Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2648(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0252/2017

Razprave :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0127

Sprejeta besedila
PDF 253kWORD 50k
Četrtek, 6. april 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Bangladeš, vključno s porokami otrok
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2017 o Bangladešu, vključno s porokami otrok (2017/2648(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bangladešu, zlasti resolucije z dne 18. septembra 2014 o kršitvah človekovih pravic v Bangladešu(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. marca 2017 o prednostnih nalogah EU za seje Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017(2),

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev odbora OZN za človekove pravice z dne 22. marca 2017 o Bangladešu,

–  ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice z dne 2. julija 2015 o krepitvi prizadevanj za preprečevanje in odpravljanje porok otrok, zgodnjih in prisilnih porok,

–  ob upoštevanju smernic EU za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic, ki jih je Svet sprejel 6. marca 2017,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Pekinške izjave iz leta 2015 in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah leta 1995 v Pekingu, ki jih je Bangladeš podpisal, in rednih pregledov napredka Bangladeša pri njihovem izvajanju, ki so bili opravljeni v letih 2000, 2005, 2009 in 2014,

–  ob upoštevanju člena 16 Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Bangladešem o partnerstvu in razvoju iz leta 2001,

–  ob upoštevanju bangladeškega zakona o omejevanju porok otrok z dne 11. marca 2017 in zakona o preprečevanju porok otrok z dne 15. septembra 2014,

–  ob upoštevanju bangladeškega nacionalnega akcijskega načrta za izkoreninjenje porok otrok 2015–2021,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker ima EU dolgoletne odnose z Bangladešem, tudi v okviru sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj; ker sta spoštovanje in spodbujanje človekovih pravic in demokratičnih načel podlaga notranje in mednarodne politike pogodbenic ter morata biti bistvena sestavina zunanjega delovanja EU;

B.  ker nevladne organizacije in neodvisni mediji v zadnjih mesecih poročajo o vrsti kršitev človekovih pravic, vključno s prisilnimi izginotji, pogromom nad civilno družbo, napadi na politične aktiviste in mučenjem;

C.  ker nedavni podatki OZN kažejo, da je v Bangladešu pogostost porok otrok med najvišjimi na svetu in najvišja v Aziji; ker se v Bangladešu 52 % deklet poroči pred starostjo 18 let in 18 % pred starostjo 15 let;

D.  ker OZN priznava, da so poroke otrok kršenje človekovih pravic, saj otroci nimajo izbire oziroma sposobnosti, da bi nanje zares pristali, ter so pogosto izpostavljeni psihičnim in fizičnim tveganjem;

E.  ker Bangladeš sodi med 12 držav, ki jim je namenjen globalni program Sklada OZN za prebivalstvo (UNFPA) pri Unicefu za pospešitev ukrepov za odpravo porok otrok, ki ga podpira tudi EU;

F.  ker je Bangladeš član južnoazijske pobude za končanje nasilja nad otroki, ki je sprejela regionalni akcijski načrt za končanje porok otrok;

G.  ker se je bangladeška vlada julija 2014 na vrhunskem zasedanju na temo deklet obvezala, da bo do leta 2021 za tretjino zmanjšala število deklet, ki se poročijo v starosti od 15 do 18 let, da bo do leta 2021 odpravila poroke otrok, mlajših od 15 let, in da bo do leta 2041 odpravila poroke otrok, mlajših od 18 let;

H.  ker je bil Bangladeš leta 2015 na indeksu neenakosti med spoloma programa OZN za razvoj uvrščen na 119. mesto med 159 državami;

I.  ker je 27. februarja 2017 vlada sprejela zakon o omejevanju porok otrok, ki sicer ohranja najnižjo dovoljeno starost za poroko za ženske pri 18 letih in za moške pri 21 letih, a uvaja izjeme v „posebnih primerih“ oziroma v „največjem interesu“ mladostnika ob dovoljenju sodišča, pri tem pa ne določa meril za takšne primere niti najnižje dovoljene starosti za takšne poroke; ker se ne zahteva otrokovo soglasje; ker je zakon začel veljati po tem, ko ga 11. marca 2017 odobril predsednik;

J.  ker bi ta zakon lahko povzročil porast zlorab zaradi dote, spolnega nadlegovanja, posilstev in napadov s kislino ter legitimiziral spolne odnose z mladoletniki; ker utegne tudi omogočiti staršem, da svoje hčere prisilijo v sklenitev zakonske zveze s svojimi posiljevalci;

K.  ker smernice EU za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic potrjujejo zavezanost EU celovitemu varstvu in spodbujanju otrokovih pravic v njeni zunanji politiki na področju človekovih pravic;

1.  ponovno obsoja vse primere prisilnih porok in porok otrok ter spolnega nasilja nad ženskami in dekleti po vsem svetu;

