Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2685(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0340/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0340/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0230

Usvojeni tekstovi
PDF 255kWORD 50k
Četvrtak, 18. svibnja 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Realizacija procesa premještanja
P8_TA(2017)0230B8-0340/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. svibnja 2017. o provedbi programa premještanja (2017/2685(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(1),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(2),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2016/1754 od 29. rujna 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(3),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 9. rujna 2015. o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(4),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 17. rujna 2015. o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske(5),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 15. rujna 2016. o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(6),

–  uzimajući u obzir jedanaest izvješća Komisije o premještanju i preseljenju,

–  uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 16. svibnja 2017. o provedbi programa premještanja,

–  uzimajući u obzir studiju sastavljenu za Odbor Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove „Provedba odluka Vijeća iz 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke” objavljenu u ožujku 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je nakon postupka savjetovanja iz članka. 78 stavka 3. UFEU-a Parlament velikom većinom glasova usvojio svoje stajalište kojim se podupiru odluke o premještanju;

B.  budući da su odluke o premještanju donesene kao hitna mjera solidarnosti u izostanku europskog sustava azila utemeljenog na podjeli odgovornosti, koji još nije realiziran;

C.  budući da su se države članice obvezale da će premjestiti 160 000 tražitelja azila iz Italije i Grčke; budući da se prema Odluci Vijeća 2016/1754 54 000 tih mjesta može iskoristiti za prihvat sirijskih izbjeglica iz Turske;

D.  budući da se Ujedinjena Kraljevina negativno izjasnila o sudjelovanju u tom mehanizmu, a Irska pozitivno; budući da je Danska odlučila da neće sudjelovati na dobrovoljnoj osnovi, dok su se tri pridružene države odlučile na sudjelovanje;

E.  budući da je do 27. travnja 2017. premješteno samo 17 903 tražitelja azila, 12 490 iz Grčke i 5 413 iz Italije; budući da to predstavlja samo 11 % ukupnih obveza;

F.  budući da je broj osoba koje ispunjavaju uvjete za premještanje, a nalaze se u Italiji i Grčkoj, trenutačno ispod razine predviđene odlukama Vijeća; budući da je dosad u Grčkoj registrirano samo 26 997 podnositelja zahtjeva koji ispunjavanju uvjete, dok su se države članice službeno obvezale da će osigurati 19 603 mjesta za premještanje; budući da je dosad u Italiji registrirano samo 8 000 podnositelja zahtjeva koji ispunjavanju uvjete, dok su se države članice službeno obvezale da će osigurati 10 659 mjesta; budući da je broj na koje su se države članice obvezale uglavnom znatno viši od broja stvarno premještenih osoba;

G.  budući da se u stvarnosti smatra da samo tražitelji azila koji su se već nalazili u Grčkoj prije 20. ožujka 2016. ispunjavaju uvjete za premještanje; budući da odluke o premještanju ne uključuju krajnji rok u pogledu ispunjavanja uvjeta i nisu izmijenjene u tu svrhu;

H.  budući da prema najnovijim dostupnim tromjesečnim podacima Eurostata uvjete za premještanje ispunjavaju samo tražitelji azila nacionalnosti za koju vrijedi prosječna stopa odobrenja azila od 75 % ili veća; budući da Iračani više ne ispunjavaju uvjete za premještanje jer je njihova prosječna stopa odobrenja pala ispod 75 %; budući da je Europski parlament u svojoj zakonodavnoj rezoluciji od 15. rujna 2016. o prijedlogu Komisije o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 zatražio i da Afganistanci budu uzeti u obzir za premještanje; budući da su 2016. Afganistanci činili drugu najveću skupinu tražitelja azila u Uniji; budući da je 56,7 % njih odobren azil; budući da u Grčku pristiže daleko najveći broj Afganistanaca; budući da su mnogi od njih maloljetnici bez pratnje;

I.  budući da se u Grčkoj i dalje nalazi 62 300 migranata i tražitelja azila;

J.  budući da je Italija svjedočila novom rekordnom broju pristiglih migranata 2016., odnosno 181 436 osoba (povećanje od 18 % u odnosu na 2015.), od čega je 14 % maloljetnika bez pratnje; budući da je 2016. u Italiju pristiglo 20 700 Eritrejaca koji ispunjavaju uvjete za premještanje, ali samo se četvrtina njih registrirala za premještanje;

K.  budući da je u Italiji 2016. broj tražitelja azila premještenih u drugu državu članicu bio znatno niži od broja tražitelja azila premještenih na temelju Dublinske uredbe iz ostalih država članica u Italiju;

