Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2302(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0139/2017

Testi mressqa :

A8-0139/2017

Dibattiti :

PV 18/05/2017 - 8
CRE 18/05/2017 - 8

Votazzjonijiet :

PV 18/05/2017 - 11.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0222

Testi adottati
PDF 389kWORD 58k
Il-Ħamis, 18 ta' Mejju 2017 - Strasburgu Verżjoni finali
It-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE
P8_TA(2017)0222A8-0139/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Mejju 2017 dwar it-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE (2016/2302(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod partikolari, it-Titolu XVIII tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006(1) (CPR), u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni marbuta mal-artikoli rilevanti ta' dan ir-Regolament,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea – l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Ottubru 2015 dwar il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar "Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni"(8),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tiegħu li jinsab fir-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu bit-titolu "Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) – Rapport Annwali għall-2014" (A8-0050/2016),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "Ninvestu f'impjiegi u tkabbir - nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej" (COM(2015)0639),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2014 bit-titolu "Pjan ta' Investiment għall-Ewropa" (COM(2014)0903),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2014 bit-titolu "Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat biex tippromwovi investimenti ta' finanzjament ta' riskju"(9),

–  wara li kkunsidra s-Sitt Rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tat-23 ta' Lulju 2014 bit-titolu "Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir. (COM(2014)0473),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni ta' Awwissu 2016 bit-titolu "Evalwazzjoni ex post tal-Programmi tal-Politika ta' Koeżjoni 2007-2013, li tiffoka fuq il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK)",

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ottubru 2014 bit-titolu "L-istrumenti finanzjarji sostnuti mill-baġit ġenerali skont l-Artikolu 140.8 tar-Regolament Finanzjarju mill-31 ta' Diċembru 2013" (COM(2014)0686),

–  wara li kkunsidra l-Gwida tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2015 għall-Istati Membri dwar l-Artikolu 42(1)(d) CPR – L-ispejjeż u t-tariffi eliġibbli għall-ġestjoni,

–  wara li kkunsidra l-Gwida tal-Kummissjoni tal-10 ta' Awwissu 2015 għall-Istati Membri dwar l-Artikolu 37(7) (8) (9) CPR - Kombinament ta' appoġġ minn strument finanzjarju ma' forom oħrajn ta' appoġġ,

–  wara li kkunsidra l-Gwida tal-Kummissjoni tas-27 ta' Marzu 2015 għall-Istati Membri dwar l-Artikolu 37(2) CPR – Valutazzjoni ex ante,

–  wara li kkunsidra l-gwida ta' referenza tal-Kummissjoni għall-Awtoritajiet Maniġerjali tat-2 ta' Lulju 2014, bit-titolu "Strumenti Finanzjarji fil-programmi tal-FSIE 2014-2020",

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni ta' Novembru 2016 bit-titolu "Strumenti Finanzjarji skont il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. Sommarji tad-data dwar il-progress magħmul fil-finanzjament u l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill",

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2015 bit-titolu "Sommarji tad-data dwar il-progress magħmul fil-finanzjament u l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill",

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni ta' Settembru 2014 bit-titolu "Sommarju tad-data dwar il-progress magħmul fil-finanzjament u l-implimentazzjoni ta' strumenti ta' inġinerija finanzjarja rrapportata mill-awtoritajiet maniġerjali skont l-Artikolu 67(2)(j) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006",

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2015 bit-titolu "Attivitajiet relatati mal-istrumenti finanzjarji": (jakkumpanja d-dokument: Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istrumenti finanzjarji appoġġati mill-baġit ġenerali skont l-Artikolu 140(8) tar-Regolament Finanzjarju kif kienu fil-31 ta' Diċembru 2014) (SWD(2015)0206),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 19/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "Implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta' strumenti finanzjarji – tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-perjodu tal-programm 2007-2013",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 5/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "L-istrumenti finanzjarji huma għodda ta' suċċess u promettenti fil-qasam tal-iżvilupp rurali?",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 16/2014 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "L-effettività tal-kombinament ta' għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki esterni tal-UE",

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 2/2012 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu "L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali",

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-14 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Strumenti finanzjarji li jappoġġaw l-iżvilupp territorjali",

–  wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Bank Ewropew tal-Investiment ta' Marzu 2013, bit-titolu "L-istrumenti Finanzjarji: Eżerċizzju ta' Rendikont bħala Tħejjija għall-Perjodu ta' Programmazzjoni 2014-2020",

–  wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "L-Istrumenti Finanzjarji fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020: l-ewwel esperjenzi tal-Istati Membri", ikkummissjonat mid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-Parlament, id-Dipartiment Tematiku B: Il-Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni, Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "Rieżami tar-Rwol tal-Grupp tal-BEI fil-Politika ta' Koeżjoni Ewropea", ikkummissjonat mid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tal-Parlament, id-Dipartiment Tematiku B: Il-Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni, Marzu 2016,

–  wara li kkunsidra t-tgħarrif bit-titolu "L-isfidi għall-politika ta' koeżjoni tal-UE: Kwistjonijiet fir-riforma li jmiss wara l-2020", Servizz Ewropew ta' Riċerka Parlamentari, Mejju 2016,

–  wara li kkunsidra l-iskeda informattiva bit-titolu "L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni fl-UE28", Servizz Ewropew ta' Riċerka Parlamentari, Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0139/2017),

A.  billi r-rieżami/reviżjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) u l-fatt li l-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 qed joqrob lejn nofs it-terminu tiegħu wasslu għad-diskussjoni dwar it-taħlita ta' għotjiet u strumenti finanzjarji li jridu jiġu investiti permezz tal-baġit tal-UE matul il-perjodu wara l-2020;

B.  billi l-Proposta Omnibus (COM(2016)0605) tirrappreżenta l-unika opportunità għal firxa ta' titjib f'nofs it-terminu fis-sistema li tirregola l-perjodu ta' programmazzjoni attwali;

C.  billi t-terminu "strumenti finanzjarji" jkopri varjetà ta' strumenti, u l-valutazzjoni u d-deċiżjonijiet dwar l-użu tagħhom jeħtieġu analiżi kostanti dettaljata każ b'każ, b'rabta ma' valutazzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi tal-ekonomiji lokali u reġjonali jew ta' grupp partikolarment fil-mira;

Il-perjodu 2007-2013 - investiment affidabbli permezz ta' għotjiet u strumenti finanzjarji

1.  Jirrikonoxxi li, għalkemm l-istrumenti finanzjarji ġew imfassla qabel il-kriżi finanzjarja u ekonomika u ma kinux l-aktar xierqa għal kuntest ekonomiku ta' kriżi, l-eżerċizzju ta' rapportar tal-Kummissjoni jipprovdi evidenza qawwija li l-investiment fil-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment (Fondi SIE) permezz ta' għotjiet u strumenti finanzjarji rriżulta f'impatt solidu u riżultati viżibbli permezz ta' investimenti fir-reġjuni tal-UE, li ammontaw għal EUR 347,6 biljun, bl-esklużjoni ta' kofinanzjament nazzjonali u ta' riżorsi ingranati b'mod addizzjonali;

2.  Jilqa' l-operazzjonijiet eżistenti tal-Politika ta' Koeżjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) li jidhru fir-rapporti annwali u fir-rapporti settorjali, li jiżvelaw l-impatt fuq l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, l-infrastruttura, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-ambjent, l-enerġija u l-agrikoltura; jikkonkludi li s-self mill-BEI maħsub biex jappoġġa l-Politika ta' Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013 huwa stmat li jammonta għal EUR 147 biljun, ammont li jirrappreżenta bejn wieħed u ieħor 38 % tas-self kollu fl-UE;