2.  je seznanjen z napredkom, ki ga je Bangladeš dosegel v prizadevanjih za zmanjšanje pogostosti porok otrok;

3.  pozdravlja, da je Bangladeš v preteklih nekaj letih sprejel več zakonodajnih in institucionalnih ukrepov za zaščito otrok; je vseeno zaskrbljen zaradi nezadostnega ali neobstoječega izvajanja teh ukrepov;

4.  močno obžaluje sprejetje zakona o omejevanju porok otrok leta 2017 in obstoj pravnih vrzeli v zakonodaji, ki omogočajo, da so poroke otrok pravno dovoljene; nadalje obžaluje, da zakon ne vsebuje pravnih meril, zaradi česar obstaja tveganje razširjenih zlorab;

5.  poziva bangladeško vlado, naj zakon spremeni, da bi odpravila pravne vrzeli in prepovedala vse poroke, ki bi vključevale otroke;

6.  vztraja, da mora bangladeška vlada, dokler ne odpravi vrzeli v zakonu, sprejeti jasna merila, na podlagi katerih bodo morala sodišča – v povezavi z zdravstvenimi in socialnimi delavci, vključi pa naj se tudi pogovor s prizadetim dekletom brez navzočnosti družinskih članov – utemeljiti vsako odločitev za odobritev poroke mladoletnikov;

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da nedavno sprejeti zakon predstavlja korak nazaj za Bangladeš v njegovih prizadevanjih za izkoreninjenje porok otrok; opozarja, da takšna ublažitev zakona ogroža cilje zmanjšanje števila porok otrok, ki si jih je bangladeška vlada sama postavila;

8.  priznava, da utegnejo poroke otrok vplivati tudi na omejevanje dostopa do izobraževanja, izolacijo, revščino, ekonomsko odvisnost in suženjstvo, zlasti za dekleta na podeželju, in zaskrbljeno ugotavlja, da poroke otrok pomenijo večje tveganje posilstva, fizičnega nasilja in prisilnih nosečnosti;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so poroke otrok pogosto povezane z neželenimi in mladoletniškimi nosečnostmi; glede tega opozarja, da je pomembno ženskam in dekletom zagotoviti dostop do informacij o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah, podporo ter varno zdravstveno oskrbo, vključno z varno in zakonito prekinitvijo nosečnosti;

10.  poziva bangladeško vlado, naj nadaljuje z razvojem nacionalnega akcijskega načrta za izkoreninjenje porok otrok 2015–2021 in naj pojasni, kako namerava doseči zastavljeni cilj in povsem izkoreniniti poroke otrok;

11.  poziva bangladeške oblasti, naj se učinkovito zavežejo uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili nedavno sprejeti v mednarodnem merilu, zlasti glede zmanjševanja neenakosti ter zagotavljanja enakosti med spoloma in pravic žensk;

12.  meni, da se je mogoče učinkovito bojevati proti porokam otrok s spodbujanjem človekovih pravic in človekovega dostojanstva ter z javnimi socialnimi politikami; zato poziva bangladeške oblasti, naj v boj proti izvirnim vzrokom porok otrok v Bangladešu sistematično pritegnejo skupnosti in civilno družbo, vključno z nevladnimi organizacijami in otroškimi organizacijami, ter naj izvajajo ozaveščanje v šolah;

13.  glede tega poziva bangladeške oblasti, naj spremenijo zakon o urejanju tujih donacij (prostovoljnih dejavnosti) iz leta 2014 in tako zagotovijo, da vlada ne bo samovoljno nadzorovala dela civilnodružbenih organizacij in da bo za vse odločitve, sprejete na podlagi tega zakona, lahko opravljen neodvisen postopek pregleda;

14.  poziva bangladeške oblasti, naj obsodijo stalna grozljiva dejanja proti svobodi izražanja in naj si dejavno prizadevajo za takojšnje končanje vseh nasilnih dejanj, nadlegovanja, ustrahovanja in cenzure proti novinarjem, blogerjem in civilni družbi; nadalje poziva bangladeške oblasti, naj opravijo neodvisne preiskave zunajsodnih pobojev, prisilnih izginotij in uporabe pretirane sile ter naj odgovornim sodijo v skladu z mednarodnimi standardi;

15.  poziva Komisijo in delegacijo EU v Bangladešu, naj o teh zadevah govorijo z bangladeškimi oblastmi, Evropsko službo za zunanje delovanje pa, naj o omenjenem zakonu sproži razpravo na naslednji seji skupnega odbora EU-Bangladeš;

16.  poziva EU, naj uporabi vse razpoložljive instrumente, da bi bangladeški vladi pomagala spoštovati njene mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Evropski komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice ter vladi in parlamentu Bangladeša.

(1) UL C 234, 28.6.2016, str. 10.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0089.

Pravno obvestilo