Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2998(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0345/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/05/2017 - 11.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0226

Testi adottati
PDF 272kWORD 52k
Il-Ħamis, 18 ta' Mejju 2017 - Strasburgu Verżjoni finali
Il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani
P8_TA(2017)0226RC-B8-0345/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Mejju 2017 dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani (2016/2998(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem, li l-Iżrael u l-Palestina huma Stati Partijiet għalihom,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-1 ta' Lulju 2016 u d-dikjarazzjoni tat-23 ta' Settembru 2016 tal-Kwartett tal-Lvant Nofsani,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari dawk tat-18 ta' Jannar 2016 u tal-20 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-ksib tal-paċi fil-Lvant Nofsani jibqa' prijorità ewlenija għall-komunità internazzjonali u element indispensabbli għall-istabbiltà u s-sigurtà reġjonali u globali;

B.  billi r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà / Viċi President tal-Kummissjoni (ir-"Rappreżentant Għoli") esprimiet f'bosta okkażjonijiet l-impenn tagħha li ġġedded u tintensifika r-rwol tal-Unjoni fil-proċess ta' paċi; billi f'April 2015, ir-Rappreżentant Għoli ħatret Rappreżentant Speċjali tal-UE ġdid għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (ir-"Rappreżentant Speċjali tal-UE"); billi r-Rappreżentant Speċjali għadu ma ġab l-ebda riżultat;

C.  billi l-Kwartett u s-sħab reġjonali bħall-Eġittu, il-Ġordan u l-Arabja Sawdija għandhom rwol importanti fit-tiftix ta' soluzzjoni għall-kunflitt bejn l-Għarab u l-Iżraeljani;

D.  billi t-tkomplija tal-vjolenza, l-attakki terroristiċi kontra persuni ċivili u l-inċitament favur il-vjolenza qed jaggravaw bil-kbir in-nuqqas ta' fiduċja u huma fundamentalment inkompatibbli ma' soluzzjoni paċifika;

E.  billi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, fir-Riżoluzzjoni 2334(2016) tiegħu:

   (a) afferma mill-ġdid li l-istabbiliment ta' insedjamenti Iżraeljani fit-territorju Palestinjan, okkupat sa mill-1967, inkluż Ġerusalemm tal-Lvant, ma għandu l-ebda validità legali u jikkostitwixxi ksur sfaċċat tad-dritt internazzjonali u ostakolu ewlieni għall-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati;
   (b) appella lill-partijiet biex, fin-negozjati relevanti tagħhom, jiddistingwu bejn it-territorju tal-Istat ta' Iżrael u t-territorji okkupati sa mill-1967;
   (c) fakkar fl-obbligu skont il-pjan direzzjonali tal-Kwartett għall-Forzi tas-Sigurtà tal-Awtorità Palestinjana li jibqgħu sejrin b'operazzjonijiet effettivi bil-għan li jaffaċċjaw dawk kollha involuti fit-terroriżmu u jżarmaw il-kapaċitajiet terroristiċi, inkluża l-konfiska tal-armi illegali;

F.  billi skont l-Uffiċċju tar-Rappreżentant tal-UE fil-Palestina, hemm rata għolja ta' strutturi Palestinjani li twaqqgħu matul dawn l-aħħar xhur;

G.  billi hemm rapporti numerużi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Istrixxa ta' Gaża;

H.  billi hemm tħassib dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri fuq iż-żewġ naħat, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-istrajk tal-ġuħ li għaddej min-naħa tal-priġunieri Palestinjani; billi ż-żewġ partijiet għandhom jonoraw l-obbligi internazzjonali fir-rispett għad-drittijiet tal-priġunieri;

I.  billi l-partijiet kollha għandhom jappoġġjaw djalogu u kollaborazzjoni prattika, b'mod partikolari fl-oqsma tas-sigurtà, l-aċċess għall-ilma, ir-riżorsi tas-sanità u l-enerġija, u l-promozzjoni tat-tkabbir fl-ekonomija Palestinjana, u b'hekk joffru viżjoni ta' tama, paċi u rikonċiljazzjoni fir-reġjun li tant għandu bżonnhom;

J.  billi r-relazzjonijiet bejn l-UE u ż-żewġ naħat għandhom ikunu bbażati fuq ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi, li jiggwidaw il-politika interna u internazzjonali tagħhom u jikkostitwixxu element essenzjali ta' dawn ir-relazzjonijiet;

1.  Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għas-soluzzjoni ta' żewġ stati għall-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina abbażi tal-fruntieri stabbiliti fl-1967, b'Ġerusalemm bħala l-belt kapitali taż-żewġ stati, bl-Istat tal-Iżrael sigur u Stat Palestinjan indipendenti, demokratiku, kontigwu u vijabbli, li jikkoeżistu fil-paċi u s-sigurtà, abbażi tal-jedd għall-awtodeterminazzjoni u r-rispett sħiħ tad-dritt internazzjonali;

2.  Jenfasizza l-importanza li l-partijiet jerġgħu jibdew in-negozjati sustantivi mill-aktar fis possibbli bil-ħsieb li jilħqu paċi ġusta, dejjiema u komprensiva; jappella liż-żewġ partijiet biex jevitaw passi li jistgħu jservu ta' xrara għal eskalazzjoni ulterjuri, inklużi miżuri unilaterali li jistgħu jippreġudikaw l-eżitu tan-negozjati, jheddu l-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati u jiġġeneraw nuqqas ulterjuri ta' fiduċja; jappella liż-żewġ partijiet biex jiddikjaraw mill-ġdid l-impenn tagħhom favur is-soluzzjoni ta' żewġ stati, biex b'hekk jiddisassoċjaw ruħhom mill-ilħna li jirrifjutaw din is-soluzzjoni;

3.  Jopponi b'qawwa kull azzjoni li ddgħajjef il-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati u jħeġġeġ liż-żewġ naħat juru, permezz ta' politiki u azzjonijiet, impenn ġenwin lejn soluzzjoni ta' żewġ stati sabiex tinbena mill-ġdid il-fiduċja; jilqa' l-impenn espress matul iż-żjara reċenti tal-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu u l-President Palestinjan Mahmoud Abbas lejn l-Istati Uniti biex jaħdmu flimkien fis-sliem;

4.  Jissottolinja li l-protezzjoni u l-ippreservar tal-vijabbiltà tas-soluzzjoni ta' żewġ stati għandha tkun il-prijorità immedjata tal-politiki u tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina u tal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani;

5.  Jikkundanna l-atti ta' vjolenza kollha, l-atti terroristiċi kontra l-Iżraeljani u l-inċitament favur il-vjolenza li huma fundamentalment inkompatibbli mal-progress fir-rigward ta' soluzzjoni ta' żewġ stati paċifiċi; jinnota li l-partijiet kollha għandhom jaġixxu b'mod effettiv kontra l-vjolenza, it-terroriżmu, id-diskors ta' mibegħda, u l-inċitament, peress li dan huwa kritiku biex terġa' tinbena l-kunfidenza u tiġi evitata l-eskalazzjoni li tfixkel aktar il-prospetti tal-paċi;

6.  Jenfasizza, billi jfakkar li l-insedjamenti huma illegali skont id-dritt internazzjonali, li d-deċiżjonijiet riċenti biex jiġi stabbilit insedjament ġdid fil-qalba tax-Xatt tal-Punent, li jinħarġu sejħiet għal offerti għal kważi 2 000 unità ta' insedjament u li art oħra fil-qalba tax-Xatt tal-Punent tiġi ddikjarata bħala "art statali" jdgħajfu ulterjorment il-prospettivi favur soluzzjoni vijabbli ta' żewġ stati; jikkundanna l-kontinwazzjoni ta', u jistieden lill-awtoritajiet Iżraeljani biex minnufih itemmu u jreġġgħu lura l-politika tagħhom dwar l-insedjamenti; jiddispjaċih, b'mod partikolari, dwar l-approvazzjoni "tal-liġi dwar ir-regolarizzazzjoni" min-naħa tal-Knesset fis-6 ta' Frar 2017, li tippermetti legalizzazzjoni retroattiva tal-insedjamenti mibnija fuq proprjetajiet Palestinjani mingħajr l-approvazzjoni tas-sid privat leġittimu; jistenna d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema dwar din il-leġiżlazzjoni l-ġdida;

