Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2152(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0153/2017

Testi mressqa :

A8-0153/2017

Dibattiti :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Votazzjonijiet :

PV 27/04/2017 - 5.15

Testi adottati :

P8_TA(2017)0146

Testi adottati
PDF 668kWORD 93k
Il-Ħamis, 27 ta' April 2017 - Brussell Verżjoni finali
Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
P8_TA(2017)0146A8-0153/2017
Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2016/2152(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Awditur Intern għas-sena finanzjarja 2015,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2015, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabilità tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2015 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tas-16 ta' Ġunju 2014 dwar ir-Regoli Interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 22 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0153/2017),

A.  billi l-President adotta l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2015 fl-4 ta' Lulju 2016,

B.  billi fl-24 ta' Ġunju 2016 is-Segretarju Ġenerali, bħala l-uffiċjal awtorizzanti b'delega, iċċertifika b'assigurazzjoni raġonevoli li r-riżorsi assenjati lill-baġit tal-Parlament intużaw għall-iskopijiet previsti, konformement mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, u li l-proċeduri ta' kontroll stabbiliti joffru l-garanziji neċessarji ta' legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi;

C.  billi l-awditu tal-Qorti tal-Awdituri afferma li, fil-valutazzjoni speċifika tiegħu tal-amministrazzjoni u ta' nefqa oħra fl-2015, ma identifika l-ebda dgħufija serja fir-rapporti ta' attività annwali eżaminati u fis-sistemi ta' kontroll intern tal-istituzzjonijiet u tal-korpi, kif jirrikjedi r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012;

D.  billi l-Artikolu 166(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jirrikjedi li kull istituzzjoni tal-Unjoni tieħu l-passi kollha xierqa sabiex tieħu azzjoni fuq il-kummenti li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tal-kwittanza tal-Parlament;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-President tiegħu għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2015;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 69, 13.3.2015.
(2) ĠU C 380, 14.10.2016, p. 1.
(3) ĠU C 354, 27.9.2016, p. 1.
(4) ĠU C 375, 13.10.2016, p. 1.
(5) ĠU C 375, 13.10.2016, p. 10.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) PE 422.541/Bur.


2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' April 2017 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2016/2152(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0153/2017),

A.  billi fiċ-ċertifikazzjoni tiegħu tal-kontijiet finali, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Parlament Ewropea (il-"Parlament") iddikjara l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li l-kontijiet jippreżentaw stampa vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Parlament fl-aspetti materjali kollha, u li l-ebda kwistjoni li tirrikjedi riserva ma tressqet għall-attenzjoni tiegħu;

B.  billi, skont il-proċedura tas-soltu, intbagħtu 129 mistoqsija lill-amministrazzjoni tal-Parlament u r-risposti bil-miktub waslu għand il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) u ġew diskussi pubblikament minnu fil-preżenza tal-Viċi President responsabbli għall-baġit, tas-Segretarju Ġenerali u tal-awditur intern;

C.  billi l-iskrutinju, b'mod partikolari fil-forma ta' proċedura ta' kwittanza annwali, huwa essenzjali biex jiggarantixxi li dawk responsabbli politikament u l-amministrazzjoni tal-Parlament jagħtu kont ta' xogħolhom liċ-ċittadini tal-Unjoni; billi hemm lok permanenti għal titjib f'termini ta' kwalità, effiċjenza u effikaċja fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi; billi l-prinċipji ta' baġitjar abbażi tal-prestazzjoni u ta' governanza tajba tar-riżorsi umani għandhom ikunu l-elementi ċentrali fl-eżekuzzjoni tal-baġit;

Sorveljanza tal-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament

1.  Josserva li s-sistema ta' sorveljanza formali tal-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament tikkonsisti minn erba' komponenti prinċipali:

   (a) iċ-ċertifikazzjoni tal-kontijiet finali min-naħa tal-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Parlament;
   (b) ir-rapporti annwali tal-awditur intern u l-opinjoni tiegħu dwar is-sistema ta' kontroll intern;
   (c) il-valutazzjoni tal-infiq amministrattiv u ta' natura oħra tal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni, inkluż il-Parlament, min-naħa tal-awditur estern tiegħu, il-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") u
   (d) il-proċedura tal-kwittanza mħejjija mill-Kumitat CONT, li twassal għal deċiżjoni tal-Parlament dwar l-għoti tal-kwittanza lill-President tal-Parlament.

2.  Josserva li r-rapport annwali tal-awditur intern fih sejbiet ibbażati fuq eżerċizzji ta' awditjar speċifiċi; għandu l-għan li jtejjeb il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja iżda mhux li joffri stampa komprensiva tal-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament; josserva, analogament, li r-rapport tal-Qorti jirrappreżenta biss ir-riżultati ta' kampjun żgħir (16-il tranżazzjoni) tat-tranżazzjonijiet kollha tal-Parlament;

3.  Jirrikonoxxi li, b'mod ġenerali, il-livell baxx ta' żball fil-każ tal-infiq amministrattiv jista' jindika l-attenzjoni relattivament skarsa li l-Qorti tagħti lit-tranżazzjonijiet tal-Parlament;

4.  Jirrimarka, iżda, li anki jekk ir-rata ta' żball hija notevolment baxxa, ir-riskju għar-reputazzjoni huwa relattivament għoli, inkwantu tali żbalji finanzjarji u baġitarji jafu jħallu riperkussjonijiet negattivi fuq id-dehra tal-istituzzjoni;

5.  Iżid li, aktar reċentement, bħala konsegwenza tan-neċessità, li ġeneralment tinħass, ta' baġitjar abbażi tal-prestazzjoni, il-kwittanzi ma jmisshomx jillimitaw ruħhom biex jaqbdu l-irregolaritajiet, iżda wkoll jinkludu l-miżura ta' prestazzjonijiet u riżultati konkreti, u li dan l-aspett ukoll huwa ta' importanza partikolari fil-każ tal-Parlament, minħabba li n-nuqqas ta' riżultati għandu impatt dirett fuq ir-reputazzjoni tal-istituzzjoni;

6.  Jinnota li, f'dan il-kuntest, ħidmet il-Parlament fl-ambitu tal-proċedura ta' kwittanza toffri opportunità biex il-kontijiet tal-amministrazzjoni tal-Parlament jitqiesu aktar fil-fond; jitlob li jissaħħaħ l-għarfien espert intern fil-qasam tal-kontabilità u tal-awditjar li r-rapporteurs ikunu jistgħu jutilizzawh huma u jħejju r-rapporti tal-kwittanza tagħhom;

Il-kontijiet tal-Parlament

7.  Jikkonstata li l-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2015 ammontaw għal EUR 1 794 929 112, jew 19,78 % tal-Intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali(1) allokati għall-infiq amministrattiv għall-2015 tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fit-totalità tagħhom u li jirrappreżentaw żieda ta' 2,2 % meta mqabbla mal-baġit 2014 (EUR 1 755 631 742);

8.  Jinnota li d-dħul totali li tniżżel fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2015 kien EUR 176 367 724 (2014: EUR 174 436 852), inklużi EUR 27 988 590 minn dħul assenjat (2014: EUR 26 979 032);

9.  Jindika li erba' kapitoli kienu jirrappreżentaw 71 % tal-impenji totali: il-Kapitolu 10 (Membri tal-istituzzjoni), il-Kapitolu 12 (Uffiċjali u persunal temporanju), il-Kapitolu 20 (Bini u nefqiet relatati) u l-Kapitolu 42 (Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari); josserva li dan jindika l-livell għoli ta' kontinwità li jikkaratterizza n-nefqa tal-Parlament, fil-biċċa l-kbira tagħha marbuta mar-remunerazzjoni tal-Membri u tal-persunal, adegwata skont ir-Regolamenti tal-Persunal u obbligi kuntrattwali oħrajn;

10.  Jinnota ċ-ċifri li abbażi tagħhom ingħalqu l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2015, speċifikament:

(a)  Approprjazzjonijiet disponibbli (EUR)

approprjazzjonijiet għall-2015:

1 794 929 112

riporti mhux awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2014:

-

riporti awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2014:

277 911 825

approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal dħul assenjat għall-2015:

27 988 590

riporti li jikkorrispondu għal dħul assenjat mill-2014:

106 077 150

Total:

2 206 906 677

(b)  Użu tal-approprjazzjonijiet fis-sena finanzjarja 2015 (EUR)

impenji:

2 176 992 756

pagamenti li saru:

1 770 807 099

approprjazzjonijiet riportati awtomatikament inklużi dawk li ġejjin minn dħul assenjat:

392 379 176

approprjazzjonijiet riportati mhux awtomatikament:

-

approprjazzjonijiet kanċellati:

43 720 402

(c)  Dħul baġitarju (EUR)

miġbur fl-2015:

176 367 724

(d)  Karta tal-bilanċ totali fil-31 ta' Diċembru 2015 (EUR)

1 511 058 599

11.  Jinnota li fl-2015, id-99,1 % tal-approprjazzjonijiet iskritti fil-baġit tal-Parlament ġew impenjati, b'rata ta' kanċellazzjoni ta' 0,9 % u li, bħal ma ġara fis-snin preċedenti, inkiseb livell għoli ħafna ta' implimentazzjoni tal-baġit;

12.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ammont tal-approprjazzjonijiet kanċellati kien jirriżulta EUR 41 422 684, u li l-kanċellazzjonijiet kienu jirrigwardaw prinċipalment is-salarji u n-nefqa marbuta mal-bini;

13.  Josserva li t-trasferiment "ta' tlaqqit" kien jammonta għal EUR 71 000 000, li jirrappreżenta 4 % tal-approprjazzjonijiet totali trasferiti minn intestaturi relatati ma' approprazzjonijiet ta' proviżjonament u minn sorsi oħrajn biex jikkontribwixxu għall-kopertura tal-pagament ta' lokazzjoni għall-binja Konrad Adenauer; iħeġġeġ li l-politika immobiljari tal-Parlament għandha tkun stabbilita b'biżżejjed ċarezza bħala parti mill-istrateġija tal-baġit; iqis dan il-livell ta' trasferiment "ta' tlaqqit" għoli ħafna; huwa tal-fehma soda li ġestjoni effikaċi tal-baġit għandha tnaqqas dan it-trasferiment sal-minimu indispensabbli; jistieden lill-Qorti, f'dan ir-rigward, tirrediġi rapport dwar il-politika immobiljari tal-Parlament;

L-opinjonijiet tal-Qorti dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għall-2015 u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet

14.  Jinnota li, kumplessivament, mill-evidenza għall-awditjar jirriżulta li l-infiq għall-"amministrazzjoni" mhuwiex milqut materjalment minn żball, iżda li fuq il-bażi ta' seba' żbalji kwantifikati, il-livell ta' żball stmat fil-kuntest tal-Intestatura 5 tal-QFP dwar l-amministrazzjoni huwa 0,6 % (minn 0,5 % fl-2014);

15.  Huwa mħasseb sew dwar is-sejba tal-Qorti li mill-151 tranżazzjoni eżaminata għall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni, 22 (14,6 %) kienu milquta minn żbalji; jinnota, madankollu, li, minn dawn it-22 tranżazzjoni, sebgħa biss ġew kwantifikati, u għaldaqstant kellhom implikazzjonijiet finanzjarji, li ssarrfu f'livell ta' żball stmat ta' 0,6 %;