L.  budući da je Komisija u svojem osmom izvješću o premještanju i preseljenju navela, i u narednim izvješćima ponovila, cilj u pogledu mjesečnih premještanja tražitelja azila, 3 000 iz Grčke i 1 500 iz Italije (od 1. travnja 2017.) kako bi se olakšalo i ubrzalo premještanje na učinkovit i neometan način u vremenskom okviru utvrđenom odlukama Vijeća;

M.  budući da je Europsko vijeće na svojem sastanku 15. prosinca 2016. podržalo zajednički akcijski plan o provedbi Izjave EU-a i Turske koji je sadržavao cilj za premještanje za Grčku; budući da je Europsko vijeće ponovilo svoj poziv za daljnje jačanje napora u cilju ubrzanju premještanja, posebno za maloljetnike bez pratnje;

N.  budući da su preduvjeti i operativna infrastruktura za stvarnu provedbu premještanja na djelu;

O.  budući da su, unatoč određenom napretku, samo dvije države članice, Finska i Malta, na dobrom putu da ispune svoje obveze u pogledu premještanja; budući da većina država članica još uvijek daleko zaostaje; budući da četiri države članice u iznimno ograničenoj mjeri premještaju migrante i tražitelje azila; budući da dvije države članice još uvijek uopće ne sudjeluju u programu;

P.  budući da samo Finska sustavno uzima maloljetnike bez pratnje; budući da je u Italiji potrebno oko 5 000 mjesta za premještanje za maloljetnike bez pratnje, te da je dosad premješten tek jedan; budući da su u Grčkoj s datumom 12. travnja 2017. potrebna 163 dodatna mjesta;

Q.  budući da neke države članice na vrlo ograničen i diskriminirajući način daju prednost pri premještanju, među ostalim premještaju isključivo samohrane majke ili isključuju podnositelje zahtjeva određenih nacionalnosti, kao što su Eritrejci, te primjenjuju vrlo opsežne sigurnosne provjere; budući da su s datumom 7. svibnja 2017. države članice odbile 961 osobu u Grčkoj za premještanje;

R.  budući da je Odlukom Vijeća 2015/1523 jasno utvrđeno da mjere premještanja ne oslobađaju države članice od potpune primjene odredaba Uredbe (EU) br. 604/2013 (Dublin) koje se odnose na spajanje obitelji i posebnu zaštitu maloljetnika bez pratnje te diskrecijske klauzule koja se tiče humanitarnih razloga;

1.  uviđa da je postignut određeni napredak, ali izražava svoje razočaranje što države članice nisu ispunile svoje obveze u pogledu solidarnosti i podjele odgovornosti;

2.  pozdravlja što je Europski potporni ured za azil uspostavio automatizirani sustav kojim se uzimaju u obzir preferencije tražitelja i država članica; poziva države članice da ne pribjegavaju donošenju proizvoljnih odluka o tome hoće li prihvatiti zahtjev za premještanje; apelira na države članice da odluke o odbijanju zahtjeva isključivo temelje na konkretnim razlozima utvrđenim u odlukama Vijeća o premještanju;

3.  apelira na države članice da ispune svoje obveze u skladu s odlukama Vijeća te da sustavno premještaju tražitelje azila iz Grčke i Italije, uključujući one koji su stigli nakon 20. ožujka 2016., sve dok sve osobe koje ispunjavaju uvjete ne budu premještene na učinkovit i neometan način u vremenskom okviru utvrđenom odlukama Vijeća; poziva države članice da se obvežu na premještanje i to čine na redovitoj mjesečnoj osnovi;

4.  poziva države članice da daju prednost premještanju maloljetnika bez pratnje i drugih ugroženih podnositelja zahtjeva;

5.  pozdravlja najavu Komisije u njezinom desetom izvješću o premještanju i preseljenju od 2. ožujka 2017. da će se bez oklijevanja koristiti svojim ovlastima na temelju Ugovorâ, ako države članice ubrzo ne povećaju broj premještenih osoba; svjestan je da bi to podrazumijevalo i pokretanje postupaka zbog povrede prava;

6.  ustraje u tome da se pravne obveze država članica ne završavaju nakon 26. rujna 2017. i da nakon tog datuma još uvijek moraju premjestiti sve podnositelje zahtjeva koji ispunjavaju uvjete i pristigli su do tog datuma;

7.  ističe da se Vijeće obvezalo na cilj od 160 000 premještenih osoba; primjećuje da se broj osoba koje ispunjavaju uvjete za premještanje razlikuje od tog broja; poziva Komisiju da predloži produljenje mjera premještanja do donošenja preinačene Dublinske uredbe u skladu s odredbama svog prijedloga od 4. svibnja 2016. (COM(2016)0270);

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 239, 15.9.2015., str. 146.
(2) SL L 248, 24.9.2015., str. 80.
(3) SL L 268, 1.10.2016., str. 82.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0306.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0324.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0354.

Pravna napomena