Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2184(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0107/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0107/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.53

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0184

Elfogadott szövegek
PDF 366kWORD 56k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2015. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
P8_TA(2017)0184A8-0107/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0107/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatója számára az Europol 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 198. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 198. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti visszaélések bejelentéséről szóló nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a Hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0070/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0107/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 198. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 198. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0107/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Rendőrségi Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 94 926 894 EUR volt, ami 2014-hez képest 12,55%-os növekedést jelent; mivel ez a növekedés a hivatal megbízatásának kiterjesztésével járó, új vagy további feladatoknak tulajdonítható;

B.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék 2015-ös jelentésében „lezárult” minősítést kapott a 2013-as számvevőszéki jelentésben a beszerzési eljárások hatékonyságával kapcsolatban tett megjegyzés;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  elégedetten állapítja meg, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 99,80 %-os volt, amely azt mutatja, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89%-os volt, ami 2014-hez képest 4%-os emelkedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött, átvitt előirányzatok elérték a 42 000 000 EUR összeget (41%), a 2014-es 1 900 000 EUR (27 %) összeghez képest; tudomásul veszi, hogy ezek az átvitelek többnyire építkezési munkálatokra vonatkoztak, amelyek után a számlák még nem érkeztek be vagy ügyintézésük 2015 végéig még folyamatban volt; tudomásul veszi, hogy a hivatal továbbra is törekszik a költségvetés hatékony és megfelelő végrehajtására, különös tekintettel az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos átvitelekre; megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat előre betervezik és erről tájékoztatják a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

4.  tudomásul veszi, hogy 2015 végén a hivatal által foglalkoztatott személyzet összlétszáma 627 fő volt, amelyből 483 fő szerepelt a létszámtervben, 140 fő szerződéses alkalmazott, 4 fő pedig helyi alkalmazott volt; tudomásul veszi továbbá, hogy a nem a hivatalhoz tartozó személyzet (kirendelt nemzeti szakértők, összekötő tisztviselők, illetve az összekötő hivatalok személyzete, a gyakornokok és a kivitelezők) létszáma 386 fő volt; feljegyzi, hogy 2015-ben a hivatal 86 új személyzeti tagot vett fel (45 ideiglenes és 41 szerződéses alkalmazottat), és hogy 62 személyzeti tag (49 ideiglenes és 13 szerződéses alkalmazott) kilépett a szervezetből;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

5.  tudomásul veszi, hogy a hivatal igazgatójának és helyetteseinek önéletrajzai és az összeférhetetlenség fennállásának hiányáról szóló nyilatkozatai 2015 szeptembere óta megtalálhatók a hivatal honlapján; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a hivatal igazgatótanácsi tagjainak önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai nincsenek közzétéve a hivatal honlapján; tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete(1) (az új Europol-rendelet) 2017. május 1-jétől alkalmazandó; tudomásul veszi, hogy az új Europol-rendelet alkalmazásától fogva a hivatal igazgatótanácsa az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályokat fogad el tagjaira nézve, többek között érdekeltségi nyilatkozataik tekintetében; felhívja a hivatalt, hogy honlapján tegye közzé igazgatótanácsi tagjainak életrajzát és érdekeltségi nyilatkozatait, tegye lehetővé a nyilvánosság szükséges betekintését a felső vezetés ügyeibe, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az összeférhetetlenségről szóló szabályzata létrehozásáról és végrehajtásáról;

6.  elégedettséggel nyugtázza, hogy a hivatal szigorú szabályozói kereteket alkalmaz a szakértők, az igazgatótanácsi és a személyzeti tagok által benyújtott érdekeltségi nyilatkozatok tárgyilagos helyességének ellenőrzése terén, összhangban a hivatal különleges szerepével, és hogy szükség esetén a hivatal együttműködik az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF);