16.  Jinnota, ukoll, is-sejbiet li jikkonċernaw speċifikament il-Parlament li jinsabu fir-rapport annwali tal-Qorti għall-2015; josserva li l-Qorti waslet għall-konklużjoni tal-eżistenza ta' dgħufijiet fil-kontrolli tal-awtorizzazzjoni u tas-saldu tan-nefqa tal-2014; jikkonstata li dawn id-dgħufijiet kienu jirrigwardaw biss tranżazzjoni waħda mis-16-il tranżazzjoni tal-Parlament li ġew eżaminati, fir-rigward ta' xi grupp politiku, u li dawn ġew solvuti fl-2015;

17.  Jinnota Sr-risposti li ta l-Parlament lill-Qorti matul il-proċedura kontradittorja; jitlob lill-Qorti żżomm lill-kumitat responsabbli informat dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tagħha biex tingħata gwida aħjar u jsir rieżami tal-qafas ta' kontroll eżistenti għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit allokati lill-gruppi politiċi;

Ir-rapport annwali tal-awditur intern

18.  Josserva li, fil-laqgħa miftuħa tal-kumitat responsabbli tat-30 ta' Jannar 2017 mal-awditur intern, dan tal-aħħar ippreżenta r-rapport annwali tiegħu u indika li, fl-2015, kien adotta rapporti ta' awditjar dwar is-suġġetti li ġejjin:

   Segwitu tal-azzjonijiet li għadhom sospiżi mir-rapporti ta' awditjar intern;
   Kodiċi ta' kondotta dwar il-multilingwiżmu;
   Effiċjenza operattiva tal-IT u kejl tal-prestazzjoni;
   Sistema ta' Ġestjoni Finanzjarja (SĠF);
   Proċedura ta' rkupru tad-dejn;
   Ġestjoni tal-kontinwità operattiva;
   Inventarju u ġestjoni tal-kompetenzi esterni liċ-ċentru tad-data tal-IT;

19.  Jinnota u jappoġġa l-fehmiet espressi mill-awditur intern rigward il-ħtieġa li:

   tkun abbozzata proposta motivata ta' aġġornament tal-Kodiċi ta' kondotta dwar il-multilingwiżmu għas-servizzi ta' interpretazzjoni, li jkun fih dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ippjanar tal-laqgħat tat-trilogu;
   jitjieb il-qafas regolatorju applikabbli għal-laqgħat b'interpretazzjoni u partikolarment: allinjament aħjar tar-regoli diġà eżistenti; miżuri biex id-domanda tinqasam b'mod aktar ibbilanċjat matul il-ġimgħa u identifikazzjoni u sfruttament tal-ħinijiet mhux użati biżżejjed; jissottolinja l-bżonn li jonqos in-numru ta' laqgħat kanċellati bi preavviż qasir, billi dan iġib miegħu tqassim tar-riżorsi ferm ineffikaċi;
   ikunu stabbiliti kriterji rilevanti u limiti minimi indikattivi għall-bidu tal-proċeduri legali u għar-rinunzja tad-dejn u biex dawn jitressqu għall-approvazzjoni tal-uffiċjal awtorizzanti prinċipali b'delega;
   ikunu definiti governanza u strateġija adegwati (inkluża gwida tal-istituzzjoni u arranġamenti prattiċi) għall-ġestjoni tal-kontinwità operattiva;

20.  Jinnota li, fi tmiem l-2015, wara awditi ta' segwitu suċċessivi, għadhom sospiżi erba' azzjonijiet mir-rieżami tal-qafas tal-kontroll intern, kollha kkaratterizzati minn riskju moderat, u li f'każ minnhom, il-kompletament tal-azzjoni ġie pospost għall-2017 fil-kuntest tas-sistema ta' ġestjoni finanzjarja l-ġdida tal-Parlament; jistieden lill-awditur intern iżomm lill-Kumitat CONT informat dwar il-progress miksub fir-rigward ta' dawk l-azzjonijiet;

21.  Jitlob lill-awditur intern, huwa u jippreżenta r-rapport annwali, jagħmel aktar enfasi fuq l-aspetti li fihom sab nuqqasijiet u/jew irregolaritajiet; jitlob ukoll lill-Awditur Ġenerali jagħmel ir-rapporti tiegħu dwar is-segwitu, l-iżviluppi u s-soluzzjonijiet għall-problemi identifikati matul il-mandat tiegħu disponibbli għall-Kumitat CONT; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jintroduċi proċeduri għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni u tar-riżultati;

Segwitu għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza 2014

22.  Jinnota r-risposti bil-miktub għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza għall-2014 mogħtija lill-Kumitat CONT fl-20 ta' Ottubru 2016 u tal-preżentazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tad-diversi mistoqsijiet u talbiet fir-rigward tar-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza għall-2014 u l-iskambju ta' fehmiet mal-Membri li segwa; jiddispjaċih, madankollu, li ħafna minn dawn l-applikazzjonijiet ma ngħatawx segwitu u li ma ngħatat la motivazzjoni u lanqas ġustifikazzjoni; jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm aktar lok għal diskussjoni mas-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat CONT dwar il-kwistjonijiet li jolqtu l-baġit tal-Parlament u l-implimentazzjoni tiegħu;

23.  Jinnota li kien hemm inkonsistenza bejn id-dati ta' preżentazzjoni tal-abbozz ta' rapport dwar il-kwittanza tal-Parlament u l-possibbiltà li jitressqu mistoqsijiet supplimentari lis-Segretarju Ġenerali; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jagħti risposti lill-mistoqsijiet supplimentari qabel ma jiskadi t-terminu għat-tressiq tal-emendi u, jekk neċessarju, qabel il-votazzjoni fil-kumitat;

Kwittanza tal-Parlament għall-2015

24.  Jinnota l-iskambju ta' fehmiet bejn il-Viċi President responsabbli għall-baġit, is-Segretarju Ġenerali u l-Kumitat CONT fil-preżenza tal-membru tal-Qorti u tal-awditur intern, fit-30 ta' Jannar 2017;

25.  Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-impenn li ħadet l-amministrazzjoni tal-Parlament biex ittejjeb kostantement il-prestazzjoni tas-servizzi tal-Parlament fl-intier tagħhom u biex dan isir b'mod effiċjenti, għad li jqis ukoll li, f'ċerti każijiet, il-bidliet qegħdin jieħdu wisq żmien biex jissarrfu fil-prattika;

26.  Jinnota li l-Parlament, li liċ-ċittadin jiswielu madwar EUR 3,60 fis-sena, ma għandux jibża' minn paragun ma' sistemi parlamentari oħrajn, speċjalment peress li terz tal-ispejjeż huwa dovut għal fatturi bażiċi (multilingwiżmu u postijiet tax-xogħol) li fuqhom il-Parlament stess għandu influwenza limitata u li ma japplikawx bl-istess mod għall-parlamenti l-oħra;

27.  Jinnota, madankollu, li l-attenzjoni mogħtija lill-baġitjar abbażi tal-prestazzjoni tvarja minn direttorat ġenerali għall-ieħor u li laħqet livell tajjeb, pereżempju, fid-Direttorat Ġenerali għall-Finanzi (DĠ FINS), iżda għadha f'fażi preliminari fi bnadi oħra tal-amministrazzjoni; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiggarantixxi li jkunu fissati u sottoposti għal monitoraġġ objettivi ċari u li jistgħu jitkejlu fl-amministrazzjoni kollha;

28.  Jinnota r-risposta tas-Segretarju Ġenerali dwar l-aċċess għall-applikazzjoni ePetition għall-Membri u għall-pubbliku ġenerali, kif ukoll tar-rapport tas-Servizz Legali; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jirrapporta dwar l-azzjonijiet maħsuba biex jagħtu segwitu lir-rakkomandazzjonijiet tas-Servizz Legali;

29.  Jilqa’ l-attenzjoni li tagħti l-amministrazzjoni lis-sostenibbiltà, partikolarment fil-kuntest tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku; josserva, madankollu, li bid-dħul fis-seħħ tad-direttiva l-ġdida dwar l-akkwist pubbliku(2), sar possibbli li tiżdied l-importanza tal-kriterji marbuta mas-sostenibbiltà soċjali u ambjentali meta mqabbla mal-kriterju tal-prezz l-aktar baxx;

30.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta pjan ta' azzjoni dwar il-mod kif ikunu applikati l-kriterji ta' sostenibbiltà fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku tal-Parlament u, f'dan ir-rigward, jinkludi evalwazzjoni tal-użu li jsir mill-akkwist pubbliku ekoloġiku bħala strument;

31.  Jirrikonoxxi li, skont il-Qorti, il-kostijiet tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament jammontaw għal EUR 114-il miljun fis-sena u jinnota s-sejba , fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2013 dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (3), li, 78 % tal-missjonijiet kollha tal-persunal tal-Parlament li jidħlu fl-ambitu tar-Regolamenti tal-Persunal hija l-konsegwenza diretta tad-dispersjoni ġeografika tas-servizzi tal-Parlament; ifakkar li l-istima tal-impatt ambjentali ta' din id-dispersjoni hija bejn il-11 000 u d-19 000 tunnellata emissjonijiet ta' CO2; jistieden lill-Bureau jitlob lis-Segretarju Ġenerali jiddefinixxi mingħajr dewmien pjan direzzjonali għal sede unika għall-Parlament; itenni l-appell tiegħu lill-Parlament u lill-Kunsill biex jieħdu ħsieb il-bżonn ta' pjan direzzjonali għal sede unika, kif jiddikjara l-Parlament f'bosta riżoluzzjonijiet preċedenti, bil-għan li jiffranka fit-terminu twil; jemmen li l-ħruġ tar-Renju Unit u l-bżonn li jerġgħu jiġu assenjati l-aġenziji Ewropej li bħalissa għandhom is-sede tagħhom fir-Renju Unit, jistgħu joffru opportunità eċċellenti biex jissolvew bosta problemi fl-istess ħin; jiġbed l-attenzjoni għall-Artikolu 341 tat-TFUE li jistabbilixxi li s-sedi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu stabbiliti bi ftehim bejn il-Gvernijiet tal-Istati Membri u għall-Protokoll 6 anness mat-TUE u mat-TFUE li jistabbilixxi li l-Parlament Ewropew għandu jkollu s-sede tiegħu fi Strasburgu; ifakkar li s-soluzzjoni ta' sede unika teħtieġ bidla fit-Trattat;

32.  Ifakkar fir-risposta li tat l-amministrazzjoni lill-mistoqsija 75 fil-kwestjonarju dwar il-kwittanza għall-Parlament għall-2013, speċifikament li kienet iddeċidiet li tissospendi l-‘prattika ta' missjonijiet fit-tul ..., ... fatt li wassal għal iffrankar notevoli’, iżda jikkunsidra bħala kontradizzjoni kbira l-fatt li 13-il membru tal-persunal bħalissa jinsabu fuq missjoni fit-tul; iqis li missjoni fit-tul ta' membru tal-persunal, b'allowance tal-espatrijazzjoni u b'allowances tas-sussistenza ta' kuljum, fil-post fejn din il-persuna diġà kienet tgħix u taħdem tikkostitwtixxi użu diskutibbli ta' flus il-kontribwenti u jmur kontra r-Regolamenti tal-Persunal; jinsisti għal kjarifika tar-ċirkostanzi ta' kull missjoni fit-tul, u partikolarment tad-divulgazzjoni tar-raġunijiet u tal-kostijiet għal tali missjoni fit-tul;

33.  Ifakkar li, skont ir-Regolamenti tal-Persunal, l-uffiċjali kollha u l-aġenti l-oħrajn tal-Unjoni, anki dawk li jaħdmu fil-kabinetti, għandhom jaqdu dmirijiethom unikament billi jżommu quddiem għajnejhom l-interessi tal-Unjoni; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-uffiċjali tal-Unjoni huma mħallsin minn flus il-kontribwenti, li mhumiex maħsubin biex jiffinanzjaw l-istampa jew lil membri tal-persunal ieħor involuti fil-promozzjoni ta' kwalunkwe interess politiku nazzjonali ta' President; jistieden lill-Bureau jistabbilixxi dispożizzjonijiet ċari fir-regolamenti tal-Parlament;

34.  Jinnota d-deċiżjoni tal-President tal-21 ta' Ottubru 2015 bl-intenzjoni li jaħtar persuni f'karigi maniġerjali fi ħdan il-Parlament mingħajr rispett tal-proċeduri, u partikolarment mingħajr ma saret sejħa għal applikazzjonijiet; jinnota li din id-deċiżjoni "ma tikkorrispondix għar-regoli" (risposta tal-amministrazzjoni marbuta mat-tieni kwestjonarju tal-Kumitat CONT); jinsisti fuq il-fatt li din id-deċiżjoni tal-President għandha tkun formalment revokata;

35.  Jinnota li fil-15 ta' Diċembru 2015 il-President awtorizza l-allokazzjoni ta' allowance speċjali illimitata lill-persunal tal-kabinett tiegħu, oltre l-allowance eżistenti, minkejja li r-Regolamenti tal-Persunal ma jipprevedux din l-allowance speċjali; jerġa' jqajjem il-kwistjoni dwar il-leġittimità ta' din l-awtorità u l-validità tal-allowances speċjali; jitlob li tkun eżaminata l-possibbiltà li jkun jaf jekk id-deċiżjoni kkonċernata għandhiex tkun revokata;

Il-ġestjoni tal-iskema ta' sussidju għall-gruppi ta' viżitaturi

36.  Jinnota l-adozzjoni min-naħa tal-Bureau, fl-24 ta' Ottubru 2016, tar-Regoli riveduti li jirregolaw il-pagament tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-gruppi ta' viżitaturi sponsorjati;

37.  Jilqa’ l-fatt li dawn inaqqsu konsiderevolment il-pagamenti fi flus kontanti u jintroduċu l-obbligu tat-trasferimenti elettroniċi, b'hekk jonqos ir-riskju ta' serq kif ukoll ir-riskju għar-reputazzjoni tal-Parlament, filwaqt li tkompli tkun garantita flessibbiltà konsiderevoli; isostni l-intenzjoni tal-Bureau li jevalwa s-sistema riveduta wara sena mill-implimentazzjoni; jiddeplora, madankollu, il-fatt li l-assistenti parlamentari jistgħu jkunu nominati biex jirċievu pagamenti fil-kontijiet personali tagħhom u jiċċertifikaw l-ispejjeż tal-grupp; jibża' li dan ipoġġi responsabbiltà ġuridika u finanzjarja inutli fuq l-assistenti parlamentari akkreditati u jesponihom għal riskji potenzjali; iħeġġeġ lill-Bureau jerġa' jeżamina din il-kwistjoni bħala prijorità;

38.  Jiddeplora l-fatt li l-Parlament ta l-kwittanza lill-President tiegħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2014 u fl-aħħar minuta ħassar paragrafi importanti, b'hekk qajjem aktar dubji dwar l-attivitajiet politiċi tal-President u l-aġir finanzjarju tiegħu matul l-elezzjonijiet Ewropej tal-2014;

Ir-reġistru ta' trasparenza u l-kunflitti ta' interess

39.  Jilqa' ż-żieda fl-attenzjoni min-naħa tal-mezzi ta' komunikazzjoni u tal-pubbliku murija lill-Parlament u lill-amministrazzjoni tiegħu; josserva, madankollu, li ċerti ġurnalisti jsibuha diffiċli jiksbu l-informazzjoni speċifika li jkunu qegħdin ifittxu; jirrimarka li t-trasparenza tal-Parlament u tal-amministrazzjoni tiegħu hija essenzjali għal-leġittimità tal-istituzzjoni u li, dejjem fir-rispett tar-regoli li jirregolaw il-protezzjoni tad-data, għandu jitjieb l-aċċess għall-informazzjoni;

40.  Jistieden lill-Bureau jippubblika fuq is-sit web tal-Parlament id-dokumenti rilevanti ppreżentati lilu mis-Segretarju Ġenerali f'forma li jista' jinqara elettronikament, sakemm ma n-natura tal-informazzjoni li tkun fihom ma tagħmilx dan possibbli, bħal fil-każ, ngħidu aħna, tal-protezzjoni tad-data personali;

41.  Jisħaq fuq il-bżonn li xogħol il-korpi deċiżjonali interni tal-Parlament, partikolarment il-Bureau, isir aktar trasparenti u aċċessibbli; jappella għall-pubblikazzjoni fl-Intranet tal-aġendi tal-Bureau f'ħin utli u għall-pubblikazzjoni tal-minuti b'mod ħafna aktar tempestiv; josserva li mhuwiex neċessarju li dak li jkun jistenna sakemm dawn jiġu tradotti bil-lingwi kollha;

42.  Ifakkar fl-obbligu tal-Membri li jinformaw minnufih lill-amministrazzjoni b'kull bidla fid-dikjarazzjonijiet ta' interessi tagħhom;

43.  Jitlob lis-Segretarju Ġenerali jressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Bureau, u jevidenzja r-rikjesti kollha għal azzjoni jew deċiżjoni min-naħa tal-Bureau; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiddefinixxi pjan ta' azzjoni u kalendarju li lill-Bureau jippermettilu jagħti segwitu u/jew jirrispondi lir-rakkomandazzjonijiet misjuba fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar il-kwittanza u jinkludi r-riżultati fid-dokument ta' monitoraġġ annwali; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jirrapporta f'ħin utli lill-Kumitat għall-Baġits u lill-KumitatCONT dwar il-proġetti kollha b'impatt konsiderevoli fuq il-baġit li ġew ippreżentati lill-Bureau;

44.  Jemmen li l-Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw is-sit web tal-Parlament biex jiggarantixxu lill-eletturi tagħhom l-akbar trasparenza possibbli rigward l-attivitajiet tagħhom u jistieden, għaldaqstant, lis-Segretarju Ġenerali jiżviluppa sistema li l-Membri jistgħu jużaw biex jippubblikaw id-dettalji tal-laqgħat tagħhom mar-rappreżentanti ta' interessi; iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jagħmel dan possibbli mill-aktar fis, kif diġà mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza għall-2014;

45.  Jistieden lill-Bureau biex jiddefinixxi u jippubblika r-regoli dwar l-użu tal-allowance għan-nefqa ġenerali (GEA);

46.  Jinnota li mhux il-Membri kollha jafu bil-possibbiltà li jirritornaw l-eċċess tal-allowance għall-ispejjeż ġenerali; ifakkar lill-Membri li l-GEA ma jikkostitwix salarju personali addizzjonali; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jippubbliċizza din il-possibbiltà b'mod prijoritarju; iħeġġeġ lill-Istati Membri jirritornaw l-eċċess fi tmiem il-mandat tagħhom;

47.  Jistieden, analogament, lis-Segretarju Ġenerali jforni lill-Membri li jixtiequ jippubblikaw fil-paġni tas-sit web personali tagħhom l-informazzjoni dwar kwalunkwe allowance ieħor imħallas lilhom mill-Parlament, bir-reġistrazzjoni tad-data xierqa li tista' tkun faċilment riproċessata;

48.  Jistieden barra minn hekk lis-Segretarju Ġenerali jassisti b'mod analogu anki lill-gruppi politiċi interessati;

49.  Jinnota li fis-sit web tal-Parlament hemm disponibbli firxa wiesgħa ta' dokumenti li jirrigwardaw id-deċiżjoni relatata mar-rikonoxximent tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, flimkien mad-dettalji li jispeċifikaw l-ammont finali tal-finanzjament; jitlob lill-Parlament jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal reviżjoni tal-att ġuridiku attwali tal-Unjoni dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej(4), biex jipprevedi wkoll rekwiżiti aktar rigorużi għat-twaqqif ta' partiti u fondazzjonijiet politiċi Ewropej, bil-għan li jkunu evitati l-abbużi;

50.  Jilqa' l-introduzzjoni ta' formola speċjali għar-rapporteurs, li fiha dawn tal-aħħar jistgħu jindikaw liema rappreżentanti ta' interessi influwenzaw ir-rapporti tagħhom (impronta leġiżlattiva);

51.  Itenni l-appell tiegħu lill-amministrazzjoni tal-Parlament biex tipproduċi rapport dwar l-użu tar-reċinti tal-Parlament min-naħa tar-rappreżentanti ta' interessi u tal-organizzazzjonijiet esterni l-oħra;

52.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-kodiċi ta' mġiba attwali tal-Membri jaf ikollu bżonn titjib ulterjuri biex ikunu evitati l-kunflitti ta' interessi, billi tingħata attenzjoni speċjali lis-segwenti:

   xogħlijiet aċċessorji bi ħlas tal-Membri;
   attivitajiet ta' lobbying iddestinati lill-istituzzjonijiet Ewropej minn ex Membri matul il-perjodu li fih għandhom dritt għal allowance tranżitorju;
   ir-reġistrazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-Membri;
   kompożizzjoni u kompetenzi tal-kumitat konsultattiv.

Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni

53.  Jilqa' favorevolment l-iżvilupp ta' indikaturi għall-kejl tar-riżultati fir-rigward tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Parlament u jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiddedika, fir-rapport tal-2016 dwar l-attivitajiet tal-Parlament, taqsima speċifika dwar l-effikaċja ta' dan l-approċċ il-ġdid imsejjes fuq ir-rendiment fil-qasam tal-komunikazzjoni;

54.  Isostni d-diversi programmi mmirati li jaġevolaw iż-żjarat ta' ġurnalisti u ċittadini interessati li jsiru jafu aktar dwar l-attivitajiet tal-Parlament;

55.  Itenni, f'dan ir-rigward, l-appell tiegħu fil-kwittanza għall-2014 li fiha ġie kkonstatat li s-sit web tal-Parlament baqa' relattivament diffiċli għall-użu, b'navigazzjoni diffiċli u ma kienx għadu daħħal l-aktar żviluppi teknoloġiċi reċenti, bir-riżultat li kien diffiċli li dak li jkun isib l-informazzjoni rilevanti malajr; ġie rrimarkat ukoll li, fid-dawl tal-importanza tal-komunikazzjoni maċ-ċittadini Ewropej, is-sit web ma jikkontribwix għat-titjib tad-dehra tal-Parlament fost il-pubbliku ġenerali;

56.  Jistieden lid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM) jintroduċi sit web aktar effiċjenti u faċli għall-utenti li jdaħħal magna tat-tiftix fis-sit web aktar effiċjenti, wieħed li se jgħolli l-profil tal-Parlament mal-pubbliku ġenerali u jikkorrispondi b'mod aktar dirett għall-ħtiġijiet u għall-interessi taċ-ċittadini; josserva li nkisbu biss riżultati medjokri, minkejja li ntefqu riżorsi konsiderevoli;

57.  Jesprimi tħassib dwar l-effikaċja tal-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-Parlament; Jappella, f'dan ir-rigward, li jsir rieżami komprensiv tal-istrateġija attwali u, partikolarment, approċċ aktar attiv lejn dawk li mhumiex awtomatikament interessati fl-attivitajiet tal-Parlament jew dawk li saħansitra huma xettiċi dwar il-funzjonament tiegħu; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiżviluppa strateġija ġdida bil-għan li tkun estiża ulterjorment lejn dawn iċ-ċittadini biex dawn tal-aħħar ikunu involuti wkoll, anki permezz tal-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-informazzjoni, tal-indirizzar adegwat tal-preġudizzji inġustifikati filwaqt li jkunu evitati kampanji ta' reklamar bla bżonn u li jqumu ħafna flus;

