Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2179(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0137/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0137/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.55
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0186

Usvojeni tekstovi
PDF 432kWORD 56k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)
P8_TA(2017)0186A8-0137/2017
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)) za financijsku godinu 2015. (2016/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017.o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije(4), a posebno njezin članak 30.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ(5), a posebice njezin članak 76.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0137/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 208.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 208.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 349, 25.11.2004., str. 1.
(5) SL L 251, 16.09.2016., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu („Frontex”)) za financijsku godinu 2015. (2016/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0065/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije(4), a posebno njezin članak 30.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ(5), a posebice njezin članak 76.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0137/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 449, 1.12.2016., str. 208.
(2) SL C 449, 1.12.2016., str. 208.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 349, 25.11.2004., str. 1.
(5) SL L 251, 16.09.2016., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu („Frontex”)) za financijsku godinu 2015. (2016/2179(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 12/2016 naslovljeno „Način na koji agencije upotrebljavaju bespovratna sredstva nije uvijek primjeren ili dokazano djelotvoran”,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0137/2017),

A.  budući da je, prema njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (sada Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu) (Agencija) za financijsku godinu 2015. iznosio 143 300 000 EUR, što je povećanje od 46,31 % u odnosu na 2014.; budući da je do povećanja u prvom redu došlo zbog dviju izmjena proračuna povezanih s relevantnim operacijama u Sredozemlju u iznosu od 28 000 000 EUR;

B.  budući da je, prema njezinim financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Agencije za 2015. iznosio 133 528 000 EUR, što je povećanje od 53,82 % u odnosu na 2014.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije zakonite i pravilne,

Osnova za uvjetno mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

1.  prima na znanje da je Revizorski sud izdao uvjetno mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije Agencije; prima na znanje da je uvjetno mišljenje utemeljeno na tome da je Agencija troškove za pretfinancirane usluge povezane s pomorskim nadzorom koji su nastali 2015. godine, a za koje još nisu izdani računi, procijenila manjima nego što su to u stvarnosti, i to za iznos od 1 723 336 EUR; također napominje da je ta računovodstvena pogreška utjecala na obračunane troškove te je dovela do značajnog pogrešnog prikazivanja u bilanci i izvještaju o financijskom rezultatu Agencije; međutim, ističe da ta računovodstvena pogreška nije dovela do nepravilnih ili nezakonitih transakcija te nepravilno utrošenih sredstava;

2.  izražava žaljenje zbog toga što je procjena troškova za obračun koju je proveo računovodstveni službenik napravljena na temelju izvješća u kojem nije obuhvaćen dio pretfinanciranja za obračun; izražava zabrinutost zbog toga što računovodstveni službenik taj previd nije na vrijeme primijetio te se nije savjetovao s računovodstvenim službenikom partnerske agencije; prima na znanje da je to dovelo do toga da dio potencijalnih troškova za obračun nije uzet u obzir pri pripremi financijskih izvještaja;

3.  prima na znanje da je Agencija već poduzela korektivne mjere kako se takvi problemi ne bi ponovili; posebice prima na znanje da će računovodstveni službenik Agencije koji je odgovoran za ispravnu procjenu obračuna temeljiti procjene na svim relevantnim podacima i dostupnim informacijama, uključujući informacije od partnerskih agencija koje su na neki način povezane s obračunom; prihvaća informaciju da će dužnosnik Agencije za ovjeravanje uložiti veće napore kako bi se zajamčilo da se takvi nedostatci neće ponoviti zahvaljujući provjeravanju dostupnih podataka i bližoj suradnji s računovodstvenim službenikom;

4.  napominje da, prema mišljenju Revizorskog suda, uz iznimku učinaka povezanih s podcijenjenim nastalim troškovima za koje još nisu izdani računi, godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Agencije na dan 31. prosinca 2015. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s odredbama financijske uredbe Agencije i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

5.  prima na znanje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Agencija 2015. provela ex post reviziju u vezi s Islandom te otkrila nepravilna plaćanja u iznosu od 1 400 000 EUR u vezi s amortizacijom plovila koje je u razdoblju od 2011. do 2015. sudjelovalo u sedam zajedničkih operacija; posebice konstatira da je islandska obalna straža zatražila nadoknadu troškova amortizacije za to plovilo kojemu je prošao koristan vijek koji je naveden u smjernicama Agencije;