Il-perjodu 2014-2020 - paġna ġdida fl-investiment permezz tal-Fondi SIE

3.  Jilqa' l-fatt li, fil-perjodu 2014-2020, l-UE mistennija tinvesti EUR 454 biljun permezz tal-Fondi SIE u, b'kofinanzjament nazzjonali għall-investiment fil-forma ta' għotjiet u strumenti finanzjarji, is-somma mistennija titla' għal EUR 637 biljun;

4.  Jirrikonoxxi li kemm il-volum kif ukoll il-kwalità tal-istrumenti finanzjarji (fil-forma ta' mikrokreditu, self, garanziji, ekwità u kapital ta' riskju) skont il-ġestjoni kondiviża tal-Politika ta' Koeżjoni żdiedu; jenfasizza ż-żewġ raġunijiet ewlenin għal din ix-xejra – il-perjodu 2007-2013 ipprovda esperjenza u lezzjonijiet siewja rigward l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE permezz ta' għotjiet u strumenti finanzjarji, filwaqt li l-QFP għall-perjodu 2014-2020 jirrifletti l-ħtieġa wara l-kriżi ta' aktar strumenti finanzjarji minħabba limitazzjonijiet fiskali;

5.  Jinnota li, skont l-istimi, l-allokazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) kienu kważi se jirdoppjaw bejn il-perjodu 2007-2013, meta kienu jammontaw għal EUR 11,7 biljun, u l-perjodu 2014-2020, meta kienu se jammontaw għal EUR 20,9 biljun; jinnota li fil-perjodu 2014-2020 l-istrumenti finanzjarji għalhekk kienu se jirrappreżentaw 6 % tal-allokazzjoni globali tal-politika ta' koeżjoni ta' EUR 351,8 biljun, meta mqabbla mat-3,4 % tal-EUR 347 biljun allokati fil-perjodu 2007-2013;

6.  Jinnota li l-allokazzjonijiet mill-Fond ta' Koeżjoni jammontaw għal madwar EUR 75 biljun, li jirrappreżentaw 11,8 % tal-allokazzjonijiet totali tal-istrumenti finanzjarji fil-perjodu 2014-2020; jilqa' ż-żieda fl-allokazzjoni minn EUR 70 biljun fil-perjodu 2007-2013 għal EUR 75 biljun fil-perjodu 2014-2020; jenfasizza li jenħtieġ li l-allokazzjoni għall-Fond ta' Koeżjoni ma titnaqqasx, meta wieħed jikkunsidra li madwar 34 % tal-popolazzjoni tal-UE jgħixu f'reġjuni li jirċievu għajnuna mill-Fond ta' Koeżjoni;

7.  Jieħu nota tal-volum totali ta' EUR 5 571,63 miljun ta' kontribuzzjonijiet tal-programmi operattivi impenjat għall-istrumenti finanzjarji minn 21 Stat Membru sal-31 ta' Diċembru 2015 fil-QFP attwali, li EUR 5 005,25 miljun minnhom jiġu mill-FEŻR u mill-Fond ta' Koeżjoni;

8.  Jilqa' l-fatt li l-bidliet regolatorji kruċjali fil-programmazzjoni, l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-istrumenti finanzjarji, bħal konnessjonijiet diretti mal-11-il objettiv tematiku kollha, valutazzjoni ex ante obbligatorja xierqa li tippermetti li l-fallimenti tas-suq jiġu identifikati, il-ħolqien ta' strumenti finanzjarji kummerċjalment disponibbli (off-the-shelf) simplifikati u mfassla apposta u mekkaniżmi ta' rapportar, jista' jkollhom impatt pożittiv kritiku fuq l-attrattività u l-veloċità tal-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni, billi jiġu indirizzati inċertezzi legali li qamu matul il-perjodu 2007-2013; jitlob, madankollu, li jsiru sforzi biex jiġi żgurat li dawn il-bidliet ma jaffettwawx l-attrattività u l-veloċità tal-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji;

Għotjiet u strumenti finanzjarji - il-loġika tal-intervent tiddefinixxi t-taħlita

9.  Jenfasizza li għalkemm qegħdin jappoġġaw l-istess objettivi tal-Politika ta' Koeżjoni, l-għotjiet u l-istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE, li mhumiex skop fihom infushom, taħt ġestjoni kondiviża għandhom loġika ta' intervent u applikazzjoni differenti li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-iżvilupp territorjali, il-ħtiġijiet settorjali jew il-ħtiġijiet tas-suq;

10.  Jirrikonoxxi li, skont it-tip ta' proġett, l-għotjiet ikollhom saħħiet differenti meta mqabbla mal-istrumenti finanzjarji: jappoġġaw il-proġetti li mhux neċessarjament jiġġeneraw dħul, jipprovdu finanzjament lil proġetti li għal diversi raġunijiet ma jistgħux jattiraw finanzjament pubbliku jew privat, jimmiraw lejn benefiċjarji, kwistjonijiet u prijoritajiet reġjonali speċifiċi u jbaxxu l-kumplessità tal-użu minħabba l-esperjenza u l-kapaċità eżistenti; jirrikonoxxi li, f'xi każijiet, l-għotjiet ikunu soġġetti għal limitazzjonijiet: diffikultajiet sabiex jintlaħqu l-kwalità u s-sostenibilità tal-proġetti, riskju ta' sostituzzjoni tal-finanzjament pubbliku fit-tul u effett ta' esklużjoni għall-investiment privat potenzjali, anki meta l-proġetti jistgħu jkunu ta' natura rotanti u jkollhom il-kapaċità li jiġġeneraw dħul sabiex jitħallas lura l-finanzjament ibbażat fuq is-self;

11.  Jirrikonoxxi li l-istrumenti finanzjarji joffru vantaġġi, bħall-ingranaġġ u l-effetti rotanti, l-attrazzjoni ta' kapital privat u l-kopertura ta' lakuni speċifiċi fl-investiment permezz ta' proġetti bankabbli ta' kwalità għolja, biex b'hekk jimmassimizzaw l-effiċjenza u l-effikaċja tal-implimentazzjoni tal-politika reġjonali; jirrikonoxxi li l-istrumenti finanzjarji jġibu magħhom ċerti żvantaġġi, li jistgħu jikkawżaw li dawn ikunu kunfliġġenti ma' strumenti nazzjonali jew reġjonali aktar attraenti, bħal: implimentazzjoni aktar bil-mod f'xi reġjuni, kumplessità akbar, ingranaġġ inqas minn dak mistenni tal-istrumenti finanzjarji appoġġati mill-Fondi SIE, kif ukoll, f'xi każijiet, spejjeż ta' implimentazzjoni u tariffi tal-ġestjoni ogħla; jinnota li l-għotjiet jirrappreżentaw investimenti preferibbli f'xi oqsma ta' politika bħalma huma ċerti tipi ta' infrastruttura pubblika, is-servizzi soċjali, il-politika tar-riċerka u tal-innovazzjoni jew, b'mod ġenerali, mal-proġetti li ma jiġġenerawx dħul;

12.  Jenfasizza li l-loġika tal-intervent mhijiex linja diviżorja, iżda punt li jistabbilixxi kundizzjonijiet indaqs għall-għotjiet u għall-istrumenti finanzjarji sabiex il-Politika ta' Koeżjoni tkun tista' tiżgura kopertura aħjar tal-benefiċjarji u l-lakuni fl-investiment permezz ta' varjetà ta' miżuri; jirrimarka li l-loġika tal-intervent hi approċċ minn isfel għal fuq fil-programmazzjoni tal-Fondi SIE u li jenħtieġ li l-Istati Membri u r-reġjuni jkomplu jieħdu inkunsiderazzjoni l-aktar alternattiva xierqa meta liberament jistabbilixxu s-sehem tal-istrumenti finanzjarji jew l-għotjiet bħala għodod ta' implimentazzjoni li jikkontribwixxu għall-prijoritajiet magħżula fil-programmi operattivi rispettivi tagħhom, fid-dawl tal-fatt li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma involuti u għandhom rwol kruċjali x'jiżvolġu; ifakkar li l-awtoritajiet maniġerjali huma dawk li jeħtiġilhom jiddeċiedu minn jeddhom liema tip ta' strument finanzjarju huwa l-aktar adatt għall-implimentazzjoni;

Il-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji - l-isfidi

13.  Jirrikonoxxi l-importanza li jintużaw l-istrumenti finanzjarji fl-operazzjonijiet tal-Politika ta' Koeżjoni; jilqa' l-fatt li r-rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji fl-2015 wera progress, minkejja d-dewmien fil-bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali; jinnota, madankollu, li l-progress dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE mhux biss huwa diverġenti ħafna bejn Stat Membru u ieħor, iżda wkoll fl-Istati Membri individwali; ifakkar li l-esperjenza pożittiva u l-impatt tal-użu tal-istrumenti finanzjarji fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 kienu akkumpanjati minn għadd ta' kwistjonijiet li jikkonċernaw il-prestazzjoni: il-bidu tard tal-operazzjonijiet, valutazzjoni tas-suq mhux preċiża, assorbiment reġjonali diverġenti, rati ta' żborż globali baxxi, effett ta' ingranaġġ baxx, rotazzjoni problematika, spejjeż u tariffi tal-ġestjoni għolja u allokazzjonijiet kbar b'mod inadegwat; ifakkar li sal-2015, wara li l-Kummissjoni estendiet l-iskadenzi tal-implimentazzjoni speċifiċi għall-istrumenti finanzjarji, għadd ta' nuqqasijiet osservati ġew mitigati permezz ta' miżuri mmirati;

14.  Jinnota li d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-Fondi SIE jista' jaffettwa r-rati ta' żborż, ir-rotazzjoni u l-ingranaġġ, u jenħtieġ li dan tal-aħħar ikun ibbażat fuq definizzjoni u fuq metodoloġiji użati minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-OECD, b'distinzjoni ċara magħmula bejn il-kontribuzzjonijiet pubbliċi u privati u b'indikazzjoni pprovduta tal-livell preċiż ta' ingranaġġ possibbli taħt kull wieħed mill-istrumenti finanzjarji, imqassma skont il-pajjiż u r-reġjun; ifakkar li d-dewmien fil-perjodu 2007-2013 ikkontribwixxa b'mod irriversibbli għall-prestazzjoni subottimali tal-istrumenti finanzjarji FEŻR u FSE; jenfasizza li d-dewmien fl-implimentazzjoni, li jista' jiġi attribwit għall-bidu tard tal-perjodu ta' programmazzjoni, jista' jippreġudika l-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE, u dan jista' jwassal għal konklużjonijiet ta' evalwazzjoni mhux preċiżi fi tmiem il-perjodu; jitlob, għalhekk, li jittieħdu l-passi kollha meħtieġa mill-Istati Membri biex itaffu l-effetti negattivi tad-dewmien fl-implimentazzjoni, speċjalment fir-rigward tar-riskju ta' użu u impatt limitati tal-istrumenti finanzjarji;

15.  Huwa mħasseb serjament dwar il-possibilità kbira li tirrepeti ruħha l-akkumulazzjoni arretrata ta' fatturi mhux imħallsa matul it-tieni nofs tal-QFP attwali, peress li din tista' tħalli impatt serju fuq politiki oħra ffinanzjati mill-UE;

16.  Jinnota differenzi sinifikanti madwar l-UE fir-rigward tal-penetrazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, inklużi l-Fondi SIE u l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), ir-riżultati inizjali ta' dawn il-fondi u l-ingranaġġ mistenni ta' riżorsi addizzjonali, kif ukoll strumenti finanzjarji oħra ffinanzjati mill-UE f'ekonomiji tal-aqwa prestazzjoni tal-UE, li qed iservu biex jimminaw l-objettivi tal-Politika ta' Koeżjoni; jenfasizza li s-suċċess ġenerali ta' tali strumenti jiddependi minn kemm ikunu faċli biex jintużaw u mill-kapaċità tal-Istati Membri li jiġġestixxu investimenti permezz tagħhom, li għalihom ikunu meħtieġa indikaturi preċiżi u differenzjati, li jippermettu li jiġi vvalutat l-impatt reali tagħhom fuq il-politika ta' koeżjoni;