58.  Jissottolinja l-bżonn ta' modernizzazzjoni tal-missjoni tal-uffiċċji tal-informazzjoni tal-Parlament billi jkun ottimizzat l-użu tat-teknoloġiji ta' komunikazzjoni l-ġodda u tkun sfruttata l-pożizzjoni ġeografika privileġġjata tagħhom, viċin iċ-ċittadini, ħalli titkompla l-intensifikazzjoni tal-attivitajiet "going local", bħal dibattiti organizzati mal-Membri u mas-soċjetà ċivili, bit-tir li jiġu mismugħa n-nies u jkunu involuti; jenfasizza li d-dibattitu online u l-attenzjoni tal-mezzi ta' komunikazzjoni mqanqla minn tali avvenimenti għandhom jikkontribwixxu biex tissaħħaħ aktar il-viċinanza maċ-ċittadini; jinnota li l-bini u l-persunal tal-uffiċċji tal-informazzjoni fl-Istati Membri jqumu ħafna flus b'mod sproporzjonat meta mqabbel mal-ammont ta' flus li jintefaq għall-funzjonijiet ewlenin ta' dawn l-uffiċċji; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta lill-Kumitat CONT, sa tmiem l-2017, rapport dettaljat dwar l-attività u l-finanzi tal-uffiċċji tal-informazzjoni fl-ibliet ta' Brussell u Strasburgu rispettivament, b'enfasi speċjali fuq il-valur miżjud tagħhom;

59.  Huwa mħasseb bir-risposti mogħtija lill-mistoqsijiet għal risposta bil-miktub dwar l-uffiċċji tal-informazzjoni tal-Parlament f'ċerti Stati Membri, billi fil-maġġor parti tal-każijiet frazzjoni biss tal-kostijiet operattivi tagħhom tirriżulta mill-għanijiet u mill-kompiti reali ta' tali uffiċċji, filwaqt li l-parti l-kbira tal-flus tintefaq fuq il-kiri tal-uffiċċini u s-salarji u l-ispejjeż tal-vjaġġi tal-persunal tagħhom;

60.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali jtejjeb il-komunikazzjoni interna bejn id-diversi direttorati ġenerali, sabiex l-iżvilupp, pereżempju, ta' strumenti importanti ġodda bħat-tren leġiżlattiv isiru magħrufa mal-pubbliku ġenerali, kemm intern kif ukoll estern;

Premju LUX

61.  Jilqa' l-preżentazzjoni konġunta, li saret mill-Kumitat CONT u mill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-istħarriġ, kif mitlub fil-kwittanza għall-2013, li sar biex jiddetermina jekk il-Premju LUX huwiex magħruf u b'liema mod jitqies fl-Istati Membri rispettivi tagħhom, kif ukoll tar-riżultati relatati;

62.  Ifakkar li l-istħarriġ kien jirrigwarda, prinċipalment, il-fatt jekk il-Premju Ċinematografiku LUX huwiex magħruf fost il-Membri u r-reġisti ċinematografiċi, l-għan tal-Premju, li huwa li juri liċ-ċittadini l-impenn tal-Parlament favur valuri kunsenswali, bħalma huma d-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà, kif ukoll l-impenn tiegħu favur id-diversità kulturali u lingwistika;

63.  Jinnota li l-istħarriġ kellu rata ta' risposta baxxa, 18 % biss tal-Membri li jikkomponu l-Parlament, li jikkorrispondu għal 137 Membru mill-gruppi politiċi u mill-Istati Membri kollha, u li fost dawn il-Membri aktar minn 90 % kienu jafu bil-Premju Ċinematografiku LUX, 75 % fehmu l-iskop tiegħu u aktar minn 80 % kellhom opinjoni pożittiva tal-Premju;

64.  Mhuwiex konvint bil-metodu ta' selezzjoni li bih il-Membri jiddeċiedu l-kandidati u jagħżlu r-rebbieħ tal-Premju, u jistieden lill-Bureau jirrapporta dwar mudelli alternattivi biex jinkisbu ir-riżultati mixtieqa, pereżempju billi jingħata sostenn lil inizjattiva kumparabbli meħuda mill-organizzazzjonijiet tar-reġisti ċinematografiċi stess;

65.  Jinnota li, minkejja li maż-żmien in-numru tal-ispettaturi żdied, 43 000 spettatur fil-livell tal-Unjoni jirrappreżentaw ċifra li għadha baxxa wisq u tqanqal il-mistoqsija ta' jekk il-Premju LUX huwiex ġustikabbli;

Dar l-Istorja Ewropea

66.  Jiddispjaċih bid-dewmien ripetut li ġarrab il-ftuħ ta' Dar l-Istorja Ewropea, li oriġinarjament kien ippjanat għal Marzu 2016 u mbagħad ġie pospost għal Settembru u għal Novembru 2016, u bħalissa pprogrammat għas-6 ta' Mejju 2017;

67.  Jinnota bi tħassib id-diskussjonijiet li għaddejjin dwar in-natura tal-wirjiet temporanji; jenfasizza l-importanza tal-indipendenza akkademika ta' Dar l-Istorja Ewropea f'termini ta' kontenut u disinn tal-wirja, u li dawn ikunu definiti esklussivament minn kriterji mużeoloġiċi u storiċi;

68.  Jinnota bi pjaċir li, skont l-istimi, Dar l-Istorja Ewropea se tilqa' 250 000 viżitatur fis-sena; jirrimarka li l-kostijiet operattivi annwali ta' din il-faċilità huma stmati minn qabel għal EUR 13,3-il miljun; jesprimi t-tħassib tiegħu għan-numru proporzjonalment baxx ta' viżitaturi meta mqabbel mal-kostijiet operattivi, fid-dawl tal-fatt li fl-2015, il-Parlament laqa' 326 080 viżitatur u li l-kost operattiv kien biss EUR 4,3 miljun;

69.  Jinnota li bl-istabbiliment tal-Parlamentarium u l-ftuħ ta' Dar l-Istorja Ewropea, il-Parlament u l-inħawi ta' madwaru qed isiru attrazzjoni għaċ-ċittadini u t-turisti u dan se jġib miegħu għarfien aħjar tar-rwol tal-Parlament u jispjega liċ-ċittadini l-impenn tal-Parlament lejn valuri kunsenswali bħad-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà; jitlob li l-Bureau jikkunsidra li jidħol fi djalogu mal-awtoritajiet lokali biex jara kif dawn tal-aħħar jistgħu jikkontribwixxu għall-finanzjament u l-ġestjoni ta' Dar l-Istorja Ewropea;

70.  Jistieden lill-Bureau jikkunsidra li jadatta t-tmexxija ta' Dar l-Istorja Ewropea f'approċċ aktar interistituzzjonali, jeżamina kooperazzjoni ulterjuri ma' istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni, speċjalment il-Kummissjoni u l-Kunsill;

71.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex tikkontribwixxi EUR 800 000 fis-sena għall-kostijiet operattivi ta' Dar l-Istorja Ewropea; iqis, madankollu, li l-Kummissjoni jmissha tikkontribwixxi proporzjon ferm akbar għall-kostijiet operattivi annwali stmati;

Direttorat Ġenerali għall-Persunal (DĠ PERS)

72.  Josserva li, sal-31 ta' Diċembru 2015, total ta' 5 391 uffiċjal u membru tal-persunal temporanju kienu impjegati fi ħdan is-Segretarjat (b'żieda ta' 96 meta mqabbla mal-31 ta' Diċembru 2014) u total ta' 771 uffiċjal u membru tal-persunal temporanju fi ħdan il-gruppi politiċi (b'żieda ta' 26 meta mqabbla mal-31 ta' Diċembru 2014). Flimkien mal-aġenti kuntrattwali, id-DĠ PERS kien responsabbli minn 9 402 membri tal-persunal (b'żieda ta' 467 meta mqabbla mal-31 ta’ Diċembru 2014);

73.  Jinnota li fl-1 ta' Jannar 2015, 47 post tħassru mill-organigramma tal-Parlament skont ir-reviżjoni tal-2014 tar-Regolamenti tal-Persunal u l-QFP għall-perjodu 2014-2020, b'hekk it-total tal-organigramma ammonta għal 6 739 post li minnhom 5 723 (84,9 %) kienu għas-Segretarjat u 1 016 (15,1 %) għall-gruppi politiċi. Fil-31 ta' Diċembru 2015, 4,9 % tal-postijiet fis-Segretarjat kienu vakanti, meta mqabbel ma' 9,6 % fi tmiem l-2014;

74.  Jilqa' l-fatt li l-bilanċ tal-ġeneru fost id-diretturi ġenerali tjieb minn 18,2 % / 81,8 % fl-2014 għal 33,3 % / 66,7 % fl-2015, iżda josserva li l-bilanċ tal-ġeneru fost id-diretturi niżel minn 34 % / 66 % fl-2014 għal 31,1 % / 68,9 % fl-2015; ifakkar li n-nisa jikkostitwixxu l-maġġoranza assoluta tal-membri tal-persunal tal-Parlament, iżda huma rrappreżentati f'parti limitata tal-postijiet maniġerjali; josserva li l-bilanċ tal-ġeneru fost il-kapijiet ta' unità kompla jiżdied minn 30 % / 70 % fi tmiem l-2014 għal 31,2 % / 68,8 % fi tmiem l-2015; jenfasizza li l-iżbilanċi fil-postijiet maniġerjali għandhom għaldaqstant jippersistu u li l-programm tal-opportunitajiet indaqs għal dawn il-postijiet jibqa' jkollu importanza assoluta; huwa tal-fehma soda li, sal-2019, tal-anqas 40 % tal-postijiet maniġerjali fil-Parlament għandhom ikunu okkupati minn nisa;

75.  Jesprimi s-sorpriża tiegħu dwar il-fatt li l-kumitat konsultattiv tal-Parlament għall-ħatra tal-uffiċjali għolja jikkonsisti unikament minn persunal maniġerjali għoli u jistieden lis-Segretarju Ġenerali jinkludi rappreżentant ta' assoċjazzjoni tal-persunal;

76.  Jenfasizza li jkun tajjeb li l-bilanċ ġeografiku, speċifikament ir-relazzjoni bejn in-numri tal-membri tal-persunal b'nazzjonalità partikolari u d-daqs tal-popolazzjoni tal-Istati Membri korrispondenti, jibqa' element importanti tal-ġestjoni tar-riżorsi, b'mod partikolari fir-rigward tal-Istati Membri li ngħaqdu mal-Unjoni mill-2004 'l hawn, u jilqa' l-fatt li l-Parlament laħaq kompożizzjoni kumplessivament ibbilanċjata bejn l-uffiċjali mill-Istati Membri li ngħaqdu mal-Unjoni qabel l-2004 u dawk li ngħaqdu sussegwentement; jiġbed l-attenzjoni iżda għall-fatt li dawn l-Istati Membri għadhom jirrappreżentaw 3 % biss tal-persunal fil-livell ta' "amministratur għoli" (AD12-16) fit-tliet postijiet tax-xogħol, meta mqabbla mal-perċentwal tagħhom tal-popolazzjoni tal-Unjoni, li hu 21 % u li għadu mistenni aktar progress f'dan ir-rigward;

77.  Jirrikonoxxi l-fatt li għal ċerti attivitajiet, bħat-tmexxija tal-kantins u t-tindif, il-Parlament ipprefera l-għażla tal-esternalizzazzjoni u, b'konsegwenza ta' dan, għal ċerti DĠ, in-numru ta' persunal estern fil-binjiet tal-Parlament jista' saħansitra jaqbeż in-numru ta' uffiċjali;

78.  Jinnota, madankollu, li dawn id-deċiżjonijiet ta' esternalizzazzjoni ma jistgħux jagħtu spjegazzjoni tal-użu tal-persunal estern kollu u li, pereżempju fid-Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku (DĠ ITEC), il-proporzjon bejn persunal estern u uffiċjali huwa diffiċli li tiġġustifikah;

79.  Jesprimi l-fehma tiegħu li l-persunal estern ma għandux jintuża biex jagħmel tajjeb għat-tnaqqis fin-numru ta' postijiet kif maqbul fil-kuntest tar-reviżjoni tal-2014 tar-Regolamenti tal-Persunal u fil-QFP attwali;

80.  Jinnota r-risposti tas-Segretarju Ġenerali dwar il-kundizzjonijiet applikati mill-Parlament għall-kuntratti esterni; jenfasizza li l-amministrazzjoni jeħtieġ li ssegwi mill-qrib u sistematikament il-fornituri tas-servizzi bil-għan li jirrispettaw rigorożament il-leġiżlazzjoni fil-qasam, fost oħrajn, tal-impjiegi, tas-sikurezza u tad-drittijiet soċjali, applikabbli għall-persunal estern kollu li jaħdem fi ħdan ir-reċinti tal-Parlament, pereżempju fil-kantins, fit-tindif, fil-manutenzjoni, eċċ.; jistieden lill-Parlament jintroduċi mekkaniżmi ta' allarm u kontroll perjodiċi bil-għan li jipprevjeni u jaqbad eventwali każijiet, iżolati jew sistematiċi, ta' negliġenza, abbuż jew ksur, b'mod li jkun jista' jieħu azzjoni immedjata;

81.  Jinnota li l-proċedura biex il-gwardji ta' sigurtà tal-Parlament isiru servizz intern tlestiet u li l-istess proċedura għas-servizz tax-xufiera għaddejja bħalissa; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jirrapporta lill-Kumitat CONT dwar dak li dawn il-proċeduri għallmu u kwalunkwe ffrankar li sar bħala konsegwenza;

82.  Jinnota bi tħassib li l-persunal tal-kantins ma jitħallasx skont is-sigħat imniżżla fil-kuntratt tiegħu fil-ġimgħat li fihom il-Membri jaħdmu f'postijiet oħra, pereżempju fil-ġimgħat riservati għall-attivitajiet esterni tal-Parlament (fid-distretti elettorali) jew waqt is-sessjonijiet plenarji fi Strasburgu u li lil numru konsiderevoli ta' dawn il-membri tal-persunal jiġi applikat tnaqqis tas-sigħat tax-xogħol, b'konsegwenzi fuq il-ħajja tax-xogħol u fuq ir-remunerazzjoni tagħhom; jistieden lis-Segretarju Ġenerali joħroġ b'soluzzjoni fl-ambitu tan-negozjati mal-fornitur tas-servizzi tal-kantins, li tiggarantixxi lill-impjegati sigħat regolari u ħlas kull ġimgħa;

83.  Jinnota li fi tmiem l-2015 kien hemm 1 813-il assistent parlamentari akkreditat (APA) jaħdmu mal-Parlament, meta mqabbel ma' 1 686 sena qabel. Jitlob li tingħata attenzjoni partikolari lid-drittijiet tal-APA u tal-assistenti lokali, billi l-kuntratti tagħhom huma direttament marbutin mal-mandat tal-Membri li lilhom jagħtu assistenza, filwaqt li dak li jkun iżomm quddiem għajnejh li l-APA huma membri tal-persunal b'kuntratt tax-xogħol mal-Parlament, filwaqt li l-assistenti lokali huma suġġetti għal-leġiżlazzjoni nazzjonali;

84.  Jiddispjaċih li r-rapport ta' evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l- APA ma ġiex ippreżentat lill-Kumitat CONT sa tmiem l-2016, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza għall-2014, u li, sal-lum, għadu ma ġiex ippreżentat;

85.  Jirrimarka li f'każijiet ta' fastidju jew żvelar ta' informazzjoni protetta (whistleblowing), l-APA jinsabu b'pożizzjoni partikolarment vulnerabbli, peress li l-kuntratti tagħhom jissejsu fuq fiduċja reċiproka bejn il-Membru u l-assistent tiegħu; jinnota li jekk din il-fiduċja tkun nieqsa, din tkun raġuni biżżejjed biex il-kuntratt jintemm; jinnota, barra minn hekk, li jekk il-Membru jkollu jirriżenja minħabba danni għar-reputazzjoni li jirriżultaw minn reat jew ksur ieħor tal-liġi, dan normalment ifisser li l-kuntratti tal-assistenti kollha tiegħu jintemmu wkoll; jitlob, għalhekk, it-tisħiħ immedjat tar-rappreżentanza tal-APA fi ħdan il-Kumitat Konsultattiv kompetenti għall-ilmenti ta' fastidju, u jkun garantit il-bilanċ tal-ġeneru, kif diġà mitlub fil-kuntest tal-kwitttanza għall-2013 u għall-2014; jistieden lill-Bureau jassenja fondi suffiċjenti biex ikopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza tal-APA li ressqu lment, li spiss ma jkollhomx il-mezzi neċessarji biex imorru personalment Brussell biex jippreżentaw il-każ tagħhom lill-Kumitat Konsultattiv kompetenti għall-ilmenti ta' fastidju; jitlob li, fl-ambitu tar-reviżjoni li jmiss tar-Regolamenti tal-Persunal, tkun eżaminata l-possibbiltà li jkunu previsti miżuri finanzjarji kumpensatorji għall-APA, bil-għan li jkunu garantiti t-trattament indaqs tal-APA u r-rikonoxximent tal-vulnerabbiltà partikolari tagħhom f'każ ta' fastidju jew ta' żvelar ta' informazzjoni protetta;

86.  Jilqa' l-intenzjoni tal-amministrazzjoni biex titnieda proċedura ta' adegwament tal-allowances b'rata fissa għall-missjonijiet fi Strasburgu li jirċievu l-APA, li huma notevolment inqas minn dawk li jirċievu l-uffiċjali permanenti; jenfasizza li l-adegwament għandu jissejjes fuq metodu ta' kalkolu trasparenti u li għandu jkun f'korrelazzjoni diretta mar-reviżjoni reċenti 'l fuq tal-allowances u tal-limiti massimi għall-ispejjeż ta' akkomodazzjoni għall-uffiċjali permanenti; jenfasizza wkoll li għandha tiddaħħal l-indiċizzazzjoni awtomatika tal-allowances għar-reviżjonijiet futuri;

87.  Jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma weġibx għat-talba li saritlu mill-Parlament fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-2013 u għall-2014, biex japplika lill-APA l-istess allowances ta' kuljum li jirċievu l-membri l-oħra tal-persunal; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jagħti, qabel ma jiġu implimentati l-eventwali bidliet, stima tal-kost addizzjonali li jkun jirriżulta permezz ta' dan l-adegwament; jissottolinja sadanittant il-fatt li l-limiti massimi attwali għar-rimborżi tal-missjonijiet għall-assistenti parlamentari akkreditati ilhom mill-2009 ma jiġu adegwati u li d-diskrepanza bejn l-assistenti parlamentari akkreditati u l-membri l-oħra tal-persunal żdiedet ulterjorment biex laħqet tal-anqas l-40% b'segwitu għall-introduzzjoni tal-limiti massimi l-ġodda li ġew approvati mill-Kunsill fid-9 ta' Settembru 2016 u li sa issa ġew applikati biss għall-uffiċjali tal-persunal, mill-10 ta' Settembru 2016; jappella għalhekk lill-Bureau biex jieħu l-miżuri neċessarji biex jirrimedja għal din l-inugwaljanza;

88.  Jiddispjaċih ħafna rigward il-fatt li, f'każ ta' mewt jew ta' riżenja ta' Membru, il-perjodu ta' impjieg ta' APA jintemm mat-tmiem tax-xahar ta' kalendarju rilevanti; jenfasizza li, għalhekk, jekk il-mandat tal-Membru jintemm l-aħħar jum ta' xahar partikolari, l-APA x'aktarx lanqas ikollu ġurnata waħda ta' preavviż; jitlob li din is-sitwazzjoni inaċċettabbli tissolva fl-ambitu tar-reviżjoni li jmiss tar-Regolamenti tal-Persunal, billi l-perjodu ta' preavviż jintrabat ma' perjodu ta' żmien definit, pereżempju erba' ġimgħat, minflok milli max-xhur ta' kalendarju; jitlob ukoll lill-Bureau jintroduċi malajr miżuri temporanji biex tinstab soluzzjoni provviżorja għal din il-problema qabel ma ssir tali reviżjoni ġuridika;

89.  Huwa mħasseb fuq l-allegata prassi skont liema l-Membri jobbligaw lill-APA jmorru fuq missjoni, partikolarment fi Strasburgu, mingħajr ma dawn ikollhom la ordnijiet ta' missjoni u lanqas jieħdu rimborż tal-ispejjeż tal-missjoni jew tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar; huwa tal-opinjoni li din il-prassi tagħti lok għal abbuż: fl-assenza ta' ordni ta' missjoni, l-APA jkollhom iħallsu minn buthom l-ispejjeż u mhumiex koperti mill-assigurazzjoni fuq il-post tax-xogħol; jistieden lill-Bureau jiżgura li r-Regolamenti tal-Persunal jiġu implimentati sewwa u jippenalizza lil dawk il-Membri li jiksru r-regoli;

90.  Jinnota li t-trainees għandhom dritt għal skont ta' EUR 0,50 għall-platti prinċipali fir-ristoranti self-service kollha ta' Brussell u Lussemburgu u ta' EUR 0,80 f'dawk ta' Strasburgu; iqis madankollu li, fid-dawl tal-livell medju tal-paga li jaqalgħu t-trainees u tal-prezzijiet għoljin applikati f'dawn l-aħħar sentejn, tali skontijiet mhumiex biżżejjed biex iħallu lanqas l-iċken impatt fuq il-finanzi tagħhom; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jagħti roħs fil-prezz skont ir-remunerazzjoni tagħhom;

91.  Jistieden lill-Bureau jiżgura li jkunu garantiti d-drittijiet soċjali u tal-pensjoni lill-APAs li ħadmu mingħajr interruzzjoni għal dawn l-aħħar żewġ leġiżlaturi; jistieden lill-amministrazzjoni, f'dan ir-rigward, tressaq proposta li tqis id-deċiżjoni li ssir elezzjoni bikrija fl-2014, u l-ħin mgħoddi fil-proċedura ta' reklutaġġ meta tkun qed tikkalkula l-perjodu ta' 10 snin ta' servizz mitlub mir-Regolamenti tal-Persunal;

92.  Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti tikkunsidra mill-ġdid il-possibbiltà li l-APA, f'ċerti kundizzjonijiet li għad iridu jiġu stabbiliti, jakkumpanjaw lill-Membri f'delegazzjonijiet u f'missjonijiet uffiċjali tal-Parlament, kif diġà mitlub minn diversi Membri.

93.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau janalizzaw u jsolvu l-problemi li jinħolqu prinċipalment mill-aħħar bidla tal-kundizzjonijiet rigward l-APA (bħad-dewmien tal-iffirmar tal-kuntratti, l-interruzzjoni tal-kuntratti l-elezzjonijiet Ewropej bikrija, eċċ.) li tista' jkollha konsegwenzi gravi għall-ksib futur tad-drittijiet tax-xogħol min-naħa tal-APA; jitlob ukoll li r-rappreżentanti tal-APA jkunu involuti fit-tfittxija tas-soluzzjonijiet;

94.  Jitlob lill-Parlament, fl-interessi tal-opportunitajiet indaqs u tar-rispett tad-drittijiet tax-xogħol, jadotta linji gwida dwar l-attribuzzjoni ta' grad lill-APA u jiżviluppa deskrizzjonijiet tax-xogħol, responsabbiltajiet u kompiti ċari korrispondenti għall kull grupp ta' funzjoni;

95.  Jinnota li fl-2015 in-numru ta' każijiet ta' tmiem tas-servizz kien 154, li minnhom 126 kienu każijiet ta' rtirar, 13-il każ ta' invalidità, disa' każijiet ta' riżenja u sitt każijiet ta' mewt; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jeżegwixxi b'mod rigoruż ir-raba' paragrafu tal-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal dwar il-kunflitti ta' interess potenzjali wara t-t-tmiem tas-servizz fil-Parlament, partikolarment f'każijiet ta' riżenja, billi huwa sorprendenti li l-ebda każ ta' kunflitt ta' interessi potenzjali ma ġie qatt ippubblikat;

96.  Jinnota bi tħassib li mhumiex previsti dispożizzjonijiet speċjali għall-persunal fil-każ li Stat Membru jiddeċiedi li joħroġ mill-Unjoni; jistieden lis-Segretarju Ġenerali, huwa u jirrikonoxxi li din il-kwistjoni tolqot lill-istituzzjonijiet Ewropej kollha, jidħol fi djalogu mal-Kummissjoni biex jaċċerta ruħu li l-persunal ta' ċittadinanza Brittanika ma jisfax vittma fil-każ ta' Brexit, u li d-drittijiet statutorji, kuntrattwali u akkwiżiti tiegħu jkunu salvagwardati bis-sħiħ;

97.  Jitlob organizzazzjoni aktar effiċjenti tal-korsijiet ta' taħriġ biex ikunu adattati għall-esiġenzi speċifiċi tal-APA;jitlob, b'mod partikolari, lill-amministrazzjonitqis il-kalendarju tal-attivitajiet parlamentari u tal-Membri u tiddefinixxi orarji adegwati u suġġetti speċifiċi;

98.  Jirrimarka l-fatt li 43 % tal-persunal tal-Parlament iqis li t-telexogħol ikollu effett pożittiv fuq is-sodisfazzjon professjonali tagħhom; jenfasizza li l-Parlament huwa l-unika istituzzjoni li ma daħħlitx it-telexogħol u s-sistema tal-flexitime, filwaqt li t-tnejn ilhom bosta snin applikati fil-maġġor parti tal-istituzzjonijiet l-oħra, partikolarment il-Kummissjoni, b'riżultati bil-provi f'termini ta' żieda fil-produttività u titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-membri tal-persunal; josserva li l-Parlament daħħal it-telexogħol okkażjonali f’ Ottubru 2016; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jirrapporta lis-servizzi kollha interessati, inklużi l-Membri u l-assistenti tagħhom, dwar l-implimentazzjoni ta' dan is-servizz; jitlob ukoll li s-sistema tal-"flexitime" tiġi inkorporata malajr kemm jista' jkun fil-prattiki ta' ħidma tal-Parlament;

99.  Jistieden lill-Parlament ibiddel ir-regoli tiegħu dwar l-internships offruti mill-Membri u mill-gruppi politiċi, bil-għan li titjieb is-sitwazzjoni tal-interns u tat-trainees fil-Parlament, inkluża remunerazzjoni dinjituża, id-definizzjoni ta' tul ta' żmien limitat tat-traineeships u ftehim ta' tagħlim;

DĠ FINS

Kuntratti mogħtija mill-Parlament Ewropew

100.  Jinnota b'sodisfazzjon li l-Parlament jippubblika fis-sit web tiegħu lista annwali kompluta ta' dawk il-kuntratturi kollha tiegħu li ngħataw kuntratt ta' valur ogħla minn EUR 15 000, u li tali lista tinkludi l-isem u l-indirizz tal-kuntrattur, it-tip u s-suġġett tal-kuntratt, it-tul ta' żmien u l-valur tiegħu, il-proċedura segwita u d-direttorat ġenerali rilevanti;

101.  Jirrimarka li din il-lista tmur oltre r-rekwiżiti ta' trasparenza stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju; jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni jagħmlu disponibbli l-informazzjoni sħiħa dwar il-kuntratturi u l-kuntratti kollha mogħtija permezz ta' proċedura ta' akkwist pubbliku, inklużi każijiet ta' għoti dirett jew proċeduri ristretti;

102.  Isostni l-konklużjoni tal-Qorti li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jeħtieġu jwaqqfu arkivju pubbliku uniku ta' informazzjoni li fih tinżamm l-informazzjoni relatata mal-kuntratti ta' akkwist tagħhom sabiex jippermetti li jkun hemm trasparenza u monitoraġġ ex post effikaċi tal-attivitajiet ta' akkwist tagħhom;

103.  Jirrimarka li, minkejja l-appelli preċedenti għal titjib, is-servizz li toffri l-aġenzija tal-ivvjaġġar tal-Parlament għadu insodisfaċenti, inkwantu l-prezzijiet huma relattivament għoljin u l-aġenzija ma rnexxilhiex tinnegozja ftehimiet mal-kumpaniji tal-ajru prinċipali biex tikseb prezzijiet aktar vantaġġjużi u flessibbiltà akbar fl-arranġamenti tal-vjaġġi;

104.  Jistieden lill-aġenzija tipprova b'mod attiv toffri prezzijiet orħos indipendentement mill-kumpanija tal-ajru inkwistjoni; jitlob li l-aġenzija tintroduċi proċess ta' feedback (stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-utenti), biex tidentifika s-setturi li fihom huwa possibbli li tagħmel progress ulterjuri;

Fond pensjonistiku volontarju

105.  Jinnota li fi tmiem l-2015 id-defiċit attwarjali stmat tal-Fond pensjonistiku volontarju kien żied sa EUR 276,8 miljun; ikompli josserva li, fi tmiem l-2015, l-ammont ta' attiv nett li għandu jitqies u l-impenn attwarjali jammontaw għal EUR 155,5 miljun u EUR 432,3 miljun rispettivament;

106.  Ifakkar li dan il-passiv futur previst jinfirex fuq bosta deċennji iżda josserva li l-ammont totali mħallas fl-2015 mill-Fond pensjonistiku volontarju jammonta għal EUR 15,8-il miljun;

107.  Jirrimarka li dan iqajjem tħassib dwar il-possibbiltà li l-Fond jiġi eżawrit u li l-Parlament huwa l-garanti tal-pagament tad-drittijiet għal pensjoni meta u jekk dan il-Fond ma jkunx jista' jissodisfa l-obbligi tiegħu;

108.  Jistieden lill-Bureau għal darb'oħra biex, malajr kemm jista' jkun, jagħmel valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-Fond pensjonistiku;

109.  Ifakkar fil-paragrafu 112 tar-riżoluzzjoni tal-kwittanza tas-sena li għaddiet(5) li fiha jsir appell biex issir valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-Fond pensjonistiku; jiddispjaċih li tali valutazzjoni għadha ma saritx;

110.  Ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, fl-2013, li kienet valida d-deċiżjoni biex l-età tal-irtirar għal min ikun sottoskritt fil-Fond tiżdied minn 60 sa 63 sena b'mod li jiġi evitat eżawriment bikri tal-kapital u biex tkun allinjata mal-Istatut il-ġdid għall-Membri;

111.  Iqis li, meta normalment il-fondi pensjonistiċi nazzjonali huma suġġetti għal standards rigorużi u ma jistgħux fl-ebda każ ikollhom defiċit attwarjali, il-Fond pensjonistiku volontarju issa għandu defiċit attwarjali ta' 64 % tal-impenn attwarjali; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta lill-Bureau pjan ta' azzjoni komprensiv intiż li jevita eżawriment bikri tal-Fond;

Kwistjonijiet oħra

112.  Jiddispjaċih bil-fatt li l-Parlament huwa u jagħżel ma' liema istituzzjonijiet finanzjarji jittratta għall-pagamenti u għall-kontijiet tiegħu, ma tingħata l-ebda attenzjoni lill-politiki ta' dawn l-istituzzjonijiet fir-rigward tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji u jfakkar lis-Segretarju Ġenerali jaċċerta ruħu li fil-ġejjieni l-Parlament jittratta primarjament ma' istituzzjonijiet finanzjarji b'politiki ta' investiment li jikkonċentraw fuq is-sostenibbiltà u fuq aspetti oħrajn tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji;

113.  Jenfasizza li fl-2015 il-Parlament kellu medja ta' EUR 106,25 miljun fil-kontijiet bankarji mingħajr ma qala' l-ebda introjtu mill-imgħax; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jeżamina jekk huwiex neċessarju li jkun hemm ammont daqshekk għoli ta' likwidità u, b'mod partikolari, jistiednu jtejjeb il-ġestjoni tat-teżor f'dan ir-rigward u, jekk possibbli, isib modi kif iżid ir-redditi minn tali depożiti;

DĠ ITEC

114.  Huwa sodisfatt bl-implimentazzjoni tal-orjentamenti strateġiċi 2014-2019 tad-DĠ ITEC; iqis li huma bosta l-bidliet fl-ambjent tax-xogħol elettroniku għall-Membri u għall-persunal li qegħdin jiġu implimentati, iżda l-implikazzjonijiet ta' dawn il-bidliet, fosthom l-opportunitajiet il-ġodda, huma relattivament ftit magħrufa u qegħdin jiġu żviluppati prinċipalment fi ħdan id-DĠ ITEC; jitlob kooperazzjoni aktar stretta bejn id-DĠ ITEC u d-DĠ COMM bil-għan li titjieb il-komunikazzjoni interna u esterna dwar il-ħafna innovazzjonijiet li ġew jew li dalwaqt jiġu implimentati;

115.  Jifhem li l-isforzi li jagħmel id-DĠ ITEC biex itejjeb in-numru tar-riżultati relatati mal-paġni tal-web tal-Parlament fil-kuntest tal-magna tat-tiftix Google; huwa, madankollu, ukoll tal-fehma li l-magna tat-tiftix fi ħdan is-sit web tal-Parlament stess imissha twassal għal riżultati utli, biex b'hekk l-utenti jkunu jistgħu jinqdew effettivament bil-portal biex jaslu malajr fil-paġni tal-web li jinteressawhom; huwa mħasseb li bħalissa din il-magna tat-tiftix ma taħdimx sew u jistieden lis-Segretarju Ġenerali jsib soluzzjoni malajr għal din il-problema li ilha tippersisti;

116.  Jinnota bi tħassib li minkejja l-fatt li id-DĠ ITEC kull sena tonfoq EUR 35 miljun għax-xiri ta' hardware ġdid, ma hemm l-ebda politika ċara relatata ma' akkwist sostenibbli mil-lat ambjentali u soċjali u jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiżviluppa pjan ta' azzjoni f'dan ir-rigward biex jaċċerta ruħu li fil-ġejjieni kull sejħa għal offerti tinkludi kriterji ta' selezzjoni ta' hardware li jinvolvu aspetti ambjentali u soċjali;

117.  Jistieden lid-DĠ ITEC jagħmel il-paġni tal-web kollha tal-Parlament aċċessibbli minn apparati portabbli, peress li, għad li parti kbira mill-viżitaturi tal-paġni tuża iPad jew telefon ċellulari biex taċċedi għas-siti tal-Parlament u tal-kumitati speċjalizzati, l-interfaċċji attwali ma jistgħux jitqiesu kompatibbli mal-apparti portabbli; jipproponi l-implimentazzjoni ta' miżuri maħsuba biex itejbu, konkretament u fi ħdan żmien raġonevoli, l-aċċessibbiltà tal-paġni għall-apparti portabbli;

