Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2647(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0253/2017

Debatai :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Balsavimas :

PV 06/04/2017 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0126

Priimti tekstai
PDF 263kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Baltarusija
P8_TA(2017)0126RC-B8-0253/2017

2017 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2017/2647(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos, taip pat dėl Europos kaimynystės politikos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 27 d. Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko, 2017 m. kovo 17 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai, 2017 d. kovo 14 ir 28 d. JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimu, 2017 m. kovo 24 d. ESBO parlamentinės asamblėjos, 2017 m. kovo 17 ir 26 d. ESBO ir Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro direktoriaus, 2017 m. kovo 27 d. ESBO Parlamentinės Asamblėjos Žmogaus teisių komiteto ir 2017 m. kovo 29 d. Žmogaus teisių gynėjų apsaugos observatorijos (Tarptautinė žmogaus teisių sąjungų federacija – Pasaulio kovos su kankinimais organizacija) pareiškimus dėl neseniai įvykdytų taikių protestuotojų suėmimų ir neteisėto kalinimo atvejų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, ypač į 2016 m. vasario 15 d. išvadas dėl ribojamųjų priemonių panaikinimo 170 asmenų ir trims Baltarusijos įmonėms,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimą (CFSP) 2017/350(1), kuriuo pratęsiamos ribojamosios priemonės Baltarusijai iki 2018 m. vasario 28 d. ir kurios apima ginklų embargą, turto įšaldymą ir draudimą keliauti keturiems asmenims, įrašytiems į sąrašą dėl neišaiškintų dviejų opozicijos politikų (verslininko ir žurnalisto) dingimo atvejų 1999 ir 2000 m.

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. įvykusius parlamento ir 2015 m. spalio 11 d. įvykusius prezidento rinkimus, atsižvelgdamas į daugybę Baltarusijos valdžios institucijų deklaracijų, kad kai kurios ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijos, pateiktos po 2015 m. prezidento rinkimų, turėjo būti įgyvendintos prieš rengiant 2016 m. parlamento rinkimus, ir atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro 2016 m. sausio 28 d. galutinę ataskaitą dėl 2015 m. spalio 11 d. prezidento rinkimų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės žmogaus teisių federacijos ir Žmogaus teisių centro „Viasna“ ataskaitą priverstinio darbo ir paplitusių darbuotojų teisių pažeidimų Baltarusijoje klausimu;

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių gynėjų deklaraciją, JT Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Europos žmogaus teisių konvenciją ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Baltarusijos vyriausybė pradėjo taikyti Prezidento dekretą Nr. 3 dėl socialinės priklausomybės prevencijos, vadinamąjį socialinio parazitavimo įstatymą, kurį 2015 m. pasirašė prezidentas A. Lukašenka ir kuris buvo pradėtas įgyvendinti 2017 m. vasario mėn. – šiuo dekretu numatytos sankcijos prieš bedarbius nustatant jiems specialią prievolę finansuoti vyriausybės išlaidas; taikomos kelios priemonės: 240 eurų mokestis (tai Baltarusijoje sudaro apie du trečdalius vidutinio mėnesinio atlyginimo) arba priverstinis darbas asmenims, kurie dirbo mažiau kaip 183 dienas per metus; kadangi šį dekretą smarkiai kritikavo gyventojai, aktyvistai ir žurnalistai;

B.  kadangi nepaisant valstybinės žiniasklaidos ir saugumo pajėgų spaudimo (įskaitant ginkluotus pareigūnus demonstracijoms sklaidyti) 2017 m. vasario mėn. prasidėjo ir visą kovo mėnesį vyko masinės taikios demonstracijos, kuriose dalyvavo tūkstančiai gyventojų daugumoje Baltarusijos miestų ir kuriose buvo protestuojama prieš Prezidento dekreto Nr. 3 priėmimą ir prieš verslo centro statybą netoli Kurapatų, Stalino aukų atminimo vietos;