Simplifikazzjoni, sinerġiji u assistenza teknika – soluzzjonijiet

17.  Jilqa' l-azzjonijiet tal-Kummissjoni biex tottimizza r-regolamentazzjoni u tnaqqas il-burokrazija; jenfasizza li, minkejja t-titjib, għadha teżisti kumplessità u kwistjonijiet bħall-ħin twil għall-istabbiliment u l-piż amministrattiv għar-riċevituri huma diżinċentivi għall-użu tal-istrumenti finanzjarji; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-BEI, il-FEI u l-awtoritajiet maniġerjali biex jikkombinaw aktar faċilment il-mikrokreditu, is-self, il-garanziji, l-ekwità u l-kapital ta' riskju tal-Fondi SIE, filwaqt li jiġi żgurat l-istess livell ta' trasparenza, skrutinju demokratiku, rapportar u kontroll;

18.  Jinnota li dispożizzjonijiet speċifiċi jillimitaw il-flessibilità f'operazzjonijiet bi strumenti finanzjarji; jirrimarka li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jidhru li huma partikolarment onerużi, speċjalment meta l-għotjiet jiġu kkombinati ma' strumenti finanzjarji; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura qafas adegwat ta' għajnuna mill-istat u tesplora aktar alternattivi biex tiġi ssimplifikata l-konformità tal-għajnuna mill-Istat fuq it-tliet livelli kollha – l-awtoritajiet maniġerjali, il-fond tal-fondi u l-intermedjarji finanzjarji; jappella għal kundizzjonijiet ekwi fir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat rigward l-istrumenti finanzjarji kollha sabiex jiġi evitat it-trattament preferenzjali ta' ċerti sorsi ta' finanzjament fuq oħrajn, speċjalment fil-qasam tal-appoġġ għall-SMEs;

19.  Jenfasizza l-importanza tal-awditjar tal-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, inkluż l-awditjar tal-operazzjonijiet tal-Grupp tal-BEI dwar il-Politika ta' Koeżjoni; jinnota li l-attivitajiet ta' awditjar jinkludu aċċess għaċ-ċiklu kollu tal-Fondi SIE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali jidentifikaw opportunitajiet għas-simplifikazzjoni u s-sinerġiji permezz tal-proċess tal-awditjar; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tiffoka fuq analiżi komparattiva ta' għotjiet u strumenti finanzjarji kif ukoll fuq tisħiħ ulterjuri tal-kapaċitajiet, il-metodoloġija tal-awditjar u l-linji gwida għall-proċessi tal-awditjar, li jenħtieġ li ma jżidux il-piż finanzjarju u amministrattiv fuq il-benefiċjarji;

20.  Jirrimarka li l-kombinament tal-għotjiet u tal-istrumenti finanzjarji għandu potenzjal mhux esplorat; jenfasizza li flimkien ma' linji gwida għall-awtoritajiet, huma meħtieġa simplifikazzjoni u armonizzazzjoni ulterjuri għar-regoli li jikkonċernaw il-kombinament ta' Fondi SIE differenti, kif ukoll għar-regoli li jikkonċernaw il-kombinament tal-Fondi SIE ma' strumenti bħall-Orizzont 2020 u l-FEIS; jitlob li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar fil-forma ta' regoli ċari, konsistenti u ffukati fir-rigward tat-tħaffif tal-piż regolatorju billi jiġi ffaċilitat il-kombinament imsemmi hawn fuq ta' allokazzjonijiet minn aktar minn programm wieħed għall-istess strument finanzjarju, kif ukoll isiru possibbli kombinamenti ta' strumenti ta' mikrofinanzjament fl-operazzjonijiet tal-FSE u s-simplifikazzjoni ulterjuri tal-akkwist pubbliku fl-għażla tal-intermedjarji finanzjarji u għal sħubijiet pubbliċi-privati; jappella għal aktar koerenza bejn strateġiji differenti; jenfasizza li l-kombinament tal-għotjiet u l-istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE ma' sorsi oħra ta' finanzjament jista' jagħmel l-istruttura tal-finanzjament aktar attraenti għall-benefiċjarji u għall-investituri tas-settur pubbliku u tas-settur privat minħabba titjib fil-kondiviżjoni tar-riskju u fil-prestazzjoni tal-proġetti, u għalhekk jgħin biex l-istrumenti jipprovdu potenzjal ta' tkabbir fuq żmien twil;

