Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0284(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0378/2016

Předložené texty :

A8-0378/2016

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0224

Přijaté texty
PDF 398kWORD 48k
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk Konečné znění
Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0627),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0392/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. dubna 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. února 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0378/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 86.
(2) Úř. věst. C 240, 1.7.2016, s. 72.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu
P8_TC1-COD(2015)0284

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1128.)

Právní upozornění