C.  kadangi valdžios institucijos reagavo panaudodamos jėgą prieš demonstrantus, ypač 2017 m. kovo 25 ir 26 d.; kadangi taikūs demonstracijų dalyviai mėgino eiti pagrindine Minsko alėja kovo 25 d., Laisvės dieną, tačiau juos sustabdė riaušių policijos grandinė; kadangi saugumo pajėgos puolė protestuotojus, mušė moteris, jaunuolius ir pagyvenusius asmenis; kadangi šimtai protestuotojų buvo sulaikyta, įskaitant vietos ir užsienio žurnalistus, kurie rengė reportažus apie šiuos įvykius; kadangi Minske buvo sulaikyta mažiausiai 700 žmonių (kai kurie iš jų buvo atsitiktiniai žiūrovai);

D.  kadangi buvo sulaikyta didelė taikias demonstracijas stebėjusių žmogaus teisių gynėjų grupė; kadangi, Žmogaus teisių centro „Viasna“ teigimu, iki 2017 m. kovo 27 d. vakaro dėl 177 asmenų buvo priimti teismo sprendimai dėl administracinių nuobaudų už dalyvavimą kovo 25 d. protestuose (iš jų 74 paskirtas administracinis sulaikymas, o 93 – baudos); kadangi daugiau kaip 100 opozicijos atstovų buvo areštuoti prevenciniais tikslais prieš prasidedant protestams;

E.  kadangi 27 asmenys (tarp jų – buvęs politinis kalinys ir judėjimo „Jaunasis frontas“ lyderis Zmitser Dashkevich) buvo suimti juos apkaltinus riaušių planavimu pasitelkus Ukrainoje, Lenkijoje ir Lietuvoje treniruotas grupes; kadangi jie kaltinami nusikaltimu, už kurį gali būti skiriama iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė; kadangi Valstybės saugumo komitetas (KGB) atsisako atskleisti, kiek žmonių buvo suimta dėl vadinamosios masinių riaušių bylos;

F.  kadangi žinomas opozicijos veikėjas ir buvęs kandidatas prezidento rinkimuose Mikalay Statkevich, kuris turėjo vadovauti demonstracijai Minske, buvo suimtas ir tris dienas laikomas KGB sulaikymo centre, neteikiant jokios informacijos apie jo buvimo vietą; kadangi Sergei Kulinich ir Sergei Kuntsevich taip pat buvo suimti; kadangi žinomas baltarusių poetas ir kandidatas 2010 m. prezidento rinkimuose Vladimir Neklyaev taip pat buvo neteisėtai suimtas prieš 2017 m. kovo 25 d. demonstraciją ir dėl to vėliau pateko į ligoninę susilpnėjus sveikatai; kadangi 2017 m. kovo mėn. buvo sulaikyti Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol Liabedzka ir Yuri Hubarevich ir daugelis kitų visuomenės aktyvistų; kadangi 2017 m. kovo 23 d. Minske buvo sulaikytas Laisvės judėjimo pirmininko pavaduotojas Ales Lahvinets; kadangi apie 60 žmogaus teisių stebėtojų buvo sulaikyta prevenciniais tikslais;

G.  kadangi 2017 m. kovo 25 d. policija surengė reidą Žmogaus teisių centre „Viasna“ Baltarusijos sostinėje ir prevenciniais tikslais sulaikė ne mažiau kaip 57 asmenis, stebėjusius vykstančias taikias demonstracijas; kadangi prieš tai kiti žmogaus teisių gynėjai, pvz., Žmogaus teisių centro „Teisinė pagalba gyventojams“ vadovas Oleg Volchek ir Žmogaus teisių centro „Viasna“ Gomelio skyriaus narys Anatoli Poplavni, buvo sulaikyti ir nuteisti trumpomis laisvės atėmimo bausmėmis; kadangi „Viasna“ narys Leonid Sudalenka taip pat buvo sulaikytas ir nuteistas už tai, kad pateikė daugiau kaip 200 gyventojų skundų dėl anksčiau minėto Prezidento dekreto Nr. 3 nuostatų;

