Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 14. februar 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki ***
 Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki (resolucija)
 Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije
 Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU
 Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume *
 Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) *
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Revizija Evropskega soglasja o razvoju
 Letno poročilo EU na področju konkurence
 Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav
 Prednostne naloge EU za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
Besedila
Končna izdaja (317 kb)
Pravno obvestilo