Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0284(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0378/2016

Texte depuse :

A8-0378/2016

Dezbateri :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0224

Texte adoptate
PDF 325kWORD 54k
Joi, 18 mai 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0627),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0392/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 aprilie 2016(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0378/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 264, 20.7.2016, p. 86.
(2) JO C 240, 1.7.2016, p. 72.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 mai 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne
P8_TC1-COD(2015)0284

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1128.)

Notă juridică - Politica de confidențialitate