Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0259(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0340/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0340/2016

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0140

Hyväksytyt tekstit
PDF 241kWORD 42k
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel Lopullinen painos
Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi ***I
P8_TA(2017)0140A8-0340/2016
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0543),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 167 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0352/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. lokakuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 15. helmikuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0340/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  ottaa huomioon tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 88, 21.3.2017, s. 7.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (2018)
P8_TC1-COD(2016)0259

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/864.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEINEN LAUSUMA

Päätöksen 9 artiklan mukaisesti rahoituspuitteet kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden (2018) täytäntöönpanemiseksi ovat kahdeksan miljoonaa euroa. Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden valmistelun rahoittamiseksi miljoona euroa rahoitetaan olemassa olevista, vuoden 2017 talousarviovaroista. Vuoden 2018 talousarviossa varataan ja kirjataan budjettikohtaan seitsemän miljoonaa euroa. Tästä määrästä kolme miljoonaa euroa saadaan nykyisin Luova Eurooppa -ohjelmalle tarkoitetuista määrärahoista ja neljä miljoonaa euroa saadaan uudelleenpriorisoinnin avulla olemassa olevista varoista hyödyntämättä olemassa olevaa liikkumavaraa ja sekä rajoittamatta budjettivallan käyttäjän valtuuksia.

KOMISSION LAUSUMA

Komissio panee merkille lainsäädäntövallan käyttäjien sopimuksen siitä, että kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta (2018) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 9 artiklassa otetaan käyttöön kahdeksan miljoonan euron rahoituspuitteet. Komissio muistuttaa, että budjettivallan käyttäjällä on oikeus hyväksyä vuotuisen talousarvion määrärahojen määrä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus