Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2685(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0340/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0340/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0230

Elfogadott szövegek
PDF 170kWORD 45k
2017. május 18., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az áthelyezés megvalósítása
P8_TA(2017)0230B8-0340/2017

Az Európai Parlament 2017. május 18-i állásfoglalása az áthelyezés megvalósításáról (2017/2685(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 29-i (EU) 2016/1754 tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2015. szeptember 9-i álláspontjára(4),

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország, Görögország és Magyarország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2015. szeptember 17-i álláspontjára (5),

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2016. szeptember 15-i álláspontjára (6),

–  tekintettel az áthelyezésről és áttelepítésről szóló tizenegy bizottsági jelentésre,

–  tekintettel a Tanácsnak és a Bizottságnak az áthelyezés megvalósításáról szóló, 2017. május 16-i nyilatkozataira,

–  tekintettel „A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. évi tanácsi határozatok végrehajtása” című, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága számára készített, 2017 márciusában közzétett tanulmányra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése szerinti konzultációs eljárást követően a Parlament nagy többséggel elfogadta az áthelyezésre vonatkozó határozatok támogatására vonatkozó álláspontját;

B.  mivel az áthelyezésre vonatkozó határozatokat sürgős szolidaritási intézkedésként, a felelősségmegosztáson alapuló európai menekültügyi rendszer hiányában fogadták el, mely még mindig nem jött létre;

C.  mivel a tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy Olaszországból és Görögországból 160 000 menedékkérőt helyeznek át; mivel az (EU) 2016/1754 tanácsi határozat értelmében ebből 54 000 helyet a Törökországból érkező szíriai menekültek befogadására használhatnának fel;

D.  mivel az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben a mechanizmusban, míg Írország a mechanizmusban való részvétel mellett döntött; mivel Dánia úgy határozott, hogy nem vesz részt önkéntes alapon, míg három társult állam a részvétel mellett döntött;

E.  mivel 2017. április 27-ig csak 17 903 menedékkérő – Görögországból 12 490, Olaszországból pedig 5 413 – áthelyezésére került sor; mivel ez a teljes kötelezettségnek csupán 11%-a;

F.  mivel az Olaszországban és Görögországban tartózkodó, áthelyezésre jogosult személyek száma jelenleg elmarad a tanácsi határozatokban foglaltaktól; mivel eddig 26 997 jogosult kérelmező regisztrált Görögországban, míg a tagállamok hivatalosan 19 603 személy áthelyezésére vállaltak kötelezettséget; mivel eddig 8 000 jogosult kérelmező regisztrált Olaszországban, míg a tagállamok hivatalosan 10 659 személy áthelyezésére vállaltak kötelezettséget; mivel a vállalások száma általában jóval magasabb, mint a ténylegesen áttelepített személyeké;

G.  mivel csak azokat a menedékkérőket tekintik az áthelyezésre jogosultnak, akik már 2016. március 20-át megelőzően Görögországban tartózkodtak; mivel az áthelyezési határozatok nem tartalmaznak ilyen, a jogosultságra vonatkozó végső határidőt, és nem módosították őket ennek megfelelően;

H.  mivel az Eurostat legfrissebb rendelkezésre álló negyedéves adatai szerint csak azon állampolgársághoz tartozó menedékkérők jogosultak az áthelyezésre, akik átlagos elismerési aránya 75% vagy annál magasabb; mivel az irakiak már nem jogosultak az áthelyezésre, mivel átlagos elismerési arányuk 75% alá csökkent; mivel az Európai Parlament az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló bizottsági javaslatról szóló, 2016. szeptember 15-i álláspontjában kérte, hogy az afgánokat is vegyék fel az áthelyezés jelöltjei közé; mivel az afgánok alkotják az Unióba 2016-ban érkezett menedékkérők második legnagyobb csoportját; mivel közülük 56,7% menedékjogot kapott; mivel az afgánok döntő többsége Görögországba érkezik; mivel sokan közülük kísérő nélküli kiskorúak;

I.  mivel Görögországban még mindig 62 300 menedékkérő és migráns tartózkodik;

J.  mivel Olaszországba 2016-ban rekordszámú, 181 436 személy érkezett (18%-kal több, mint 2015-ben), ebből 14% kísérő nélküli kiskorú; mivel 2016-ban 20 700 áthelyezésre jogosult eritreai menekült érkezett Olaszországba, de áthelyezés céljából eddig körülbelül csak ezek negyedét regisztrálták;

K.  mivel 2016-ban korlátozott számú menedékkérőt helyeztek át Olaszországból más tagállamba, sokkal kevesebbet, mint amennyit a tagállamok Olaszországnak a Dublini Rendelet szerint átadtak;

L.  mivel a Bizottság az áthelyezésről és az áttelepítésről szóló nyolcadik jelentésében – és az ezt követő jelentéseiben – Görögországból havi 3 000, Olaszországból pedig (2017. április 1-jei adat szerint) havi 1 500 menedékkérő áthelyezését tűzte ki célul annak érdekében, hogy megkönnyítsék és felgyorsítsák az áthelyezések hatékony és zökkenőmentes végrehajtását, a tanácsi határozatokban meghatározott időkereteken belül;

M.  mivel az Európai Tanács 2016. december 15-i ülésén jóváhagyta az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtására irányuló közös cselekvési tervet, amely tartalmazta a Görögországra vonatkozó áthelyezési célértéket; mivel az Európai Tanács ezenkívül ismételten felszólított arra, hogy fokozni kell az áthelyezések felgyorsítására irányuló erőfeszítéseket, különös tekintettel a kísérő nélküli kiskorúakra;

N.  mivel az áthelyezés megvalósításához szükséges előfeltételek és az operatív infrastruktúra adottak;

O.  mivel bár történt némi előrelépés, csak két tagállam, Finnország és Málta halad teljes mértékben jó úton ahhoz, hogy teljesítse áthelyezési kötelezettségeit; mivel a legtöbb tagállam még mindig messze le van maradva; mivel négy tagállam csak rendkívül korlátozott mértékű áthelyezést hajtott végre; mivel két tagállam még mindig nem vesz részt az áthelyezési programban;

P.  mivel csak Finnország vesz át rendszeresen kísérő nélküli kiskorúakat; mivel Olaszországból mintegy 5 000 személyt kellene áthelyezni, és eddig mindössze egyetlen kísérő nélküli kiskorút helyeztek át; mivel 2017. április 12-én Görögországban 163 további személy áthelyezésére volt szükség;

Q.  mivel egyes tagállamoknak erősen korlátozó és diszkriminatív preferenciái vannak, például csak egyedülálló anyákat helyeznek át, vagy bizonyos nemzetiségűeket – például eritreaiakat – nem fogadnak el, és nagyon kiterjedt biztonsági ellenőrzéseket végeznek; mivel 2017. május 7-ig a tagállamok 961 személy Görögországból történő áthelyezését utasították el;

R.  mivel az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat világosan kimondja, hogy az áthelyezési intézkedések nem mentesítik a tagállamokat a 604/2013/EU (Dublini) rendelet – ezen belül a családegyesítésre, a kísérő nélküli kiskorúak különleges védelmére, illetve a humanitárius okok mérlegelésére vonatkozó záradékra irányuló rendelkezések – teljes körű alkalmazása alól;

1.  elismeri, hogy történtek előrelépések, ugyanakkor csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a tagállamok nem tettek eleget a szolidaritásra és a felelősség megosztására vonatkozó kötelezettségeiknek;

2.  üdvözli, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozott egy automatizált, a preferenciákhoz igazodó rendszert; felszólítja a tagállamokat, hogy az áthelyezési kérelmek elbírálásakor ne hozzanak önkényes döntéseket; sürgeti a tagállamokat, hogy kizárólag az áthelyezésre vonatkozó tanácsi határozatokban szereplő különleges okokra hivatkozva tagadják meg a kérelmezők áthelyezését;

3.  sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék a tanácsi határozatokból eredő kötelezettségeiket, és hogy Görögországból és Olaszországból szisztematikusan helyezzenek át menedékkérőket – beleértve azokat is, akik 2016. március 20. után érkeztek –, amíg valamennyi jogosult hatékony és zökkenőmentes áthelyezése megtörténik, a tanácsi határozatokban meghatározott időkereteken belül; felszólítja a tagállamokat, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy tartós jelleggel, havonta hajtanak végre áthelyezést;

4.  felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a kísérő nélküli kiskorúak és más kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők áthelyezését;

5.  üdvözli a Bizottság 2017. március 2-i, az áthelyezésről és az áttelepítésről szóló tizedik jelentésében szereplő bejelentését, hogy habozás nélkül gyakorolni fogja a Szerződések alapján őt megillető hatásköreit, ha a tagállamok a közeljövőben nem növelik az áttelepítésre irányuló erőfeszítéseiket; tisztában van azzal, hogy ez kötelezettségszegési eljárások megindításával is járna;

6.  hangsúlyozza, hogy a tagállamok jogi kötelezettségei 2017. szeptember 26. után sem szűnnek meg, és hogy ezt követően is át kell helyezniük valamennyi ezen időpontig érkezett jogosult kérelmezőt;

7.  hangsúlyozza, hogy a Tanács elkötelezte magát 160 000 áthelyezés mellett; megjegyzi, hogy az áthelyezésre jogosult személyek száma nem egyezik meg ezzel a számmal; felszólítja a Bizottságot, hogy az átdolgozott Dublini Rendelet elfogadásáig tegyen javaslatot az áthelyezési intézkedések meghosszabbítására, a 2016. május 4-i javaslatában foglaltaknak megfelelően (COM(2016)0270);

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 239., 2015.9.15., 146. o.
(2) HL L 248., 2015.9.24., 80. o.
(3) HL L 268., 2016.10.1., 82. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0306.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0324.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0354.

Jogi nyilatkozat