7.  Jieħu nota pożittiva tal-paragrafu 8 tal-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2016 dwar l-impenn tal-UE u l-Istati Membri tagħha biex jiżguraw implimentazzjoni sħiħa ta' leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE u arranġamenti bilaterali bejn l-UE u l-Iżrael;

8.  Jappella għat-tmiem tat-twaqqigħ ta' djar Palestinjani u strutturi u proġetti ffinanzjati mill-UE, l-ispostament furzat ta' familji Palestinjani u l-konfiska ta' proprjetà Palestinjana fix-Xatt tal-Punent, bi qbil mar-rapport tal-Kwartett; jenfasizza r-responsabbiltà tal-awtoritajiet rilevanti tal-UE sabiex ikomplu jiżguraw li l-ebda finanzjament tal-UE ma jista' jiġi ddevjat direttament jew indirettament lejn organizzazzjonijiet jew attivitajiet terroristiċi li jinċitaw dawn l-atti;

9.  Ifakkar li l-konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem min-naħa tal-istati u l-atturi mhux statali, inkluża r-responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħhom, hija pedament għall-paċi u s-sigurtà fir-reġjun;

10.  Jisħaq li r-rikonċiljazzjoni intra-Palestinjana hija element importanti biex tinkiseb is-soluzzjoni ta' żewġ stati, u jiddeplora n-nuqqas kontinwu ta' għaqda bejn il-Palestinjani; jappoġġja l-appell tal-UE lill-fazzjonijiet Palestinjani biex iqiegħdu r-rikonċiljazzjoni u r-ritorn tal-Awtorità Palestinjana fl-Istrixxa ta' Gaża fil-quċċata tal-prijoritajiet; iħeġġeġ lill-forzi Palestinjani jerġgħu jagħtu bidu, mingħajr dewmien, għall-isforzi favur ir-rikonċiljazzjoni, speċjalment billi jorganizzaw l-elezzjonijiet presidenzjali u leġiżlattivi li suppost ilhom li saru; jenfasizza li l-Awtorità Palestinjana trid tassumi l-funzjoni tagħha ta' gvern fl-Istrixxa ta' Gaża, inkluż fil-qasam tas-sigurtà u l-amministrazzjoni ċivili u permezz tal-preżenza tagħha fil-punti ta' qsim tal-fruntiera;

11.  Jenfasizza li l-attivitajiet militanti u l-akkumulazzjoni illegali ta' armi jrawmu l-instabbiltà u finalment ifixklu l-isforzi biex tintlaħaq soluzzjoni nnegozjata; jistieden lill-Forzi tas-Sigurtà tal-Awtorità Palestinjana jwettqu operazzjonijiet għalkollox effikaċi u f'waqthom biex jaġixxu kontra l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi militanti, bħall-isparar tar-rokits fuq l-Iżrael; jenfasizza l-ħtieġa imperattiva li l-gruppi terroristiċi jiġu evitati milli jakkwistaw l-armi u jwettqu l-kuntrabandu tal-armamenti tagħhom, jipproduċu r-rokits u jibnu l-mini;

12.  Itenni t-talba tiegħu għat-tmiem tal-imblokk tal-Istrixxa ta' Gaża u għar-rikostruzzjoni urġenti u r-rijabilitazzjoni ta' din iż-żona;

13.  Ifakkar lill-Istati Membri fid-Dikjarazzjoni ta' Venezja ta' Ġunju 1980, meta l-Istati Membri tal-UE ħadu r-responsabbiltà tagħhom fil-proċess ta' paċi; jitlob għal Dikjarazzjoni tal-UE ġdida li trid tiġi adottata f'Ġunju ta' din is-sena; jitlob lir-Rappreżentant Għoli biex tuża din id-dikjarazzjoni l-ġdida biex timpenja ruħha fl-istabbiliment ta' inizjattiva Ewropea ta' paċi fir-reġjun li tkun ambizzjuża u komprensiva;