21.  Jinnota li l-adozzjoni tal-istrumenti finanzjarji tista' tittejjeb permezz ta' sħubijiet għall-investiment, u li s-sħubijiet pubbliċi-privati jtejbu s-sinerġiji bejn is-sorsi tal-finanzjament u jżommu l-bilanċ meħtieġ bejn l-interessi privati u pubbliċi; jenfasizza li jenħtieġ li jitħeġġeġ ukoll l-użu ta' strumenti finanzjarji fil-kuntest tal-inizjattivi ta' żvilupp lokali mmexxi mill-komunità u ta' investiment territorjali integrat;

22.  Jilqa' l-prattiki eżistenti fil-qasam tal-assistenza teknika pprovduti mill-Kummissjoni u mill-Grupp tal-BEI permezz tal-pjattaforma fi-compass; jiddispjaċih li s-servizzi ta' appoġġ fuq il-post għall-awtoritajiet u speċjalment għar-riċevituri ta' strumenti finanzjarji, inkluż tal-FEIS, huma limitati, filwaqt li ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali ltaqgħu ma' diffikultajiet tekniċi u ma' nuqqas ta' kapaċità u għarfien espert biex jużaw l-istrumenti finanzjarji b'mod effikaċi; jappella għal assistenza teknika, li jenħtieġ li tkun immirata primarjament lejn il-partijiet interessati lokali jew reġjonali, kif ukoll lejn is-sħab kollha involuti, iżda li jenħtieġ li ma tintużax biex tiffinanzja l-attivitajiet tal-awtoritajiet nazzjonali; jitlob, barra minn hekk, pjan ta' assistenza teknika konġunta mill-Kummissjoni u l-BEI li jkun jinkludi attivitajiet ta' konsulenza finanzjarja u mhux finanzjarja, speċjalment għal proġetti kbar, kif ukoll it-tisħiħ tal-kapaċitajiet, it-taħriġ, l-appoġġ u l-iskambju ta' għarfien u esperjenza; jitlob, barra minn hekk, li jkun hemm kombinament ta' kompetenza esperta (inkluża konsulenza legali) dwar ir-regolamenti tal-politika ta' koeżjoni, il-prodotti finanzjarji, l-għajnuna mill-Istat u l-akkwist pubbliku, immirata lejn l-awtoritajiet nazzjonali, l-amministraturi u l-benefiċjarji tal-fondi, filwaqt li jenfasizza l-importanza li jiġu evitati strutturi doppji;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tgħolli l-profil tal-investimenti tal-Fondi SIE u tiċċara aktar li l-finanzjament mill-UE huwa involut; jitlob li jkun hemm tagħrif u komunikazzjoni aktar adegwati u komprensivi dwar opportunitajiet ta' finanzjament mill-UE, li jinkoraġġixxu l-użu ta' tali opportunitajiet għas-settur pubbliku u għas-settur privat u li jkunu mmirati lejn il-benefiċjarji potenzjali u b'mod partikolari ż-żgħażagħ;

Lejn it-taħlita ta' finanzjament it-tajba għall-perjodu wara l-2020 u l-futur tal-Politika ta' Koeżjoni