118.  Iqis bħala essenzjali għall-mandat tal-Membri li l-printers jibqgħu fl-uffiċċji tagħhom; jindika li l-użu tal-cartridges ġeneriċi li jqumu ftit flus jistgħu jikkaġunaw livelli perikolużi ta' emissjonijiet ta' partiċelli u ħsara għas-saħħa; jitlob li d-DĠ ITEC u d-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika (DĠ INLO) jippromwovu l-akkwist ta' printers ekoloġiċi u jiggarantixxu l-użu esklużiv ta' cartridges oriġinali, filwaqt li joħolqu alternattivi li bihom il-Membri u l-persunal tagħhom ikollhom printers mhux fl-uffiċċji tagħhom imma f'postijiet strateġikament viċin dawk l-uffiċċji;

119.  Jinnota l-adozzjoni min-naħa tal-Bureau fis-7 ta' Settembru 2015 ta' politika fil-qasam tas-sigurtà tas-sistemi tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (politika ta' sigurtà ICT); jisħaq fuq il-fatt li fil-kuntest globali attwali hija urġenti l-implimentazzjoni ta' politika ta' sigurtà ICT konsiderevolment aktar soda li tindirizza bis-sħiħ il-ġestjoni tar-riskji assoċjati maċ-ċibersigurtà; jilqa' b'sodisfazzjon f'dan ir-rigward il-ħatra ta' uffiċjal tal-Parlament inkarigat miċ-ċibersigurtà;

120.  Itenni l-appell fir-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza għall-2014 għall-ħolqien ta' sistema ta' twissija bikrija ta' emerġenza li tippermetti lid-DĠ ITEC, f'kollaborazzjoni mad-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni (DĠ SAFE), jibgħat komunikazzjonijiet rapidi permezz ta' SMS jew e-mail lill-Membri u lill-persunal li jagħtu l-kunsens tagħhom biex id-dettalji tal-kuntatt tagħhom jitniżżlu f'lista ta' komunikazzjoni li għandha tintuża f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza speċifiċi;

121.  Ifaħħar lid-DĠ ITEC talli installa l-Wi-Fi fil-binjiet kollha tal-Parlament; josserva, madankollu, li fl-emiċiklu ta' Strasburgu l-Wi-Fi mhuwiex affidabbli, speċjalment meta, matul is-sessjonijiet ta' votazzjoni u d-dibattiti ta' prijorità, ħafna Membri jużaw simultanjament is-sistema; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jieħu l-passi meħtieġa f'dan ir-rigward;

Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni tal-Unjoni

122.  Jilqa' il-fatt li ċerti laqgħat pubbliċi tad-delegazzjonijiet interparlamentari diġà jixxandru bil-webstreaming; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jkompli l-iżvilupp u l-estensjoni ta' dan is-servizz flimkien mal-kontenut tas-siti web tad-delegazzjonijiet;

DĠ INLO

123.  Jinnota li l-istrateġija immobiljari fit-terminu medju tal-2010 attwalment hija sottoposta għal reviżjoni; jitlob li din l-istrateġija tkun estiża biex tkopri prospettiva fuq terminu itwal u tinkludi studju tal-konsegwenzi probabbli tal-Brexit;

124.  Jilqa' il-fatt li mill-2019 'il quddiem, il-kwantità ta' spazju tal-uffiċċji tal-Membri u tal-assistenti tagħhom fi Strasburgu se tiżdied; jappella lis-Segretarju Ġenerali, sakemm tinstab soluzzjoni għal sede unika tal-Parlament, jiggarantixxi numru minimu ta' metri kwadri għal kull assistent f'konformità mar-regoli fis-seħħ dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol, peress li l-Parlament, inkwantu qiegħed jikser deliberatament dawn ir-regoli tal-ispazju minimu għall-uffiċċji, jinsab f'pożizzjoni ta' vulnerabbiltà;

125.  Jiddispjaċih ħafna dwar id-deċiżjoni biex tinbidel l-għamara fl-uffiċċji tal-Membri u tal-assistenti fi Brussell u jitlob li dan it-tibdil jiġi sospiż minnufih; josserva li l-maġġor parti tal-għamara hija perfettament utilizzabbli u f'kundizzjoni tajba u li, għalhekk, ma hemm l-ebda raġuni biex tinbidel; iqis li l-feedback ta' għadd ta' Membri – u mhux stħarriġ ġenerali – ma jistax jikkostitwixxi, għalih waħdu, raġuni biżżejjed biex ikun ġustifikat it-tibdil, u li l-kwistjonijiet ta' gosti, moda jew stil antikwat indikati mill-amministrazzjoni huma daqstant inadegwati; huwa tal-fehma li l-biċċiet individwali tal-għamara għandhom jinbidlu biss jekk juru sinjali ċari ta' deterjorament jew ta' tkagħbir bl-użu jew jikkawżaw riskji għas-saħħa fuq il-post tax-xogħol ta' natura speċifika jew ġenerali (pereżempju, it-titjib possibbli tal-ergonomija tas-siġġijiet); josserva li fi żmien ta' kriżi ekonomika u r-ristrettezzi finanzjarji bħal dawk li qegħdin ngħixu bħalissa, il-kwistjonijiet estetiċi ta' din ix-xorta jafu jikkompromettu serjament il-kredibbiltà tal-Parlament u, b'mod partikolari, tal-Membri tiegħu, f'għajnejn iċ-ċittadini u tal-opinjoni pubblika;

126.  Jirrikonoxxi li skont id-deċiżjonijiet tal-Bureau tal-2013 u tal-2015, il-kuntratti l-ġodda relatati mal-forniment tal-ikel ma jipprevedu l-ebda sussidju dirett mill-baġit tal-Parlament; jinsab imħasseb, madankollu, li ċerti servizzi huma offruti bi prezzijiet ogħla minn dawk tas-suq fl-2015; qiegħed jirreferi, f'dan ir-rigward, għas-servizzi tal-kafè matul il-laqgħat; josserva li l-prezzijiet kienu riveduti f'Awwissu 2016;

127.  Jiddispjaċih ħafna bil-kriterji arbitrarji, soġġettivi u sproporzjonati użati fil-proċedura ta' reklutaġġ ta' xufiera u fl-internalizzazzjoni tas-servizz, li bdiet fl-2016 minħabba raġunijiet ta' sikurezza; jiddispjaċih li l-proċedura ma qisitx il-ħiliet u l-esperjenza miksuba tax-xufiera fis-snin li matulhom ħadmu f'kuntatt dirett mal-Membri, ir-relazzjoni ta' fiduċja stabbilita ma' dawn tal-aħħar, u lanqas tal-fatt li dawn ix-xufiera sfaw qiegħda, ħafna minnhom diġà f'età li fiha huwa diffiċli ssib xogħol;

Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi (DĠ INTE)

128.  Huwa mħasseb bid-djalogu soċjali problematiku bejn id-DĠ INTE u r-rappreżentanti tal-interpreti, li beda f'Jannar 2014 u li, sal-lum, għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jibda medjazzjoni bejn il-partijiet involuti biex itejjeb il-fehim reċiproku tal-pożizzjonijiet u jsib soluzzjonijiet aċċettabbli għal kulħadd;

129.  Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu bil-progress li diġà ntlaħaq fil-proċess ta' modernizzazzjoni tad-DĠ INTE, partikolarment fir-rigward tad-disponibbiltà msaħħa tal-interpreti, iż-żieda moderata fin-numru ta' sigħat li l-interpreti jqattgħu jagħtu interpretazzjoni u d-distribuzzjoni mtejba tal-volum ta' xogħol tal-interpreti; josserva li l-metodu ta' kalkolu fir-rigward tal-istatistika ġie ċċarat u li l-leave annwali u minħabba mard kollu issa ġie eskluż mill-kalkolu tan-numru medju ta' sigħat li l-interpreti jqattgħu fil-kabina;

130.  Jitlob informazzjoni mis-Segretarju Ġenerali rigward il-miżuri li ttieħdu mill-adozzjoni tar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza tal-baġit 2014 bil-għan li jintlaħqu aktar effiċjenza u effikaċja f'termini ta' riżorsi fl-organizzazzjoni ta' laqgħat billi tiġi semplifikata l-ġestjoni tal-konferenzi fi ħdan il-Parlament;

DĠ SAFE

131.  Jilqa' isforzi kontinwi biex titjieb is-sigurtà u s-sikurezza fir-reċinti tal-Parlament u madwarhom; jirrikonoxxi li s-sigurtà fi ħdan il-Parlament trid timmira li tilħaq bilanċ delikat bejn il-kunsiderazzjoni ta’ teħid ta' sensiela ta' miżuri protettivi u l-introduzzjoni ta' sistema eċċessivament imsejsa fuq is-sigurtà li xxekkel l-attività tal-Parlament; jinsisti madankollu fuq il-fatt li s-sigurtà tal-Parlament għandha tkompli tissaħħaħ u jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiggarantixxi li l-persunal jitħarreġ b'mod adegwat u jkun kapaċi jwettaq il-kompiti tiegħu b'mod professjonali, anki fis-sitwazzjonijiet ta' emerġenza;

132.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiggarantixxi li kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni tkun segwita attivament, flimkien mal-kooperazzjoni mal-awtoritajiet Belġjani, Franċiżi u Lussemburgiżi;

133.  Jistieden lid-DĠ ITEC u lid-DĠ SAFE isaħħu l-kapaċitajiet taċ-ċiberdifiża fid-dawl taż-żieda fit-theddid ta' attakki ċibernetiċi fix-xhur reċenti;

Parlament li jirrispetta l-ambjent

134.  Ifakkar li l-Bureau nieda proġett ta' sistema ta' ġestjoni ambjentali (EMAS) fil-Parlament fid-19 ta' April 2004; josserva li l-Bureau adotta fl-2016 politika ambjentali riveduta li żżomm u ttenni l-impenn tal-Parlament favur titjib ambjentali kontinwu;

135.  Jilqa' l-installazzjoni tal-helpdesk interistituzzjonali dwar l-akkwist pubbliku ekoloġiku, li issa għandu jkun implimentat bis-sħiħ bl-istabbiliment ta' objettivi ċari fil-qasam, kif ukoll bil-intensifikazzjoni tal-isforzi fl-informazzjoni interna, fil-promozzjoni u fil-governanza effettiva dwar l-akkwist pubbliku ekoloġiku; jenfasizza li l-fornituri ta' servizz sottokuntrattati jeħtiġilhom jikkonformaw ukoll ma' dawk ir-regoli; jiddeplora l-użu mifrux ta' fliexken, tazzi, kontenituri u imballaġġi tal-plastik fil-Parlament f'dan ir-rigward;

136.  Iżomm quddiem għajnejh il-fatt li l-Parlament impenja ruħu li jnaqqas bi 30 % għal kull FTE l-emissjonijiet ta' CO2 sal-2020 meta mqabbel mal-2006; ifaħħar il-fatt li bejn l-2006 u l-2015 dan l-indikatur naqas b'madwar 24,3 %;

137.  Iqis li huwa tal-akbar importanza, għalhekk, li l-Parlament jistabbilixxi objettivi ġodda, aktar impenjattivi u kwantitattivi għalih innifsu li huwa mistenni li dawn l-objettivi jitkejlu regolarment mis-servizzi responsabbli; jinnota f'dan ir-rigward, id-deċiżjoni tal-Bureau tal-2015 li jpaċi l-ammont totali ta' emissjonijiet tal-karbonju tal-Parlament, inklużi l-emissjonijiet minn titjiriet tal-Membri bejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom u l-postijiet tax-xogħol tal-Parlament;

138.  Ifakkar lill-Parlament fl-impenn tiegħu li ħa fl-ambitu tad-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija li tistabbilixxi li dan se jintrabat, "mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli tal-baġit u l-akkwist, li japplikaw l-istess rekwiżiti għall-binjiet li huma l-proprjetà tagħhom u li huma jokkupaw bħal dawk applikabbli għall-binjiet tal-gvern ċentrali tal-Istati Membri skont l-Artikoli 5 u 6" tagħha, minħabba l-viżibilità għolja tal-binjiet tagħhom u r-rwol ta' tmexxija li jenħtieġ li jkollu fir-rigward tal-prestazzjoni enerġetika tal-binjiet; jissottolinja l-urġenza li jkun konformi ma' din id-dikjarazzjoni, biss biss għall-kredibbiltà tiegħu stess fir-reviżjonijiet li għaddejjin bħalissa tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u d-direttivi dwar l-effiċjenza fl-enerġija;

139.  Jistieden lill-Bureau jistudja skema ta' inċentivi għall-promozzjoni ta’ trasport iktar sostenibbli u effiċjenti fit-traġitti bejn id-dar u l-post tax-xogħol;

140.  Jilqa' l-inizjattiva tal-Parlament rigward l-implimentazzjoni ta' politika komprensiva biex tonqos il-ħela tal-ikel; jistieden lill-Parlament jiżgura li l-fornituri kollha tas-servizzi tal-ikel fil-binjiet kollha tal-Parlament jattivaw ruħhom biex jevitaw il-ħela tal-ikel; jistieden lill-Parlament jippromwovi ulterjorment il-prassi ta' donazzjoni tal-ikel li ma jinbiegħx għal skopijiet ta' karità;

141.  Jassumi li l-introduzzjoni ta' sistema effiċjenti ta' prenotazzjoni tas-swali tal-laqgħat u reġistru ta' ġestjoni tal-faċilitajiet jistgħu joħolqu potenzjal konsiderevoli fir-rigward tal-ispejjeż u tal-isforzi ambjentali tal-Parlament, u jistieden lis-Segretarju Ġenerali jagħti spinta lil dan l-approċċ f'dan is-sens;

Gruppi politiċi (partita baġitarja 4 0 0)

142.  Jinnota li, fl-2015, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 0, attribwita lill-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati, intużaw kif ġej:

Grupp

2015

2014**

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Nefqa

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Nefqa

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss (2011)

PPE

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 720

19 919

7 908

17 796

89,34 %

9 960

S&D

15 256

5 748

15 379

100,81 %

5 625

15 619

4 653

14 850

95,07 %

5 422

ECR

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 509

5 014

1 060

4 476

105,43 %

1 598

ALDE

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 344

6 214

1 774

5 491

88,35 %

2 498

GUE/NGL

4 305

1 256

3 832

89,02 %

1 729

3 527

417

2 689

76,62 %

1 255

Verts/ALE

4 153

1 293

3 890

93,67 %

1 556

4 292

1 389

4 396

88,41 %

1 287

EFDD

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 856

3 231

1 142

2 708

88,83 %

1 615

ENF

1 587

0

827

52,09 %

760

 

 

 

 

 

Membri mhux affiljati

1 627

533

1 001

61,51 %

214

1 991

441

1 281

64,32 %

533

Total

59 860

24 803

56 588

94,53 %

25 312

59 807

18 784

53 687

89,76 %

24 168

* l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

** is-sena 2014 kienet magħmula minn sentejn finanzjarji minħabba l-elezzjonijiet parlamentari f'Mejju 2014. Iċ-ċifri għall-2014 fit-tabella jirrappreżentaw l-ammonti konsolidati.

143.  Ifakkar li l-Qorti rrakkomandat li fir-rapport annwali tagħha li l-Parlament "jeżamina il-qafas ta' kontroll eżistenti għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit li jiġu allokati għal gruppi politiċi. Barra minn hekk, li l-Parlament Ewropew jipprovdi gwida aħjar permezz ta' monitoraġġ rinforzat dwar l-applikazzjoni, mill-gruppi, tar-regoli għall-awtorizzazzjoni u l-ħlas ta' nfiq, u għall-proċeduri ta' akkwist";

Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej

144.  Jinnota li, fl-2015, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 2 intużaw kif ġej(6):

Partit

Taqsira

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tan-nefqa eleġibbli (massimu 85 %)

Bilanċ favorevoli mid-dħul (trasferiment għar-riservi) jew telf

Partit Popolari Ewropew

PPE

1 926

8 053

12 241

85 %

363

Partit Soċjalista Ewropew

PSE

1 246

5 828

8 024

85 %

40

Partit tal-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa

ALDE

561

2 093

2 789

85 %

90

Partit tal-Ħodor Ewropej

PĦE

480

1 666

2 245

85 %

83

Alleanza tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej

AKRE

395

1 952

2 401

85 %

8

Partit tax-Xellug Ewropew

XE

372

1 484

2 044

85 %

71

Partit Demokratiku Ewropew

PDE

120

457

577

85 %

0

Demokratiċi tal-UE

DUE

55

292

370

85 %

3

Alleanza Ħielsa Ewropea

ALE

127

636

845

85 %

0

Moviment Politiku Kristjan Ewropew

MPKE

87

461

560

85 %

4

Alleanza Ewropea għal-Libertà

AEL

94

494

588

85 %

7

Alleanza Ewropea tal-Movimenti Nazzjonali

AEMN

53

292

399

85 %

0

Moviment għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà

MENL

161

401

562

85%

0

Alleanza għad-Demokrazija Diretta fl-Ewropa

ADDE

250

821

1.070

85 %

-403

Moviment għal

Ewropa ta' Libertajiet

u Demokrazija

MELD

91

44

226

85 %

-208

Total

 

6 017

24 974

34 943

85 %

59

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

145.  Jinnota li, fl-2015, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 3 intużaw kif ġej(7):

Fondazzjoni

Taqsira

Affiljata mal-partit

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tan-nefqa eleġibbli (massimu 85 %)

Ċentru għall-Istudji Ewropej Wilfried Martens

ĊSEWM

PPE

949

4 725

5 674

85 %

Fondazzjoni għall-Istudji Progressivi Ewropej

FEPS

PSE

847

3 848

4 695

85 %

Forum Liberali Ewropew

FLE

ALDE

183

880

1 063

85 %

Fondazzjoni Ħadra Ewropea

FĦE

PĦE

163

914

1 077

85 %

Nittrasformaw l-Ewropa

NE

XE

159

847

1 066

85 %

Istitut tad-Demokratiċi Ewropej

IDE

PDE

47

284

331

85 %

Ċentru Maurits Coppieters

ĊMC

ALE

57

241

298

85 %

Direzzjoni Ġdida – Fondazzjoni għar-Riforma Ewropea

AKRE

323

1 100

1 423

85 %

Fondazzjoni Ewropea għal-Libertà

FEL

AEL

47

268

315

85 %

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Interstatali Ewropea

OKIE

DUE

33

132

165

85 %

Fondazzjoni Politika Kristjana għall-Ewropa

FPKE

MPKE

51

267

318

85 %

Fondazzjoni għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija

FELD

MELD

50

248

298

85 %

Istitut għad-Demokrazija Diretta fl-Ewropa

IDDE

ADDE

144

673

817

85 %

Identitajiet u Tradizzjonijiet Ewropej

ITE

AEMN

32

169

201

85 %

Total

 

 

3 085

14 596

17 681

85 %

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

 

 

 

 

 

 

146.  Jinnota bi tħassib li fil-każijiet tal-Alleanza għad-Demokrazija Diretta fl-Ewropa, tal-Moviment għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija, tal-Istitut għad-Demokrazija Diretta fl-Ewropa u tal-Fondazzjoni għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija nqabdu irregolaritajiet kbar relatati mal-finanzjament dirett jew indiriett projbit tal-partiti nazzjonali u mad-donazzjonijiet;

147.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-riskju għar-reputazzjoni tal-Parlament li irregolaritajiet bħal dawn jikkostitwixxu, u huwa konvint mill-bżonn ta' azzjoni rapida u effikaċi li tipprevjeni u tieħu ħsieb kull irregolarità simili fil-ġejjieni; iqis, madankollu, li dawn l-irregolaritajiet huma ristretti għal għadd limitat ta' partiti politiċi u fondazzjonijiet politiċi; huwa tal-fehma li dawn l-irregolaritajiet m'għandhomx iqajmu dubji dwar il-ġestjoni finanzjarja ta' partiti politiċi u fondazzjonijiet politiċi oħra;

148.  Huwa konxju mir-regolamenti l-ġodda, jiġifieri r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1142/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014(8) li se jibdew ikollhom effett fuq il-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għas-sena finanzjarja 2018, u bir-rwol importanti tal-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej, stabbilita dan l-aħħar, kif ukoll bid-diskussjonijiet li għaddejjin fi ħdan il-Bureau dwar il-proposti tas-Segretarju Ġenerali biex jiġu indirizzati għadd ta' kwistjonijiet pendenti bis-saħħa ta' dawn ir-Regolamenti; jistieden lill-awditur intern tal-Parlament jirrediġi, mill-aktar fis possibbli wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament il-ġdid, rapport ta' awditjar ġdid dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej;

149.  Iqis li huwa essenzjali, f'dan ir-rigward, li jiġi eżaminat kwalunkwe nuqqas fis-sistema attwali ta' kontrolli interni u esterni fir-rigward tal-evitar ta’ irregolaritajiet gravi; jinnota d-dikjarazzjonijiet tal-kontabilista esterna, EY, li skont hu l-awditi tiegħu huma mmirati biex jiksbu assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet annwali huma ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u li l-entità rrispettat ir-regoli u r-regolamentazzjonijiet pertinenti u li dawn jinkludu l-eżami, fuq il-bażi ta' testijiet, tal-elementi probatorji li jsostnu l-opinjoni; josserva, madankollu, li l-eżamijiet ma jinkludux l-investigazzjonijiet ta' eventwali rapporti u dokumenti frawdolenti, u għaldaqstant joffru biss konoxxenza kemxejn limitata tal-attivitajiet finanzjarji eżaminati;

150.  Jinnota l-iskarsezza ta' riżorsi umani (effettivament 2 FTEs) fid-DĠ FINS iddedikati għall-kontroll tal-kontijiet tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej; huwa tal-opinjoni soda li fid-dawl tar-riskju għoli għar-reputazzjoni involut, aktar riżorsi jistgħu jkunu ddedikati għal din l-attività;

151.  Jistieden lill-Bureau, sakemm jippermetti l-prinċipju ta' kunfidenzjalità, jaġevola l-aċċess għad-dokumenti ta' bażi li jinsabu fir-rapport finali tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, partikolarment il-kontijiet u l-awditi li saru;

152.  Jitlob lill-Awtorità l-ġdida tippreżenta lill-Parlament rapport ta' progress wara l-ewwel sena ta' attività, jiġifieri l-2017; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiggarantixxi li l-awtorità jkollha għad-dispożizzjoni tagħha r-riżorsi neċessarji biex taqdi dmirijietha.

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).
(2) Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).
(3) ĠU C 436, 24.11.2016, p. 2.
(4) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1).
(5) ĠU L 246, 14.9.2016, p. 3.
(6) Noti: l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR Nota(1): id-dħul totali jinkludi r-riport tas-sena preċedenti skont l-Artikolu 125(6) tar-Regolament Finanzjarju
(7) Noti: l-ammonti kollha huma f'eluf ta' EUR
(8) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1142/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2014, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 966/2012 fir-rigward tal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 28).

Avviż legali