6.  uviđa da se prema provedbenim pravilima financijske uredbe Agencije dužnosnik za ovjeravanje može odreći povrata utvrđenog iznosa ako povrat nije u skladu s načelom proporcionalnosti; prima na znanje da je, u skladu s tim načelom te nakon vanjskog pravnog savjetovanja, dužnosnik za ovjeravanje najavio povrat od 600 000 EUR, što pokriva bespovratna sredstva dodijeljena od 2014.; prima na znanje da je dužnosnik za ovjeravanje iz istog razloga najavio odluku o neizvršavanju povrata iznosa od 200 000 EUR predviđenog za 2016.; razumije da je dužnosnik za ovjeravanje, nakon uvođenja ex post kontrola u Agenciji te radi poštovanja načela transparentnosti i jednakog postupanja prema korisnicima Agencije, tj. prema javnim tijelima država članica koja se bave upravljanjem granicama i migracijama, postupio u skladu s najboljom praksom Agencije u pogledu osiguravanja povrata nepravilnih plaćanja koja se odnose na posljednje dvije godine suradnje;

7.  napominje da, prema izvješću Revizorskog suda, postoji rizik od dvostrukog financiranja povezanog s Fondom za unutarnju sigurnost za koje još nije pronađeno rješenje; podsjeća da Fond za unutarnju sigurnost, koji je uspostavljen na razdoblje 2014. – 2020. i obuhvaća Instrument za granice i vize i Instrument za policijsku suradnju i upravljanje krizom, ima na raspolaganju 3 800 000 000 EUR za aktivnosti financiranja; nadalje podsjeća da u okviru Instrumenta za granice i vize Komisija državama članicama nadoknađuje troškove za nabavu sredstava kao što su vozila i plovila, kao i tekuće troškove poput goriva i održavanja; ističe da Agencija takve troškove nadoknađuje i sudionicima u zajedničkim operacijama; uviđa da je Agencija, u suradnji s Glavnom upravom Komisije za migracije i unutarnje poslove, uvela mjere za smanjenje tog rizika; posebice napominje da te mjere uključuju pristup bazi podataka Fonda za unutarnju sigurnost, u kojoj su dostupni svi planovi i izvještaji korisnika, osposobljavanje o funkcionalnostima Zajedničkog sustava upravljanja zajedničkim sredstvima, kao i provođenje ex ante i ex post kontrola pregledavanjem popratne dokumentacije, te istovremeno podizanje osviještenosti o tom pitanju među korisnicima;

Upravljanje proračunom i financijama

8.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,86 %, što je povećanje od 1,21 % u odnosu na 2014.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 69,50 %, što je smanjenje od 0,71 % u odnosu na 2014.;

Obveze i prijenosi

9.  napominje da je razina prijenosa odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 3 200 000 EUR (38 % odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze), u usporedbi s 2014. kada je iznosila 4 500 000 EUR (36 %); k tomu prima na znanje da su prijenosi za glavu III. (operativni rashodi) iznosili 40 200 000 EUR (35 %), u odnosu na 28 400 000 EUR (44 %) u 2014.; uviđa da su prijenosi za glavu II. bili uglavnom povezani s ugovorima u području IT-a čije je trajanje prelazilo kraj godine, a prijenosi za glavu III. s višegodišnjom prirodom poslovanja Agencije; također prepoznaje namjeru Agencije da nastavi ulagati napore u smanjenje prijenosa kako bi bolje poštovala proračunsko načelo jedne godine;

10.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

11.  od Agencije prima na znanje da je 2015. pokrenula 34 postupka zapošljavanja, od čega ih je 14 trebalo biti dovršeno 2016.; također prima na znanje da je Agencija 2015. zaposlila 47 novih članova osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

12.  prima na znanje da je Agencija, kako bi zajamčila transparentnost svojih postupaka javne nabave, u Službenom listu Europske unije objavila ugovore koji su dodijeljeni iznad zadanih pragova, dok je ugovore ispod zadanih pragova objavila na svojoj internetskoj stranici;