24.  Jirrikonoxxi li sfidi bħall-migrazzjoni u s-sigurtà, jew l-iżviluppi politiċi attwali jew futuri fl-UE, jenħtieġ ma jaffettwawx b'mod negattiv l-investimenti permezz tal-Politika ta' Koeżjoni jew il-miri u r-riżultati mistennija tagħha, speċjalment wara l-perjodu ta' programmazzjoni attwali;

25.  Jirrikonoxxi li kemm l-għotjiet kif ukoll l-istrumenti finanzjarji għandhom ir-rwoli speċifiċi tagħhom fil-Politika ta' Koeżjoni, iżda li jikkondividu l-istess finalità segwita mill-11-il objettiv tematiku, fit-triq biex jintlaħqu l-ħames miri ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-istrumenti finanzjarji ma jiħdux post l-għotjiet bħala l-għodda ewlenija tal-politika ta' koeżjoni, filwaqt li jenfasizza wkoll il-ħtieġa li tinżamm in-natura rinnovabbli tal-fondi biex ikunu disponibbli għal investiment mill-ġdid fuq il-bażi tas-setturi u l-azzjonijiet li huma jistgħu jappoġġaw;

26.  Jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji jaħdmu aħjar f'reġjuni żviluppati sew u f'żoni metropolitani, fejn is-swieq finanzjarji huma aktar żviluppati, filwaqt li r-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni b'rati għolja ta' qgħad armonizzati u densità baxxa tal-popolazzjoni jiltaqgħu ma' diffikultajiet biex jattiraw l-investiment, filwaqt li l-għotjiet, min-naħa tagħhom, jindirizzaw kwistjonijiet strutturali reġjonali u finanzjament reġjonali bilanċjat; jinnota li s-suċċess tal-istrumenti finanzjarji jiddependi minn għadd ta' fatturi u ma tista' tintlaħaq l-ebda konklużjoni ġenerali fuq il-bażi ta' kriterju wieħed; jinnota li miri vinkolanti għall-użu tal-istrumenti finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni wara l-2020 ma jistgħux jitqiesu bħala alternattiva vijabbli; jinnota li jenħtieġ li ż-żieda fis-sehem tal-istrumenti finanzjarji ma tinfluwenzax il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mhux rinnovabbli minħabba li dan ifixkel il-bilanċ; jenfasizza li f'għadd ta' politiki pubbliċi, l-għotjiet iridu jiddominaw, filwaqt li l-istrumenti finanzjarji jistgħu jaqdu rwoli komplementari f'konformità sħiħa ma' valutazzjoni xierqa ex ante u analiżi xierqa tas-suq; jappella għall-promozzjoni ulterjuri tal-istrumenti finanzjarji fil-programmi Interreg bl-għan li tagħmilhom aktar konsistenti mal-objettivi tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea;

27.  Ifakkar li l-esperjenza eżistenti fit-twassil tal-Fondi SIE tindika li t-taħlita tal-finanzjament ta' għotjiet u strumenti finanzjarji tindirizza r-realtajiet speċifiċi għal kull pajjiż, kif ukoll il-lakuni fil-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali; jenfasizza li t-taħlita tal-finanzjament ma tistax tirriżulta f'soluzzjoni ta' universalità minħabba għadd ta' fatturi: ir-reġjun ġeografiku, il-qasam ta' politika, it-tip u d-daqs tal-benefiċjarju, il-kapaċità amministrattiva, il-kundizzjonijiet tas-suq, l-eżistenza ta' strumenti konkorrenti, l-ambjent tan-negozju u l-qagħda fiskali u ekonomika;

o
o   o

28.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289.
(3) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470.
(4) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281.
(5) ĠU L 169, 1.7.2015, p. 1.
(6) Testi adottati, P8_TA(2016)0321.
(7) Testi adottati, P8_TA(2015)0384.
(8) Testi adottati, P8_TA(2015)0308.
(9) ĠU C 19, 22.1.2014, p. 4.

Avviż legali