Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2648(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0252/2017

Dezbateri :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Voturi :

PV 06/04/2017 - 7.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0127

Texte adoptate
PDF 258kWORD 52k
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2017 referitoare la Bangladesh, inclusiv căsătoriile între copii (2017/2648(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh, îndeosebi cea din 18 septembrie 2014 referitoare la încălcarea drepturilor omului în Bangladesh(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 martie 2017 referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile din 2017 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului(2),

–  având în vedere concluziile Comitetului ONU pentru Drepturile Omului din 22 martie 2017 referitoare la Bangladesh,

–  având în vedere rezoluția Consiliului ONU pentru drepturile omului din 2 iulie 2015 referitoare la consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a căsătoriilor între copii și a căsătoriilor forțate,

–  având în vedere orientările UE privind promovarea și protecția drepturilor copilului, adoptate de Consiliu în 6 martie 2017,

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–  având în vedere Declarația de la Beijing din 1995 și Platforma de acțiune de la Beijing, rezultat al celei de-a patra Conferință Mondială privind Femeile, la care Bangladesh este parte, precum și monitorizările periodice la punerea sa în aplicare în Bangladesh din 2000, 2005, 2009 și 2014,

–  având în vedere articolul 16 din Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Bangladesh privind parteneriatul și dezvoltarea din 2001,

–  având în vedere legea privind interzicerea căsătoriilor între copii, adoptată de Bangladesh la 11 martie 2017 și legea privind prevenirea căsătoriilor între copii din 15 septembrie 2014,

–  având în vedere planul național de acțiune din Bangladesh pentru perioada 2015-2021 de eradicare a căsătoriilor între copii,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE întreține relații de lungă durată cu Bangladesh, inclusiv prin Acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea; întrucât respectarea și promovarea drepturilor omului și a principiilor democratice reprezintă pilonii de susținere ai politicilor interne și externe ale părților la acord și trebuie să se constituie într-un element esențial al acțiunii externe a UE;

B.  întrucât, în lunile trecute, ONG-uri și agenții de presă internaționale au raportat mai multe încălcări ale drepturilor omului, precum dispariții forțate, reprimarea societății civile, atacuri la adresa activiștilor politici și cazuri de tortură;

C.  întrucât, conform unor date recente ale ONU, Bangladesh înregistrează în continuare una dintre cele mai ridicate rate de căsătorii între copii la nivel mondial și cea mai ridicată din Asia; întrucât 52 % din fetele din Bangladesh sunt căsătorite înainte de a împlini 18 ani, iar 18 % deja până împlinesc 15 ani;

D.  întrucât ONU recunoaște căsătoria între copii drept o încălcare a drepturilor omului, dat fiind că copiii nu dispun de opțiunea sau de capacitatea de a-și exprima deplinul consimțământ și sunt adeseori confruntați cu riscuri fizice sau psihologice;

E.  întrucât Bangladesh este una dintre cele 12 țări-obiectiv ale programului global UNFPA-UNICEF de accelerare a măsurilor de eradicare a căsătoriilor între copii, program sprijinit de UE;

F.  întrucât Bangladesh este membru al Inițiativei sud-asiatice de combatere a violenței împotriva copiilor, care a adoptat un plan regional de eradicare a căsătoriilor între copii;

G.  întrucât guvernul țării s-a angajat, cu ocazia Summitului pentru fete din iulie 2014, să reducă până în 2021 cu o treime numărul de fete care se căsătoresc la vârste între 15 și 18 ani, să elimine căsătoriile între copii cu vârsta sub 15 ani până în 2021 și căsătoriile între minori până în 2041;

H.  întrucât, în 2015, Bangladesh se situa pe locul 119 din 159 de state ce făceau obiectul Indicelui privind inegalitatea de gen al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare;

I.  întrucât, la 27 februarie 2017, guvernul din Bangladesh a adoptat legea privind interzicerea căsătoriilor între copii, care, deși prevede o vârstă minimă pentru căsătorie, de 18 ani în cazul femeilor și de 21 în cazul bărbaților, introduce și excepții pentru „cazuri speciale” sau „spre binele” adolescentului, cu aprobarea instanței, fără însă a defini criteriile aplicabile sau fără a dispune o vârstă minimă pentru astfel de căsătorii; întrucât consimțământul copilului nu este necesar; întrucât legea a intrat în vigoare după ce a fost sancționată de Președinte la 11 martie 2017;

J.  întrucât această lege ar putea conduce la o escaladare a abuzului de zestre, la hărțuieli sexuale, violuri, atacuri cu acid și legitimizarea infracțiunii de viol; întrucât ar putea permite părinților victimei unui viol să o forțeze în a se căsători cu agresorul;

K.  întrucât orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului reafirmă angajamentul UE pentru protecția și promovarea generală a drepturilor copiilor în politica sa externă pentru drepturile omului,

1.  condamnă din nou orice caz de căsătorie între copii și de căsătorie forțată, precum și agresiunile sexuale împotriva femeilor și a fetelor la nivel mondial;

2.  ia act de progresele înregistrate de Bangladesh pentru reducerea numărului de căsătorii între copii;

3.  salută adoptarea de către Bangladesh, în ultimii ani, a mai multor inițiative legislative și măsuri instituționale pentru protecția copiilor; se declară însă îngrijorat cu privire la gradul insuficient sau inexistent al progreselor în transpunerea acestor măsuri;

4.  deplânge intens adoptarea legii privind interzicerea căsătoriilor între copii în 2017 cu actualele lacune juridice, care permit aprobarea în instanță a căsătoriilor între copii; regretă și absența unor criterii juridice din această lege, ceea ce crește riscul unor eventuale abuzuri pe scară largă;

5.  solicită guvernului din Bangladesh să modifice legea, eliminând respectivele lacune și scoțând în afara legii orice căsătorie între copii;

6.  insistă ca, până atunci, guvernul din Bangladesh să adopte criterii clare, pe baza cărora instanțele, în colaborare cu specialiști din domeniul sănătății și cel social, și numai după un interviu cu fata în speță (în absența oricăror membri ai familiei), iau decizia de autorizare a unei căsătorii între persoane sub vârsta legală;

7.  constată cu îngrijorare că legea recent adoptată este un pas înapoi pentru Bangladesh în eforturile sale de eliminare a căsătoriilor între copii; reamintește că această relaxare a legislației subminează eforturile guvernului de reducere a numărului de căsătorii între copii;

8.  recunoaște efectele pe care o căsătorie sub vârsta legală le poate avea, respectiv reducerea accesului la educație, izolare, sărăcie, dependență și servitute economică, mai ales pentru fetele din zonele rurale, și constată cu preocupare riscurile crescute de viol, violență fizică și sarcini nedorite în căsătoriile încheiate între copii;

9.  constată cu îngrijorare că există, adesea, o legătură între căsătoriile între copii și sarcinile nedorite, la o vârstă prea fragedă; reamintește în acest context că este important să se asigure femeilor și fetelor acces la informații cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile conexe, la asistență și tratament medical sigur, inclusiv la proceduri sigure de avort;

10.  solicită guvernului din Bangladesh să reia eforturile în sprijinul planului național de acțiune din Bangladesh pentru perioada 2015-2021 de eradicare a căsătoriilor între copii și să explice cum intenționează că își atingă obiectivele și să eradicheze căsătoriile între copii;

11.  solicită autorităților din Bangladesh să se angajeze cu adevărat la atingerea recent-adoptatelor la nivel internațional Obiective de dezvoltare durabilă, mai ales în sensul reducerii inegalităților și a asigurării egalității de gen și a respectării drepturilor femeii;

12.  consideră că căsătoriile între copii pot fi combătute în mod efectiv prin promovarea drepturilor omului și a demnității umane, și prin politici sociale publice; solicită prin urmare autorităților din Bangladesh să implice în mod sistematic comunitățile și societatea civilă, inclusiv ONG-uri și organizații pentru protecția copiilor, pentru a combate cauzele primare ale căsătoriilor între copii în Bangladesh și pentru a desfășura campanii de informare în școli;

13.  solicită autorităților, în acest sens, să modifice Legea de reglementare a donațiilor internaționale (activități de voluntariat) din 2014, pentru a asigura că activitatea organizațiilor societății civile nu face obiectul unui control guvernamental arbitrar și că toate deciziile luate în temeiul acestei legi fac obiectul unui proces de revizuire independentă;

14.  invită insistent autoritățile din Bangladesh să condamne actele abominabile ce sunt în continuare comise împotriva libertății de exprimare și să acționeze pentru a asigura încetarea imediată a tuturor actelor de violență, hărțuire, intimidare și cenzură îndreptate împotriva jurnaliștilor, bloggerilor și societății civile; solicită insistent autorităților din Bangladesh să inițieze investigații independente privind execuțiile sumare, disparițiile forțate și abuzul de forță, aducându-i în fața justiției pe cei responsabili, în conformitate cu standardele internaționale;

15.  solicită Comisiei și Delegației UE în Bangladesh să dezbată aceste probleme cu autoritățile din Bangladesh, și solicită Serviciului European de Acțiune Externă să ridice problema acestei legi cu ocazia următoarei reuniuni a Comisiei comune UE-Bangladesh;

16.  solicită UE să recurgă la toate instrumentele disponibile pentru a veni în sprijinul guvernului din Bangladesh în eforturile sale de respectare a obligațiilor ce-i revin în domeniul drepturilor internaționale ale omului;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Comisiei europene, Reprezentatului special al UE pentru drepturile omului, precum și guvernului și parlamentului Bangladesh.

(1) JO C 234, 28.6.2016, p. 10.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0089.

Notă juridică