Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2164(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0099/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0099/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.42

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0173

Elfogadott szövegek
PDF 366kWORD 47k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2015. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
P8_TA(2017)0173A8-0099/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2017),

1.  mentesítést ad a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatója számára a központ 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 128. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 128. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2016/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0051/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2017),

1.  jóváhagyja a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 128. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 128. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 376., 2006.12.27., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0099/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (a továbbiakban: a központ) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 18 519 843 EUR volt, ami 2014-hez képest 18,15%-os növekedést jelent; mivel a növekedés elsősorban a központ (többek között az épületeinek eladásából származó) 5 000 000 EUR összegű saját bevételének és 600 000 EUR összegű címzett bevételének (IPA 5) tudható be; mivel a központ költségvetésének 79,9 %-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

   a központ elfogadta a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső eljárásokat és szabályokat, amelyek átültetik a Bizottság iránymutatásait, és amelyek összhangban állnak az európai ombudsman ajánlásaival;
   a központ igazgatója, aki a központ felső vezetésének egyedüli tagja, önként közzétette érdekeltségi nyilatkozatát a központ honlapján;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,83%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 97,35%-os volt, ami 2014-hez képest 2,42%-os növekedést jelent; elégedetten állapítja meg, hogy a lekötött előirányzatok általános magas szintje azt jelezte, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  elégedetten állapítja meg, hogy a II. cím (adminisztratív költségek) vonatkozásában átvitt lekötött előirányzatok 8%-os aránya (406 487 EUR) alacsony volt a 2014. évi 26%-hoz (673 534 EUR) képest; megjegyzi, hogy a központ 2015-ben a 2014-ről 2015-re átvitt források 93,69%-át felhasználta;

Közbeszerzési eljárások

4.  tudomásul veszi, hogy a központ új közbeszerzési tervet léptetett érvénybe, amelyet valamennyi osztály szoros együttműködésével sikeresen végrehajtott; tudomásul veszi továbbá, hogy a központ részt vett az ügynökségek közbeszerzési területen dolgozó tisztviselői hálózatának találkozóján, ahol végrehajtási intézkedések további kidolgozása céljából történő tapasztalatcsere folyt a pályázati és más pénzügyi folyamatok észszerűsítése és optimalizálása érdekében;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

5.  tudomásul veszi, hogy a központ igazgatótanácsa új szabályokat fogadott el az igazgatótanács és a tudományos bizottság tagjai körében felmerülő összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése céljából; tudomásul veszi, hogy ebből következően a tagok nyilatkozatait közzétették a központ honlapján; nyugtázza, hogy az életrajzok és az érdekeltségi nyilatkozatok rendszerezetten, jól láthatóan, hozzáférhetően és felhasználóbarát módon jelennek meg a honlapon; megjegyzi, hogy a központ igazgatótanácsa 2014 decemberében fogadta el az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját; megjegyzi, hogy ez a politika 2015 szeptembere óta van érvényben (beleértve az igazgatótanács és a tudományos bizottság tagjai által használandó érdekeltségi nyilatkozatok formanyomtatványát is);

6.  elismeri, hogy a központ a honlapján közzétette az igazgatótanács tagjait érintő összes érdekeltségi nyilatkozatot és szakmai tevékenységeik összefoglalóját, valamint a tudományos bizottság tagjait érintő valamennyi érdekeltségi nyilatkozatot és önéletrajzaik összefoglalóját; felszólítja a központot, hogy tegye közzé honlapján a kinevezett, a helyettes vagy megfigyelő tagok önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát is;

Belső kontrollrendszerek

7.  megjegyzi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a központ nem tartotta tiszteletben egy 2012-ben aláírt keretszerződéshez kapcsolódó, az eljárást megindító hirdetmény által meghatározott felső határt; szintén megjegyzi, hogy a központ elmondása szerint az eljárást megindító hirdetményben hivatkozott összeg a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően egy becsült összeg volt, a megkötött szerződés pedig sem ilyen összeget, sem más felső határértéket nem említett; tudomásul veszi, hogy a központ felmondta ezt a szerződést és új közbeszerzési eljárást indított az említett szolgáltatásokat illetően; üdvözli, hogy a központ külön eljárást vezetett be közbeszerzéseinek, többek között a keretszerződések központi tervezésének és nyomon követésének javítása érdekében;

Belső ellenőrzés

8.  tudomásul veszi, hogy lezárult az egyetlen jelentős, függőben lévő, a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) által 2013-ban végzett, „Költségvetés és ellenőrzés az EMCDDA-n belül” című ellenőrzéshez kapcsolódó ajánlás végrehajtása;

9.  megjegyzi, hogy az IAS ellenőrzést végzett a központban az informatikai projektmenedzsment területére vonatkozóan, amelynek eredményeképpen hat főbb ajánlás született: ezek az üzleti és az IT-szempontok összehangolására, az IT projektmenedzsmentre, valamint a vezetéssel és rendszerfejlesztéssel kapcsolatos követelményekre terjednek ki; megjegyzi továbbá a központ által rendelkezésre bocsátott információk alapján, hogy a központ megfelelő cselekvési tervet dolgozott ki, amelyet jóváhagyott az igazgatótanács, és hogy az ajánlásokat tartalmilag követnie kell a központnak; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv végrehajtásáról;

10.  tudomásul veszi, hogy az IAS átfogó kockázatértékelést végzett a központ irányítását, valamint alapvető üzleti és támogatási folyamatait illetően, valamint hogy az IAS 2016–2018-ra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terve két fő területet jelölt ki későbbi ellenőrzés céljából (az adatok gyűjtésének, validálásának és minőségbiztosításának irányítását, valamint a kiadványkezelést);

Csalás elleni stratégia

11.  megjegyzi, hogy a központ az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) módszertanával és iránymutatásaival összhangban 2016 júniusában csalás elleni stratégiát fogadott el; megjegyzi, hogy ez a stratégia integrálja, kiegészíti és továbbfejleszti azokat az intézkedéseket, amelyek már korábban is érvényben voltak a személyzeti etikára, illetve a harmadik felek által felajánlott ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó tudatosság növelése érdekében;

Egyéb megjegyzések

12.  megjegyzi, hogy a központ személyzetének átvilágítására szolgáló vizsgálat eredményei szerint 2015-ben az emberi erőforrások 68,56%-a foglalkozott operatív tevékenységekkel, 20,68%-ot jelöltek ki adminisztratív támogatási és koordinációs feladatokra, és 10,76% végzett semlegesnek tekintett műveleteket;

13.  elégedettséggel veszi tudomásul a központ arra irányuló folyamatos erőfeszítéseit, hogy erősítse az együttműködést más uniós ügynökségekkel, különös tekintettel a bel- és igazságügyi, illetve az egészségügyi területen működőekkel; szintén tudomásul veszi, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel létrehozott szinergiák a telekommunikációs és az internetalapú szolgáltatások költségeinek megosztásának köszönhetően előrelépést eredményeztek a hatékonyság terén;

14.  kiemeli a központ különböző küldetéseit illetően elért sikereit; üdvözli a 2016–2018-as időszakra vonatkozó új stratégiát és munkaprogramot; ösztönzi azonban egy sokkal hosszabb távra szóló stratégia kialakítását és végrehajtását, amint arra a központ igazgatója kötelezettséget vállalt;

15.  hangsúlyozza a központ fontos szerepét az új tendenciák feltárása, a kábítószerek által az európai fiatalok egészségére és biztonságára vonatkozóan jelentett fenyegetések értékelése, valamint a megelőző stratégiák kialakítása tekintetében; üdvözli 98 új pszichoaktív anyag bejelentését; ösztönzi, hogy tegyenek folyamatos erőfeszítéseket az internet használatának mint a kábítószer-kínálat eszközének figyelemmel kísérése érdekében;

16.  tudomásul veszi, hogy a központ 45 publikációt tett közzé, szakértelmével mintegy 300 kulcsfontosságú külső tudományos és intézményi eseményhez járult hozzá, valamint hogy személyzete hozzájárult 27 tudományos cikk elkészítéséhez; ösztönzi az eredmények közösségi média és online eszközök révén történő terjesztését;

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat