Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0308(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0193/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0193/2017

Rasprave :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Objašnjenja glasovanja
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Usvojeni tekstovi
PDF 448kWORD 56k
Četvrtak, 1. lipnja 2017. - Bruxelles Završno izdanje
Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 1. lipnja 2017. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Uzimajući u obzir napore koje Ukrajina ulaže u gospodarske reforme te u cilju pružanja potpore razvoju bliskih gospodarskih odnosa s Europskom unijom, primjereno je povećati trgovinske tokove koji se odnose na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda te odobriti povlastice u obliku autonomnih trgovinskih mjera za određene industrijske proizvode u skladu s ubrzavanjem ukidanja carina na trgovinu Europske unije i Ukrajine.
(2)  U cilju povećanja napora koje Ukrajina ulaže u gospodarske i političke reforme te u cilju pružanja potpore i ubrzanja razvoja bliskih gospodarskih odnosa s Unijom, primjereno je i nužno povećati trgovinske tokove koji se odnose na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda te odobriti povlastice u obliku autonomnih trgovinskih mjera za određene industrijske proizvode u skladu s ubrzavanjem ukidanja carina na trgovinu Europske unije i Ukrajine.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Autonomne trgovinske mjere bile bi odobrene u obliku kvota s nultom carinskom stopom za proizvode navedene u prilozima I. i II. na koje bi se, uz povlaštene carinske kvote utvrđene u Sporazumu, primjenjivala nulta carinska stopa, te djelomičnog ili potpunog ukidanja uvoznih carina za industrijske proizvode navedene u Prilogu III.
(3)  Nakon što Komisija objavi analizu mogućeg učinka ove Uredbe, koja bi trebala uzeti u obzir moguće krajnje korisnike autonomnih trgovinskih mjera sadržanih u ovoj Uredbi i koja bi trebala biti usmjerena na male i srednje proizvođače u Ukrajini, autonomne trgovinske mjere trebale bi biti odobrene za proizvode za koje se procijeni da su korisne s obzirom na provedenu analizu. Te autonomne trgovinske mjere trebale bi biti odobrene u obliku kvota s nultom carinskom stopom za proizvode navedene u prilozima I. i II. na koje bi se, uz povlaštene carinske kvote utvrđene u Sporazumu o pridruživanju, primjenjivala nulta carinska stopa, te djelomičnog ili potpunog ukidanja uvoznih carina za industrijske proizvode navedene u Prilogu III.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Kako bi se spriječili rizici prijevare, ostvarivanje prava na dodatne carinske kvote s nultom carinskom stopom trebalo bi uvjetovati postupanjem Ukrajine u skladu s relevantnim pravilima o podrijetlu predmetnih proizvoda i postupcima koji se na njih odnose te njezinim sudjelovanjem u bliskoj administrativnoj suradnji s Europskom unijom, kako je predviđeno Sporazumom.
(4)  Kako bi se spriječili rizici prijevare, ostvarivanje prava na dodatne carinske kvote s nultom carinskom stopom za proizvode navedene u prilozima I. i II. te na djelomično ili potpuno ukidanja uvoznih carina za industrijske proizvode navedene u Prilogu III. trebalo bi uvjetovati postupanjem Ukrajine u skladu sa svim relevantnim uvjetima za stjecanje povlastica iz Sporazuma o pridruživanju, uključujući i pravilima o podrijetlu predmetnih proizvoda i postupcima koji se na njih odnose te njezinim sudjelovanjem u bliskoj administrativnoj suradnji s Unijom, kako je predviđeno tim Sporazumom.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  U članku 2. Sporazuma o pridruživanju navedeno je da poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanje načela vladavine prava čine osnovne elemente tog Sporazuma. Primjereno je uvesti mogućnost privremene suspenzije povlastica u slučaju nepoštovanja temeljnih načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Ukrajini.
(9)  U člancima 2. i 3. Sporazuma o pridruživanju navedeno je da poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanje načela vladavine prava, kao i napori u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala i mjere za promicanje održivog razvoja i učinkovitog multilateralizma, čine osnovne elemente odnosa s Ukrajinom koji je utvrđen ovim Sporazumom. Primjereno je uvesti mogućnost privremene suspenzije povlastica u da se Ukrajina ne pridržava općih načela Sporazuma o pridruživanju kao što je učinjeno u drugim sporazumima o pridruživanju koje je sklopila Unija.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)  Godišnje izvješće Komisije o provedbi detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini treba sadržati detaljnu procjenu provedbe privremenih autonomnih trgovinskih mjera predviđenih u ovoj Uredbi.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio
Ostvarivanje prava na carinske kvote utvrđene u članku 1. uvjetuje se:
Ostvarivanje prava na carinske kvote i povlaštene carinske stope za uvoz utvrđene u članku 1. uvjetuje se:
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka a
(a)  postupanjem u skladu s pravilima o podrijetlu proizvoda i postupcima koji se na njih odnose, kako je predviđeno u Sporazumu o pridruživanju, a posebno u Protokolu I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje i u Protokolu II. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim stvarima;
(a)  postupanjem u skladu s pravilima o podrijetlu proizvoda i postupcima koji se na njih odnose, kako je predviđeno u Sporazumu o pridruživanju, a posebno u Protokolu I. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje i u Protokolu II. o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim stvarima; u pogledu proizvoda proizvedenih u područjima koja nisu pod stvarnim nadzorom Vlade Ukrajine, ili iz njih otpremljenih, uz podnošenje potvrde o prometu robe EUR.1, kako je navedeno u članku 16. stavku 1. točki (a) Protokola I. Sporazuma o pridruživanju, koju izdaju carinska tijela Vlade Ukrajine, nakon što su provela inspekciju izvoznikovog knjigovodstva u prostorijama izvoznika i sve druge provjere koje smatraju primjerenima, u skladu s člankom 17. stavkom 5. i člankom 33. tog Protokola, uključujući procjenu postoje li opravdani razlozi za sumnju da gospodarski subjekti koji imaju koristi od privremenih autonomnih trgovinskih mjera potkopavaju borbu protiv korupcije ili su uključeni u nezakonite gospodarske aktivnosti;
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka b
(b)  suzdržavanjem Ukrajine od uvođenja novih carina ili davanja s istovrsnim učinkom i novih količinskih ograničenja ili mjera s istovrsnim učinkom za uvoz podrijetlom iz Unije ili od povećanja postojećih carina ili davanja odnosno uvođenja bilo kakvih drugih ograničenja od dana stupanja na snagu ove Uredbe;
(b)  suzdržavanjem Ukrajine od uvođenja novih carina ili davanja s istovrsnim učinkom i novih količinskih ograničenja ili mjera s istovrsnim učinkom za uvoz podrijetlom iz Unije ili od povećanja postojećih carina ili davanja odnosno uvođenja bilo kakvih drugih ograničenja, što se odnosi i na diskriminirajuće unutarnje administrativne mjere, od dana stupanja na snagu ove Uredbe;
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka c
(c)  poštovanjem demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanjem načela vladavine prava predviđenih u članku 2. Sporazuma o pridruživanju.
(c)  poštovanjem demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanjem načela vladavine prava, kao i stalnih napora u pogledu borbe protiv korupcije i ilegalnih aktivnosti, predviđenih u člancima 2., 3. i 22. Sporazuma o pridruživanju.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)   trajno izvršenje obveza o suradnji na pitanjima koja se odnose na zapošljavanje, socijalnu politiku i jednake mogućnosti u skladu s poglavljem 13. glave IV. (trgovina i održivi razvoj) i poglavlja 21. glave V. (suradnja u području zapošljavanja, socijalne politike i jednakih mogućnosti) Sporazuma o pridruživanju, kao i ciljeva utvrđenih u njegovu članku 420.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
Ako Komisija ustanovi da postoji dovoljno dokaza o neispunjavanju uvjeta utvrđenih u članku 2., ona može u cijelosti ili djelomično suspendirati povlaštene režime predviđene ovom Uredbom, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2.
Ako Komisija ustanovi da postoji dovoljno dokaza o neispunjavanju uvjeta utvrđenih u članku 2. ove Uredbe, ona može u cijelosti ili djelomično suspendirati povlaštene režime predviđene ovom Uredbom, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
Ako država članica zatraži da Komisija suspendira bilo koji od povlaštenih režima na temelju neispunjavanja uvjeta utvrđenih u članku 2(b), Komisija mora u roku od dva mjeseca od upućivanja tog zahtjeva pružiti obrazloženo mišljenje o tome je li tvrdnja o neispunjavanju uvjeta opravdana. Ako Komisija zaključi da je tvrdnja opravdana, ona pokreće postupak naveden u prvom stavku toga članka.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Ako se proizvod podrijetlom iz Ukrajine uvozi pod uvjetima kojima se uzrokuju ili mogu uzrokovati ozbiljne poteškoće proizvođaču u Zajednici koji proizvodi slične ili izravno konkurentske proizvode, Vijeće na prijedlog Komisije može odlukom kvalificirane većine u bilo kojem trenutku za taj proizvod ponovno uvesti carine zajedničke carinske tarife.
1.  Ako se proizvod podrijetlom iz Ukrajine uvozi pod uvjetima kojima se uzrokuju ili mogu uzrokovati ozbiljne poteškoće proizvođaču u Uniji koji proizvodi slične ili izravno konkurentske proizvode, u bilo kojem trenutku mogu se za taj proizvod ponovno uvesti carine zajedničke carinske tarife.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.a (novi)
1.a  Komisija će pomno pratiti učinak ove Uredbe na proizvođače Unije u vezi s proizvodima koji su navedeni u Prilozima I. i II., uključujući i cijene na tržištu Unije i uzimajući u obzir relevantne dostupne informacije o proizvođačima Unije, kao što su tržišni udjel, proizvodnja, zalihe, proizvodni kapaciteti i stope iskorištenosti kapaciteta.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.  Komisija će na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu u razumnom roku donijeti formalnu odluku o pokretanju istrage. Ako Komisija odluči pokrenuti istragu, ona obavijest o najavi istrage objavljuje u Službenom listu Europske unije. U obavijesti se daje sažetak primljenih podataka i navodi da je sve relevantne podatke potrebno poslati Komisiji. U njoj se navodi rok, koji ne smije biti dulji od četiri mjeseca od datuma objave obavijesti, a u kojem zainteresirane strane mogu u pisanom obliku iznijeti svoja stajališta.
2.  Na zahtjev države članice, svaka pravna osoba i svako druženje koje nije pravna osoba, a koje djeluje u ime industrije Unije, što se odnosi na sve ili na većinu proizvođača iz Unije koji proizvode slične ili izravno konkurentske proizvode, ili na vlastitu inicijativu Komisije, ako Komisija smatra da postoje dostatni dokazi prima facie, Komisija donosi službenu odluku o pokretanju istrage u razumnom roku. Za potrebe ovog članka, „većinski dio“ znači proizvođači iz Unije čija ukupna proizvodnja čini više od 50 % ukupne proizvodnje Unije sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda koje proizvodi taj udio industrije Unije, koji bilo podupire ili se protivi zahtjevu, i ne manje od 25 % ukupne proizvodnje istovjetnih ili izravno konkurentnih proizvoda koje proizvodi industrija Unije. Ako Komisija odluči pokrenuti istragu, ona obavijest o najavi istrage objavljuje u Službenom listu Europske unije. U obavijesti se daje sažetak primljenih podataka i navodi da je sve relevantne podatke potrebno poslati Komisiji. U njoj se navodi rok, koji ne smije biti dulji od četiri mjeseca od datuma objave obavijesti, a u kojem zainteresirane strane mogu u pisanom obliku iznijeti svoja stajališta.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 6.
6.  Komisija donosi odluku u roku od tri mjeseca, u skladu s postupkom iz članka 5. Ta odluka stupa na snagu u roku od mjesec dana nakon njezine objave.
6.  Komisija donosi odluku u roku od tri mjeseca, u skladu s postupkom iz članka 5. Ta odluka stupa na snagu u roku od mjesec dana nakon njezine objave. Carine iz Zajedničke carinske tarife ponovno će biti uvedene na razdoblje koje je potrebno da bi se odgovorilo na pogoršanje gospodarske i/ili financijske situacije proizvođača Unije ili sve dok traje prijetnja od takvog pogoršanja. Razdoblje ponovnog uvođenja ne premašuje jednu godinu, osim ako se ne produži zbog propisno opravdanih okolnosti. Kada je iz konačno utvrđenih činjenica vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 1. Komisija donosi provedbeni akt kojim se prekida istraga i postupak u skladu s ispitnim postupkom iz članka 5. stavka 2.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 5.a (novi)
Članak 5.a
Procjena provedbe autonomnih trgovinskih mjera
Godišnje izvješće Komisije o provedbi detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini sadrži detaljnu procjenu provedbe privremenih autonomnih trgovinskih mjera predviđenih u ovoj Uredbi i uključuje, u mjeri u kojoj je to primjereno, procjenu socijalnog učinka tih mjera u Ukrajini i u Uniji. Informacije o iskorištenosti povezanih carinskih kvota stavljaju se na raspolaganje na internetskim stranicama Komisije.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak – redak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

09,6752

2002.

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

 

5.000

Izmjena

Briše se.

Amandman 19
Prijedlog uredbe
Prilog II. – odjeljak – redak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Ozima pšenica, pir i suražica, brašno, prekrupa, krupica i pelete

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tona godišnje

Izmjena

Briše se.

Amandman 20
Prijedlog uredbe
Prilog II. – odjeljak – redak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Kukuruz, osim sjemena, brašna, prekrupe, krupice, peleta i zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 tona godišnje

Izmjena

Kukuruz, osim sjemena, brašna, prekrupe, krupice, peleta i zrna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kilograma godišnje

Amandman 21
Prijedlog uredbe
Prilog III. – odjeljak – redak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3102 10 10

Urea, uključujući i ureu u vodenoj otopini, s masenim udjelom dušika većim od 45 % u suhom bezvodnom proizvodu (osim robe iz ovog poglavlja u peletama ili sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg).

3 %

Izmjena

Briše se.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0193/2017).

Pravna napomena