H.  kadangi, Baltarusijos žurnalistų asociacijos duomenimis, užregistruota 120 žurnalistų teisių pažeidimo atvejų; kadangi visoje šalyje buvo atjungtas internetas, o žurnalistams pritaikytos sankcijos už įvykių nušvietimą arba skirtos laisvės atėmimo bausmės už chuliganizmą ir nepaklusimą policijos įsakymams; kadangi kai kurie iš jų vis dar laukia teismo; kadangi nuo 2017 m. kovo 12 d. užregistruota daugiau kaip 20 „Belsat TV“ žurnalistų bauginimo atvejų ir kadangi 2017 m. kovo 31 d. „Belsat TV“ biuruose surengti reidai, biurus apieškojo policija ir konfiskavo ir išsivežė tam tikrą įrangą;

I.  kadangi tai patys rimčiausi įvykiai, nutikę po žiauraus demonstracijų numalšinimo 2010 m., ir į juos galima žiūrėti kaip į nerimą keliantį žingsnį atgal; kadangi ši nauja represijų banga vyksta praėjus lygiai metams po to, kai ES nusprendė pradėti įgyvendinti vadinamąją bendradarbiavimo su Baltarusija atnaujinimo politiką;

J.  kadangi Baltarusija yra ESBO veikloje dalyvaujanti valstybė ir ji sutiko gerbti teisę į taikius susirinkimus bei teisę jungtis į asociacijas; kadangi pirmiau minėti sulaikymai, pernelyg didelis jėgos naudojimas prieš protestuotojus ir reidai pilietinės visuomenės organizacijose, apie kuriuos pranešta, yra aiškus šių įsipareigojimų pažeidimas;

K.  kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje taikoma mirties bausmė; kadangi pirmasis 2017 m. mirties nuosprendis priimtas 2017 m. kovo 17 d.;

L.  kadangi 2016 m. vasario mėn. ES, siekdama parodyti gerą valią ir paskatinti Baltarusiją stiprinti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principus, panaikino daugumą Baltarusijos pareigūnams ir juridiniams asmenims taikytų ribojamųjų priemonių; kadangi Taryba savo 2016 m. vasario 15 d. išvadose dėl Baltarusijos pabrėžė, kad reikia gerinti ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą daugelyje ekonomikos sektorių ir su prekyba bei pagalba susijusių sričių, nes tai suteiktų galimybę Baltarusijai prašyti EIB ir ERPB finansavimo;

M.  kadangi numatoma, kad sunki ekonominė Baltarusijos padėtis ir toliau blogės, o pagrindiniai jos sektoriai vis dar priklauso valstybei ir jiems taikoma administracinė valdymo ir kontrolės sistema; kadangi Baltarusijos priklausomybė nuo Rusijos ekonominės pagalbos nuolat didėja;

N.  kadangi vienas iš Baltarusijos dalyvavimo Rytų partnerystės ir jos parlamentinio organo EURONEST veikloje tikslų – siekti intensyvesnio šios šalies ir ES bendradarbiavimo; kadangi Baltarusijos parlamentas neturi oficialaus statuso EURONEST parlamentinėje asamblėjoje;

O.  kadangi Baltarusija priklauso Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijai (CSTO) ir dalyvauja bendrose su Rusija karo pratybose „Zapad 2017“, kurios apima scenarijus, pagal kuriuos rengiami vakarinių kaimyninių šalių puolimai, įskaitant branduolinio ginklo naudojimo simuliacijas, ir kurie gali turėti neigiamo poveikio Baltarusijos Respublikos ir regiono saugumui ir nacionaliniam suverenumui;

P.  kadangi Europos Sąjunga siekia stabilios, demokratinės ir klestinčios Baltarusijos ateities visų jos gyventojų labui; kadangi reikšmingi teigiami pokyčiai žodžio ir žiniasklaidos laisvės, eilinių piliečių ir opozicijos aktyvistų politinių teisių ir teisinės valstybės principo bei pagrindinių teisių užtikrinimo srityse yra būtinos ES ir Baltarusijos santykių pagerėjimo sąlygos;

1.  smerkia represijas prieš taikius protestuotojus ir represijas rengiantis 2017 m. kovo 25 d. demonstracijoms ir jų metu; pabrėžia, kad, nors tarptautinė bendruomenė ragino susilaikyti nuo veiksmų, saugumo tarnybos ėmėsi netinkamų ir be atrankos taikomų priemonių; reiškia susirūpinimą dėl naujausių pokyčių Baltarusijoje ir pabrėžia, kad akivaizdžiai būtinas platesnio masto demokratizacijos procesas šalyje;

2.  smerkia nepagrįstą teisės į taikius susirinkimus, žodžio ir asociacijų laisvių ribojimą, įskaitant asmenims, reiškiantiems nuomonę socialiniais ir kitais visuomenei svarbiais klausimais, taikomus apribojimus, be to, ypač smerkia nepriklausomų žurnalistų, opozicijos narių, žmogaus teisių aktyvistų ir kitų protestuotojų persekiojimą ir kalinimą;

3.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus taikius protestuotojus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės aktyvistus ir opozicijos narius, kurie buvo sulaikyti vykstant dabartinėms demonstracijoms, ir panaikinti bet kokius kaltinimus prieš juos; mano, kad prevencinių areštų praktika visiškai nepriimtina; ragina valdžios institucijas nedelsiant atskleisti informaciją apie visus sulaikytus asmenis tokių asmenų šeimoms ir plačiajai visuomenei;

4.  pakartoja, kad jėgos naudojimas prieš asmenis, kurie naudojasi savo teise į taikias protesto demonstracijas, negali būti pateisinamas jokiomis aplinkybėmis ir kad represijos, kuriomis pažeidžiama teisė į žodžio ir susirinkimų laisves, yra nesuderinamos su Baltarusijos tarptautiniais įsipareigojimais ir Baltarusijos Respublikos Konstitucija; primygtinai ragina Baltarusijos vyriausybę pradėti atvirą dialogą su piliečiais, nepriklausomomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nepriklausoma žiniasklaida;

5.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant kruopščiai ir nešališkai ištirti visus įtarimus dėl savavališkų suėmimų ir kitų protestuotojų teisių pažeidimų, susijusių su neseniai vykusiomis demonstracijomis; įspėja, kad neatlikus tokių tyrimų ES gali taikyti naujas ribojamąsias priemones aukščiausio rango Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems už pastarojo meto represijos aktus;

6.  primygtinai ragina valdžios institucijas liautis dėl politinių priežasčių puldinėti nepriklausomą žiniasklaidą ir nebevykdyti administracinio persekiojimo bei savavališkai nebetaikyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 22.9 straipsnio 2 dalies laisvai samdomiems žurnalistams, kurie bendradarbiauja su neakredituota užsienio žiniasklaida, nes tokiu būdu apribojama teisė į žodžio laisvę ir informacijos sklaidą;

7.  primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas nustoti persekioti pilietinę visuomenę, leisti visuomeninėms organizacijoms visapusiškai, laisvai ir teisėtai vykdyti savo veiklą, nedelsiant panaikinti Baudžiamojo kodekso 193-1 straipsnį, pagal kurį baudžiama už neregistruotų visuomeninių asociacijų ir organizacijų veiklos organizavimą ir dalyvavimą tokioje veikloje, ir sudaryti sąlygas visapusiškai, laisvai, nevaržomai ir teisėtai veikti visuomeninėms asociacijoms ir organizacijoms, įskaitant nacionalinių mažumų asociacijas ir jų nepriklausomos organizacijas;

8.  ragina ESBO Parlamentinę Asamblėją, kuri 2017 m. liepos mėn. planuoja surengti savo 26-ąją metinę sesiją Minske, atsižvelgti į pastaruosius įvykius Baltarusijoje ir bent jau užtikrinti politinių demokratinės opozicijos partijų, nepriklausomos žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą;

9.  ragina Baltarusijos vyriausybę pradėti konstruktyvų dialogą su opozicija ir pilietinės visuomenės organizacijomis, taip pat visapusiškai bendradarbiauti su JT specialiuoju pranešėju, kiek tai susiję su žmogaus teisių padėtimi Baltarusijoje, taip pat atlikti ilgai lauktas reformas siekiant apsaugoti žmogaus teises ir stiprinti demokratiją; ragina EIVT ir Komisiją toliau teikti ir stiprinti paramą Baltarusijoje ir už jos ribų veikiančioms pilietinės visuomenės organizacijoms; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad būtina remti visus nepriklausomus Baltarusijos visuomenės informavimo šaltinius, įskaitant žiniasklaidos transliacijas baltarusių kalba ir iš užsienio; be to, ragina ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais išnagrinėti būdus ir priemones, kaip skatinti visapusišką ir veiksmingą žmogaus teisių apsaugą Baltarusijoje;

10.  rekomenduoja panaikinti Prezidento dekretą Nr. 3 kaip savavališką, pernelyg griežtą ir moraliniu požiūriu abejotiną priemonę, kuria pažeidžiamos tarptautinės žmogaus teisės ir dėl kurios, kaip manoma, nukenčia daugiau nei 470 000 baltarusių;

11.  ragina atnaujinti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais įgaliojimus; ragina Baltarusijos vyriausybę pripažinti šiuos įgaliojimus ir visapusiškai bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju; ragina EIVT geriau koordinuoti su JT specialiuoju pranešėju ES politiką dėl Baltarusijos; ragina ES ir jos valstybes nares remti ir skatinti pratęsti JT specialiojo pranešėjo įgaliojimus, siekiant toliau stebėti padėtį šalyje;

12.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas vėl nedelsiant imtis visapusiškos rinkimų reformos kaip platesnio masto demokratizacijos proceso dalies ir bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais; pabrėžia, kad reikia pradėti taikyti atitinkamas ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas gerokai iš anksto prieš vietos valdžios rinkimus, kurie turi būti surengti 2018 m. kovo mėn.;

13.  primygtinai ragina vyriausybę prisijungti prie visuotinio mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis į galutinį jos panaikinimą;

14.  ragina Komisiją toliau remti švietimo programas siekiant sudaryti sąlygas jauniems baltarusiams studijuoti ES, šiuo tikslu paspartinant vizų išdavimo ir stipendijų paraiškų nagrinėjimo procesą;

15.  palankiai vertina 2017 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimą pratęsti ribojamųjų priemonių, taikomų keturiems asmenims, ir ginklų embargo Baltarusijai galiojimą iki 2018 m. vasario 28 d.; ragina EIVT ir toliau atidžiai sekti ir stebėti padėtį šalyje, siekiant įvertinti ES politikos, kuria siekiama konstruktyviai atnaujinti artimesnius santykius, veiksmingumą; mano, jog ES turėtų nustatyti aiškius kriterijus, kurie turėtų apimti nuoseklų žmogaus teisių sąlygų taikymą siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos reformos norint apsaugoti pagrindines laisves ir žmogaus teises;

16.  ragina Komisiją įvertinti, ar šiuo metu statomoje Astravo branduolinėje elektrinėje užtikrinami aukščiausi branduolinės saugos standartai ir ar ES garantija Europos investicijų bankui nebūtų galiausiai naudojama šiai atominei elektrinei Baltarusijoje finansuoti, taip pat įvertinti, ar tokia garantija būtų suderinama su ES sankcijomis Rusijos Federacijai;

17.  pakartoja įsipareigojimą toliau siekti naudos Baltarusijos gyventojams, remti jų demokratinius siekius bei iniciatyvas ir prisidėti prie stabilios, demokratinės ateities ir šalies klestėjimo; pakartoja, kad pagrindinių piliečių laisvių, teisinės valstybės principų ir žmogaus teisių paisymas bus itin svarbus aspektas toliau formuojant ES ir Baltarusijos santykius;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybėms narėms, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, Europos Tarybai, Baltarusijos valdžios institucijoms ir ESBO Parlamentinei Asamblėjai.

(1) OL L 50, 2017 2 28, p. 81.

Teisinis pranešimas