Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2172(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0130/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0130/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.43

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0174

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 47k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2015. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
P8_TA(2017)0174A8-0130/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 133. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 133. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0058/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 133. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 133. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 208., 2002.8.5., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0130/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 54 611 883 EUR volt, ami 2014-hez képest 4,21 %-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,23 %-os volt, ami 2014-hez képest 4,45 %-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 96,52 %-os volt, ami 2,75%-os növekedést jelent;

2.  nyugtázza, hogy az ügynökség 2014-ben átalakította a költségvetése szerkezetét – ami hatással van a 2015-ös költségvetésre – az ügynökség működési szükségleteinek hatékonyabb támogatása érdekében; nyugtázza továbbá, hogy az átalakítás második szakasza hatással lesz a 2016-os költségvetésre; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az új költségvetési struktúra gyakorlati hatásáról és az általa biztosított előnyökről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék éves ellenőrzése, valamint az ügynökség éves beszámolója szerint nem tártak fel figyelemre méltó problémákat a 2015-ös átvitelek szintjével kapcsolatban; megállapítja, hogy a 2014-ről 2015-re átvitt teljes összeg (35 987 101 EUR) 46%-át használták fel, 50%-a még nem került lezárásra (esedékes, még ki nem fizetett összeg) és 4%-át törölték; megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja, nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Átcsoportosítás

4.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015-ben összesen 10 átcsoportosítást hajtott végre a költségvetési címek között; elismeri, hogy ezek az átcsoportosítások nem érték el a kiinduló költségvetési sor pénzügyi évre vonatkozó előirányzatainak 10%-át a különböző címek közötti átcsoportosítások esetében; megállapítja, hogy a 2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 88 közbeszerzési eljárást indított, ebből 13 különleges tárgyalásos eljárás, 75 pedig nyílt és alacsony értékű tárgyalásos eljárás volt;

6.  az ügynökség éves tevékenységi jelentése alapján megjegyzi, hogy 2015-ben az ügynökség jóváhagyott létszámterve 207 álláshelyet tartalmazott; megállapítja, hogy jóllehet az ügynökség 2015-ös létszámterve 207 olyan álláshelyet tartalmazott, amely a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozik, az ügynökség a 2015-ös munkaprogramban javasolt tevékenységeket 202 ilyen álláshellyel hajtotta végre, mivel a 2016-ra tervezett elvonásokra tekintettel öt álláshelyet befagyasztottak;

7.  nyugtázza az ügynökség álláshelyeire vonatkozó második összehasonlító teljesítményértékelés eredményeit, miszerint az álláshelyek 21,67%-a igazgatási támogatással és koordinációval, 71,29%-a operatív feladatokkal, 7,05%-a pedig ellenőrzési és pénzügyi feladatokkal kapcsolatos; sajnálatát fejezi ki a személyzet folyamatos csökkenése miatt, miközben az ügynökség feladatainak köre egyre bővül;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

8.  megjegyzi, hogy az ügynökség közzétette az igazgatótanács tagjai által aláírt elkötelezettségi és titoktartási nyilatkozatokat és a tagok önéletrajzát, ahogyan azt a mentesítésért felelős hatóság a korábbi mentesítési eljárások során kérte;

9.  aggodalommal állapítja meg, hogy az igazgatótanácsi tagok érdekeltségi nyilatkozatát nem tették közzé az ügynökség honlapján, és hogy az ügynökség nem gondoskodott az igazgatósági tagok érdekeltségi nyilatkozatának semmilyen ellenőrzéséről vagy frissítéséről; ösztönzi a hatóságot, hogy vezetősége szükséges nyilvános felügyeletének és ellenőrzésének biztosítása érdekében tegye közzé ezeket a dokumentumokat és vezessen be ellenőrzéseket;

10.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2015-ben a csalások megelőzésére és felderítésére vonatkozó stratégiát fogadott el az OLAF csalás elleni stratégiára vonatkozó módszertana és iránymutatása, valamint a Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának (DG MOVE) csalás elleni stratégiája alapján;

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség nem tett külön kezdeményezéseket az érdekelt felekkel és a lobbistákkal fenntartott kapcsolatainak átláthatóbbá tétele érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy dolgozzon ki proaktív átláthatósági politikát a lobbistákra vonatkozóan;

Belső ellenőrzés

12.  nyugtázza, hogy 2015-ben az ügynökség ellenőrzési szervei nem tettek olyan kritikus ellenőrzési ajánlásokat vagy észrevételeket, amelyek fenntartás bevezetéséhez vezetnének az éves megbízhatósági nyilatkozatban; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2015-öt megelőző években végrehajtott különféle ellenőrzések nyomán tett összes ajánlás és észrevétel lezárásra került 2015. december 31. előtt;

Belső kontroll

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség több belső intézkedést is kidolgozott és bevezetett tevékenységei ellenőrzésének biztosítása érdekében, valamint hogy észszerű bizonyosságot nyújtson a vezetése számára a célkitűzéseinek megvalósításáról; megállapítja, hogy az ügynökség a Bizottság hasonló standardjai alapján belsőkontroll-standardokat hajtott végre, továbbá teljesítette az igazgatótanácsa által elfogadott minimumkövetelményeket;

Teljesítmény

14.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség operatív szinten a tengeri megfigyelés, felügyelet és információmegosztás terén széles körű együttműködést folytatott más uniós ügynökségekkel és szervekkel (EFCA, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), a meglévő szakértelem és szolgáltatások kölcsönösen hasznos kiaknázása érdekében; megállapítja, hogy 2014 decemberétől kezdve az ügynökség ad otthont Madridban a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) üzletmenet-folytonossági létesítményének; tudomásul veszi, hogy az ügynökség folytatta az együttműködést az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal (EFCA), hogy az is használni tudja üzletmenet-folytonossági központját; tudomásul veszi, hogy szorosan együttműködött a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjával (EMCDDA) a két ügynökség közötti együttműködés és szinergiák kialakítása érdekében, az eredményesség és a hatékonyság fokozása, valamint a költségek csökkentése céljából, tekintettel az ügynökségek földrajzi közelségére;

Egyéb megjegyzések

15.  aggályosnak tartja a nemek közötti egyensúly jelentős hiányát (20%/80%) az ügynökség igazgatótanácsának tagjai és póttagjai körében; sürgeti az ügynökséget ezen egyensúlyhiány kiigazítására és az előrehaladás Parlamenttel való mielőbbi közlésére;

16.  kiemeli az ügynökségnek a tengerészeti biztonság javításában, Európában a hajók, illetve a part menti, gáz- és olajkitermelési létesítmények által okozott szennyezés megelőzésében és a tagállamok és a Bizottság részére a nemzetközi és uniós jog keretében történő segítségnyújtásban betöltött szerepét; üdvözli és ösztönzi az ügynökség által a menekültügyi válsággal kapcsolatban más európai ügynökségekkel folytatott együttműködést, és hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek meg kell kapnia a feladatainak sikeres végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat, többek között a megbízatásán kívül eső, rendkívüli jelentőségű tevékenységek vonatkozásában is (pl. az ügynökség hozzájárulása know-how-val, operatív támogatással és személyzettel a menekültügyi válság megoldásához);

17.  kiemeli, hogy az ügynökség szakértelme és házon belüli képességei lehetőséget adnak arra, hogy kiszélesítse tevékenységét és átfogóbb szolgáltatásokat nyújtson, ezzel hozzájárulva az uniós szabályozási keret és a biztonsági és környezeti normák kiterjesztéséhez;

o
o   o

18.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat