Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2020(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0217/2017

Predložena besedila :

A8-0217/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/06/2017 - 8.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0259

Sprejeta besedila
PDF 163kWORD 49k
Sreda, 14. junij 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2017 o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (2017/2020(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu, ki jo je dne 22. decembra 2016 posredoval francoski pravosodni minister Jean-Jacques Urvoas v zvezi z zahtevo generalnega tožilca pritožbenega sodišča v Parizu, in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 16. januarja 2017,

–  po zagovoru Jean-Marieja Le Pena v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju člena 26 francoske ustave,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0217/2017),

A.  ker je generalni tožilec pritožbenega sodišča v Parizu zahteval odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Jean-Marieju Le Penu zaradi kazenske preiskave;

B.  ker je zahteva generalnega tožilca povezana z obtožbo, da naj bi Jean-Marie Le Pen z izjavo v radijski oddaji spodbujal k diskriminaciji, sovraštvu ali rasnemu nasilju, kar je po francoskem kazenskem zakoniku kaznivo dejanje;

C.  ker se v skladu s členom 26 francoske ustave poslanca ne sme preiskovati, ga aretirati, prijeti ali obsoditi na sodišču zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti, in ker se poslanca ne sme aretirati oziroma se mu ne sme drugače odvzeti ali omejiti prostosti zaradi kaznivega dejanja ali prekrška brez soglasja parlamenta;

D.  ker se v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

E.  ker v skladu s členom 5(2) Poslovnika parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev;

F.  ker je treba določbe o poslanski imuniteti tolmačiti v luči vrednot, ciljev in načel Pogodb;

G.  ker se za poslanca Evropskega parlamenta ta absolutna imuniteta ne nanaša zgolj na mnenja, ki jih izrazi na uradnih sejah Parlamenta, temveč tudi tista, ki jih izrazi drugje, na primer v medijih, če obstaja povezava med izraženim mnenjem in parlamentarnimi dolžnostmi(2);

H.  ker ni povezave med sporno izjavo in parlamentarnim delom Jean-Marieja Le Pena in ker je torej Jean-Marie Le Pen ni izrekel v vlogi poslanca Evropskega parlamenta;

I.  ker v skladu s členom 9 Protokola št. 7 poslanci med zasedanjem Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države uživajo imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

J.  ker se lahko odvzame le imuniteta iz člena 9(3);

K.  ker je namen te imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki v zvezi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

L.  ker se poslancu imuniteta odvzame, če ti postopki ne zadevajo njegove dejavnosti med opravljanjem dolžnosti, razen če se upravičeno domneva, da je bil sodni postopek sprožen z namenom, da bi se škodovalo poslančevi politični dejavnosti in torej neodvisnosti Parlamenta (fumus persecutionis);

M.  ker na podlagi informacij v zvezi s tem primerom ni razloga za sum, da je bil sodni postopek proti Jean-Marieju Le Penu sprožen z namenom, da bi se škodovalo njegovi politični dejavnosti v vlogi poslanca Evropskega parlamenta;

1.  sklene, da se Jean-Marieju Le Penu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu v Republiki Franciji in Jean-Marieju Le Penu.

(1) Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sodba v zadevi Patriciello, navedena zgoraj, odstavek 33.
(3) Sodba v zadevi Marra, navedena zgoraj, odstavek 45.

Pravno obvestilo