Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0801(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0171/2017

Внесени текстове :

A8-0171/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0212

Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия *
P8_TA(2017)0212A8-0171/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия (05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (05318/2017),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0033/2017),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0171/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Правна информация