Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2192(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0093/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0093/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.31

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0162

Elfogadott szövegek
PDF 365kWORD 49k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2015. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
P8_TA(2017)0162A8-0093/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 66. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 66. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2016/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 66. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 66. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatásai szerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal („a hivatal”) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetése 15 944 846 EUR volt, ami a 2014-es évhez képest 1,76%-os növekedést jelent; mivel a hivatal költségvetésének 94%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2012-re, 2013-ra és 2014-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2012., 2013. és 2014. évi, a felvételi eljárásokkal, a késedelmes kifizetésekkel, a személyzet jelentős fluktuációjával és a költségek megtérítésével kapcsolatos megjegyzései tekintetében fennmaradó kérdések és a válaszul adott korrekciós intézkedések nagy számát; felszólítja a hivatalt, hogy 2017-ben a lehető legtöbb korrekciós intézkedést zárja le;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 93,74%-os volt, ami 2014-hez képest 9,05%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 77,32%-os volt, ami 2014-hez képest 5,99%-os emelkedést jelent;

3.  emlékeztet, hogy az ügyvezető igazgató határozata szerint a hivatal által szervezett találkozók résztvevőit három kategóriába (A, B vagy C) sorolják a költségek megtérítése tekintetében; tudomásul veszi, hogy az „A” kategóriába tartozó résztvevők, akiknek konkrét feladatuk van a találkozókon, átalányalapú utazásiköltség-térítést és napidíjat kapnak, a „B” kategóriába tartozó résztvevők csak átalányalapú utazásiköltség-térítésre jogosultak, míg a „C” kategóriába tartozó résztvevők semmilyen költségtérítésre nem jogosultak; rámutat, hogy az „A” kategóriás költségtérítésre jogosult résztvevők száma a 2014-as 69%-ról 2015-re 52%-ra csökkent; megállapítja, hogy a meghívólevelekben az alkalmazandó visszatérítési kategóriáról szóló felvilágosításra vonatkozó részhez kapcsolódó fellépést végrehajtották;

4.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2015-ben a hivatal 1 024 kifizetést (29,2%) teljesített a költségvetési rendeletben meghatározott határidőn túl, ami 0,6%-os növekedést jelent az előző évhez képest és a késedelmes kifizetések tekintetében az átlagos késést 29 napra teszi; tudomásul veszi, hogy 2015 második felében a hivatal a késedelmes kifizetések csökkentése érdekében számos intézkedést tartalmazó stratégiát vezetett be; üdvözli, hogy ezen intézkedések végrehajtása nyomán a késedelmes kifizetések aránya jelentősen csökkent, a 2015. januártól augusztusig terjedő időszakban jellemző 38,3%-os arányról 12,6%-ra a 2015. szeptembertől decemberig terjedő időszakban; megállapítja, hogy e 2016 májusáig folytatódó pozitív tendencia ellenére a késedelmes kifizetések aránya 2016 júniusától a hivatal operatív tevékenységeinek növekedése miatt megnőtt, és így megnőtt az ugyanakkora létszámú személyzet által feldolgozott pénzügyi tranzakciók száma is; megállapítja, hogy 2016 novemberében a pénzügyi kezdeményezési funkció decentralizálva lett az operatív részlegekhez és az igazgatási osztályokhoz, az ellenőrzési funkció ugyanakkor központosítva maradt az igazgatási részlegen; megállapítja, hogy ez pozitív eredményekkel járt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím esetében (Igazgatási kiadások) 1 076 583 EUR, azaz 36,9% volt (szemben a 2014 évi 635 492 EUR-val, azaz 28,7%); elismeri, hogy az átvitelek főként a 2015 utolsó negyedévében megkötött informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokra (400 000 EUR) és a költségvetési hatóság 2015 végi, a személyzet létszámának növelésére vonatkozó határozatát követően a további munkatársak várható felvételéhez kapcsolódó informatikai infrastrukturális fejlesztésekre (300 000 EUR) vonatkoznak; megállapítja, hogy ezek az átvitelek indokoltak és előre tervezettek voltak a hivatalnak a migrációs válságban játszott szerepe miatt, amire tekintettel a költségvetési hatóság 2016-ra jelentősen növelte a hivatal költségvetését és személyzetét; megállapítja, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökség operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a hivatal előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  elégedetten állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az ügyvezető igazgató új politikát hagyott jóvá az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvétele tekintetében, amely orvosolja a Számvevőszék által a korábbi ellenőrzések során azonosított problémákat;

7.  tudomásul veszi, hogy a hivatal 2016. januárban elfogadta az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvételére vonatkozó frissített végrehajtási szabályokat; megállapítja továbbá, hogy az ügyvezető igazgató 2016 augusztusában jóváhagyta a frissített felvételi politikát;

8.  megállapítja, hogy 2015. december 31-én a hivatalnak összesen 93 szolgálatban lévő és kinevezett főből állt a személyzete, ebből 61 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott és 11 kirendelt nemzeti szakértő; kiemeli, hogy a teljes személyzet 63%-a nő, 37%-a férfi;

Belső ellenőrzések

9.  megállapítja, hogy a hivatal a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) és a Számvevőszéknek az ajánlásaival, valamint a hivatal 2012 novemberében elfogadott belsőkontroll-standardjaival összhangban továbbfejlesztette belső ellenőrzéseit; megállapítja, hogy az éves beszámoló ellenőrzése mellett az IAS ellenőrzési jelentést készített a hivatal állandó és vészhelyzeti/különleges támogatási tevékenységei keretében végzett képzések irányításáról; megállapítja, hogy a hivatal cselekvési tervet dolgozott ki az IAS ajánlásainak kezelésére;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

10.  tudomásul veszi, hogy a hivatal végrehajtotta a csalás megelőzéséről és a csalásellenes stratégiáról szóló igazgatósági határozatot; tudomásul veszi, hogy a visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárást 2017. február 23-án aláírták, és az összhangban áll a Bizottság visszaélések bejelentéséről szóló iránymutatásaival;

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatal 2015-ben nem tette közzé sem igazgatótanácsa tagjainak, sem felső vezetőinek önéletrajzait; megállapítja, hogy a hivatal 2017 márciusában közzétette felső vezetőinek önéletrajzait; megállapítja továbbá, hogy a hivatal már értesítette igazgatótanácsát, és hogy szándékában áll a tagok önéletrajzait közzétenni, amint összegyűjtötték azokat; felhívja a hivatalt, hogy mihamarabb tegye közzé ezeket a dokumentumokat a vezetősége felett szükséges nyilvános felügyelet és vizsgálat biztosítása érdekében;

12.  megismétli, hogy az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése kulcsfontosságú a szervezet egészsége szempontjából; hangsúlyozza, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú szerepet tölt be az uniós polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának fenntartásában.

Teljesítmény

13.  megállapítja, hogy a hivatal éves jelentése szerint 2015-ben 26 „EU+” államból 275 résztvevő és egyéb érdekelt felek vettek részt 23, a hivatal által szervezett, oktatóknak szóló képzésen; megállapítja továbbá, hogy a hivatal 271 nemzeti képzési programot végzett „EASO Training Curriculum” elnevezésű elektronikus oktatási platformján 3 611 menekültekkel foglalkozó tisztviselő számára;

14.  tudomásul veszi, hogy a fordítási és tolmácsolási költségekkel kapcsolatos hatékonyság fokozása érdekében a hivatal szolgálati szintű megállapodást kötött a Bizottság Tolmácsolási Főigazgatóságával; tudomásul veszi továbbá, hogy a hivatal nyílt ajánlattételi felhívást írt ki lépcsőzetes rendszerű keretszerződésre öt területen úgy, hogy az odaítélés kritériuma a legalacsonyabb ár; felszólítja a hivatalt, hogy tegyen jelentést a mentesítő hatóságnak az elért megtakarításokról;

15.  tudomásul veszi, hogy a hivatal további intézkedéseket dolgozott ki a menekültügyi és befogadási rendszereik tekintetében különleges támogatást igénylő tagállamok megsegítésére, és hogy különleges támogatást nyújtott Ciprusnak, Bulgáriának, Görögországnak és Olaszországnak; megállapítja továbbá, hogy 2015-ben a hivatal továbbfejlesztette tevékenységeit azon tagállamok támogatására, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerei különös nyomás alatt állnak, különösen támogatást nyújtva Görögországnak és Olaszországnak, és megerősítve a hivatal azon képességét, hogy vészhelyzetben időben és hatékonyan lépjen fel;

Egyéb megjegyzések

16.  emlékeztet arra, hogy 2015-ben rekordszámú, közel 1 400 000 nemzetközi védelem iránti kérelem készült; elismeri, hogy a hivatal jelentős erőfeszítéseket tett az európai migrációs stratégia által ráruházott feladatok teljesítése érdekében, különösen az uniós fogadóállomások kialakítása terén; tudomásul veszi a hivatal által a menekültválság kezelésére tett erőfeszítéseket;

17.  ösztönzi különösen a menedékkérő gyermekekre, köztük a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó kérdésekhez kapcsolódóan felkínált támogatást és gyakorlati együttműködést; üdvözli a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek EASO-hálózatának elindítását;

18.  elismeri, hogy a hivatal költségvetése 2016-ban jelentősen nőtt, hogy a hivatal lépést tudjon tartani az európai migrációs stratégiához, az uniós fogadóállomások kialakításához, az uniós vezetők Nyugat-Balkánról szóló csúcstalálkozójának határozataihoz és az EU–Törökország nyilatkozathoz kapcsolódó további feladatokkal; elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal számos lépést tett annak érdekében, hogy lépést tartson a feladatok ilyen példátlan mértékű növekedésével, többek között megfelelő képzéssel és tanácsadással kísérve a pénzügyi kezdeményezés decentralizálását; tudomásul veszi továbbá, hogy emiatt több alkalmazottra, és ennek megfelelően több irodaterületre van szükség;

19.  megjegyzi, hogy 2015-ben csak 7 alkalmazott vett részt az intézményen kívüli közösségi napon (away days), aminek költsége viszonylag magas, 4 000 EUR (fejenként 571 EUR) volt;

20.  tudomásul veszi, hogy a hivatal módosította bérleti szerződését, és 2016 második felében az általa jelenleg elfoglalt épület egy további blokkjára is kiterjesztette irodái területét; tudomásul veszi, hogy a Parlament és a Tanács jóváhagyását követően a hivatal immár abban a helyzetben van, hogy 2017. július 1-jétől az egész épületet kibérelje és átvegye; felkéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ingatlannal kapcsolatos további fejleményekről;

21.  megállapítja, hogy a hivatal céljai között szerepelt az információcsere és a bevált gyakorlatok cseréje lehetőségének feltárása annak érdekében, hogy az Európai Migrációs Hálózat visszatéréssel foglalkozó szakértői csoportjával szoros együttműködésben általánosan érvényesítsék a sikertelenül járt menedékkérők visszatérésére vonatkozó elemeket;

22.  megállapítja, hogy 2015-ben a hivatal kommunikációs terve szerepének, értékeinek és tevékenységeinek számos eszköz és külső kommunikációs tevékenységek révén történő előmozdítására összpontosított, többek között kiadványok, közösségi média, weboldal és az információs nap megszervezése révén;

23.  üdvözli a hivatal komoly eredményeit, több mint 117 ülés és műhelyfoglalkozás megszervezésével, 3 764 nemzeti személyzet kiképzésével, 272 áthelyezett személlyel és több mint 100 civil társadalmi szervezettel folytatott konzultációval; tudomásul veszi az Ernst & Young által végzett független ellenőrzés eredményeit és a hivatal kötelezettségvállalását arra, hogy ennek megfelelő cselekvési tervet készít; egyetért azzal, hogy a hivatalnak jobban kell kommunikálnia tevékenységei eredményeit és hatásait; üdvözli a származási országhoz kapcsolódó dokumentumok jobb webes interfészének fejlesztését; megállapítja, hogy 2015 végén a portálon keresztül már 17 000 származási országgal kapcsolatos dokumentum volt elérhető;

24.  elismeri, hogy a hivatal éves jelentése szerint 2014-ben megkezdte egy kombinált tartalomkezelő rendszer és adatbázis, az információs és dokumentációs rendszer (Information and Documentation System, IDS) fejlesztését egy olyan informatikai eszköz formájában, amely részletes és naprakész áttekintést nyújt a közös európai menekültügyi rendszer gyakorlati működéséről;

o
o   o

25.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat