126RC-B8-0253/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2017 om situationen i Hviderusland (2017/2647(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hviderusland, herunder om den europæiske naboskabspolitik,

–  der henviser til erklæringer fra formanden for Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland af 27. marts 2017, EU-Udenrigstjenestens talsperson af 17. marts 2017, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland af 14. og 28. marts 2017, OSCE's Parlamentariske Forsamling (PA) af 24. marts 2017, OSCE/ODIHR's direktør af 17. og 26. marts 2017, OSCE PA's Menneskerettighedsudvalg af 27. marts 2017 og fra Observationsorganet for Beskyttelse af Menneskerettighedsforkæmpere (FIDH-OMCT) af 29. marts 2017 om de seneste anholdelser af fredelige demonstranter og ulovlige frihedsberøvelser i Hviderusland,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland, navnlig konklusionerne af 15. februar 2016 om ophævelse af de restriktive foranstaltninger mod 170 enkeltpersoner og tre hviderussiske virksomheder,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/350 af 27. februar 2017(1) om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Hviderusland frem til den 28. februar 2018, herunder en våbenembargo og en indefrysning af aktiver og et indrejseforbud mod fire personer, der er sat i forbindelse med to oppositionspolitikeres, en forretningsmands og en journalists uopklarede forsvinden i 1999 og 2000,

–  der henviser til parlamentsvalget den 11. september 2016 og til præsidentvalget den 11. oktober 2015, der henviser til de talrige erklæringer fra de hviderussiske myndigheder om, at nogle af OSCE/ODIHR's henstillinger i kølvandet på præsidentvalget i 2015 ville blive gennemført forud for parlamentsvalget i 2016, og til OSCE/ODIHR's endelige rapport af 28. januar 2016 om præsidentvalget i Hviderusland den 11. oktober 2015,

–  der henviser til rapporten fra Det Internationale Menneskerettighedsforbund (FIDH) og menneskerettighedscentret "Viasna" om tvangsarbejde og udbredte krænkelser af arbejdstagerrettigheder i Hviderusland,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den hviderussiske regering har indført præsidentdekret nr. 3 om "forebyggelse af social afhængighed", den såkaldte "samfundssnylterskat", underskrevet af præsident Aleksandr Lukasjenko i 2015, som begyndte at blive implementeret i februar 2017 og som straffer arbejdsløshed ved at pålægge borgere, der har arbejdet mindre end 183 dage om året, en særlig forpligtelse til at finansiere statens udgifter ved at betale en afgift på ca. 240 EUR, hvilket er omkring to tredjedele af den gennemsnitlige månedsløn i Hviderusland, eller risikere tvangsarbejde; der henviser til, at dekretet er blevet udsat for bred kritik fra borgere, aktivister og journalister;

B.  der henviser til, at tusinder af mennesker siden den 17. februar og i løbet af marts 2017, til trods for pres fra de statslige medier og sikkerhedsstyrker, herunder i form af tilstedeværelse af væbnet politi til at opløse demonstrationer, har afholdt fredelige massedemonstrationer i mange byer i hele Hviderusland i protest mod vedtagelsen af præsidentdekret nr. 3 og mod etableringen af et erhvervscenter i nærheden af Kurapaty, et mindesmærke for ofrene for Stalin;

C.  der henviser til, at myndighederne har reageret med vold mod disse demonstrationer, navnlig den 25. og 26. marts 2017; der henviser til, at fredelige demonstranter på Frihedsdagen den 25. marts forsøgte at afholde en march på Minsks hovedstrøg, men blev blokeret af en kæde af uropoliti; der henviser til, at sikkerhedsstyrkerne angreb demonstranterne ved at slå på kvinder, børn og ældre; der henviser til, at hundredvis af demonstranter blev arresteret, herunder indenlandske og udenlandske journalister, der dækkede begivenhederne; der henviser til, at mindst 700 mennesker, herunder også tilfældige tilskuere, er blevet frihedsberøvet i Minsk;

D.  der henviser til, at en stor gruppe af menneskerettighedsforkæmpere er blevet anholdt under afholdelse af fredelige demonstrationer; der henviser til, at der ved dagens afslutning den 27. marts 2017 ifølge repræsentanter for menneskerettighedscentret "Viasna" var blevet afsagt administrative domme over i alt 177 personer, som havde deltaget i demonstrationerne den 25. marts, hvoraf 74 blev idømt administrativ frihedsberøvelse og 93 bødestraf; der henviser til, at over 100 medlemmer af oppositionen blev præventivt frihedsberøvet før demonstrationerne;

E.  der henviser til, at 27 personer, herunder Zmitser Dasjkevitj, tidligere politisk fange og leder af "Ung Front"-bevægelsen, er blevet arresteret under anklage for at planlægge et oprør af grupper trænet i Ukraine, Polen og Litauen; der henviser til, at den overtrædelse, de anklages for, straffes med fængsel i op til tre år; der henviser til, at Komitéen for Statssikkerhed (KGB) nægter at oplyse, hvor mange personer der er anholdt i denne sag vedrørende såkaldte "masseoptøjer";

F.  der henviser til, Mikola Statkevitj, en fremtrædende oppositionsfigur og tidligere præsidentkandidat, som skulle have ledet demonstrationen i Minsk, blev anholdt og anbragt i et KGB-detentionscenter i 3 dage, uden at nogen vidste, hvor han var; der henviser til, at Sergei Kulinitj og Sergei Kuntsevitj ligeledes blev arresteret; der henviser til, at den kendte hviderussiske digter og præsidentkandidat fra 2010, Uladzimir Nyaklyayev, også blev ulovligt frihedsberøvet før demonstrationen den 25. marts 2017 og efterfølgende måtte indlægges på grund af en svækket sundhedstilstand; der henviser til, at Pavel Seviarynets, Vitali Rymasjevski, Anatol Liabedzka og Jurij Hubarevitj sammen med et antal borgeraktivister blev anholdt i løbet af marts 2017; der henviser til, at Ales Lahvinets, næstformand for Frihedsbevægelsen, blev arresteret i Minsk den 23. marts; der henviser til, at omkring 60 menneskerettighedsobservatører er blevet præventivt frihedsberøvet;

G.  der henviser til, at politiet den 25. marts 2017 foretog en razzia mod menneskerettighedscentret "Viasna" i den hviderussiske hovedstad, hvorunder de foretog præventiv frihedsberøvelse af mindst 57 personer, som overvågede de igangværende fredelige demonstrationer; der henviser til, at andre menneskerettighedsforkæmpere såsom Oleg Voltjek, leder af menneskerettighedscentret "Retshjælp til Befolkningen", og Anatolij Poplavni, medlem af Gomel-afdelingen af menneskerettighedscentret "Viasna", forud for disse begivenheder var blevet frihedsberøvet og idømt korte fængselsstraffe; der henviser til, at Leonid Sudalenka , medlem af "Viasna", også blev frihedsberøvet og dømt for at have indgivet over 200 borgerklager mod bestemmelserne i ovennævnte præsidentdekret nr. 3;

H.  der henviser til, at journalistforbundet i Hviderusland (BAJ) har registreret 120 tilfælde af krænkelser af journalisters rettigheder; der henviser til, at internettet blev lukket ned i hele landet, og journalister er blevet straffet for at dække begivenhederne eller idømt fængsel for hooliganisme eller for ikke at have efterkommet politiets henstillinger; der henviser til, at nogle af dem fortsat afventer en retssag; der henviser til, at der siden 12. marts 2017 er registreret over 20 tilfælde af chikane mod Belsat TV-journalister, og at Belsat TV's lokaler den 31. marts 2017 blev gennemsøgt af politiet, som beslaglagde og fjernede en del udstyr;

I.  der henviser til, at disse begivenheder er de mest alvorlige, der har fundet sted siden den brutale nedkæmpelse af demonstranter i 2010 og kan ses som et beklageligt tilbageslag; der henviser til, at denne nye bølge af undertrykkelse finder sted præcis et år efter EU's beslutning om at genoptage de politiske forbindelser med Hviderusland;

J.  der henviser til, at staten Hviderusland som medlem af OSCE har forpligtet sig til at overholde retten til at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed; der henviser til, at ovennævnte massearrestationer, den overdrevne magtanvendelse mod demonstranter og de rapporterede razziaer mod civilsamfundsorganisationer er klare overtrædelser af disse forpligtelser;

K.  der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraf; der henviser til, at den første dødsdom i 2017 blev afsagt den 17. marts 2017;