14.  Jappella li din l-inizjattiva ta' paċi tal-Unjoni Ewropea tindirizza l-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina, bil-għan li tikseb riżultati tanġibbli fi ħdan qafas ta' żmien stipulat, fil-qafas ta' soluzzjoni ta' żewġ stati, u b'mekkaniżmu ta' monitoraġġ u implimentazzjoni internazzjonali; jenfasizza l-importanza ta' parteċipazzjoni attiva flimkien ma' atturi internazzjonali oħrajn f'dan ir-rigward, fil-qafas tal-Kwartett tal-Lvant Nofsani u fir-rigward, b'mod partikolari, tal-inizjattiva Għarbija għall-paċi; jappella għall-użu effettiv tal-ingranaġġ u l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati maż-żewġ partijiet sabiex jiġu ffaċilitati l-isforzi ta' paċi, peress li azzjoni kkoordinata tal-UE tista' twassal għal riżultati;

15.  Jissottolinja li, bil-għan li jingħata sostenn lil inizjattiva Ewropea ta' paċi ġenwina, id-dmir primarju tal-Istati Membri huwa li jikkontribwixxu b'mod attiv fit-tiswir ta' pożizzjoni Ewropea unita u jżommu lura milli jieħdu inizjattivi unilaterali li jdgħajfu l-azzjoni Ewropea; jissottolinja li l-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern Ewropej ma jistgħux jitolbu lill-Unjoni biex tkun proattiva fir-reġjun jekk il-pożizzjonijiet diverġenti tagħhom jimpedixxu lill-Unjoni milli titkellem b'leħen wieħed permezz tar-Rappreżentant Għoli;

16.  Jinnota l-potenzjal qawwi tal-komunità Għarbija Palestinjana f'Iżrael li twettaq rwol importanti fil-ksib ta' paċi dejjiema bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani, u l-importanza tal-parteċipazzjoni tagħha fil-proċess tal-paċi, u l-kontribut għalih; jitlob għal drittijiet ugwali għaċ-ċittadini tal-Iżrael, li hija prekundizzjoni bażika sabiex tkun tista' twettaq dan ir-rwol;

17.  Jitlob l-appoġġ u l-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-atturi tas-soċjetà ċivili, inkluż l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, li jikkontribwixxu għall-isforzi tal-paċi u għall-bini tal-fiduċja bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani fuq iż-żewġ naħat, u jilqa' l-kontribut tas-soċjetà ċivili għall-proċess ta' paċi permezz ta' ideat u inizjattivi innovattivi ġodda;

18.  Jissuġġerixxi li titnieda inizjattiva "Membri Parlamentari għall-Paċi" li tfittex li tiġbor flimkien membri parlamentari Ewropej, Iżraeljani u Palestinjani sabiex ikunu jistgħu jressqu 'l quddiem aġenda għall-paċi u jikkumplementaw l-isforzi diplomatiċi tal-UE;

19.  Jissottolinja l-ħtieġa li l-UE trawwem inizjattivi li jistgħu jikkontribwixxu biex tinbena mill-ġdid il-fiduċja bejn l-atturi politiċi, mhux statali u ekonomiċi u biex jiġi stabbilit mudell ta' kooperazzjoni rigward kwistjonijiet konkreti; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq l-importanza tal-oqsma ta' politika fejn il-kooperazzjoni hija imperattiva għall-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà, l-aċċess għall-ilma, is-sanità, ir-riżorsi tal-enerġija, u t-tkabbir tal-ekonomija Palestinjana;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lir-Rappreżentant tal-Kwartett, lis-Segretarju Ġenerali tal-Lega tal-Istati Għarab, lill-Knesset u lill-Gvern tal-Iżrael, lill-President tal-Awtorità Palestinjana u lill-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan.

Avviż legali - Politika tal-privatezza