13.  napominje da je Agencija na svojoj internetskoj stranici objavila izjave o nepostojanju sukoba interesa svojeg izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora; također napominje da je neobjavljivanje nekolicine preostalih izjava o nepostojanju sukoba interesa članova upravnog odbora povezano s nedavnim promjenama u članstvu upravnog odbora; prima na znanje da će Agencija te izjave objaviti na svojim internetskim stranicama kada ih zaprimi;

14.  prima na znanje djelovanja Agencije koja su u tijeku u pogledu transparentnosti; napominje da je potrebno ostvariti napredak i uspostaviti odbore za evaluaciju;

15.  primjećuje da su sva pitanja koja su povezana sa sukobima interesa pokrivena kodeksom ponašanja Agencije, koji se primjenjuje na svo osoblje; sa zadovoljstvom napominje da je Agencija 2016. ažurirala svoje interne smjernice za osoblje u pogledu razumijevanja koncepta sukoba interesa; sa zabrinutošću napominje da Agencija nije predvidjela provjere točnosti činjenica ili postupak ažuriranja izjava o nepostojanju sukoba interesa;

16.  napominje da se, prema izvješću Revizorskog suda, Frontex tijekom uspostave timova koji su vodili pregovore o bespovratnim sredstvima za zajedničke operacije nije u dovoljnoj mjeri posvetio rješavanju pitanja mogućih sukoba interesa; poziva Agenciju da uvede mjere i odgovarajuće politike kako bi se zaštitilo načelo transparentnosti i zajamčilo da pregovarački timovi nisu u sukobu interesa;

17.  napominje da je Agencija u procesu dovršenja svojih unutarnjih pravila o zviždačima; traži od Agencije da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o uspostavi i provedbi tih pravila;

18.  žali zbog zaključaka Revizorskog suda iz njegova tematskog izvješća br. 12/2016 da Agencija nije utvrdila primjerenu politiku o sukobima interesa za članove osoblja bilateralnih pregovaračkih timova; poziva Agenciju da utvrdi službenu politiku o sukobima interesa za vanjske stručnjake, interno osoblje i članove Upravnog odbora koji su uključeni u postupak odabira i dodjeljivanja bespovratnih sredstava, uzimajući u obzir akumulirani učinak određenog broja manjih sukoba interesa i potrebu da se utvrde učinkovite mjere za ublažavanje;

Unutarnja kontrola

19.  od Agencije prima na znanje da je ocijenila učinkovitost svojeg sustava unutarnje kontrole krajem 2015; također napominje da su, prema toj ocjeni, standardi unutarnje kontrole bili primijenjeni i da su dobro funkcionirali; međutim, napominje da je sustav unutarnje kontrole pod dodatnim opterećenjem otkad je znatno povećan proračunski iznos za Agenciju te da ga je potrebno dodatno unaprijediti; uviđa da je Agencija utvrdila da postoji prostor za unapređenje u osam standarda unutarnje kontrole te da je razvila strategiju za rješavanje nedostataka; sa zanimanjem iščekuje sljedeće godišnje izvješće Agencije i daljnje pojedinosti u vezi s unapređenjem njezina sustava unutarnje kontrole;

Unutarnja revizija

20.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju za „Javnu nabavu i upravljanje imovinom” i na temelju toga donijela četiri preporuke pod oznakom „Važno”; prima na znanje da je Agencija pripremila akcijski plan kao odgovor na te preporuke;

21.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da nema otvorenih preporuka s oznakom „Kritično” na dan 1. siječnja 2016.; napominje, međutim, da dvije preporuke u vezi s upravljanjem ljudskim resursima (s oznakom „Vrlo važno”) i upravljanjem informatičkim projektima (s oznakom „Važno”) nisu provedene unutar rokova naznačenih u akcijskom planu; uviđa da je provedba odgođena zbog skorog usvajanja novih provedbenih pravila u vezi sa zapošljavanjem privremenog i ugovornog osoblja, kao i zbog odluke Agencije da upravljanje IKT-om provede prije uvođenja strategije za IKT kako bi provedba bila dosljedna i održiva;