L.  der henviser til, at EU som et tegn på velvilje ophævede størstedelen af sine sanktioner mod hviderussiske embedsmænd og juridiske personer i februar 2016 for at anspore Hviderusland til at forbedre sin status på menneskerettigheds-, demokrati- og retsstatsområdet; der henviser til, at Rådet i sine konklusioner om Hviderusland af 15. februar 2016 understregede behovet for at styrke samarbejdet mellem EU og Hviderusland på en række økonomiske samt handels- og bistandsrelaterede områder, hvilket åbnede mulighed for, at Hviderusland kunne ansøge om finansiering fra EIB og EBRD;

M.  der henviser til, at den vanskelige økonomiske situation i Hviderusland risikerer at blive yderligere forværret, idet store sektorer fortsat ejes af staten og er underlagt et administrativt kommando- og kontrolsystem; der henviser til, at Hvideruslands afhængighed af den økonomiske bistand fra Rusland er konstant stigende;

N.  der henviser til, at et af formålene med Hvideruslands deltagelse i Østpartnerskabet og dettes parlamentariske dimension, Euronest, er at intensivere samarbejdet mellem landet og EU; der henviser til, at det hviderussiske parlament ikke har nogen officiel status i Den Parlamentariske Forsamling Euronest;

O.  der henviser til, at Hviderusland er en del af "Collective Security Treaty Organisation" (CSTO) og sammen med Rusland afholder "Sapad 2017"-militærmanøvrerne, der omfatter scenarier for angreb på landets vestlige naboer, herunder simulering af brug af atomvåben, og har en potentiel negativ indvirkning på sikkerheden og den nationale suverænitet i Republikken Hviderusland og i regionen som helhed;

P.  der henviser til, at EU ønsker en stabil, demokratisk og økonomisk fremgangsrig fremtid for Hviderusland til gavn for befolkningen; der påpeger, at bedre forbindelser mellem EU og Hviderusland forudsætter en væsentlig forbedring af situationen med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed, respekt for de politiske rettigheder for både almindelige borgere og oppositionsaktivister og respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

1.  fordømmer den hårdhændede behandling af fredelige demonstranter og undertrykkelserne i tiden op til og under demonstrationer den 25. marts 2017; understreger, at sikkerhedsstyrkernes fremfærd trods det internationale samfunds appeller om at udvise til tilbageholdenhed var vilkårlig og upassende; udtrykker sin bekymring over den seneste udvikling i Hviderusland og understreger, at der er et klart behov for en bredere demokratiseringsproces i landet;

2.  fordømmer de uberettigede begrænsninger af retten til at deltage i fredelige forsamlinger og af ytrings- og foreningsfriheden, herunder holdningstilkendegivelser om sociale og andre offentlige anliggender, og især chikaneringen og frihedsberøvelsen af uafhængige journalister, medlemmer af oppositionen, menneskerettighedsforkæmpere og andre demonstranter;

3.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade og frafalde alle anklager mod alle fredelige demonstranter, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktivister og medlemmer af oppositionen, som er blevet frihedsberøvet i forbindelse med den aktuelle bølge af demonstrationer; anser praksissen med præventiv frihedsberøvelse for at være fuldstændig uacceptabel; opfordrer indtrængende myndighederne til omgående at offentliggøre oplysninger om alle de frihedsberøvede til deres familier og den brede offentlighed;

4.  gentager, at magtanvendelsen over for enhver, der ønsker at udøve sin ret til fredelig protest, ikke kan retfærdiggøres under nogen omstændigheder, og at enhver undertrykkelse, som krænker retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, er i strid med Hvideruslands internationale forpligtelser og med landets egen forfatning; opfordrer indtrængende den hviderussiske regering til at gå ind i en åben dialog med sine borgere, uafhængige civilsamfundsorganisationer og uafhængige medier;

5.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til øjeblikkeligt at iværksætte grundige og uvildige undersøgelser af alle påstande om vilkårlig frihedsberøvelse og andre krænkelser af demonstranters rettigheder i forbindelse med de nylige demonstrationer; advarer om, at EU i tilfælde af manglende gennemførelse af sådanne undersøgelser kan indføre nye restriktive foranstaltninger over for de højtstående hviderussiske embedsmænd, der er ansvarlige for de seneste overgreb;

6.  opfordrer indtrængende myndighederne til at standse den politisk motiverede chikane imod uafhængige medier, herunder praksissen med administrativ retsforfølgelse og den vilkårlige anvendelse af artikel 22.9(2) i forvaltningsloven mod freelancejournalister for at arbejde med udenlandske medier uden akkreditering, der indskrænker retten til ytringsfrihed og informationsformidling;

7.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at standse chikanen mod civilsamfundet, give offentlige organisationer fuld og fri juridisk funktionsret, straks at ophæve artikel 193/1 i straffeloven, som gør det strafbart at organisere og deltage i ikke-registrerede offentlige sammenslutningers og organisationers aktiviteter, og give offentlige sammenslutninger og organisationer, herunder af nationale mindretal og deres uafhængige organisationer, fuld, fri og uhindret juridisk funktionsret;

8.  opfordrer OSCE PA, der planlægger at afholde sit 26. årlige møde i Minsk i juli 2017, til at tage hensyn til de nylige hændelser i Hviderusland og som minimum sikre inddragelse af demokratiske oppositionspartier, uafhængige medier og civilsamfundsorganisationer;

9.  opfordrer den hviderussiske regering til at indlede en konstruktiv dialog med oppositionen og det civile samfunds organisationer samt til at samarbejde fuldt ud med FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Hviderusland og gennemføre de længe ventede reformer til beskyttelse af menneskerettighederne og styrkelse af demokratiet; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at videreføre og øge deres støtte til civilsamfundsorganisationer i Hviderusland og i udlandet; fremhæver i denne forbindelse behovet for at støtte alle uafhængige informationskilder for det hviderussiske samfund, herunder medier, som sender på hviderussisk og fra udlandet; opfordrer endvidere EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at undersøge måder og midler til at sikre fuld og effektiv beskyttelse af menneskerettighederne i Hviderusland;

10.  henstiller til ophævelse af præsidentdekret nr. 3 som en vilkårlig, grov og moralsk tvivlsom foranstaltning, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning og skønnes at ramme mere end 470 000 hviderussere;

11.  opfordrer til fornyelse af mandatet for FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Hviderusland; opfordrer den hviderussiske regering til at anerkende mandatet for og samarbejde fuldt ud med den særlige rapportør; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at forbedre koordineringen af EU's politik over for Hviderusland med FN's særlige rapportør; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremme og støtte forlængelsen af FN's særlige rapportørs mandat med henblik på at videreføre overvågningen af situationen i landet;

12.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til hurtigst muligt at genoptage arbejdet med en gennemgribende valgreform som led i en bredere demokratiseringsproces og i samarbejde med internationale partnere; understreger nødvendigheden af at gennemføre de relevante henstillinger fra OSCE/ODIHR i god tid inden lokalvalgene, der skal afholdes i marts 2018;

13.  opfordrer indtrængende Hviderusland til at tilslutte sig et globalt moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et første skridt til permanent afskaffelse heraf;

14.  opfordrer Kommissionen til yderligere at støtte uddannelsesprogrammer, der giver unge hviderussere mulighed for at studere i EU, ved at fremskynde behandlingen af visum- og stipendieansøgninger;

15.  hilser Rådets afgørelse af 27. februar 2017 om at forlænge de restriktive foranstaltninger mod fire personer og våbenembargoen mod Hviderusland indtil den 28. februar 2018 velkommen; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til nøje at følge og overvåge situationen i landet med henblik på at vurdere effektiviteten af EU's politik om en konstruktiv genoptagelse af forbindelserne; mener, at EU bør fastsætte klare benchmarks i form af en konsekvent menneskerettighedskonditionalitet med henblik på at sikre reformer, der beskytter de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder;

16.  opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvorvidt de højeste standarder for nuklear sikkerhed er på plads på kernekraftværket i Ostrovets, som er under opførelse, og hvorvidt en EU-garanti til EIB ikke i sidste ende ville blive anvendt til finansiering af dette nukleare anlæg i Hviderusland, samt vurdere, om en sådan garanti er forenelig med EU's sanktioner mod Den Russiske Føderation;

17.  fastholder sit tilsagn om at arbejde til gavn for det hviderussiske folk, støtte dets prodemokratiske ambitioner og initiativer og bidrage til en stabil, demokratisk og økonomisk fremgangsrig fremtid for landet; fastholder, at respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og menneskerettighederne vil være afgørende for en udbygning af forbindelser mellem EU og Hviderusland;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaterne, OSCE/ODHIR, Europarådet, de hviderussiske myndigheder og OSCE's Parlamentariske Forsamling.

(1) EUT L 50 af 28.2.2017, s. 81.

Juridisk meddelelse