7.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az összeférhetetlenség hiányának biztosítása érdekében a releváns fő területeken (személyzetfelvétel, beszerzés és a szervezetből kilépő személyzet) eseti keresés alapján folyik a nyílt forráskódú kutatás, illetve hogy az érvényes ikt-keretszerződések (tanácsadás) alá tartozó versenyek, illetve a költségvetési rendele(2)t alkalmazási szabályai 134. cikkének megfelelően tárgyalt eljárások kapcsán az érintett személyzet érdekeltségi nyilatkozatait rendszeresen ellenőrzik a versenyekben részt vevő vállalatokkal való esetleges összeköttetések kiszűréséért, illetve eseti alapon sor kerül további ellenőrzésre is;

8.  elégedetten állapítja meg, hogy 2016 végén a hivatal további megoldásokat léptetett életbe a visszaéléseket bejelentőkre vonatkozóan;

9.  észrevételezi, hogy a hivatal jelenleg a Bizottság csalás elleni stratégiáját alkalmazza; megjegyzi, hogy az új Europol-rendelet 2017. májusi hatálybalépésétől fogva érvényben lesz az a jogi előírás, hogy a hivatal alakítsa ki a saját stratégiáját a csalások megelőzésére; azt is megjegyzi, hogy a hivatal az igazgatótanácsa elé terjeszteni készül egy stratégiatervezetet, hogy gondoskodjék ennek még az új Europol-rendelet hatálybalépése előtt történő elfogadásáról; felkéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítő hatóságot a csalás elleni stratégiájával kapcsolatos fejleményekről;

Belsőkontroll-rendszerek

10.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben a hivatalban zajlott kockázatkezelési tevékenységek egyaránt foglalkoztak a Számvevőszék, a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS), a belső ellenőrzés és az ombudsman által megnevezett belső kockázatokkal és javításra váró területekkel; tudomásul veszi továbbá, hogy a kockázatkezelési tevékenységek közé tartozott a 2015-ös munkatervben kitűzött fő üzleti célokat fenyegető kockázatok figyelemmel követése is; tudomásul veszi, hogy 2015 végéig a hivatal kockázatértékelési naplója 12 szervezeti kockázatról számolt be, 19 ezt csökkentő fellépéssel, amelyek 84%-át 2015-ben végrehajtották vagy megoldották;

Belső ellenőrzés

11.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék, az Europol Közös Felügyeleti Szerve, a Bizottság adatvédelemért felelős tisztviselője, valamint a belső ellenőrzés által tett, még függőben maradt, kritikus jellegűnek vagy nagyon fontosnak minősített összes auditálási ajánlás 75%-ának 2015-ben eleget tettek; felszólítja a hivatalt, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a még függőben lévő ajánlások végrehajtásának előmeneteléről, illetve azon okokról, amelyek miatt úgy döntött, hogy nem foglalkozik velük;

12.  megjegyzi, hogy 2015-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrizte az érdekelt felekkel kapcsolatos irányítást; megjegyzi továbbá, hogy az IAS négy ajánlást adott, amelyek közül egyet sem minősítettek kritikusnak vagy nagyon fontosnak;

Egyéb megjegyzések

13.  észrevételezi, hogy a hivatal székhelyének otthont adó Hollandia hatóságai a jelenlegi fenyegetettséget lényegesként ítélték meg (5 fokozatból a 4.); tudomásul veszi, hogy a hivatal szoros kapcsolatban van az illetékes holland hatóságokkal a hivatal érintettségének folyamatos felmérése céljából, ideértve az adott helyzethez illő biztonsági intézkedéseket, illetve az üzletmenet folytonosságáért hozott megoldások kiigazítását;

14.  tudomásul veszi, hogy a hivatal fejlődő képességei – különösen a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ, és 2016 óta a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja – következtében erősödött a hivatal kiberfenyegetettségi profilja; elismeri továbbá, hogy a hivatalnak van működő információbiztonsági irányítási rendszere, amelyet a releváns nemzetközi standardokkal és a szakmában legjobban bevált gyakorlatok példáival összhangban folyamatos jelleggel kiigazítanak;

15.  tudomásul veszi, hogy a hivatal 2016-ban felfrissítette ikt-hálózati szerkezetét a leglényegesebb üzleti adatai és a velük kapcsolatos rendszerek – köztük a tagállamokkal és harmadik felekkel történő információcsere-kapacitások – védelmének megerősítése érdekében; továbbá tudomásul veszi, hogy ezen intézkedések részeként a fő tevékenységgel kapcsolatos adatoknak és rendszereknek helyet adó hálózatot CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (EU BIZALMAS) szintűnek minősítették;

