Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0345(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0054/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0054/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0133

Hyväksytyt tekstit
PDF 234kWORD 45k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Euroopan unionin tavaramerkki ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0702),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0439/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0054/2017),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio)
P8_TC1-COD(2016)0345

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/1001.)

Oikeudellinen huomautus