Druge primjedbe

22.  podsjeća na to da velik i stalno rastući broj sporazuma o bespovratnim sredstvima tijekom posljednjih godina, kao i razmjer povezanih rashoda koje Agencija treba provjeriti, ukazuje na to da bi se za financiranje operativnih aktivnosti Agencije mogao rabiti učinkovitiji i isplativiji alternativni mehanizam financiranja; prima na znanje da je u novoj uredbi o osnivanju Agencije uklonjen termin „bespovratna sredstva” kao ugovorni instrument za operativne aktivnosti između Agencije i institucija država članica; nada se da će to Agenciji omogućiti da optimizira financijsko upravljanje svojim operativnim aktivnostima; poziva Agenciju da o daljnjem razvoju situacije u tom području obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

23.  pozdravlja doprinos koji je Agencija 2015. dala spašavanju više od 250 000 života na morima; pozdravlja jačanje kapaciteta Agencije za pretragu i spašavanje nakon tragičnih događaja u proljeće 2015.;

24.  poziva na širu razmjenu informacija između Frontexa, agencija Unije za pravosuđe i unutarnje poslove te država članica, poštujući pritom u potpunosti pravila o zaštiti podataka i, posebno, načelo ograničavanja svrhe, u cilju veće djelotvornosti zajedničkih operacija koje Frontex financira bespovratnim sredstvima; izražava žaljenje zbog činjenice da je teško procijeniti stvaran učinak zajedničkih operacija;

25.  napominje da, prema izvješću Revizorskog suda, većina operativnih programa Frontexa nema kvantificirane ciljeve i konkretne ciljne vrijednosti za zajedničke operacije; sa zabrinutošću napominje da bi navedeno, uz nedostatnu dokumentaciju iz zemalja s kojima se surađuje, dugoročno moglo ugroziti ex-post evaluacije djelotvornosti zajedničkih operacija; poziva Frontex da unaprijedi svoj strateški programski plan, odredi relevantne strateške ciljeve za svoje aktivnosti u vezi s dodjelom bespovratnih sredstava i uspostavi djelotvoran sustav praćenja i izvješćivanja usmjeren na rezultate i s relevantnim i mjerljivim pokazateljima uspješnosti;

26.  napominje da su zemlje koje sudjeluju u graničnim operacijama prijavile nastale troškove ispunjavanjem zahtjeva za povrat troškova koji se sastoji od fiksnih troškova (amortizacija i održavanje), promjenjivih troškova (u prvom redu gorivo) i troškova za službena putovanja (u prvom redu naknade i ostali troškovi za osoblje); također napominje da su se prijavljeni troškovi temeljili na stvarnim vrijednostima i da su slijedili nacionalne standarde što uzrokuje primjenu različitih pristupa u državama članicama sudionicama, zbog čega je sustav složen za sve uključene strane; potiče Agenciju da se koristi opcijama pojednostavljenog financiranja kad je god to primjereno kako bi se izbjegla takva neučinkovitost;

27.  podsjeća da je, u skladu s člankom 57. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća(1), sporazum o sjedištu Agencije trebao biti zaključen nakon što ga odobri upravni odbor Agencije te najkasnije 7. travnja 2017.; sa zadovoljstvom napominje da su Agencija i poljska vlada 23. siječnja 2017. parafirale nacrt sporazuma o sjedištu; također napominje da sporazum treba biti predstavljen upravnom odboru Agencije u veljači 2017. nakon čega, pod uvjetom da se sporazum usvoji, direktor Agencije ima ovlast potpisati sporazum s poljskom vladom čime bi se ostvarili uvjeti za ratifikaciju u poljskom parlamentu;

28.  sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu, 93 % naspram 7 %, u sastavu upravnog odbora Agencije; napominje također da su oba člana višeg rukovodstva Agencija istoga spola;

29.  podsjeća na to da bi Agencija svojem službeniku za temeljna prava trebala osigurati primjerene resurse i osoblje za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi te daljnji razvoj i provedbu svoje strategije praćenja i zaštite temeljnih prava;

30.  pozdravlja potporu pruženu nacionalnim vlastima u centrima za prihvat i registraciju u vezi s identifikacijom i registracijom migranata, aktivnostima povezanim s vraćanjem te unutarnjom sigurnošću Unije; pozdravlja potpisivanje sporazuma o operativnoj suradnji s Europolom u svrhu sprječavanja prekograničnog kriminala i krijumčarenja migranata; poziva na daljnju i djelotvorniju suradnju s Europolom i drugim agencijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

o
o   o

31.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0155.

Pravna napomena