16.  elégedetten nyugtázza, hogy a hivatal új – 2017 májusától alkalmazandó – jogi kerete további intézkedéseket ír elő arra nézve, hogy a Parlamentnek külön, a saját részére összeállított tájékoztatást kell nyújtani a hivatal munkájáról, és ezen belül az érzékeny operatív ügyekről is;

17.  elégedetten nyugtázza, hogy a hivatalnak kimerítő mennyiségű megoldás és megállapodás áll rendelkezésére a képességekre vonatkozó szolgáltatások megosztása tekintetében, ideértve a fogadó állammal közös versenytárgyalási eljárásokat, különféle más ügynökségekkel kötött számos operatív és stratégiai megállapodásokat, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával kötött támogatási megállapodást, valamint a Frontex-szel az uniós fogadóállomások kialakítása kapcsán folytatott szoros együttműködést;

18.  tudomásul veszi, hogy a hivatal 16 szolgálati gépjárművel rendelkezik, köztük egy operatív üzleti célokra specializált járművel, amely 73 000 EUR összegbe került (37 000 EUR volt a karbantartás, 16 000 EUR a biztosítások/engedélyek költsége, 20 000 EUR pedig az üzemanyagra fordított kiadás);

19.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a hivatal használja a magántulajdonban lévő, WorldCheck nevű ellentmondásos adatbázist, amely gyakran csak nyilvános források alapján köt egyes személyeket és szervezeteket a terrorizmushoz, megfelelő vizsgálat, átláthatóság vagy hatékony jogorvoslati módok biztosítása nélkül; felhívja a hivatalt, hogy magyarázza el a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának, hogy hogyan használja ezt a magántulajdonban lévő adatbázist munkája során, hogy a bizottság értékelni tudja, hogy helyénvaló-e közpénzeket felhasználni WorldCheck-licencek vásárlására;

20.  üdvözli, hogy a hivatal hatékonyan és eredményesen szállítja a tagállamok illetékes bűnüldözési hatóságai és az együttműködő partnerek által elvárt termékeket és szolgáltatásokat; elismeri, hogy a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazás (SIENA) több mint 732 000 működési üzenetet dolgozott fel, és hogy csaknem 40 000 ehhez kapcsolódó ügyet indított, hogy az Europol Információs Rendszer több mint 633 000 keresést dolgozott fel, hogy a hivatal 812 műveletet támogatott, több mint 4 000 működési jelentést készített és 98 közös fellépést hangolt össze;

21.  kiemeli, hogy a terrortámadásokra és a migrációs válságra adott válaszul és a Bizottság biztonsági és migrációs ütemterve fényében a hivatal megbízatását megerősítették, költségvetése nőtt és személyzete bővült; üdvözli a hivatal által a szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egység (EU IRU), a Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központja (EMSC) és a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja (ECTC) felállítása terén tett sikeres erőfeszítéseket; ösztönzi a hivatalt, hogy e három új eszköz fejlesztésére összpontosítson;

22.  ösztönzi a hivatalt, hogy egyszerűsítse az elemzési munkafájlokkal és az Europol új elemzési rendszerével kapcsolatos folyamatokat, és biztosítsa a szükséges forrásokat a magas szintű adatbiztonság, titoktartás és adatvédelem biztosítására;

23.  ösztönzi a hivatalt, hogy javítsa tovább a partnerei közötti információmegosztást, valamint a tagállamokkal, a nemzeti bűnüldöző szervekkel és az Eurojusttal folytatott együttműködést a terrorizmus elleni küzdelem céljából, miközben teljes mértékben tiszteletben tartja az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, többek között a célhoz kötöttség elvét; felkéri a hivatalt, hogy fordítson nagyobb figyelmet munkájának online platformokon történő ismertetésére.

o
o   o

24.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(3).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).
(2) A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
(3) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat