Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2647(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0253/2017

Keskustelut :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Äänestykset :

PV 06/04/2017 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0126

Hyväksytyt tekstit
PDF 175kWORD 45k
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Valko-Venäjä
P8_TA(2017)0126RC-B8-0253/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. huhtikuuta 2017 Valko-Venäjän tilanteesta (2017/2647(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä sekä Euroopan naapuruuspolitiikasta,

–  ottaa huomioon suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan 27. maaliskuuta 2017, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 17. maaliskuuta 2017, Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erikoisraportoijan 14. ja 28. maaliskuuta 2017, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen 24. maaliskuuta 2017, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) johtajan 17. ja 26. maaliskuuta 2017, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ihmisoikeusvaliokunnan 27. maaliskuuta 2017 sekä ihmisoikeuksien puolustajien suojelun tarkkailuelimen 29. maaliskuuta 2017 antamat lausunnot rauhanomaisten mielenosoittajien viimeaikaisista pidätyksistä ja laittomista säilöönotoista Valko‑Venäjällä,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä ja erityisesti 15. helmikuuta 2016 hyväksytyt päätelmät, joilla purettiin 170 henkilön ja kolmen valkovenäläisen yrityksen vastaiset rajoitukset,

–  ottaa huomioon 27. helmikuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/350(1), jolla jatkettiin Valko-Venäjään kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä 28. helmikuuta 2018 asti ja johon kuuluu asevientikielto ja niille neljälle henkilölle määrätty varojen jäädyttäminen ja matkustuskielto, jotka on merkitty luetteloon kahden oppositiopoliitikon, yhden liikemiehen ja yhden toimittajan vuosilta 1999 ja 2000 peräisin olevien yhä selvittämättömien katoamisten johdosta,

–  ottaa huomioon maassa 11. syyskuuta 2016 pidetyt parlamenttivaalit sekä 11. lokakuuta 2015 pidetyt presidentinvaalit; ottaa huomioon Valko-Venäjän viranomaisten lukuisat ilmoitukset, joiden mukaan jotkut vuoden 2015 presidentinvaalien johdosta annetut Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) suositukset pantaisiin täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja, ja ottaa huomioon ODIHR:n 28. tammikuuta 2016 päivätyn loppuraportin Valko-Venäjällä 11. lokakuuta 2015 pidetyistä presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajien suojelun tarkkailuelimen ja ihmisoikeuskeskus Vjasnan raportin pakkotyöstä ja työntekijöiden oikeuksien jatkuvista loukkauksista Valko-Venäjällä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallitus otti käyttöön presidentin asetuksen nro 3, joka koskee sosiaalisen riippuvuuden kieltämistä ja jolla määrätään niin kutsutusta loisverosta; toteaa, että presidentti Aljaksandr Lukašenka allekirjoitti asetuksen vuonna 2015 ja että sen täytäntöönpano aloitettiin helmikuussa 2017; toteaa, että asetuksella sanktioidaan työttömyys määräämällä erityisvero, jolla rahoitetaan hallituksen menoja ja joka voi vaihdella noin 240 euron (noin kaksi kolmasosaa Valko-Venäjän keskipalkasta) sakosta pakkotyöhön; ottaa huomioon, että vero määrätään kansalaisille, jotka ovat työskennelleet alle 183 päivää vuodessa; panee merkille, että kansalaiset, aktivistit ja toimittajat ovat arvostelleet asetusta laajasti;

B.  ottaa huomioon, että 17. helmikuuta alkaen ja koko maaliskuun 2017 ajan tuhannet kansalaiset ovat osallistuneet rauhanomaisiin joukkomielenosoituksiin kymmenissä kaupungeissa koko maassa huolimatta valtion tiedotusvälineiden ja turvallisuusjoukkojen painostuksesta, johon kuuluu myös aseistettujen upseereiden läsnäolo mielenosoituksia hajottamassa; toteaa, että mielenosoituksilla reagoidaan presidentin asetuksen nro 3 antamiseen ja vastustetaan yrityskeskuksen rakentamista lähelle Kurapatya, joka on Stalinin uhrien muistomerkki;

C.  ottaa huomioon, että viranomaiset ovat vastanneet mielenosoituksiin väkivallalla erityisesti 25. ja 26. maaliskuuta 2017; ottaa huomioon, että vapauden päivänä 25. maaliskuuta rauhanomaiset mielenosoittajat yrittivät marssia Minskin pääkatua pitkin mutta mellakkapoliisin ketju pysäytti heidät; toteaa, että turvallisuusjoukot ovat hyökänneet mielenosoittajia vastaan ja hakanneet naisia, alaikäisiä ja vanhuksia; ottaa huomioon, että satoja mielenosoittajia on pidätetty ja että heidän joukossaan on koti- ja ulkomaisia toimittajia, jotka raportoivat tapahtumista; toteaa, että Minskissä on pidätetty ainakin 700 ihmistä, joista osa on satunnaisia katsojia;

D.  ottaa huomioon, että suuri joukko ihmisoikeuksien puolustajia on pidätetty heidän tarkkaillessaan rauhanomaisia mielenosoituksia; toteaa, että ihmisoikeuskeskus Vjasnan mukaan 27. maaliskuuta 2017 iltaan mennessä kaikkiaan 177 ihmiselle oli annettu oikeuden päätös hallinnollisin perustein heidän osallistuttuaan mielenosoituksiin 25. maaliskuuta ja että päätöksistä 74 johti hallinnolliseen säilöönottoon ja 93 sakkoihin; panee merkille, että yli 100 opposition jäsentä on pidätetty ennaltaehkäisevänä toimena ennen mielenosoituksia;

E.  ottaa huomioon, että 27 ihmistä, mukaan lukien entinen poliittinen vanki ja nuorisorintama-nimisen liikkeen johtaja Zmitser Daškevitš, on pidätetty syytettynä Ukrainassa, Puolassa ja Liettuassa koulutettujen ryhmien mellakan suunnittelusta; ottaa huomioon, että rikoksesta, josta heitä syytetään, voidaan määrätä jopa kolmen vuoden vankeusrangaistus; ottaa huomioon, että valtion turvallisuuskomitea (KGB) ei anna tietoja niin kutsutun joukkomellakan tapauksen yhteydessä pidätettyjen määrästä;

F.  ottaa huomioon, että näkyvän oppositiohahmon ja entisen presidenttiehdokkaan Mikalai Statkevitšin odotettiin johtavan mielenosoitusta Minskissä mutta hänet pidätettiin ja häntä pidettiin KGB:n pidätyskeskuksessa kolme päivää ilman, että hänen olinpaikastaan oli tietoa; ottaa huomioon, että myös Sergei Kulinitš ja Sergei Kuntsevitš pidätettiin; ottaa huomioon, että tunnettu valkovenäläinen runoilija ja vuoden 2010 presidenttiehdokas Uladzimir Njakljajeu pidätettiin myös laittomasti ennen 25. maaliskuuta 2017 järjestettyä mielenosoitusta ja että tämän seurauksena hän joutui sairaalaan heikentyneen terveydentilan vuoksi; ottaa huomioon, että maaliskuun 2017 aikana pidätettiin Pavel Sevjarynets, Vital Rymašeuski, Anatol Ljabedzka ja Juri Hubarevitš sekä useita muita kansalaisaktivisteja; ottaa huomioon, että vapausliikkeen varapuheenjohtaja Ales Lahvinets pidätettiin 23. maaliskuuta 2017 Minskissä; ottaa huomioon, että noin 60 ihmisoikeustarkkailija pidätettiin ennaltaehkäisevänä toimena;

G.  ottaa huomioon, että 25. maaliskuuta 2017 poliisi teki ratsian ihmisoikeuskeskus Vjasnan toimistoon Valko-Venäjän pääkaupungissa ja pidätti ennaltaehkäisevänä toimena ainakin 57 henkilöä, jotka osallistuivat käynnissä olevien rauhanomaisten mielenosoitusten seurantaan; toteaa, että tätä ennen muita ihmisoikeuksien puolustajia, kuten oikeusapua kansalle tarjoavan ihmisoikeuskeskuksen johtaja Oleg Voltšek sekä ihmisoikeuskeskus Vjasnan Gomelin toimipisteen jäsen Anatol Poplavni, pidätettiin ja tuomittiin lyhyisiin vankeusrangaistuksiin; ottaa huomioon, että myös Vjasnan jäsen Leonid Sudalenka pidätettiin tuomittiin hänen toimitettuaan yli 200 kansalaisen valitukset edellä mainitun presidentin asetuksen nro 3 säännöksistä;

H.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän toimittajajärjestön mukaan on rekisteröity 120 tapausta, joissa toimittajien oikeuksia on loukattu; ottaa huomioon, että internet suljettiin koko maassa ja toimittajille on määrätty seuraamuksia, jos he ovat raportoineet tapahtumista, tai heitä on tuomittu vankeuteen syytettyinä huliganismista tai poliisin määräysten noudattamatta jättämisestä; toteaa, että osa heistä odottaa yhä oikeudenkäyntiä; ottaa huomioon, että 12. maaliskuuta 2017 lähtien on raportoitu yli 20 tapauksesta, joissa Belsat TV:n toimittajia on ahdisteltu, ja että 31. maaliskuuta 2017 poliisi teki Belsat TV:n toimitiloihin ratsian ja etsinnän ja takavarikoi ja vei mukanaan laitteita;

I.  toteaa, että nämä tapahtumat ovat vakavimmat sitten vuoden 2010 mielenosoitusten ankaran tukahduttamisen ja niitä voidaan pitää valitettavana takaiskuna; ottaa huomioon, että tämä uusi tukahduttamisaalto tapahtuu täsmälleen vuoden kuluttua siitä, kun EU päätti uudistaa suhteensa Valko-Venäjän kanssa;

J.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on Etyjiin osallistuva valtio ja että se on luvannut kunnioittaa oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja yhdistymiseen; toteaa, että edellä mainitut joukkopidätykset, liiallinen voimankäyttö mielenosoittajia vastaan ja ilmoitetut kansalaisyhteiskuntaan kohdistetut ratsiat ovat selvästi näiden sitoumusten vastaisia;

K.  huomauttaa, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa vielä langetetaan kuolemanrangaistuksia; ottaa huomioon, että vuoden 2017 ensimmäinen kuolemantuomio annettiin 17. maaliskuuta 2017;

L.  toteaa, että EU purki helmikuussa 2016 useimmat Valko-Venäjän viranomaisten ja oikeushenkilöiden vastaiset rajoittavat toimet hyvän tahdon eleenä kannustaakseen Valko‑Venäjää parantamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista; ottaa huomioon, että neuvosto korosti 15. helmikuuta 2016 antamissaan Valko-Venäjää koskevissa päätelmissä, että EU:n ja Valko-Venäjän välistä yhteistyötä useilla talouden, kaupan ja avunannon aloilla on tehostettava ja että tämä avaisi Valko‑Venäjälle mahdollisuuden hakea rahoitusta Euroopan investointipankilta ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta;

M.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän vaikea taloustilanne uhkaa pahentua entisestään, koska useat tärkeät talouden alat ovat valtion omistuksessa ja niillä on hallinnolliset johto- ja valvontajärjestelmät; panee merkille, että Valko-Venäjän riippuvuus Venäjän taloudellisesta avusta lisääntyy jatkuvasti;

N.  toteaa, että yksi Valko-Venäjän itäiseen kumppanuuteen ja sen parlamentaariseen edustajakokoukseen (Euronest) osallistumisen tavoitteista on Valko-Venäjän ja EU:n välisen yhteistyön tehostaminen; toteaa, että Valko-Venäjän parlamentilla ei ole virallista asemaa Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa;

O.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä kuuluu kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestöön (CSTO) ja osallistuu Venäjän kanssa järjestettäviin yhteisiin ”Zapad 2017” ‑sotaharjoituksiin, joiden skenaarioihin kuuluvat esimerkiksi hyökkäykset Venäjän läntisiin naapureihin ja simuloitu ydinaseiden käyttö; toteaa, että harjoituksilla saattaa olla kielteinen vaikutus Valko-Venäjän tasavallan turvallisuuteen ja suvereniteettiin ja alueeseen;

P.  toteaa, että EU on sitoutunut edistämään Valko-Venäjän vakaata, demokraattista ja vaurasta tulevaisuutta sen kansalaisten edun mukaisesti; katsoo, että EU:n ja Valko‑Venäjän suhteiden parantamisen edellytyksiä ovat sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden merkittävä parantaminen, tavallisten kansalaisten ja oppositioaktivistien poliittisten oikeuksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittaminen;

1.  tuomitsee rauhanomaisten mielenosoitusten hajottamisen ja rajoittavat toimet ennen 25. maaliskuuta 2017 järjestettyjä mielenosoituksia ja niiden aikana; korostaa, että huolimatta kansainvälisen yhteisön kehotuksista toimia pidättyvästi turvallisuusyksiköiden toiminta oli mielivaltaista ja epäasianmukaista; ilmaisee huolensa Valko-Venäjän viimeaikaisista tapahtumista ja korostaa, että maassa tarvitaan selvästi laajempaa demokratisointiprosessia;

2.  tuomitsee aiheettomat rajoitukset, joiden kohteena ovat oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen, sananvapaus ja yhdistymisvapaus, mukaan lukien mielipiteen ilmaiseminen sosiaalisista ja muista julkisista kysymyksistä sekä etenkin riippumattomien toimittajien, opposition jäsenten, ihmisoikeusaktivistien ja muiden mielenosoittajien ahdistelu;

3.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat, toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat, kansalaisyhteiskunnan aktivistit ja opposition jäsenet, jotka on pidätetty viimeaikaisten mielenosoitusten yhteydessä, ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan; pitää ennaltaehkäiseviä pidätyksiä käytäntönä, jota on täysin mahdoton hyväksyä; kehottaa viranomaisia antamaan välittömästi tiedot kaikista pidätetyistä näiden perheille ja suurelle yleisölle;

4.  toteaa jälleen, että voiman käyttöä sellaisia henkilöitä vastaan, jotka käyttävät oikeuttaan rauhanomaiseen mielenosoittamiseen, ei voi perustella missään oloissa ja että rajoittavat toimet, joilla loukataan sananvapautta ja yhdistymisvapautta, ovat Valko-Venäjän kansainvälisten sitoumusten sekä Valko-Venäjän tasavallan perustuslain vastaisia; kehottaa Valko-Venäjän hallitusta ryhtymään avoimeen vuoropuheluun kansalaistensa, riippumattomien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja riippumattomien tiedotusvälineiden kanssa;

5.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia suorittamaan välittömästi perusteelliset ja puolueettomat tutkinnat kaikista väitteistä, jotka koskevat mielivaltaisia pidätyksiä ja muita mielenosoittajien oikeuksien loukkauksia viimeaikaisten mielenosoitusten yhteydessä; varoittaa, että jos tällaisia tutkintoja ei suoriteta, EU voi määrätä uusia rajoittavia toimia Valko-Venäjän korkeimmille virkamiehille, jotka ovat vastuussa viimeaikaisista tukahduttamistoimista;

6.  kehottaa viranomaisia lopettamaan riippumattomien tiedotusvälineiden ahdistelun poliittisista syistä sekä luopumaan hallinnollisten syytteiden nostamisesta ja lopettamaan hallintolain 22 pykälän 9 momentin 2 kohdan mielivaltaisen soveltamisen freelance‑toimittajiin, jotka työskentelevät ulkomaisille tiedotusvälineille ilman akkreditointia, koska tämä rajoittaa sananvapautta ja tiedon levittämistä;

7.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan maan kansalaisyhteiskunnan ahdistelun ja sallimaan julkisten järjestöjen täyden ja vapaan laillisen toiminnan; kehottaa niitä kumoamaan viipymättä rikoslain 193 pykälän 1 momentin, jossa rekisteröimättömien julkisten yhdistysten toiminta ja siihen osallistuminen tehdään rangaistavaksi, ja kehottaa sallimaan julkisten yhdistysten ja järjestöjen täyden, vapaan ja esteettömän laillisen toiminnan; toteaa tämän koskevan myös kansallisia vähemmistöjä ja niiden järjestöjä;

8.  toteaa, että Etyjin parlamentaarinen yleiskokous suunnittelee pitävänsä 26:nnen vuotuisen kokouksensa Minskissä heinäkuussa 2017, ja pyytää sitä ottamaan huomioon Valko‑Venäjän viimeaikaiset tapahtumat ja ainakin varmistamaan, että demokraattiset poliittiset oppositiopuolueet, riippumattomat tiedotusvälineet ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat osallistua;

9.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta ryhtymään rakentavaan vuoropuheluun opposition ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa sekä tekemään täysimääräisesti yhteistyötä Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan kanssa sekä toteuttamaan kauan odotettuja uudistuksia, joilla suojellaan ihmisoikeuksia ja lujitetaan demokratiaa; kehottaa EUH:ta ja komissiota jatkamaan ja vahvistamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille Valko-Venäjällä sekä maan ulkopuolella; korostaa tässä yhteydessä tarvetta tukea kaikkia Valko-Venäjän yhteiskuntaa palvelevia riippumattomia tietolähteitä, myös valkovenäjän kielellä ja ulkomailta ohjelmasisältöä lähettäviä tiedotusvälineitä; kehottaa lisäksi ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa selvittämään keinoja edistää ihmisoikeuksien täydellistä ja vaikuttavaa suojaa Valko-Venäjällä;

10.  suosittelee, että presidentin asetus nro 3 kumotaan mielivaltaisena, julmana ja moraalisesti kyseenalaisena toimena, joka on kansainvälisten ihmisoikeuksien vastainen ja jonka arvioidaan koskevan yli 470 000:a Valko-Venäjän kansalaista;

11.  kehottaa uudistamaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiantoa; kehottaa Valko-Venäjän hallitusta tunnustamaan erityisraportoijan toimeksiannon ja tekemään hänen kanssaan kattavaa yhteistyötä; kehottaa EUH:ta koordinoimaan Valko-Venäjää koskevaa EU:n politiikkaa paremmin YK:n erityisraportoijan kanssa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan YK:n erityisraportoijan toimeksiannon laajentamista, jotta voidaan edelleen seurata maan tilannetta;

12.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia jatkamaan viipymättä ja yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa työtä kattavan vaaliuudistuksen toteuttamiseksi osana laajempaa demokratisointiprosessia; korostaa tarvetta ottaa käyttöön ODIHR:n asiaa koskevat suositukset hyvissä ajoin ennen paikallisvaaleja, jotka on määrä pitää maaliskuussa 2018;

13.  kehottaa hallitusta osallistumaan kuolemanrangaistuksen käytön maailmanlaajuiseen täytäntöön panematta jättämiseen ensimmäisenä toimena kohti sen pysyvää poistamista;

14.  kehottaa komissiota tukemaan edelleen koulutusohjelmia, jotka antavat nuorille Valko‑Venäjän kansalaisille mahdollisuuden opiskella EU:ssa, ja nopeuttamaan siksi viisumien ja stipendien hakuprosessia;

15.  suhtautuu myönteisesti 27. helmikuuta 2017 annettuun neuvoston päätökseen, jolla jatkettiin 28. helmikuuta 2018 asti neljää henkilöä koskevia rajoittavia toimenpiteitä ja Valko-Venäjälle asetettua asevientikieltoa; kehottaa EUH:ta seuraamaan ja valvomaan edelleen tiiviisti maan tilannetta, jotta se voi arvioida, onko suhteiden rakentavaa uudistamista koskeva EU:n politiikka vaikuttavaa; katsoo, että EU:n olisi asetettava selkeät vertailuarvot, joihin olisi kuuluttava johdonmukaisia ihmisoikeuslausekkeita, jotta voidaan varmistaa perusvapaudet ja ihmisoikeudet turvaavat uudistukset;

16.  kehottaa komissiota arvioimaan, noudatetaanko parhaillaan rakenteilla olevassa Ostrovetsin ydinvoimalassa tiukimpia ydinturvallisuusnormeja ja käytetäänkö EU:n EIP:lle myöntämää takausta loppujen lopuksi tämän ydinvoimalan rahoittamiseen Valko‑Venäjälle; kehottaa komissiota myös arvioimaan, olisiko tällainen takaus EU:n Venäjän federaatiolle asettamien pakotteiden mukainen;

17.  toistaa sitoutuneensa toimimaan Valko-Venäjän kansan edun mukaisesti, tukemaan sen demokratiaa edistäviä pyrkimyksiä ja aloitteita ja edistämään maan vakaata, demokraattista ja vaurasta tulevaisuutta; toteaa jälleen, että perustavanlaatuisten kansalaisvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ratkaisevan tärkeää EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden muotoutumiselle edelleen;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistolle, Euroopan neuvostolle, Valko-Venäjän viranomaisille ja Etyjin parlamentaariselle yleiskokoukselle.

(1)EUVL L 50, 28.2.2017, s. 81.

Oikeudellinen huomautus