Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2702(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0384/2017

Predložena besedila :

B8-0384/2017

Razprave :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0239

Sprejeta besedila
PDF 244kWORD 48k
Četrtek, 1. junij 2017 - Bruselj Končna izdaja
Večletni okvir za Agencijo EU za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (resolucija)
P8_TA(2017)0239B8-0384/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2017 o večletnem okviru za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022 (14423/2016),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0528/2016),

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0177/2017), vloženim v skladu s členom 99(1) in (4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 13. decembra 2012 o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2013–2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2016 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015(2),

–  ob upoštevanju izjav Komisije in Sveta z dne 31. maja 2017 o večletnem okviru Agencije Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Evropska unija zavezana zagotavljati pravice, zapisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;

B.  ker osnutek sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2018–2022, posredovan Parlamentu v odobritev, vključuje osem tematskih področij: žrtve kaznivih dejanj in dostop do sodnega varstva, enakost in diskriminacija na katerikoli podlagi, kot je spol, rasa, barva kože, etnično ali socialno poreklo, genetska značilnost, jezik, vera ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost, ali na podlagi državljanstva, informacijska družba ter zlasti spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov, pravosodno sodelovanje, razen v kazenskih zadevah, migracije, meje, azil in vključevanje beguncev in migrantov, rasizem, ksenofobija in s tem povezana nestrpnost, otrokove pravice ter vključevanje in socialna vključenost Romov s poudarkom na boju proti rasnemu sovraštvu do Romov;

C.  ker vključitev področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah v večletni okvir ne bi odražala le potreb na terenu, pač pa bi Agenciji omogočila tudi, da na lastno pobudo opravi izčrpno analizo na področjih, ki so nedvomno pomembna za temeljne pravice, zlasti ob upoštevanju nedavnih in aktualnih sprememb v zakonodaji na ravni EU na tem področju;

D.  ker sta z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah postala del prava Unije in zato spadata v delovno področje Agencije, tako kot vsa področja, ki so v pristojnosti Unije, kot je določeno v členu 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007;

E.  ker bo Agencija lahko tudi v primeru, da policijsko in pravosodno sodelovanje nista vključeni v sklep Sveta o določitvi večletnega okvira, še naprej izvajala naloge na teh področjih na zahtevo Parlamenta, Sveta ali Komisije v skladu s členom 5(3) Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007;

F.  ker je treba določiti večletni okvir za Agencijo za obdobje 2018–2022, da bi zagotovili kontinuiteto njenih dejavnosti, in ker v začetku leta 2018 še ne bo novega večletnega okvira, bo lahko Agencija delala le na izrecno zahtevo institucij, na lastno pobudo pa ne;

1.  obžaluje, da se Svet ni uspel dogovoriti o tem, da bi v novi večletni okvir vključili predlagana tematska področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah;

2.  ponovno opozarja, kako pomembna sta delo Agencije in njena ključna vloga pri spodbujanju temeljnih pravic po EU;

3.  meni, da je eden od temeljnih vidikov dela Agencije nadaljnje zagotavljanje podpore v zvezi s svetovanjem na področju temeljnih pravic v okviru prava Unije, za kar je potrebno, da se dejavnosti Agencije ne prekinejo;

4.  pozdravlja izjavi Komisije in Sveta ter vztraja, da je treba izboljšati delovne postopke za upravljanje in delovanje Agencije ter pojasniti, da pristojnosti Agencije vključujejo tudi policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah iz nekdanjega tretjega stebra;

5.  je seznanjen z različnima mnenjema Komisije in Sveta glede razlage ustanovne uredbe Agencije ter poziva obe instituciji, naj karseda hitro dosežeta dogovor;

6.  poziva Komisijo, naj po zunanji oceni Agencije leta 2017 predlaga spremembe k Uredbi (ES) št. 168/2007, ki so po njenem mnenju potrebne za izboljšanje postopkov upravljanja in delovanja Agencije ter za uskladitev te uredbe z Lizbonsko pogodbo, kot je določeno v členu 31(2) omenjene uredbe;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Agenciji Evropske unije za temeljne pravice.

(1) UL C 434, 23.12.2015, str. 262.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0485.

Pravno obvestilo