Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
 EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ***
 EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma)
 Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta
 Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa
 Luettelo kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia *
 Uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu
 EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa
 Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten
Tekstit
Lopullinen painos (356 kb)
Oikeudellinen huomautus